Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

tioner som skapar grundämnena. Det är troligt att det

finns någon planet med livsvillkor nära dem som finns på

vår jord. Varför skall någon Gud bry sig om just vår

obetydliga planet?

Paleontologi

Darwin visade på en flytande övergång mellan olika arter.

Studiet av fossil och tillförlitliga dateringar har givit en

nyanserad bild av hur utvecklingen har skett. De nuvarande

arterna tog långt mer tid att utveckla än vad skapelseberättelsen

hävdade. Även människans förhistoria är

lång, någon miljon år. Det går inte att finna någon ensam

människa som hette Adam, och ingen tid innan döden

kom in i världen som straff för synden.

30

Similar magazines