Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

galaxer samtidigt och ha aktuella kunskaper om dem alla,

strider mot all erfarenhet, samlad i relativitetsteorin.

Teorin att det skulle finnas en allvetande skapare, en

författare till naturlagarna, förklarar ingenting.

Hur kraftig är bönen?

Själv saknar jag personlig erfarenhet av bönhörelse. Jag

måste därför gissa vad bönen betyder för de troende.

Alla påverkas av sina tankar. Tankar kan gå runt, runt i

en negativ spiral. Bön kan bryta en sådan spiral och göra

”underverk” för den enskilde.

De kristnas anspråk på bönen är större än så. Många

anser, att den Högste själv hör människornas böner och

ingriper personligen.

Jag kan inte förstå varför det skulle fungera. Om Gud är

Gud, d.v.s. härskaren över otaliga galaxer, var och en med

otaliga solar, av vilka några säkerligen har planeter med

någon slags liv, varför skulle han bry sig om tankarna i en

människohjärna, eller kräva att män ligger nersänkta med

pannorna mot gröna mattor eller att kvinnor böjer knä på

en pall och kommer med sina önskemål? Som David skrev

så vackert:

96

När jag ser din himmel,

som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa

att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom?

Psalt. 8:4-5

Än mindre kan jag förstå fältropet Gud är med oss när vi

går ut i krig. Varför skall Universums Skapare ställa sig på

ena eller andra sidan i någon smutsig konflikt på en

obetydlig planet? Att någon gör den Ende Sanne Guden

till sitt redskap för att rättfärdiga sina grymheter, det är

värsta tänkbara hädelse.

Similar magazines