Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Muhammeds anspråk

Det finns psykologiska och medicinska aspekter på Profeten.

Tänk på den faderlöse pojken Muhammed! Han måste

ha längtat efter en egen pappa! Det är naturligt att han

som vuxen diktade om en allsmäktig Gud, som visserligen

handlade alldeles obegripligt, men till vilken han hade ett

alldeles speciellt förhållande.

Som ung verkade Muhammed normal. Han arbetade

framgångsrikt. Han fick en rationell idé – att avgudar var

vidskepelse – och hade en enda anhängare – sin första

hustru. Men sedan steg hans förväntningar. Hans bild av

sig själv förstorades och hans anspråk blev enorma.

Storhetsvansinne är begripligt. Flera av oss har sett personer

i sin omgivning med helt orealistiska föreställningar

om sig själva. Kanske längtar en sådan vilsen människa till

en fjärran barndom, när han som liten pojke tycktes ha all

makt, och det alltid fanns en kvinna som genast uppfyllde

alla hans önskningar, bara han skrek tillräckligt mycket.

Storhetsvansinne är farligt för omgivningen. Napoleon

ville lägga hela Europa under sig. Han förorsakade långvariga

krig och namnlöst lidande. Hitler trodde sig grunda

ett tusenårigt rike. Hans utopi gick under efter 12 år.

Drömmen förorsakade gränslöst lidande och död.

Också Muhammed har genom sina idéer förorsakat krig

och elände, inte bara under sin livstid. Till exempel har

sura 24 betytt kraftiga inskränkningar för miljarder kvinnor.

På ett rått sätt kan Muhammeds (eller hans anhängares)

budskap sammanfattas så här:

• Alla har väntat på mig i tusentals år.

• Jag vet bäst på alla områden.

• Ingen kommer någonsin att bli så bra som jag.

• Därför har jag rätt att röva karavaner och ta de

kvinnor jag vill ha.

99

Similar magazines