Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

fått svar på långt fler frågor än man kunde ana för hundra

år sedan.

Framstegen har förts över till industrin. De har realiserats

i produkter och tjänster och fått enorm betydelse i vårt

dagliga liv. Billiga resor, lättillgänglig information, medicinska

behandlingar, bortrationalisering av monotona och

tunga arbeten är bara några exempel.

Det finns många orsaker till framstegen. Det har varit en

relativt fredlig tid. Forskarna har ställt de frågor de har

velat. Religioner har inte bromsat forskningen. Inga religiösa

eller ideologiska uppfattningar har begränsat den

ekonomiska utvecklingen. Tiden från en upptäckt till en

färdig produkt har varit något årtionde.

Vår världsbild har revolutionerats under den korta tid

som jag har levat. Livsstilen har ändrats radikalt. Det kanske

var enklare förr, kulturen var vår egen och mer välbekant,

men allt var verkligen inte bättre. Jag har haft förmånen

att arbeta inom områden som genomgått en revolutionerande

utveckling. På grund av de enastående tekniska

och intellektuella framstegen står jag ut amerikansk

kulturimperialism i form av Hollywood-filmer och Coca-

Cola.

Förenklingar

Med en naturvetenskaplig livssyn blir många frågor ointressanta.

Ingen behöver försvara uppenbara motsägelser i

Bibeln eller Koranen, för dessa böcker innehåller bara

mänskliga texter. Det är inte viktigt att ta reda när koranverser

tillkommit eller vilka traditioner om Muhammeds

liv som är tillförlitliga. Ingen behöver skicka sina troskusiner

till helvetet, för det finns inte. Vi som inte tror slipper

lyssna till prat om lögner och förvanskningar av heliga

skrifter, för skrifterna är ändå inga absoluta auktoriteter.

De rättslärdas mödor att utforska hur dunkla uttalanden

i Koranen och sunnan skall tillämpas på dagens situation

87

Similar magazines