Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Om mitt land blev muslimskt, så skulle jag sakna att se

kvinnor i ansiktet, att inte få glädjas åt samtal med intelligenta

kvinnor och att inte få ta del av synpunkterna från

hälften av mänskligheten. Jag skulle sörja över att inte få

se kvinnors böljande hår och kläder som framhäver deras

figurer.

Kvinnors orenhet

Föreskrifter om rituell renhet hade säkert en praktisk betydelse

en gång i tiden. Hygien är viktig också för dem

som inte vet något om mikroorganismer. De religiösa föreskrifterna

lärde folk tvätta sig.

Ändå innebär föreskrifterna om kvinnors orenhet ett

förakt för kvinnor. Jag tycker det är en grov hädelse att

säga att Guds skapelseordning gör kvinnan oren. Varför

skulle inte en kvinna få be eller ens röra en Koran medan

hon har mens? Är hon lika oren efter att ha fött barn? Blir

en man lika smutsig av att ha rört en kvinna som av att ha

varit på toa?

De kristna befriades från de gammaltestamentliga renhetslagarna

inklusive omskärelsen, enligt ett beslut av

apostlarna:

Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon

börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller

er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från

kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar

ni rätt. Allt gott!

Apg. 15:28–29

Jag kan bara spekulera om orsakerna till den kvinnofientlighet

som har frodats i båda religionerna.

Tycker killarna att det är läskigt med tjejer? Vill de undvika

flickor så mycket som möjligt? Vill de ha moskén eller

kyrkan som fristad undan kvinnor?

Försöker männen maskera rädsla eller förakt genom att

förklara kvinnan oren?

49

Similar magazines