Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

[vatten] som skall fräta sönder deras inälvor och deras

hud.

Och de skall [hållas i schack] med krokar av järn;

varje gång de försöker komma ut ur sitt elände drivs de

tillbaka in [med orden:] "Pröva på Eldens straff!"

Koranens budskap 22:17–22

Det är mer tydligt i senare uppenbarelser:

På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka sanningen,

antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser

eller sådana som sätter gudar vid Guds sida,

väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de

är de uslaste av alla skapade varelser.

Koranens budskap 98:6

Orsaken till dessa hemska straff är förnekelse av den lära

Muhammed förkunnar. Var är moralen?

I praktiken är det kanske inte så farligt. Jag har fått

lugnande besked: För det första gör Allah som han vill, för

det andra är judar godkända, och även kristna, bara de

tror på en enda Gud och treenighetsläran tonas ner. Det

verkar litet underligt mot bakgrund av det senaste korancitatet.

Ändå är jag nöjd med beskedet att inte många muslimer

betvivlar att alla kristna hamnar i helvetet. Detta gör muslimer

mindre benägna att aktivt bekämpa kristna i denna

världen, vilket gynnar världsfreden.

39

Similar magazines