Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Perfekt eller älskad?

Det är inte bara innehållet, utan också synen på de heliga

böckerna som skiljer. Bibeln anses vara inspirerad av Gud,

Koranen skall vara skapad av Allah, direkt överlämnad till

Muhammed.

Det senare är ett starkare påstående. I Bibeln finns denna

åsikt om lagens tavlor, som Moses fick av Gud på berget

Sinai:

42

Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor

han hade fått som ett förbundstecken, tavlor med skrift

på båda sidorna: det var skrivet både på framsidan och

på baksidan. Tavlorna var Guds verk, och skriften som

var inristad på dem var Guds skrift.

2 Mos. 32:15-16

Muslimer anser enligt

www.underkastelse.org/perspektiv/musik.html

att Koranen är en komplett, perfekt och fullt detaljerad

bok.

Inget mänskligt är perfekt. Utövare av konst strävar efter

att sjunga rent, komponera en vacker bild, skriva en

gripande text eller ett finstämt poem. När jag har upplevt

ett konstverk som genom långvarigt arbete blivit naturligt

och enkelt, så blir jag övertygad, rörd, eller rent av överväldigad,

men jag drar sig för att använda ord som slutgiltigt

eller perfekt.

Om någon granne eller arbetskamrat säger att han eller

hon har ett perfekt förhållande, eller att deras barn är perfekta,

så blir jag misstänksam. Vilka problem vill de dölja?

Vilka brister vågar de inte upptäcka? Däremot kan man

älska sina barn, fastän man vet att de inte är perfekta och

att de aldrig kommer att bli det. På samma sätt älskar jag

den inte alls perfekta Bibeln, för dess skönhet, vishet och

berättarglädje.

Similar magazines