Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

122

har gripit dem, och som svarar när deras Herre kallar

och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar regeln om

samråd och som ger åt andra av det som Vi skänker dem

för deras försörjning.

Koranens budskap 42:36-38

Även om Koranen med detta avsåg andra processer än

allmänna val i en demokrati, så är det en tröst att många

muslimska rättslärde anser att demokrati är förenlig med

Koranen.

Många av er är upprörda över hur demokratier som

USA, Storbritannien, Frankrike och Indien har handlat mot

muslimer. Den frågan är ointressant när det handlar om er

anpassning till det svenska samhället. Här är demokratin

grundlagsfäst. Ni har valt att bo i vårt land. Vad jag önskar

är att ni med gott samvete kan arbeta demokratiskt här

i Sverige. Med tanke på vad auktoritära statschefer har

gjort i muslimska länder, så bör ni ge demokratin i Sverige

en chans.

Islam och naturvetenskap

Hur skall islam ställa sig till de stora naturvetenskapliga

upptäckterna? För en utomstående ser det lätt ut. Muhammed

uppmanar sina anhängare:

Sök kunskap från vaggan till graven.

– – –

Det är obligatoriskt för varje man och kvinna att söka

kunskap, om de så måste bege sig till Kina för att finna

den.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamisk_vetenskap

Under islams guldålder 800 – 1200 understöddes vetenskapen.

Jag citerar från den ovan nämnda boken Mohammed

Fazihashemi, Vems islam:

Nyckeln till muslimernas vetenskapliga framsteg tycks

ha varit att de skapat en harmoni mellan tro och vetande.

sid. 25

Similar magazines