Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Vad har vi gemensamt?

En svensk ateist och en invandrad muslim har olika uppfattningar

i en mängd frågor. Ändå har vi många gemensamma

värden.

Vi bor i Sverige. Vi är utlämnade åt varandra. Vi är beroende

av varandras arbete för att Sverige även i fortsättningen

skall bli ett bra land att leva i.

Vårt gemensamma land har haft fred i nära 200 år. Islam

är – säger muslimerna själva – en fredens religion, trots att

somliga har förgripit sig på den och utnyttjar den till hatpropaganda

och våld.

Vi har demokrati, där vi i enlighet med Muhammeds bud

skall samråda och söka uppnå enighet före beslut. Våra

lagar avspeglar folkets mening på ett hyggligt sätt, och de

anpassas hela tiden efter våra önskemål. Likhet inför lagen

gäller i princip, om än inte alltid i praktiken.

Pressen är fri och har möjlighet att granska makthavare.

Var och en kan med små restriktioner uttrycka sina åsikter.

Sverige har ganska liten korruption.

Visserligen spelar det stor roll vilka föräldrar man har,

men genom att arbeta i skolan kan man få högre utbildning

och därmed en bra plats i samhället.

Vi uppskattar vackra byggnader och högtidliga sammankomster.

Muslimer, kristna och ateister – vi är alla människor. Vi

har alla känslor. Vi hyser kärlek till våra närmaste, vi vårdar

våra barn, vi lider av sjukdomar, vi sörjer våra döda,

vi måste alla dö. Vi borde förstå varandra bortom dogmer

och strider.

Vi lever i en farlig värld. Vi hotas av globala kriser, arbetslöshet,

sjukdomar, krig, miljöförstöring, klimatförändringar.

Vi har inte råd att vara utan varandra. Vi förlorar

på att inte samtala.

115

Similar magazines