Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Vi ser med förundran på den fantastiska skapelsen. Kristna

som ateister grips av vördnad, muslimer faller ner med

ansiktet mot Mekka och upprepar ständigt orden om

Guds storhet, agnostiker läser ständigt om nya vetenskapliga

rön. Vi grips alla av häpnad över de krafter som danat

vår sol, vår planet, livet på jorden, vårt släkte, våra kroppar

och våra själar. Efter förmåga och kunskap gläds vi

med alla de stora män och kvinnor som med ansträngning,

envishet och ibland med fara för sina liv har fört

kunskapen om skapelsen framåt.

Med denna gemensamma värdegrund borde vi tillsammans

kunna lösa viktiga uppgifter.

116

Similar magazines