Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Bibeln och Koranen

Bibeln är omväxlande. Den är skriven av många författare

under en lång tidsperiod. Den berättar spännande historier

om människor som inte alls uppför sig exemplariskt -

Kain och Abel, Josef och hans bröder, Saul och David, för

att ta några exempel. Den beskriver historiska förlopp.

Den ger ordet till modiga profeter som arbetar i motvind.

Psaltaren och Höga Visan innehåller sublim poesi om allt

från kärlek till förtvivlan. Böckerna Predikaren och Job

utvecklar filosofiska betraktelser. Nya Testamentet ger en

enkel och rörande beskrivning av Jesu liv och död, utdelar

levnadsregler och förmaningar. Det slutar med drömlika

bilder av de yttersta tiderna.

Koranen sägs vara författad av en enda person. Berättartalang

saknas inte: Muhammed kan brodera ut en god

historia. Visserligen har boken uppenbarats under flera

decennier, från det att Muhammed var ensam och osäker i

sin uppgift till dess han var etablerad härskare, men variationen

i Koranen är ändå mindre än i Bibeln. Koranen sorterar

kapitlen efter längd, vilket gör den svårläst. Den hoppar

från ämne till ämne.

40

Similar magazines