Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Homofobi

Båda religionerna har varit motståndare till homosexualitet.

Och [minns] Lot, som sade till sitt folk: "Begår ni dessa

skamlösa handlingar med öppna ögon? Måste ni gå,

upptända av lust, till andra män i stället för till kvinnor?

Nej, ni saknar alla begrepp [om rätt och orätt]!"

Koranens budskap 27:54-55

Bibeln är inte mindre tydlig. Paulus påstår att homosexualitet

är en följd av avguderi:

24

De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den

oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga

människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade

dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med

varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade

och tjänade det skapade i stället för skaparen, som

är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem

åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga

umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det

naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av

begär till varandra, så att män bedrev otukt med män.

Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät

han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde

det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet,

elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund,

blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och

baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och

skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga

mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa.

Rom. 1:22-31

Homosexualitet skulle alltså vara en bland många andra

gräsliga synder.

Homofobin har i båda lägren lett till hyckleri och svåra

lidanden för dem som av en naturens nyck inte blivit som

andra.

Så tänker man inte i Svenska Kyrkan i dag.

Similar magazines