Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Foton. Alla foton är tagna av författaren, när inget annat

sägs.

Främre omslaget. Rinkeby, Stockholm, juli 2010.

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/framsida.jpg

Bakre omslaget. Folkärna Gammelgård, Dalarna 2010.

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/folkarna.jpg

Midsommarfirandet är en aspekt på svensk kultur, men

Sverige är inte bara ett museum över ett tidigare bondesamhälle

med gamla trähus, folkdräkter, spelmän, midsommarstång

och Små grodorna.

Boken ligger i sin helhet på Internet:

http://hansblock.se/muslimer/att_tala_med.pdf

I tryckt form kan de beställas från författaren på nedanstående

adresser eller telefoner. Pris inklusive porto: 100:-

Hans Block

Mönstringsvägen 126

184 33 ÅKERSBERGA

Tel. hem: 08-540 632 39

Mobil: 073-938 76 53

e-post: hans.block@swipnet.se

Copyright © Hans Block, Åkersberga 2011. Boken får spridas

fritt i elektronisk form om källan och copyrighten

finns med. Rätten att trycka exemplar äger författaren.

ISBN 978-91-633-8332-8

Tryck: Författares Bokmaskin, Stockholm 2011

Similar magazines