Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

värdefull den är – har sin historia, sin utveckling och sina

oklara punkter.

I Bibeln skriver aposteln Paulus:

Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften

skall vara Guds och inte komma från mig.

2 Kor. 4:7

Ibland tolkas detta ord bokstavligt: De viktiga pergamentsrullarna

förvarades i lerkrukor. Jag tolkar det bildligt:

De kristna har fått en stor skatt i Bibeln. Men allt som

människor gör är ofullkomligt. Vi kan älska det ofullkomliga.

Ni kan fortsätta att älska islam, även om ni upptäcker

att allt inte är perfekt och fullständigt.

Islam och demokrati

Inom islam finns många åsikter om staters styrelseskick.

Den tidigare nämnda Benazir Bhutto, som under några

år var premiärminister i Pakistan, skrev i boken Försoning,

att även om demokrati inte är nämnd i Koranen, så är den

dock i enlighet med Muhammeds föreskrift om att man

skall höra de berörda före beslut:

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du

hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för

dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm

därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem.

Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av

vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till

Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.

Koranens budskap 3:159

Så fungerar det i en demokrati. Det går också bra för dem

som iakttar regeln om samråd:

– – – medan det [som väntar] hos Gud är det bästa och

det som består. [Det väntar] dem som tror och litar till sin

Herre och som avhåller sig från de grövsta synderna och

skamliga handlingar och som förlåter, [även] om vreden

121

Similar magazines