Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Även om allt detta inte fungerar som vi önskar, även om

enstaka poliser är partiska och elaka, även om invandrare

ibland får längre domar än svenskar för samma brott, och

även om rika ofta klarar sig undan, så måste vi arbeta

inom detta system.

Beskattningen grundas på riksdagsbeslut. Vi betalar

skatter för att barn skall skötas, ungdomar utbildas, sjuka

vårdas, arbetslösa och fattiga få hjälp, åldringar få omsorg

och trafiken skall fungera. Att smita från skatten är stöld.

I Sverige gäller svensk lag. Svenskar accepterar inte sharialagar

eller straffsatser från Koranen. Vi accepterar inte

uppenbara brott mot våra egna lagar, exempelvis könsstympning,

hedersmord eller mord på någon som säger

något ont om Muhammed. Vi accepterar inte att någon

försöker ändra vårt styrelseskick med våld. Sverige har

kraft att motsätta sig allt detta.

Om förkunnelsen i en moské sprider hat och uppviglar

till brott, så har säkerhetspolisen till uppgift att lyssna på

sådan förkunnelse och förhindra att den fortsätter.

Sveriges rikes lag.

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/lagen.jpg

119

Similar magazines