Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

kar något heligt krig, och att de finner stöd i Koranen och

haditherna för sin åsikt. Det är orimligt att hundratusentals

muslimer i Sverige skall lida för några hundratals galningars

åsikter och verk.

Det är också klart, att vissa ställen i Gamla Testamentet

uppmanar i Guds namn till grymheter, lika onda som de

Koranen förkunnar.

Koranen är grymmare mot fiender än Nya Testamentet,

och detta är ett skäl för mig att föredra kristendomen.

Sammanfattning

Jag föredrar kristendom framför islam.

Jag finner kristendomen djupare och mer sofistikerad.

Kristendomen värderar sinnelaget mer än formen och befriar

oss från meningslösa föreskrifter. Jesus är mer sympatisk

än Muhammed. Bibeln är mer spännande och mer

tolerant än Koranen. Kristendomen stöder konst och musik

bättre än islam. Kvinnans ställning är bättre i kristna

länder. Kristendomen har på ett bättre sätt assimilerat de

naturvetenskapliga upptäckterna. Kristendomen föreskriver

inte gammaldags grymma lagar.

Ändå måste jag reservera mig. Det är inte lätt att byta

religion. Man känner till pärlor i den egna religionen, men

det är en näst intill omöjlig uppgift att hitta det väsentliga

och värdefulla hos den andra. Jag orkar inte läsa hadither

för att leta efter det som är viktigt i islam.

Gudsbilden skiftar från människa till människa, från

land till land, från tid till tid. Skillnaden inom islam och

kristenheten är större än skillnaden mellan ”medelvärdena”

av våra religioner. Fundamentalisterna i båda religionerna

utgör den verkliga faran.

58

Similar magazines