Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Innehåll

Välkomna, muslimer! 6

Kristendom och islam 8

Kritik av kyrka och kristendom 26

Varför jag föredrar kristendomen 35

Vad är sant? 59

En naturvetenskaplig världsåskådning 86

Varför finns religion? 103

Vad har vi gemensamt? 115

Demokrati, lag och rätt 117

Strategi för en svensk islam 120

5

Similar magazines