Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

112

att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att

människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig

breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om

att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan,

och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi

av alla människor.”

Matt 23:2-7

Jag tycker att detta stämmer bra på en del samtida religiösa

ledare.

De professionellt religiösa vill behålla de förmåner de

har: pengar, makt, inflytande, berömmelse, sex. Tror de

fortfarande på Gud? Eller tror de på Gud i samma mening

som en försäljare säger jag tror på den här produkten, när

han menar jag kan tjäna pengar på den här produkten?

Förr kunde en tvivlande präst avgå för att t.ex. bli lärare

i kristendomskunskap. Men vilken biskop lämnar in sin

avskedsansökan för att han inte tror på Gud? Religiösa

ledares ställning inbjuder till hyckleri. När hycklande präster

eller imamer säger sig tro på något, men inte gör det

och medvetet lurar andra att tro på det, så gör de sig skyldiga

till en allvarlig lögn.

Däremot vill jag inte använda ordet lögn om alla präster

eller imamer som förkunnar att Gud eller Allah finns, med

det sanningsbegrepp som jag kom fram till i förra kapitlet.

Om religiösa ledare, fastän de förkunnar en nåderik och

barmhärtig Gud, stjäl Guds auktoritet och för egen vinnings

skull utnyttjar denna auktoritet, kanske för att begå

eller hetsa till grymma handlingar, kallar jag det med det

gammaltestamentliga språket för missbruk av Guds namn,

ett brott mot andra budet. Det kan handla om att de förbjuder

sina medlemmar att inte lämna just den församlingen,

den sekten, eller den religionen, bara för att pastorn/imamen

säger det, och pastorn/imamen har rätt på

en högre nivå, för att Gud/Allah är med honom.

Religiösa ledare har genom tiderna missbrukat Guds

namn för att begå för hemska handlingar. Sveriges kung

Gustav II Adolf motiverade på 1600-talet sitt deltagande i

Similar magazines