Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

att leva i de yttersta tiderna. Liknande känslor griper människor

utan religion, exempelvis när de hör förutsägelser

om omvälvande klimatförändringar.

Båda religionerna har haft profetior som har förutsagt

vad som skulle hända. Ger dessa utsagor en tillförlitlig

kunskap? Har profetiorna gått i uppfyllelse? Kan vi tro på

dem som ännu inte uppfyllts?

Profetiorna har en central plats i tron. Jesus ses som

Messias, den utvalde, han som skulle komma. Den första

profetian om Jesus anses komma direkt efter berättelsen

om syndafallet, där det står att Adams avkomma skall

trampa på ormens huvud (1 Mos. 3:15).

På samma sätt påstår muslimerna att Jesus skulle förutspå

Muhammed, den siste profeten.

Några av Bibelns förutsägelser har faktiskt slagit in. Babylon

vann över Israel, Jerusalem blev förstört. Detta kan

förklaras av en politisk insikt hos profeterna.

Förutsägelserna om Messias och Muhammed är dunkla.

De stämmer in på ungefär vad som helst, som horoskop i

kvällstidningar eller spådomar av siare med god psykologisk

iakttagelseförmåga.

Jag tror inte på någon dold och av Gud given mening i

de gamla skrifterna. Författarna i Gamla Testamentet har

troligen menat någonting helt annat.

Många profetior har inte gått i uppfyllelse. Shiamuslimernas

tolfte, dolde imam har inte kommit tillbaka. Domens

dag, då Jesus skall vända åter, kom inte efter tusen

år, och inte vid någon av de tider som olika sekter har satt

ut.

Profetior ger ingen tillförlitlig kunskap om framtiden.

Religiösa bevis

I propagandalitteratur från båda sidor har jag sett ”bevis”

för företeelser inom traditionen med hjälp av citat inom

samma tradition, t.ex.

73

Similar magazines