29.09.2013 Views

-bladet - SWEA International

-bladet - SWEA International

-bladet - SWEA International

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

utgåva 12, nr 1/2006

SWEA ® -bladet

Swedish Women’s Educational Association International

Wien


utgåva 12, nr 1/2006

SWEA

SWEA ® -bladet

Swedish Women’s Educational Association International

SWEA Bladet/Wien/2006

Wien

I M P R E S S U M

Ansvarig utgivare:

Ingela Kindås-Mügge

Oberwiedenstrasse 19

1170 Wien

Tel.: +43 1 48 62 425

Fax: +43 1 48 48 206

E-post:Wien@swea.org

Redaktör och annonsansvarig:

Elise Haidenthaller,

Tel: +43 1 8767 956-21; Fax: +43 1 8767 956-20

ISDN: +43 1 879 56 31

E-post: elise.haidenthaller@universimed.com

Lektorat:

Annika Jonson

Annonsförsäljning:

Tina Szigetvary

Sweabladet Wien utkommer två gånger om året

Nästa manusstopp: 1. Mars 2006

Annonspriser:

s/v färg

1/4 sida h 37,- h 75,-

1/2sida: h 51,- h 120,-

1/1sida : h 95,- h 225,-

Omslagssida 4c h 250,-

Annonspriserna gäller för tryckfärdiga original

och är nettopriser.

Upplaga: 300 ex

Layout:

Albert Ressi, Universimed Verlags und Service Gmbh

Markgraf-Rüdiger-Str. 8, 1150 Wien

Tryck:

Bernsteiner Druckservice

Rautenweg 10, A-1220 Wien

Titel bild:

Burggarten, Mozartdenkmal

SWEA Bladet är SWEA Wiens officiella medlemstidning

med uppgift att informera och animera om SWEA-Wiens

och SWEA Internationals aktiviteter, mål och syften. Insända

bidrag speglar författarens personliga åsikt och måste inte

överenstämma med redaktionens. Redaktionen förbehåller sig

rätten att vid behov redigera insänt material.

Redaktörens

rader

Kära Wien-Sweor,

Vad betyder SWEA för dig? Vad ligger bakom denna akronym

för ett komplicerat föreningsnamn? SWEA står för vår

gemensamma svenska bakgrund, språk, kultur och vänskap.

SWEAs arbete sätter sina spår runt om i världen. Det sägs att

svenskar i utlandet är mer svenska än svenskarna i Sverige.

Det må vara, men under olympiska spelen fick alla lov att

vara patriotiska och numera är den 6 juni, Svenska Flaggans

dag, upphöjd till nationaldag och röd dag i almanackan.

Vi i Wien firar dagen på svenska kyrkans gård och SAAB

ställer upp med lotterivinst, så håll er framme. Som svensk

bör vi också ta vara på våra medborgerliga rättigheter och

ambassaden uppmanar oss att gå till valurnorna i höst.

Är Moder Svea lika förankrad i vårt medvetande som Uncle

Sam för amerikanarna och Marianne för fransmännen?

Det finns många som självklart visar sin nationella särart

mer än vi. (Har ni druckit grönt öl på St. Patricks Day? Det

serveras inte endast på Irland). Vi går i stället till IKEA och

handlar våra svenska måsten och är glada över att inte behöva

ta med allt från förr, varje gång vi varit i Sverige. Men IKEA

står för mer. Nya chefen Helen Duphorn berättar.

SWEAs fantastika nätverk och gemenskap är i allafall unikt

och vad SWEA betyder för några av dess representanter i

Wien och regionen ville Wienbladets redaktion veta.

Fotogalleriet vittnar om gemensamma träffar vi haft och

hade någon varit framme med kameran varje gång vi setts,

hade det förstås varit fler tillfällen avbildade. Redaktionen tar

tacksamt emot foton för tidningen och hemsidan.

Vad är det som sätter sig fast i minnet? Intensiva ögonblick

från barndomen, nytt och spännande när vi byter miljö,

möten av olika slag. Det är den gemensamma nämnaren för

bidragen av Carina Kainz, Grazia Buchwald, Kristina Kvist,

Kerstin Scharmüller och Anki Bohac. Vad som händer när

minnet sviktar fick vi höra på vetenskapskvällen hos Karin

Brügge. Dessutom finns förstås kultur- och webtips liksom

eftertraktade recept från Gunilla Schorrs goda kök

Ett stor tack till alla som bidragit med artiklar och till alla

annonsörer som möjliggjort denna tidning.

Trevlig läsning önskar

Elise Haidenthaller

Redaktör

3


TiD

Ab 37.450,–

www.saab.at

Grattis på

födelsedagen.

Vor 20 Jahren rollte der erste Saab mit freiem Blick in den Himmel aus

den Werkshallen von Trollhättan. Dieses Jubiläum möchten wir mit Ihnen

gebührend feiern. Und zwar mit den attraktiven Sondermodellen aus dem Saab

5-Sterne-Sommer, wie dem limitierten Saab 9-3 Cabriolet Anniversary 2006 mit 1.9 TiD

Motor (110 kW / 150 PS) oder dem kraftvollen 2.8-V6-Turbo Triebwerk (184 kW / 250 PS).

Freuen Sie sich auf den 5-Sterne-Sommer und vereinbaren Sie eine Probefahrt bei Ihrem

Saab Partner oder unter www.saab.at. Übrigens: das Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TiD gibt‘s

ab sofort mit Partikelfilter und Standheizung serienmäßig.

Cabriolet move your mind TM

Symbolfoto. Turbomotoren von 150 – 250PS (110 – 184 kW), Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,6 – 11,1 l/100 km, CO-Emission kombiniert: 206 – 266 g/km. Preis inkl. MwSt. und NOVA.


SWEA

SWEA WIEN 2006:

Ordförande:

Ingela Kindås-Mügge ingelakm@system.at

Oberwiedenstrasse 19

A 1170 Wien

Tel. 01/486 24 25, Fax: 01/ 484 82 06

Vice Ordförande:

Eva Jurkowitsch jurko10@hotmail.com

Tel: 01/479 42 93

Sekreterare:

Karin von Stetten karin dana@hotmail.com

Tel: 01/276 42 64

Kassör:

Astrid Rosén astridrosen@hotmail.com

Tel: 02266/722 44

Redaktör:

Elise Haidenthaller haidenthaller@nudsl.at

Tel: 02252/535 88

Medlemsansvarig:

Uta Sailer uta.sailer@univie.ac.at

Tel: 0699/11 59 91 33

Programansvarig:

Carina Kainz evacarinakainz@hotmail.com

Tel: 01/ 713 68 51

Webmaster:

Karin Gangel karin.gangel@chello.at

Tel: 01/865 26 52

Ledamot:

Monica Nilsson cmhh.nilsson@etelnet.at

Tel: 01/274 00 16

Fadder verksamhet: Gunilla Schorr hjälper dig om du är

nyinflyttad och behöver råd för att hitta dig tillrätta i

vardagen

Tel: 01/ 804 51 07

Solskens Swea: Anki Bohac

Känner du dig deppig eller sjuk? SWEA har ett fantastiskt

nätverk som stöder.

Anki når du på tel: 01/7072284, e-post: bohac@aon.at

Nätverkslunch: Gunilla Schorr

www.chapters-swea.org.wien

www.swea.org

Medlemsavgiften 2006 är € 45

SWEA Wiens bankkonto Nr. 00402 063 408 på

Bank Austria Creditanstalt BLZ 12000

Har du ny adress, telefonnummer, faxnummer eller e-post?

Ändringar och tillägg meddelas vår nya medlemsansvariga

Uta Sailer uta.sailer@univie.ac.at

Känner Du

nyinflyttade svenskor, svensktalande kvinnor som skulle

uppskatta SWEAs nätverk, fester och kulturengagemang?

Erbjud dem medlemskap i SWEA eller skänk ett av våra nya

presentkort

SWEA Bladet/Wien/2006

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Redaktörens rader . . . . . . . . . . . . 3

Ordförandes rader . . . . . . . . . . . . 6

ÖEMAs regionordförande hälsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

SWEA Wiens styrelse 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Vår nya regionordförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bara några rader. . . . . . . . . . . . 12

SWEA-Intervju . . . . . . . . . . . . . 14

Vårminne från Stockholm . . . . . 16

SWEA Fotogalleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Svensk skola glädje i nöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Besök hos Mozart . . . . . . . . . . 22

Boktips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Två farmödrar i Indien . . . . . . 24

Nya rön inom neurologin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Utflykt till sagovärlden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

SWEA Wien: Månadens avdelning . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Recept . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33

SWEA Internationals Nyheter . . 32

Reklam på gott och ont . . . . . . . 34

5


Kära Wien Sweor!

Det nya året började med full aktivitet.

Vårt årsmötet 2006 hade vi den 26

januari. Att många av våra medlemmar

ställde upp var verkligen roligt. Det

visar sig att det är populärt att komma

på årsmötet. Roliga årsmöten - vilken

förening lockar med det! Det är då man

också kan passa på att träffas och tala

om allt som man inte hann med under

årets lopp!

Populärt årsmöte

Redan en timma innan mötet började

strömmade folket till. Då såldes lotter

och SWEA-produkter. Ett glas Prosecco

med tilltugg hann vi med och det

bidrog till lyckad försäljning innan årsmötet

öppnades. Sedan satte vi igång.

Verksamhetsberättelsen för 2005 lästes

upp av vår sekreterare som meddelade

att vi haft ett digert program med ca

30 aktiviteter, från museibesök till olika

kvällsprogram, omfattande dels föredrag

om hjärtinfarkt och livsterapi och

dels våra återkommande programpunkter

som sillfrukost, vår-, sommar- och

Luciafest.

Genom vår kassör fick vi veta att vi nu

har fått ”koll” på våra finanser. Vi står

ordentligt på plus och det känns skönt.

Det är tack vare våra lotterier den 6

juni och på årsmötet som vi har fått in

6

Thema

Ordförandes rader

Skänk ett medlemskap i SWEA!

SWEA erbjuder helt nytt möjligheten

att köpa ett SWEA presentkort

Ett SWEA presentkort är den ideala gåvan

till en svensktalande kvinna som inte

känner SWEA eller för en vän i den egna

eller annan SWEA-avdelning i SWEA-land.

Någon du känner som flyttat utomlands

eller flyttat tillbaka till Sverige. Ge henne

chancen att bli en Swea.

Meddela någon i styrelsen så får du snabbt

och enkelt ett SWEA presentkort att ge bort

till en intresserad svensktalande väninna.

pengar. Auktionen på produkter som

vi inte behöver hemma hos Christina

Wimpissinger gav också ett bra bidrag.

Vi har fått en ny fungerande websida

www.chapters-swea.org.wien

www.chapters-swea.org.wien. Vår fina

tidning har kunnat finansieras med

pengarna från annonser som ”kammats

in” av flitiga Sweor och det kan vi vara

mycket stolta över.

Anki Bohac, ansvarig för SWEA Wiens

solskenshörna, påminner oss medlemmar

om att vi kan höra av oss till henne

för att få uppmuntran vid sjukdom

eller andra besvärligheter, likaväl som

Promotion of Swedish

Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

Presentkort

Presentkort

Välkommen som medlem i SWEA!

SWEA

att förmedla positiva händelser som

födslar och bröllop.

Mötet avslutades med ett varmt tack till

två av våra trogna styrelsemedlemmar,

Ylva Boncompani ( programansvarig)

och Gunilla Björlin ( medlemsansvarig)

som har suttit sina fyra år i styrelsen.

Efter mötet väntade oss vår traditionella

varmrökta lax med tilltugg,

kaffe och prinsesstårta!! Gunilla Schorr,

vår ”bästa organisatör”, som tyvärr

inte kunde vara med, tackades glatt

och högljutt via mobiltelefon för den

mycket goda maten.

Kom till Berlin

Regionmötet i Aten blev mycket givande

och trevligt. Självklart med nio(!)

Wien-Sweor som ställde upp. Nu väntar

nästa regionmöte i Berlin den 13-

15 oktober med ”efterdagar” på oss.

Tänk om vi kunde slå vårt rekord från

regionmötet i Aten och få ihop ännu

fler Wien-Sweor till Berlin! Ett förslag

är att ni redan nu antecknar detta i er

kalender. Under tiden kommer vi att ge

er mer information om mötet.

Jag önskar er alla en härlig vår - om den

nu kommer någon gång - och hoppas

på många trevliga SWEA-aktiviteter

med stor uppslutning.

Ingela Kindås-Mügge

Gällande ett års medlemskap i Världsföreningen SWEA år _________ Presentkortet kan inte överlåtas.

Namn ____________________________________________________________________________

SWEA-avdelning ___________________________________________________________________

Skänkt av _________________________________________________________________________

Medlem i SWEA-avdelning ______________________________________ Avd / Sign ____________

www.swea.org

Världsvid vänskap

Global kompetens

Lokalt stöd

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

ÖEMAs

regionord förande hälsar

Kära Wien Sweor!

Ett par rader ifrån mig när min mandat

period nu närmar sig sitt slut.

Om drygt två veckor träffas SWEAs

Internationella styrelse för det årliga

mötet. Kan inte tro att 1 år har gått sedan

vi var på Världsmötet i New Orleans.

Så mycket trevligt fick vi uppleva och så

mycket tragiskt det hände därefter.

Världsmöte i Holland

I år träffas Internationella styrelsen i

Skanör och det är ett mindre arbetsmöte,

d v s för oss som deltager är själva

mötet och dagordningen inte mindre

än vanligt, men vi har inga workshops

och andra stora program. Nästa år blir

det återigen dags för ett stort Världsmöte.

Det är SWEA Holland som är värd

för mötet, som kommer att förläggas

till Amsterdam. Ni kan alltid titta in på

SWEAs hemsida www.swea.org för att

få reda på datum för alla regionmöten,

Internationellt möte, sommarträffar osv.

ÖEMA störst

Vad har då hänt i regionen efter regionmötet

i Aten?

SWEA Moskva blev godkänt och tillhör

också vår region, så nu är vi återigen

14 avdelningar och har ca 1500

medlemmar. Ordförande i Moskva är

Ulla-Stina Ardevall.

Vi är den största regionen till antalet

medlemmar. Vi har många avdelningar

med mycket få antal medlemmar, som

verkligen kämpar för sin existens, men

också avdelningar med stort antal medlemmar.

Under hösten har protokollet från RM

gåtts igenom och Ingela Kindås-Mügge

var bussig och ställde upp som justerare

tillsammans med Anna Carlsson Ring

Rönneskog.

Vår skattmästare, finanskommittén och

jag har gått igenom finanserna. Bokslut

och budget presenteras också på Internationella

mötet. Regionernas bokslut

ingår som en del av SWEA Internationals

finanser, vilket inte avdelningarnas

finanser gör.

SWEA Bladet/Wien/2006

Ny styrelse

I denna vecka konstituerade sig regionstyrelsen,

d v s vi har tillsatt vice

regionordförande och det blev Ann

Hespe, som är ordförande i Dubai. Till

regionsekreterare valdes Anna Carlsson

Ring Rönneskog från Genève, som var

beredd att ställa upp på den posten.

Vår nuvarande skattmästare

Agenta Linnarsson,

Zürich var återigen villig

att ställa upp för ett år som

regionskattmästare.

Vårt konstituerande möte

hölls per telefon och det är

fantastiskt att 12 personer

(10 AO + Ninni och jag

deltog) kan tala samtidigt.

Är man diciplinerad så

fungerar det utmärkt.

Regionens valberedning

har arbetat för att få fram

en ”villig” kandidat till

RO-posten och det känns

väldigt fint att kunna

lämna över till Ninni Pettersson

Wästberg, SWEA

Stockholm, som verkligen

har erfarenhet av SWEA,

framförallt genom sitt tidigare

arbete som redaktör

för FORUM, kommittémedlem

i PR- kommittén

och dessutom engagerad i

regionen som sekreterare.

Ninni skötte också Jubileumskansliet

2004 när

SWEA fyllde 25 år. Den

sista april lämnar jag över

efter 4 år som regionordförande

och dessförinnan

4 år som ordförande i

Zürich.

Hjälp, vad konstigt det

kommer att bli, men som

alltid får man inte vara för

länge på en och samma

post, utan lämna över för

nya idéer och nya friska

tag.

lemon.co.at

Det har i alla fall varit en mycket spännade,

rolig och intensiv tid, som jag

med glädje kommer att minnas.

Många vänliga hälsningar

Maud Larsson

Regionordförande ÖEMA

... för den äventyrslystne

7 x övernattningar med halvpension

inkl. 1 x raftingtur

inkl. 1 x canyoning

inkl. 1 x högbana

inkl. 1 x extreme adventure trail

(bergsklättring)

Alla aktiviteter leds av personer utbildade inom området!

Erbjudandet gäller mai – oktober 2006.

Sommaren 2006

a 512,–

per person/vecka

I den mysiga och personliga atmosfären på vårt

gästgiveri i alperna erbjuds 23 gäster »unik avkoppling«.

Mitt i den praktfulla naturen väntar spännande

äventyr. Besök gärna vår hemsida

www.holzhacker.net för mer information eller

ring oss (vi talar svenska)

Tel.+43(0)3687/23463

Holzhackerstube · Peter & Petra Pichler

Harreiterweg 59 · 8971 Rohrmoos-Fastenberg · Austria


8

Thema

SWEA Wiens styrelse 2006

Ordförande: Ingela Kindås-Mügge

Född och uppvuxen i Göteborg, studerade

i Lund och flyttade till Wien för

många år sedan. Jag har arbetat inom

cancerforskningen på medicinska fakulteten,

Wiens Universitet. När SWEA

Wien grundades 1998 var jag med som

programansvarig och sitter sedan ett år

tillbaka som ordförande i SWEA Wien.

Vad betyder SWEA för mig? SWEA ger mig möjlighet att

träffa många glada, trevliga, svensktalande kvinnor. Fint att

vi gemensamt kan ta vara på vårt svenska kulturarv.

Vice Orförande: Eva Jurkowitsch

Jag kom till Wien 1966 för att studera

medicin, gifte mig med en österrikare

och blev “fast“ här. Under tiden som jag

utbildade mig till hudläkare, hann jag

med att få fyra barn, som nu alla är

vuxna. Jag började i SWEA först 2001.

Deltog i regionsmötet här i Wien år 2003

och blev ordentligt inspirerad av att riktigt känna den underbara

gemenskapen och uppleva att nätverket verkligen fungerar.

Nu sitter jag mitt fjärde år som vice ordförande och det

känns bara trevligare med tiden. Det är enormt berikande att

få tillfälle att lära känna så många kvinnor från olika platser i

världen och ändå genast få känslan av att vi har förståelse för

varandra och lätt kan tala med varandra. Det beror inte enbart

på vårt gemensama svenska språk utan på SWEA-andan.

Medlemsansvarig: Uta Sailer

Jag är tyska (bayerska) från Chiemsees

omgivning. Sedan jag flyttade därifrån

har jag bott på Island, i Frankrike, olika

städer i Tyskland och till sist i Umeå. I

Umeå stannade jag i två år och till Wien

kom jag i mars 2005.

Jag är forskare och jobbar i ett väldigt

spännande projekt inom biologiska psykologin på universitetet.

Vi analyserar hjärnans aktivitet under beslutsfattningen

med hjälp av EEG och magnetresonanstomografi.

Jag trivs jättebra i Wien. Det finns så många alternativ och

så mycket att göra på fritiden (särskilt när man jämför med

Umeå). Att gå på något av Wiens all underbara Caféer är

något jag gillar mycket. Det roliga med SWEA för mig är att

få umgås med trevliga människor och kunna prata svenska.

Bromsa glömskans process så att säga.

Kassör: Astrid Rosén

SWEA

Jag är 63 år ung och österrikisk medborgare,

men gift med en svensk sedan

1967 och har en 37-årig dotter. Vi har

bott några år i Tyskland. Därefter tillbringade

familjen 29 lyckliga år i Sverige.

För fem år sedan återbördades jag till

min hemstad i Stockerau. Jag har alltid

jobbat med ekonomi och har en utbildning som revisor.

Sekreterare: Karin von Stetten

Jag kommer från Bjärred i Skåne och

bor sedan våren 2003 i Wien. Dessförinnan

bodde jag 7 år i Frankfurt och

även där var jag aktiv inom SWEA.

Förutom jobbet som projektledare

på Motorola tar för närvarande MBA

studier upp mycket av min fritid, som

jag annars ägnar åt skidåkning, löpning och inlineskating.

För mig är SWEA ett världsomspännande kontaktnät som

har gett mig möjligheter att både bo i centrala Manhattan

och gå på kräftskiva i Atlanta.

Programansvarig: Eva Carina Kainz

Jag är född och uppvuxen i Stockholm.

Hamnade i Wien direkt efter Stockholms

Musikgymnasium, därefter studier

och examen från Wiens Handelshögskola,

specialinriktning Turistnäring.

Har arbetat för Wiens största bank på

deras avdelning i FN:s IAEA. Avlade

magisterexamen vid Wiens universitet i nederländska och

konsthistoria 2001. Språk, musik och konstvetenskap är

mina stora intressen, vilket jag hoppas smittar av sig till alla

Sweor som deltar i programverksamheten.

Genom SWEA tycker jag att jag har fått igen svenska helger,

såsom jul och påsk. Det blir nämligen något helt annat

att fira dessa tillsammans med vänner som känner till traditionerna

och vänner har alla Sweor blivit genom åren.

Jag har varit med från starten, arbetat med olika göromål

och därmed lärt känna både organisationen, uppgifterna och

medlemmarna väl – detta kan jag varmt rekommendera

andra Sweor! SWEA är för mig just värme, glädje och stor

vänskap! Jag har bott i Wien i snart 37 år, är gift med en

österrikare, har två döttrar och vi är snart inne på nästa

generation.

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Redaktör: Elise Haidenthaller

När jag var barn flyttade familjen

mycket. Min skoltid tillbringade jag i

SydRhodesia (Zimbabwe), Arvika, och

Göteborg. Mitt svenska hjärta tillhör

sommarstället som ligger vid sjön Lelången

i Dalsland.

Till Wien kom jag som student 1971

för att läsa till veterinär. Efter studierna blev jag kvar och

bildade familj. Jag behöll mitt svenska medborgarskap och

fick därför aldrig utöva yrket. Mitt yrkesverksamma liv blev

därför först inom läkemedelsindustrin och numera jobbar

jag på ett förlag som gör facktidskrifter för läkare.

Inom SWEA har jag funnit nya vänner och tycker att nätverket

är fantastiskt. SWEA har vidgat vyerna och arbetet

med tidningen har ökat medvetandet för det svenska språket,

traditionerna och kulturen.

Webmoster: Karin Gangel

Jag är född i Lund. 1978 kom jag som

20-åring till Wien, studerade till gymnastiklärare

och jobbade sen på gym i 15

år. Under den tiden gifte jag mig, fick två

pojkar som nu är 18 och 20 år. Det blev

skilsmässa, och kort därefter blev jag tillfrågad

om jag var intresserad av att starta

upp SWEA Wien och i och med detta blev SWEA väldigt

viktigt för mig. Styrelsearbetet (först var jag medlemsansvarig

och sedan 2005 är jag ansvarig för websidan) och kontakten

med andra svenskor i Wien, hjälpte och stödde mig mycket

under tiden efter skilsmässan.

Numera jobbar jag på bilkoncernen Fiats utbildningscentrum

i Wien och är ansvarig för all organisation före och efter

kurserna.

Ledamot: Monica Nilsson

Swea sedan september 2005 och med

i stryrelsen sedan 1 år. Jag är född och

uppvuxen i Östergötland, där jag också

läste till civilekonom vid Universitetet i

Linköping. Normalt arbetar jag på Försäkringskassan,

men sedan sommaren 2004

är jag med familjen bosatt i Wien på

grund av min mans arbete. Den planerade ledigheten avbröts

genom ett vikariaterbjudande från Svenska Ambassaden och

där arbetar jag som kassör sedan 1 augusti 2005.

En del av min tid ägnar jag åt svenska skolan, där jag är

skolverkets representant i styrelsen. Vi har tidigare bott 1

år i Israel och åren 1995-1997 var vi bosatta här i Wien. På

fritiden försöker vi att åka mycket skidor både utför och på

längden innan golfsäsongen tar över. Den fasta Sverigepunkten

utgör numera sommarhuset i Loftahammar.

För mig personligen betyder SWEA WEA att på ett naturligt sätt

kunna sy ihop det "svenska livet" i Wien med andra aktörer

som ambassaden, skolan och kyrkan.

SWEA Bladet/Wien/2006

PROGRAMÖVERSIKT SWEA

Wien april – augusti 2006

tis 4 apr Nätverkslunch

13.00 på „Le Bol“

ons 12 apr Sillfrukost

11.30 hos Gunilla Schorr

ons 26 apr Promenad i Wiens innerstad

10.00-13.00 med Kerstin Scharmüller

sön 30 apr Valborgsmässofirande

18.30 på Svenska Kyrkans innergård

ons 3 maj Nätverkslunch/Hattlunch

13.00 på restaurang „Regina Margherita“

OB! Ny lokal

tis 16 maj Vandring + Heurigen

16.00 på „Sirbu“

lör 20 maj Guidad tur

11.00 på Palais Epstein

lör 27 maj Vårfest

17.00 hos Kerstin Nowotny

tis 6 jun Nationaldagsfirande

19.00 på Svenska Kyrkans innergård

OBS! Ingen nätverkslunch

tis 13 jun Sommarfest

18.30 i Ingelas trädgård i Dornbach

Slutet Midsommarfest

av juni på Svenska Kyrkans innergård

ons 5 jul Nätverkslunch

13.00 på „Sole“

OBS! Ny lokal

tis 1 aug Nätverkslunch

13.00 på „Sole“

ons 6 sep Nätverkslunch

13.00 på „Sole“

9


Vår nya regionordförande

10

Thema

Nyligen valdes Ninni Pettersson Wästberg, Stockholm till ny regionord-

förande. SWEA bladet Wien presenterar henne här

Ninni har en lång, fin meritlista inom

SWEA och har varit aktiv Swea sedan

1988 då hon gick med i SWEA Paris.

Därefter har det varit olika poster i

SWEA Stockholm, Milano, New Jersey.

Hon har under tiden 1998 – 2000 varit

redaktör för SWEA FORUM International

och även redaktör för ”Almanackan”,

ett ca 6-sidigt programblad

med information om intressegrupper,

nya medlemmar etc; ett komplement

till föreningens tidning.

Ninni skriver själv om den nya utmaningen

som RO:

”Som deltagare i många internationella

möten (och vid flera av dessa som

FORUM-redaktör och därför knuten

till styrelsen enligt den gamla organisationsmodellen)

har jag fått en viss

inblick i det spännande, men krävande

och ansvarsfulla arbete som utförs av

den internationella styrelsen. Att kunna

ta del i detta arbete föreställer jag mig

vara mycket intressant.

Eftersom jag nu varit sekreterare vid tre

RM (och varit närvarande vid alla RM

vi haft) har jag fått ganska bra kännedom

om vår region: knappast homogen,

men ändå sammanhållen, inte

någon uppenbar geografisk enhet, men

en fin samling avdelningar! Att kunna

vara till hjälp och stöd både till de nya

och till dem som kämpar - och de mer

väletablerade – tror jag skulle kunna

vara ett tacksamt arbete.”

Hennes mål

„Att dra mitt strå till stacken när det

gäller att klokt förvalta SWEAs tillgångar;

stipendierna ligger mig varmt om

hjärtat och jag skulle gärna se att deras

status ökar ytterligare.

Att verka för ett nära samarbete mellan

SWEA International och resten av

organisationen ser jag också som en

viktig uppgift.

Att arbeta i sann laganda med de övriga

styrelsemedlemmarna.

Att inom Regionen vara en ”klippa”; en

person som man kan vända sig till med

funderingar eller problem.

LÄR DIG TYSKA I WIEN!

LEARN GERMAN IN VIENNA!

INTENSIVE COURSES Monday to Friday 9-12 a.m.

AFTERNOON CLASSES 3 times per week

EVENING CLASSES twice a week

SPECIAL COURSES :

EXAM PREPARATION, BUSINESS GERMAN, GER-

MAN FOR THE OFFICE, ONE-TO-ONE-TRAINING

P RÜ F U N G S PA RT N E R

D E S G O E T H E - I N S T I T U TS

1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16/Canovagasse 5

TEL: 503 69 69, FAX: 503 69 69 - 14, e-mail: info@alpha.at www.alpha.at

SWEA

Ninni Pettersson Wästberg

född 1947 i Strängnäs

Studentexamen i Karlskoga

Studier i språkvetenskap

Arbetat som VD-skreterare inom

företag som tex. Pharmacia, Svenska

Petroleum

Gift och har vuxna barn

Att vara kontaktperson mellan avdelningarna

och SWEA International

närhelst det behövs. Därför skulle jag

vilja ha tät kontakt med avdelningsordförandena.

För att kunna uträtta detta

på rätt sätt skulle jag vara väl informerad

om vad som skall göras, exempelvis

inför Regionmötet. Dock ser jag det

som viktigt att hitta en gyllene medelväg

mellan att vara behjälplig – och att

vara mästrande eller komma med för

mycket information.

Att delta i arbetet med nya avdelningar

och att i möjligaste mån besöka dem

och vara med på invigningar.

Att verka för en varm SWEA-gemenskap

och vänskap – och för att vi alla

har roligt! ”

SWEA Wien önskar Ninni lycka

till med hennes nya uppgift som

regionordförande för ÖEMA

SWEA Bladet/Wien/2006


Bara några rader...

”Skriv något om din tid här i Wien”

sa Elise när hon ringde. ”Bara några

rader.”

Ja visst gör jag gärna det, men vad ska

man välja ut? Det finns så mycket som

har gjort intryck och blivit fina minnen,

men allt ryms inte på några rader.

Det blir till att välja.

Först vill jag förstås stanna vid Svenska

kyrkan här i Wien. När man kommer

på Gentzgasse och ser fasaden

blir man inte direkt överväldigad.

Svenska kyrkan är det minsta huset på

gatan, smutsigt och i stort behov av en

ansiktslyftning. Men öppna porten och

kliv på – välkommen! Tänk att en varm

sommarkväll få sitta i det svala, vackra

Sala Terrena och njuta av de välbekanta

psalmerna, för att sedan gå ut på innergården

och dricka kyrkkaffe.

Trafikbruset är långt borta, rosorna

doftar ljuvligt och man kan sitta länge

i det svaga ljuset och njuta av stillheten.

Men kyrkan är också intensitet

– basartiden med allt som ska ordnas,

torsdagarna med ärtsoppedoft och

kyrkisbarn, 6 juni med SWEA-bakelser

och regn, familjegudstjänster med liv

12

Thema

Prästfamiljen Kvist lämnar Drottning Silvias församling i Wien efter en

kort och intensiv period. Vad tar man med sig i minnenas ryggsäck, när

man levt i svenskhetens medelpunkt i Wien? SWEA bladet var nyfiket och

frågade Kristina.

och rörelse. Alla som har passerat kyrkan

under vår tid i Wien finns med

oss i tankarna, när vi nu återvänder till

Sverige. Alla som har hjälpt till, alla

som sökt hjälp, alla som bott i gästrum

och vandrarhem, alla gudstjänstfirare,

alla barn och vuxna i grupperna. Listan

blir lång.

Wien – inte heller staden låter sig fångas

med några korta ord. Jag tror att

även om man bott här många år, så

finns det saker kvar att upptäcka. Jag

har nog uppskattat Wien allra mest vår

och höst. Då är turistströmmen lite

mindre och man kan i lugn och ro

njuta av godbitarna. Tänk att få ta 4åringen

med till Schönbrunn på lediga

dagar och bara ströva omkring. Gå

upp till Gloriette och vända sig om

mot slottet och fundera på hur det

var under Sissis dagar. Sätta sig på en

soffa och fika och mata ekorrarna med

brödbitar. Eller tänk på alla spännande

konstutställningar, som ofta avslutats

med något gott i museicaféet. Ja,

caféerna kommer jag att sakna, förstås.

Inga självserveringar och plastinpacka-

Tack till SWEA Wien

Vid SWEA Wiens årsmöte

2005 samlade vi

in för Tsunamioffren

451 EUR. Siv Svensson

orförande i SWEA

Int. har i ett brev till

SWEA Wien tackat för

pengarna och bekräftade

att de kom att stödja

”Thai-Sweden Children

Foundation” i Phuket,

Thailand.

de mackor här inte. Tänk att få sitta

ner och beställa de mest underbara

bakverk och en Melange... Mmm...

För att inte tala om glassbarerna!

Familjeutflykterna till Türkenschantzpark!

När kyrkan stängt för kvällen har

vi ibland packat kvällsmaten i en korg

och gått upp till parken. Suttit vid ett

bord och njutit av maten och omgivningen.

Och njutit har jag förstås gjort

av musiken – att tala om Wien utan

att nämna musiken går ju inte. Wien

är ju som ett musikaliskt smörgåsbord.

Det är bara att välja och vraka. Det

mest spektakulära och härliga tycker

jag har varit de ljumma sommarkvällarna

vid Rathaus. Förstklassig musik

på storbildsskärm, mat från världens

alla hörn, en underbar stämning. Detta

återkommer jag gärna till!

Ja det finns många goda minnen från

Wien och staden. Kyrkan kommer alltid

att ha en särskild plats i hjärtat!

Och världen är ju inte stor egentligen.

Det kommer säkert att bli många återbesök.

Det är ju också väldigt praktiskt

att turista på ett ställe, som man

känner till! Och husrum finns det ju

i kyrkan!

På återseende! Auf Wiedersehen!

SWEA

Kristina Kvist / Svenska kyrkan i Wien

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

SWEA Bladet/Wien/2006

Vi glädjer oss att kunna erbjuda

alla Sweor ett speciellt pris för

övernattning med frukost.

Normalpreis: h 85.- per person

i dubbelrum

SWEA-pris: E 56.- p.p.

(giltigt t.o.m. 28.12. 2006)

Uppge bara „SWEA

vid reserveringen.

Kontakt:

Christina Staunig

Direktion&Marketing

Wiens ältestes Fachgeschäft für

Loden- & Trachtenbekleidung

Austrian Style

Loden Plankl

Michaelerplatz 6

1010 Wien

Tel.: +43/1/533 80 32

Fax: +43/1/535 49 20

office@loden-plankl.at

www.loden-plankl.at

13


SWEA-Intervju

Vi samtalar vid en typisk svensk IKEAlunch

med lax och köttbullar. Personalen

känner inte igen sin chef, där vi

står i kön som alla andra gäster. Endast

civilklädda får de anställda gå till resturangen

och de förväntar nog heller inga

kända ansikten, så Helens incognito

uppträdande förvånar inte.

Det var i augusti 2005 som Helen med

familj kom till Wien för att överta ansvaret

för IKEA i Österrike. Mycket tid

att vänja sig vid den nya omgivningen

gavs inte och de bestämde sig snabbt

för att bo i Klosterneuburg, så att den

elvaårige sonen Hugo skulle ha lättare

att komma till den internationella

skolan. Mödling ligger annars närmare

Helenes arbetsplats.

Det blev maken Björn som fick ta hand

om allt runt flytten och installeringen i

14

Thema

En kvinnlig chef på IKEA med en man som sköter hushållet. Det var något

som uppmärksammades i österrikisk press i höstas. SWEA-bladet Wien träf-

fade Helen Duphorn som berättar att även svensk företagskultur kan förvåna

här i landet.

Konst för nytt museum

Wien. För tio år sedan gav han upp sitt

jobb som landstingsråd i Halland för

Helens karriärs skull. Det blev visserligen

lite uppståndelse över beslutet, men

först i Österrike har det uppmärksammats

medialt, vilket överraskade Helen.

Skillnaden mellan Sverige och Österrike

är tydligen större än den förutfattade

meningen påskiner. Björn är tjugo år

äldre än Helen och han tyckte att han

hade haft sina bästa år inom karriären,

medan Helen hade sina framför sig.

De valde alltså denna kanske okonventionella

lösning, när hon fick erbjudandet

att bli inköpschef i Indien först för

KappAhl och sedan för IKEA. ”Vi ångrar

inte att vi gick den vägen.” I Indien

föddes sonen Hugo och vi bodde

där sammanlagt fem år i två omgångar.

Indien är ett mycket barnvänligt land.

Utställningen ”Kunst fürs

20er Haus” visas i Övre

Belvedere ända till 21 maj.

Det är 80 verk från år 1918

till i dag som ställs ut.

I fokus står moderna,

österrikiska bilder; t. ex.

Anton Koligs stora familjeporträtt.

Oskar Laskes

”Narrskepp” (1923) konfronteras

med konstgruppen

Gelatins ”Collage”

(2003). Överhududtaget

önskar expon väcka vår

nyfikenhet inför visning

av samlingen i det nya

mu seet. Det renoverade galleriet ”20er Haus” i Schweizergarten vid Südbahnhof

ska öpppnas i slutet av 2007.

SWEA

Det varma klimatet gör det enkelt att

sköta små barn. Mycket mer kläder än

en liten t-shirt behövs inte. Årets stränga

vinter är därför en unik upplevelse

för sonen. Det är självklart att det blir

skridsko- och skidåkning som står på

familjens fritidsprogram nu. Hugo lär

sig snabbt och tycker det är roligt.

Hur trivs din man med att från att ha

varit en offentlig person bli hemmaman?

”Det går bra. Han har gott självförtroende.

Det är väldigt mycket jobb att

komma igång med hus och skola på en

ny ort, så jag är tacksam över att han gör

det. Men vi har en deal: Björn behöver

bara vara hemmaman nio månader om

året. Under juni, juli och augusti är han

på vår segelbåt. Det är hans passion.

Segelbåten ligger i Danmark och är som

vårt andra hem. Den är som ett sommarställe

för oss. Vi seglar runt i farvattnen

kring Danmark, Sverige och Tyskland.

Den är en träffpunkt för släkt och

vänner som kommer och seglar med

oss. Vi har ett par goda vänner, som vi

umgås mycket intensivt med och de har

redan hunnit hälsa på oss flera gånger

här i Wien. Det är viktigt för Hugo att

det finns fasta punkter i hans liv.

Min pappa har visserligen ett sommarställe

på Värmdö, men det är på båten

som vi är mest”.

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Hur ser din vardag ut?

”Jag är positivt överraskad över de goda

trafikförbindelserna. Jag behöver en

dryg halvtimme med bil från Klosterneuburg

till jobbet, fastän vägen går två

gånger över Donau. Det är stor skillnad

jämfört med Paris, där trafikstockningar

hörde till regeln.

Helen Duphorn

Född 1961 i Nacka

Studentexamen i Stockholm

Studier i Stockholm

1993 Regionalmanager för KappAhl i

Finland

1995 Inköpschef för KappAhl i Indien

1997 Inköpschef för IKEA Sverige och

de Baltiska staterna.

1999 Inköpschef för IKEA i Indien,

Pakistan och Bangladesch

2002 Vice Countrymanager i Frankrike

2005 Chef för IKEA Österrike

Jag simmar gärna och försöker träna en

gång i veckan på morgonen i ett nyöppnat

gym i närheten där vi bor, mer för

att det är nyttigt än roligt.

Efter arbetet är jag helst hemma med

familjen. Jag försöker, när jag inte reser,

att vara hemma till middagen, som är

viktig för familjens gemenskap.

Jag reser mycket i jobbet, kanske inte

så mycket här som tidigare, men det

räcker ändå, så det är viktigt att Björn

tar huvudansvaret för Hugo och hans

skolgång.”

Hur går det med det tyska språket?

”Tyskan är ny för mig och det är inte

lätt. Jag får undervisning och det

går framåt. Koncernspråket är förstås

engelska och här är det inget problem

med engelstalande personal. I Frankrike

däremot, där vi var tidigare, var det i

svårare att klara sig på engelskan. Jag

blev tvingad att snabbt lära mig tillräckligt

med franska för att få det att fungera

på jobbet som jag ville.”

Hur upplever du Österrike efter den här

första tiden?

”Vi trivs jättebra här i Wien. Landet

är så otroligt vackert och vi fösöker

upptäcka så mycket som möjligt av

det. Vi har hunnit besöka Salzburg,

SWEA Bladet/Wien/2006

Wachau och Neusiedlersjön. När jag

har varit ute och gjort studiebesök i

olika hem har jag förstått att österrikarna

är mycket kvalitetesmedvetna. Det

är något vi gärna understryker med våra

uthållig hetstester och garantier.”

Att vara kvinnlig chef i utlandet hur

är det?

”Jag har aldrig upplevt att inte vara

accepterad som chef. Det är vägen dit

som är svår. Jag var inköpschef och

som kund är man alltid välkommen.

Det finns fler kvinnliga chefer än man

tror. Min väg var kanske inte så svår,

för mina företag KappAhl och IKEA

är kvinnligt dominerade företag och

merparten av kunderna är

kvinnor. Det är också 70

% kvinnliga anställda här.

Människor som har en

modern inställning tycks

söka sig till IKEA, där

hierarkin är flack och alla

duar varandra. Svenskheten

präglar kulturen. Jag

understöder förstås att

männen tar pappaledigt,

vilket förvånar många.

Delade tjänster är också

ett tema, men pappaledighet

och delade tjänster är

något som männen inte

förstår sig på. Jag har ännu

inte kommit på hur jag

skall lösa det, för att de

skall förstå och samtidigt

fungera. Jag är övertygad

om att bara de prövar

på, kommer de aldrig att

ångra att de varit hemma

hos barnen och ser hur en

familj fungerar i vardagen.

Man måste tydligt visa att

företaget ser det som en

karriärbefrämjande åtgärd.

IKEA vill där föregå som

gott exempel.

Jag hoppas att under mitt

femårskontrakt kunna

bidra med att stärka vår

företagskultur och sprida

svensk boendekultur.

IKEA-strategin är den

samma sedan början.

Vi vill visa hur man kan

underlätta livet med praktiska

lösningar och hur

lemon.co.at

man kan möblera på skandinaviskt

sätt. Man kan göra så mycket endast

med att ändra belysning och ändra

med nya tyger. Hemmet är så viktigt

för alla och vi kan inspirera till kvalitet

på ett nytt sätt. Det skall vara möjligt

att köpa en vit soffa fastän man

har barn för att det går att tvätta tyget.

Det är bra att kombinera trend och

funktion. Vårt mål är förstås också

att öka marknadsandelar. Men eftersom

kunden kan spara kostnader och

göra individuella fantastiska lösningar,

så hoppas vi vara bättre än konkurrenterna.”

Elise Haidenthaller

Sommaren 2006

... för dig som bara

vill vara

7 x övernattningar

med halvpension

Därutöver erbjuder vi (till självkostnadspris):

5-rättersmeny inkl väl utvalda viner (e 45,–/per person)

vinprovning (från 6 personer)

matlagningskurs med Peter Pichler (2-4 personer)

dagsutflykt i den välkända vinregionen Steiermark

(från 14 personer)

Erbjudandet gäller mai – oktober 2006.

a 280,–

per person/vecka

I den mysiga och personliga atmosfären på vårt

gästgiveri i alperna erbjuds 23 gäster »unik avkoppling«.

Mitt i den praktfulla naturen väntar matlagning

på hög nivå samt utsökta viner. Besök gärna

vår hemsida www.holzhacker.net för mer information

eller ring oss (vi talar svenska)

Tel.+43(0)3687/23463

Holzhackerstube · Peter & Petra Pichler

Harreiterweg 59 · 8971 Rohrmoos-Fastenberg · Austria


Vårminne från Stockholm

En vanlig fråga till en utlandssvensk är:

”Saknar Du Sverige?“ Svaret blir för min

del: ”Ja, det gör jag, men det Sverige jag

saknar är mitt barn- och ungdoms Sverige,

inte det nuvarande precis.“ Stockholm

har en speciell plats i mitt hjärta,

landet Sverige likaså. Minnen dyker upp,

visst längtar man tillbaka, men vem kan

skruva tillbaka klockan? Under de trettiosju

år jag har haft Wien som hemort,

har ju så mycket skett i Sverige. Ett land

utvecklas hela tiden, så ska det också

vara. När man inte följer utvecklingen

kontinuerligt, blir man förvånad varje

gång man konfronteras med något nytt.

Jag reser visserligen ”hem“ ganska ofta,

men man kan ju säga, att man är ”gäst

hos verkligheten“. Man berörs inte på

samma sätt som en fast boende, utan

står lite vid sidan om och iakttar. Jag

har väl också utvecklats, förhoppningsvis,

jag är inte den unga flickan som steg

av tåget på Westbahnhof för många år

sedan. Jag har acklimatiserat mig i Wien,

fått familj, nya vänner, nytt sätt att se på

16

Thema

Efter en vinter där rekorden som, snörika dagar, snömängd per dygn,

medeltemperatur i mars varit många, förundras man inte över att vid

första dagsmejan vårfantasierna slår ut. För Carina Kainz fick den första

vårsolen henne att minnas barndomens Stockholm.

saker och ting, men mina värderingar är

oftast mycket svenska. De tidigaste åren

ger oss tydligen en stark prägling, de är

oerhört viktiga för vår personliga utveckling.

Det är nog bara bra, tror jag.

Tjusningen med att känna sig hemma i

två miljöer är att känslan för vissa upplevelser

har förstärkts genom åren. Den

där speciella känslan dök upp häromdagen

mitt i morgonbestyren. Jag öppnade

sovrumsfönstren på vid gavel för att få in

den friska morgonluften och kände vårbrisen

leka ute på gården. Det märktes

att det var vår i luften. Senare skulle det

visa sig att vintern endast hade tagit en

paus, men om detta visste jag ju intet.

Exotisk stupränna

Till min stora förtjusning såg jag att de

ställt upp byggnadsställningar mot huset

mitt emot. Jag gladde mig mycket åt den

kommande, vackra fasaden, för sidogavlarna

var redan färdiga och de var mykket

smakfullt utförda. Så stannade mina

ögon på något för Österrike mycket exotiskt:

en glänsande stupränna, helt ny

och fin! Har ni tänkt på att det inte

finns stuprännor utanpå flervåningshusen

i denna stad, utan de sitter inbyggda

i husväggarna? Har man otur kan man

få syn på en blöt fläck i fasaden, vilken

visar att en läcka uppstått. Med avsaknaden

av stuprännor uppstår även brist på

rännor i gatan. Dessa härliga möjligheter

för lekande barn på min tid att spela

ränna eller rännboll, vi sade båda delarna.

Stackars Wienbarn, de vet inte hur

spännande det är att stå på var sin sida

av en ränna och pricka in den med en

tennisboll, som motparten fångar upp! I

bakgrunden hördes hejarklacken, vilken

uppmuntrade spelarna högljutt! Inte alltid

var dessa rännor av godo. Det gällde

att vara uppmärksam på var man place-

SWEA

rade fötterna. Stiliga Wienskor får vricka

fötterna på annat vis än att snubbla i

en ränna. Har ni förresten tänkt på att

gatorna i Wien, såtillvida det inte rör sig

om gamla kvarter med kullerstensgator,

är asfalterade och inte belagda med stenplattor?

Dessa fyrkantiga plattor hittar

man endast i Nordeuropa, t.ex. i nyare

stadsdelar i Nederländerna, Belgien

eller Nordtyskland samt Skandinavien.

I Wien borrar man upp trottoarer och

asfalterar åter igen dem så att det står

härliga till. Stenplattorna var så praktiska,

när man skulle hoppa hage eller inte

gå på ränderna, en lek vid långtråkiga

promenader!

Halvstrumpor

Ja, så börjar mina tankegångar, en vindpust,

en stupränna och fram kommer en

serie bilder och många fina barndomsminnen

från den tidiga våren. Fram

med lågskor, hopprep, bollar och annat

trevligt som legat dolt under vinterhalvåret.

Barmark på gatstumpen, men

snödrivor här och var i skogsbrynet.

Snart slapp man mössor och vantar,

ännu längre fram blev det halvstrumpor

- grå kliande ullvarianter till vardags,

fina vita, mönstrade bomullsvarianter i

gåbortstassens förlängning, men båda

hade den irriterande benägenheten att

rutscha ner efter de smala benen. Det

var ett evigt dragande! De hörde dock

våren till. Man ville absolut ha dem på

sig så fort det tilläts. Att man sedan hade

knottror i skinnet av den kyliga vinden,

det fick man ha överseende med. En av

mina barndomskamrater bor i Italien.

Vi träffades en sommar, åkte till barndomens

kvarter, tittade och kom ihåg

allt roligt vi hade haft tillsammans. Ja,

”halvstrumporna“, mindes Agneta. Det

kvittade om det var snöstorm eller om

man hade halsfluss, första maj skulle

man ha de korta på! Ja, Sweor, nu har vi

väl lämnat halvstrumporna hemma, men

vi vet ju hur det kändes.

Carina Kainz

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

SWEA International, Inc

Styrelse:

Ordförande Siv Svensson president@swea.org

Vice Ordförande Åsa-Lena Lööf vicepresident@swea.org

Grundare Agneta Nilsson founder@swea.org

Reg.Ordf. VAME Britta Armstrong vame@swea.org

Reg.Ordf. MAME Maud Witt mame@swea.org

Reg.Ordf. ÖAME Ginga Sewerin-Olsson vema@swea.org

Reg.Ordf. MEMA Monica Hallworth mema@swea.org

Reg.Ordf. ÖEMA Maud Larsson asien@swea.org

Administration:

Fd Ordförande Christina Moliteus pastpresident@swea.org

Sekreterare Anita Rhodes secretary@swea.org

Skattmästare Ann-Marie Gustafson treasurer@swea.org

Vice Skattmästare Britt-Marie Wood bwood@cybertrol.com

Juridisk rådgivare Gita Paterson GitaPaterson@compuserve.com

SWEA kansli Boel Alkdal, Administratör office@swea.org

SWEA kansli Sofia Fransson Krall office@swea.org

Webmaster Margaretta Simpson webmaster@swea.org

Medlemsregistret Lena Powers editor@swea.org

Annonschef Eva Malm advertising@swea.org

Annonsansvarig

Amerika Åsa Andén adsamerica@swea.org

Europa Gunilla Pearce adseurope@swea.org

Webbadresser:

www.swea.org www.sweakansliet.org www.sweaguiden.com

Region östra Europa/Mellanöstern/Afrika,

ÖEMA Regionstyrelse våren 2006

SWEA ÖEMAs regionstyrelse (RS) (med rösträtt)

Ordförande: Maud Larsson vice: Ann Hespe

fr.om 1 maj Ninni Pettersson Wästberg

Athens: Ragnhild Svedling Costoulas Barbro Augustin

Budapest: Mirja Kjellgren Anna Vikersjö

Dubai: Ann Hespe Maria Petré

Genéve: Katarina Setterberg Else-Marie Güdel-Bruhner

Istanbul: Birgitta Kurultay Yasemin Toprak

Moskva: Ulla-Stina Ardevall Birgitta Nenzén

München: Catarina Holtz Mari Hosar

Riga: Annica Parling Öhman Yvonne Persson

Stockholm: Ingrid Westin Karin Collin

Vilnius: Katarina Bergstedt Helena Hagström

Västerås: Ragnhild Friborg Kerstin Falkland

Warszawa: Lotta Näsberg Arja-Liisa Asplund

Wien: Ingela Kindås-Mügge Eva Jurkowitsch

Zürich: Eva Stranne Catharina Eriksson

Officers:

Ordförande: Ninni Pettersson Wästberg, Stockholm

Vice Ordf.: Ann Hespe, Dubai

Sekreterare: Anna Carlsson Ring Rönneskog, Genève

Skattmästare: Agneta Linnarsson, Zürich

SWEA Bladet/Wien/2006

Die Revolution des Schlafkomforts

Ein optimales

Schlafsystem

unterstützt den

Körper punktelastisch

in

jeder Lage.

TEMPUR ® VERBESSERT

DEN SCHLAF IN

JEDER HINSICHT

TEMPUR, der drittgrößte Hersteller von Matratzen weltweit, bietet Ihnen

die Lösung: Das TEMPUR Schlafsystem baut auf die einzigartigen, druckentlastenden

Eigenschaften des TEMPUR Materials, das sich der Form

Ihres Körpers genau anpasst.

Diese Eigenschaften sorgen nicht nur für absolut beste Voraussetzungen

für einen erholsamen Schlaf, sondern tragen auch zur Verminderung

von Rücken-, Nacken- und Gelenkschmerzen sowie Durchblutungsproblemen

bei.

Testen auch Sie TEMPUR TE – und sichern Sie sich einen guten Schlaf für den

Rest Ihres Lebens!

Erhältlich bei Leiner/Kika, im hochwertigen Möbelfachhandel und im

Sanitätsfachhandel. Händlerliste auf www.tempur.at.

Nähere Infos:

DU HANE GmbH – Tempur Österreich

A-3390 Melk, Spielberger Straße 17

Tel.: T 02752/500 70-0,

www.tempur.at


S W E A F O T O G A L L E R I


20

Thema

Svensk skola glädje i nöd

Det var många som uppmärksammade intervjun med Margit

Fischer i SWEA-bladet Wien 1/05. Hennes lyckliga barndom i

Sverige inspirerade Grazia Buchwald, så att hon nu kommer med

sin beskrivning av tiden under det brinnande kriget. Denna gång

är det Österrike som blir paradiset.

Jag är äldre än Margit Fischer (årgång

1935), född i Berlin av finlandssvensk

mor och norsk far. Mina föräldrar

kom till Berlin på det „glada tjugotalet“.

Min mamma kom från ett genom

inbördeskriget sargat Finland för att

studera musik och min pappa från en

trygg tillvaro i en norsk småstad

för en praktiktjänst på

bank. Mina föräldrar möttes

i Berlin, bildade familj och

trivdes i den stora metropolen.

Ingen av dem ville tillbaka till

en trång nordisk småstadsidyll.

Hitler var så galen. Man

kunde inte ta honom på allvar,

vilket tyvärr var en ganska

vanlig uppfattning på 30-talet.

När Finland gick med i kriget

på tysk sida och Norge ockuperades

av tyskarna satt vi

definitivt fast i Berlin och blev

som norska medborgare landsfiender.

Pappa fick behålla sin

tjänst i banken och gick aktivt

med i den norska motståndsrörelsen,

som hade ett stort

nätverk i Berlin.

Svenska skolan i Berlin

Hösten 1941 fick jag börja

i den svenska Victoriaförsamlingens

skola i Berlin. Jag

älskade min lärarinna, fröken

Höök, som undervisade en liten skara

klass 1-4 och hon introducerade mig

i läsandets värld med den fina läseboken

med Elsa Beskows sagor och jag

lärde mig mycket om det rofyllda och

trygga livet i Sverige. Som barn hade

jag visserligen besökt våra släktingar

i Norge och Finland, men jag hade

aldrig varit i sagolandet Sverige. Hösten

1942 kom kyrkoherdefamiljen Perwe

till församlingen och deras äldsta dotter

Margaretha blev min klasskamrat i

2:a klassen. I kyrkoherde Perwes regi

pågick under hela kriget ett intensivt

arbete med att rädda flyktingar undan

Skolundervisning i Svenska kyrkan 1942

nazismen. Redan på våren1943 intensifierades

bombningarna av Berlin och

mödrar och barn skulle evakueras.

Skolan stängdes och kyrkoherdens

familj sändes till Sverige. Fröken Höök

erbjöd mina föräldrar att ta mig med

till Sverige och ordna en fosterfamilj

och en ordnad skolgång. Jag ville oer-

SWEA

hört gärna komma upp till mitt drömland,

men mina föräldrar tackade nej.

Våra norska släktingar levde under tysk

ockupation och släktingarna i Finland i

fortsättningskriget mot Sovjetunionen.

Jag var mycket besviken. Mamma

ansökte om en resa till Bodensjön för

att därifrån söka komma över gränsen

till Schweiz, där vi hade goda vänner.

Utlänningspolisen avslog vår ansökan

och vi fick överhuvudtaget inte resetillstånd

till några gränsområden.

Genom våra schweiziska vänners nätverk

hamnade vi i Österrike. Närmare

bestämt i Krieglach i Steiermark,

där en dam tog emot oss

som ”paying guests“ i sitt hem.

Pappa måste givetvis stanna i

Berlin, där han måste anmäla

sig hos polisen varje morgon

och där arbetet i motståndsrörelsen

blev allt viktigare.

Fristad i Steiermark

En vacker vårdag efter en lång

tågresa stod vi på järnvägsstationen

i Krieglach, där en förtjusande

dam med cykel tog emot

oss och förde oss till sitt hem.

Allting var främmande, men

så vackert. Alperna i solnedgången,

gröna ängar och skog,

tystnaden, inga bombardemang.

Det var som en saga.

Det var svårt att förstå den

steiriska dialekten, men jag

lärde mig den snart.

Vi bodde i ett underbart hus

utanför byn, direkt vid skogsbrynet,

inrett med Biedermeiermöbler

och vackra kakelugnar.

Vår värdinna Maria och min mamma

blev genast goda vänner, en vänskap

som varade livet ut. Huset i Krieglach

blev under nästan två år även vårt

hem och mamma och Maria delade alla

krigets vedermödor i glädje och sorg.

Maria var visserligen mycket aktad i byn

som dotter till en känd byggmästare

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

och som en duktig affärskvinna som

skötte ett tegelbruk, men hon hade en

son som deserterat och som ibland

nattetid dök upp i huset och hon

hade tagit oss som var fiender som

gäster i sitt hem.

För mig började ett helt nytt liv utan

skola. Till min stora sorg fick jag inte

besöka byskolan (en nazistisk skola kom

inte i fråga). Mamma undervisade mig

varje morgon. Från Victoriaförsamlingen

hade vi några få böcker. Jag minns

egentligen bara „Bibel för barn“, brevskrivning

till pappa, Fänriks Ståls Sägner

utantill och pianospel. Däremot lärde

jag mig en hel del praktiska göromål:

att elda i alla husets kakelugnar kalla

vintermorgnar, att sköta våra höns, att

rensa trädgårdsrabatter och plocka bär

och frukt. Hos grannbonden hjälpte

jag till vid höskörden och när potatisen

togs upp tillsammmans med bondens

barn. Korna hade tuberkulos, så all

mjölk måste kokas, men vi hade privilegiet

att ha både ägg, mjölk, frukt

och grönsaker och ibland slaktades en

gris i grannskapet. Med hygienen var

det inte mycket beställt och bönderna

hade både loppor och löss, men mot

ohyran hjälpte bara att klä av sig på

backen innan man gick in i det egna

huset. Jag trivdes bra i Krieglach även

om det ibland blev lite ensamt i huset

vid skogsbrynet. För någon daglig

kontakt med andra barn i min ålder

hade jag inte.

Bombardemang till jul

1944 vid jultiden närmade sig den

ryska armén Steiermark och min pappa

hade ordnat att vi skulle komma med

en Bernadottetransport (de vita bussarna)

från Berlin till Sverige. Vi tog farväl

av Maria, som begav sig västerut mot

Salzburg och tog tåget upp till Berlin,

dit vi anlände på julaftonen 1944. Pappa

mötte på station och vi tog oss hem

genom ett kolsvart och bombat Berlin.

Bernadottetransporten kom aldrig

fram och i stället blev vi kvar under tre

månaders nonstoppbombardemang när

ryssar, amerikaner och engelsmän ”öste”

bomber över Berlin dag och natt.

Som barn vänjer man sig lättare vid

omständigheterna och även jag vande

mig vid bomberna, bristen på mat

och det allmänna kaoset. Pappa visade

mig den svenska bunkern, där vi skul-

SWEA Bladet/Wien/2006

le överleva när ryssarna kom och den

var ju fint inredd med sovbritsar med

nya filtar och helt nytt kök, allt under

jorden. Men så fick vi en möjlighet att

komma upp till drömlandet Sverige.

Pappa kom hem en dag och berättade

att mamma och jag skulle flyga upp

med ett plan med svenska arkiv och

Huset i Krieglach

den 9 april 1945 stod vi på Tempelhof

(pappa övervakad av flera nazistpoliser)

och gick ombord på en Junkermaskin

med enbart stora lådor med svenska

legationens akter, som skulle räddas

hem till Utrikesdepartementet i Stockholm.

Där satt mamma och jag som

enda passagerare i ett plan som höll på

att bli nedskjutet med luftstrider runt

omkring oss. Jag har väl aldrig förr eller

senare varit så rädd.

1943 i min "Steireranzug" i Krieglach

Till Sverige som paket

Vi landade så småningom på Bromma

flygfält med 10 kronor i fickan. Vi tog

oss in till stan och mamma kände till

ett pensionat vid Norrmalmstorg, där

de vänligt nog lät oss bo de första nätterna

på kredit. Jag beställde en apelsin

och en banan, något som säkerligen

fanns i mitt fredsparadis. Men i Sverige

fanns inga apelsiner och bananer och

all mat var ransonerad. Mamma anmälde

oss hos polisen och de var rådvilla.

Vi borde ha kommit in via en flyktingförläggning

i Skåne, där alla fick

medicinsk vård, nya kläder och blev

utackorderade i olika kommuner, men

vi hade kommit in i Sverige som ett

paket akter från Utrikesdepartementet

och fanns i Stockholm. Min energiska

mamma tog kontakt med gamla studiekolleger

från 20-talets Berlin och de

hjälpte henne att få en tjänst som pianolärare

på Lundholms Pianomagasin

på Regeringsgatan. Vi flyttade in i en

jungfrukammare på Wallingatan hos en

familj som mina föräldrar kände från

Berlintiden och något senare i en bättre

jungfrukammare på Birger Jarlsgatan.

Vi återfann min lärarinna från Berlin,

fröken Höök, som tog in mig i sin klass

i Gamla Stan. Med 9 år den första riktiga

skolan med över 30 barn i klassen

och kall havregrynsgröt med socker

till lunch – det var en mardröm. Efter

skolan med nyckel om halsen till

jungfrukammaren på Birger Jarlsgatan.

Mamma kom ofta hem sent från

undervisningen. Jag fick själv laga mat

i det främmande köket och ibland fick

jag gå med en matkupong till restaurang

Norma. Jag bytte skola till hösten

och fick mina första flickvänner, blev

bjuden på en födelsedagsfest och gick

på min första bioföreställning, men oj

så jag längtade tillbaka, både till vårt

egna hem i Berlin och till vårt andra

hem i Krieglach.

Så småningom fick vi en egen lägenhet

i en Stockholmsförort och jag fick byta

skola igen. Jag lärde mig riktig stockholmssvenska,

fick nya kläder och blev

med tiden integrerad i det svenska samhället.

Men Krieglach förblev alltid för

mig ett lyckligt barndomsminne och

jag återvände så ofta jag kunde till det

vackra huset vid skogsbrynet.

Grazia Buchwald

21


Nu kan vi gästa Mozarts hem i Wien.

Figarohuset vid Domgasse 5 är den

enda av Mozarts bostäder

i Wien, som vi

fortfarande kan besöka.

Här bodde kompositören

med sin familj 1784

– 1787. Denna tid var

mycket framgångsrik

för Morzart. Här komponerade

han bl a operan

”Figaros bröllop”.

Huset har genomgått en

fullständig renovering

inför Mozarts 250 åriga

jubileum, som var den

27 januari 2006. Vi börjar rundvandringen

i husets tredje våning. Genom

ett förstoringsglas kan vi på en karta se

de platser i Wien där Mozart bott. Dessutom

lär vi känna viktiga personer i

hans liv, såsom uppdragsgivare, medarbetare

och vänner. Flera föremål förknippar

Mozart med Frimurarna. Ett

logeprotokoll har både hans och hans

Thema

fars namnteckning. Ett annat intressant

dokument är äktenskapskontraktet

mellan Constanze

Weber och Wolfgang

Amadeus Mozart.

I den andra våningen

förs vi in i musiken.

Visserligen har audioguiden

redan tidigare

bjudit på olika musikstycken,

men nu kompletteras

det hela med

scenbilder. Vi möter

framförallt de tre Da-

Ponte operorna. Ja,

”Trollflöjten” har t.o.m.

fått ett eget rum och där kan vi uppleva

en multimedial före ställning.

På första våningen, bestående av fyra

rum, två kabinett och ett kök bodde

familjen Mozart. Det var den för -

nämligaste bostaden han någonsin

haft. Med hjälp av en inventarielista, en

modell och tidstrogna föremål kan vi

föreställa oss hur Mozarts familj levde.

En videofilm ”Mozart flyttar” och avsnitt

ur filmen ”Amadeus” kompletterar

bilden.

Mozarthuset är öppet alla dagar mellan

klockan 10.00 – 20.00. Om vi ytterligare

önskar lära känna Mozart kan vi

utvidga besöket med att gå till ”Haus

der Musik” vid Seilerstätte 30. Ända

till klockan 22.00 kan vi t.ex göra en

egen Mozart-Remix av ”Trollflöjten”

och sedan ta CD´n med hem. En kombinerad

biljett gör det kanske lättare för

oss att besöka ytterligare ett museum.

Eller vi kanske hellre fortsätter mot

Ringen. Först går vi till Schulerstrasse

och sedan till Kumpfgasse. Lokalen

”Santo Spirito” på Kumpfgasse 7 bjuder

på små rätter, vin och klassisk musik.

www.mozarthausvienna.at

www.wienmozart2006.at

SWEA

Besök hos Mozart

BOKTIPS :➽

PÅVEN JOHANNA

I mitten av åttahundratalet kämpar Karl den

Stores söner om arvet och kejsaren strider med

påven om herraväldet. Kyrkan driver sin mission

norrut med hjälp av svärdet. All lärdom som inte

var kyrklig var farlig och kättersk. Kvinnan ansågs

som underlägsen mannen hierarkiskt, moraliskt

och skapelsemässigt. En fruktbar kvinna kunde

helt enkelt inte vara skapt med en hjärna stor nog

att lära sig läsa och skriva med.

I denna kvinnofientliga värld föds Johanna i Ingelheim. En flicka

med en synnerligen stor intellektuell skärpa och begåvning. Hon

törstar efter att få lära sig läsa och skriva. Tack vare att fadern är

präst finns en bibel i huset och bröderna hjälper henne att i lönndom

göra sina första lärdomssteg.

Hon inser snart att endast som man kan hon nå sitt livsmål.

Förklädd som man för ödet henne in i klostervärlden och senare

till Rom, där hon blir vald till påve tack vare sina kunskaper

Webtips:

Gunilla Vyskovsky

i filosofi, religion och läkekonst. Indragen i det

politiska och religiösa maktspelet är döden alltid

nära.

Det är en spännande roman om en viljestark och

fördomsfri kvinna. ”Som man i världens ögon plågas

hon av sitt hemliga kvinnohjärta. Som kristen präst

drömde hon alltjämt om moderns Asagudar. Som

religiös sökare slets hon mellan längtan efter att lära

känna Gud och rädsla för att han inte existerade.

Hjärna och hjärta, tro och tvivel, vilja och begär.”

Johanna av Ingelheim var säkert inte den första

kvinnan i historien, som med hjälp av en ny identitet

förverkligade sina önskningar, men få öden har nog av kyrkohistorikerna

blivit så mörklagt som hennes.

Donna Woolfolk Cross:

Påven Johanna

i översättning av Marianne Örjeskog,

Bokförlaget Forum AB, MånPocket;

ISBN 91-7643-665-9

22 SWEA Bladet/Wien/2006SWEA

SWEA Bladet/Wien/2006

Ambassaden informerar

Val till riksdagen samt val till landstings- och kommunalfullmäktige kommer att förrättas söndagen

den 17 september 2006.

Valmyndigheten lämnar information om valet på sin hemsida www.val.se.

Valmyndighetens adress:

Box 4210, 171 04 Solna, tel: +46-8-635 69 00, fax +46-8-635 69 20 och e-post: utland@val.se.

En svensk medborgare som har utvandrat från Sverige står kvar i röstlängden i tio år efter det att

han/hon har utvandrat. Om de tio åren har passerat måste han/hon återanmäla sig till röstlängden.

Detta görs med blanketten "Information och anmälan", som finns att hämta på www.skatteverket.se

eller på www.val.se. Med denna blankett kan man även anmäla adressändring i utlandet. Anmälningen

görs till Skatteverket, Folkbokföringsenheten, SE-881 52 Sollefteå.

Vem har rösträtt?

Den som är utlandssvensk, dvs en person som är svensk medborgare och anmält utvandring från

Sverige, måste uppfylla vissa kriterier för att få rösta i riksdagsvalet i Sverige.

Personen måste ha fyllt 18 år och någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Personen måste också

vara upptagen i röstlängden.

Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har svenska medborgare som är över 18 år

och är folkbokförda i Sverige. Medborgare i EU, Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har

också rösträtt. Dessutom har medborgare från övriga länder rösträtt om de har varit folkbokförda i

Sverige tre år före valdagen.

Röstkorten skickas från Sverige den 21 augusti till alla som har rösträtt. Om man inte hunnit få det,

kan man fylla i ett kort med personuppgifter, som läggs i valkuvertet.

Röstmottagning anordnas på ambassaden 24/8 – 11/9, måndag-fredag kl. 09.00-12.00, onsdag 6/9

och måndag 11/9 även mellan kl. 15.00-19.00 samt på konsulaten i Graz, Innsbruck, Klagenfurt och

Salzburg 24/8 - 11/9 måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

OBS! Även brevröstning är möjlig.

23


24

Thema

Två farmödrar i Indien

Att resa till ett land i söder är inget ovanligt nu för tiden. Att

resa utan europeisk standard är inte lika vanligt och att resa till

Indien och lära känna vad indisk medelklasstandard betyder

är ännu mer ovanligt. Kerstin Scharmüller gjorde en sådan resa

utanför normerna för vanligt turistresande.

Kan kvinnor i pensionsåldern klara en

Indienresa på egen hand, utan på förhand

uppgjort program, utan resebyråhjälp

och utan reseledare? Absolut!

Det är t.o.m. en oerhört berikande

upplevelse. Min väninna Nanette och

jag reste under 4 veckor i januari till

Kerala i södra Indien. Vi blev

inte sjuka. Den fruktade magsjukan

Delhi belly höll vi undan

med vegetarisk mat, stenhård

kontroll på dricksvattnet och

whisky flera gånger om dagen.

Det värsta som hände under

resan var att jag höll på att få

en kokosnöt i huvudet och att

en del taxichaufförer körde som

absoluta galningar. Vi lärde oss

faktiskt att syna dem noga, innan

vi anlitade deras tjänster. Hotell

och transporter var lätta att fixa

själv. Och fast vi valde att resa

på en bekväm nivå, med indiska

mellanklasshotell och nästan

alltid privat motorrickshaw eller

taxi , blev vårt arrangemang billigt.

Per dag och person använde

vi knappt 30 €. För detta

får man i Sverige ett rum på ett

vandrarhem utan lakan. I Indien räckte

denna budget till mellanklasshotell, alla

måltider, alla transporter, alla inträden

och all dricks.

Tidigt på nyårsdagens morgon anlände

vi till Trivandrum i Kerala, en av

Indiens sydligaste förbundsstater. Härliga

stränder, tropiskt klimat och natur

samt en för indiska förhållanden välutbildad

befolkning, dvs alla kan läsa och

skriva, skulle det finnas här. Säkert är

Kerala en en av Indiens lättsammare

stater. Fattigt ja, men utan iögonfallande

slum. Många turistfackmän är över-

tygade om att Kerala kommer avlösa

Goa, som begärlig destination för västerländska

turister. Och här hade vi

redan hemifrån bokat in oss för de första

tre nätterna.

En dryg halvtimme från flygplatsen

ligger badorten Kovalam inbäddad i

enorma kokospalmodlingar direkt vid

Indiska Oceanen. Efter en färd förbi

enkla byggnader, magra kossor och ett

virrvarr av människor stannade den

ständigt tutande taxin vid några eländiga

små skjul. Det luktade konstigt.

Var fanns hotellet vi bokat? Och var

fanns havet överhuvudtaget? Taxin kan

inte köra dit! Två bärare dök upp och

slängde upp våra väskor på huvudena.

Vi traskade snällt efter på den lilla lerstigen

mellan kokosnötpalmerna. Den

mindre av bärarna vägde kanske 50 kg

och hade ben som en köksstol.

Maybe tomorrow

SWEA

Jodå, hotellet hade fått vår beställning

på rummet med A/C (aircondition),

men tyvärr var det inte ledigt, det fanns

bara ett utan A/C. Maybe tomorrow.

Rummet var ok, badrummet försett

med ett suspekt svart golv, som

förvandlades till en sjö varje gång vi

duschade. Egentligen oanvändbart utan

stövlar, men efter två dagar hade man

vant sig. Och framför allt hade vi vant

oss vid den härliga terrassen, perfekt för

de dagliga whiskydoserna. Härifrån såg

och hörde vi havet och hela tiden

i Kovalam levde vi med det eviga

dånet från Indiska Oceanen.

Kovalam är den största och mest

besökta av badorterna i Kerala.

Ändå är det en ganska liten ort

vid två fina stränder med fantastiska

solnedgångar. På 70-talet

var det bara hippies som sökte

sig hit. Vår hotellägare hade ärvt

en kokosnötplantage direkt vid

havet och byggde här som en av

de första ett par enkla hyddor för

uthyrning. Idag är han stolt ägare

till mellanklasshotellet Jeevan

Beach Resort.

Mager fångst

Tidigt på morgonen var stranden

som bäst. Den givna underhållningen

var att titta på fiskarna,

som i grupper på 8-10 drog in de väldiga

näten från två håll. Det var magra

stackare i brokiga höftskynken, som

nästan varje dag fick gå hem utan nämnvärd

fångst. Havet verkar vara nästintill

utfiskat i Kovalam. Ändå såg vi

varje kväll otaliga båtar med lyktor gå

ut för att pröva lyckan igen. Hopplöst

tragiskt! Baden var härliga, men inte

ofarliga. Strandvakterna blåste ständigt

varnande i sina visselpipor, om någon

vågade sig för långt ut. Farliga underströmmar

är en realitet och långa simturer

en bit ut omöjliga.

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Vi trivdes oerhört bra i Kovalam och

stannade 12 dagar, trots det ständigt

översvämmade badrummet. Och vi

bytte aldrig rum. Den stora takfläkten

gick för jämnan och gjorde inomhustemperaturen

dräglig. Utom när det

var strömavbrott och det var ofta det.

Nästan dagligen gjorde vi utflykter

med taxi eller motorrickshaw till fiskebyar,

tempel, maharadjors palats,

till Indiens sydspets, på serpentinvägar

upp i bergen, genom otaliga vanliga

byar, till enkla marknadsplatser – allt

var spännande. Allt detta brokiga vardagsliv

med enorma människomassor

i färgglada kläder, skolbarn i välskötta

uniformer, heliga män, tiggare, elefanter,

pilgrimer. Överallt tropisk växtlighet,

bananer, papaya, peppar, betelnöt,

jackfruit,gummiträd, te och kaffe

och mycket mer, som i paradiset!.

Ibland tog vi in på enklast tänkbara

indiska matställen och åt iddli, rismjölsknödel

med vegetariska såser, som

emellanåt brände i munnen. Och vi åt

förstås med högerhanden, som indierna

gör. Vänsterhanden använder de till

helt andra ändamål (s.k. göteborgsvits!).

I staden Trivandrum lyckades vi

hitta ”The Residency”, den fashionabla

herrgård, där Nanettes brittiske morfar

hade bott.

Favoritort för hippies

Resan fortsatte till badorten Varkala,

tidigare favoritort för hippies, idag

under snabb utbyggnad. Vi såg massor

med avdankade hippies, dvs patetiska

60+ figurer, sorgligt tunnhåriga, men

med de sista resterna av det långa håret

hopbundna till en mager råttsvans. Från

Varkala gjorde vi utflykter i Backwatersområdet,

ett enormt system av floder,

sjöar och kanaler som löper direkt innanför

kustlinjen och med rätta är ett av

Keralas stora dragplåster, eftersom alla

turer görs med båtar. Bästa transportmedlet

när det ständigt är solsken och

32 grader.

Fort Cochin är orten som portugiserna

byggde upp på 1500-talet, sedan Vasco

da Gama år 1498 upptänkt Indien

och alla kryddorna. Härifrån skeppas

fortfarande tonvis med kryddor ut över

världen. Innergårdarna till de stora lagerhusen,

där kanel och ingefära låg till tork

var en oförglömlig syn. För att inte tala

om väldoften! Inte så sällan stinker det

SWEA Bladet/Wien/2006

så penetrant i Indien, som om stora

delar av landet används som soptipp.

Safari

En bokstavligt talat höjdpunkt fick vi

när vi efter nio timmars taxiresa kom

upp till Waynaud Wildlife Sanctuary på

ca 1600 möh, bodde i trädhydda och

gjorde små safariturer med jeep in i de

väldiga regnskogarna. Alla som kommer

hit vill se tigrar, men dem såg vi bara

fotspår av. Däremot njöt vi på mycket

Planera vårens resor

och sommarsemestern.

Jag hjälper er med det.

nära håll av bisonoxar, hjortar, påfåglar,

elefanter, apor och jätteekorrar. Dagarna

häruppe blev en underbar naturupplevelse

och en välbehövlig paus från alla

människomassor. Nätterna var så kalla

att vi för första gången fick packa upp

precis allt vi hade med oss.

De allra största intrycken från resan

var nog ändå människorna. Nästan alla

verkade vänliga och glada, skrattade

med bländvita tänder i mörka ansikten,

ville prata med oss. Ofta blev vi

omringade av barn, som gärna vill ha

tuggummi, choklad eller pennor. Och

överallt träffade vi dessutom andra västerländska

resenärer, en pratstund, en

gemensam middag, ibland sällskap för

ett par dagar.

Under våra nästan 4 veckor bombarderas

vi med intryck, färger, lukter, oväsen,

människomyller. Många och långa

siestor var en skön nödvändighet. Man

blir helt enkelt oerhört trött av alla

upplevelser och av värmen och fukten.

Och vi såg bara Kerala, ett litet ynka

hörn av detta väldiga land. Så egentligen

vet vi ingenting. Det finns oerhört

mycket kvar att upptäcka för nästa resa!

Kerstin Scharmüller

• Jag bokar hus i Sverige för er och om ni

inte reser dit utan stannar kvar, varför inte

en eller två veckor i en stuga i Alperna eller i

Italien eller Kroatien?

• Om ni spelar golf är det högsta tid att boka

golfresan, Spanien, Portugal, Tunisien, Turkiet,

Skottland, Irland m.m

• Ni kanske vill vara säkra på solen och boka

en charterresa till något medelhavsland?

• Om ni har gäster i Wien, så hjälper jag

goda vänner(svenskar) att hyra ut deras

lägenhet veckovis. Den är på 75m², lyxigt inredd med alla bekvämligheter, och

mycket centralt läge, Lugeck, 2 min. från Stefansdomen!

• Eller varför inte hyra en lyxsegelyacht i Medelhavet ( hemmahamn Bodrum)

tillsammans med goda vänner för en vecka? Den har plats för 10 personer, 5 dubbelkabiner,

kapten, kock och sjöman ingår. Ni får själva bestämma resrutten.

För närmare information, hör av er till mig:

Britt-Marie Huber, Travel Consultant

Mondial Mobil, Tel: 0676/845880-444, eller priv. 0664/1718761

britt.huber@mondial.at, britt-marie@kabsi.at

25


Nya rön inom neurologin

Bakom förbryllande förkortningar

som CT, MRT, PET, SPECT döljer sig

modern datortomografi och bildgivande

diagnostik. Tack vare dessa metoder,

där man ur alla tänkbara perspektiv

kan se och kartlägga hjärnans funktioner,

har förståelsen för hjärnan och dess

störningar ökat markant. Det är därför

nu möjligt att se om en hjärnskada är

orsakad av en blödning eller infarkt.

Den kliniska bilden kan vara likartad

men behandlingen skiftar. Även forskningen

på det molekylära planet har

det sista året gjort stora framsteg. Så har

det bl. a. hjälpt till att kartlägga Galna

kosjukans variant hos människan.

Parkinson

De sjukdomar som många människor

på ett eller annat sätt kommer i beröring

med är Parkinson och Alzheimer. Det

har att göra med, som så ofta, att allt fler

blir äldre. Parkinson är den näst van -

liga degenerativa nervsjukdomen. Påven

Johannes Paulus II var t ex en bekannt

patient, hos vilken man under flera år

kunde följa sjukdomsförloppet. Varför

försämring? Finns det ingen hjälp? En

degenerativ sjukdom har som namnet

säger ingen förbättring av den föror-

26

Thema

Vårens vetenskapsprogram för Wien-Sweorna handlade om nya

rön inom neurologin. Chefen för Neurologiska kliniken i Wilhelminenspital,

professor Thomas Brücke presenterade för en

intresserad skara Sweor nervsystemets fascinerande värld.

sakande störningen, utan man kan

endast försöka stabilisera och uppskjuta

förloppet och behandla symptom. Hos

parkinsonpatienten är det dopaminet

som försvinner ur hjärnans banor. Upptäckten

gjordes av Wiens Oleh Hornykiewicz

och resulterade i en helt ny sjukdomsinsikt

och terapi. Sjukdomen börjar

i regel i de högre åldersgrupperna,

endast i undantagsfall innan 45-års ålder

och hos män lika ofta som hos kvinnor.

Även om det är en degenerativ sjukdom,

kan symptomen lindras effektivt med

hjälp av L-Dopa och annnan parkinsonmedicin.

Medicineringen hjälper också

till att förhindra senare svåra sjukdomsstadier

och patienterna kan utan att dö i

förtid få förbättrad livskvalité.

För att förbättra den s.k. fluktuationsrisken

vid långtidsbehandling (växling

mellan faser med hyperkinesier och

stelhet) har nya kirurgiska metoder

fått ökat intresse. Här har framförallt

implantation av elektroder i speciella

kärnområden i hjärnan (s.k. djup hjärnstimulans)

gjort dramatiska förbättringar.

Denna metod hör nu till rutinerna

och genomförs av de flesta parkinsoncentren.

Nytt och spännande är också

försöket att implantera fosterceller. Olle

Lindvall en svensk neurolog från Lund,

har här gjort pionjärarbete, men det får

fortfarande betraktas som ett klinisk

experiment.

Alzheimer

Förr sa man endast åderförkalkad eller

senil och menade att det hör till det

naturliga åldrandet. Numera vet man

att demens är ett samlingsbegrepp för

symptom där hjärnans funktioner

sviktar. Även här kommer symptomen

långsamt smygande och bland

SWEA

de 85-åriga är det 20%, som redan

har utvecklat en medelsvår demens.

Glömmer gör vi alla utan att för den

skull lida av Alzheimer.

Demens, dementa följder av andra sjukdomar

som t ex Parkinson, åderförkalkning

och vanligt åldrande - vad är då

skillnaden mellan dessa? Alzheimer är

den vanligaste formen av demens och

orsaken ligger i att hjärnceller dör fortare

och mer utbrett än normalt. Detta

gäller framförallt i hjärnans tinning- och

hjässlob. Den dementa hjärnan skrumpnar

ihop som ett gammalt äpple och den

intresserade patologen hittar, där förr

fungerande nervceller låg, istället plaqueinläggningar.

Lätt demens innebär att man kan

glömma tid och rum, men inte mer än

att man kan ta vara på sig själv. Den

medelsvårt dementa personen behöver

regelbundet tillsyn och den svårt dementa

klarar sig inte utan hjälp dygnet runt.

Frågan är inte om utan när och hur man

blir glömsk. Som tur är, har hjärnan

utvecklat skyddsmekanismer och håller

inte aktivt igång delar som inte används:

”Use it or loos it”.

Å andra sidan görs allt för att kompensera

nödvändiga brister. Därför är

träning av hjärnan viktig för att hålla

aktiviteten uppe så länge som möjligt.

Att läsa dagens tidning eller lösa dess

korsord kan vara hjärngymnastik i förebyggande

syfte.

Både Parkinson och Alzheimer är sjukdomar

som för de anhöriga medför en

tung börda. Professionell hjälp är i de

flesta fall oundviklig. Vi hoppas att forskningen

hittar den degenerativa orsaken,

så att mer förebyggande åtgärder i framtiden

kan tas.

SWEA Wien tackar Karin Brücke

som öppnade sitt gästfria hem för

oss och därmed möjliggjorde den

trevliga och intressanta kvällen.

Elise Haidenthaller

SWEA Bladet/Wien/2006


28

Thema

Utflykt till sagovärlden

Riddare, jungfrur och deras medeltida livsstil fascinerar barns

fantasi än i dag. I Wiens omgivningar finns riddarborgen

Kreuzenstein. När Anki Bohac besökte borgen blev hon emellertid

konfronterad med en annan historia.

För ca 20 år sedan, när jag var tämligen

nyinflyttad här i Wien, besökte jag och

min man Burg Kreuzenstein. För mig

var det besöket ett mindre äventyr. Vi

blev guidade av en ung student och

under visningens gång uppmärksammade

guiden att vi talade ett annat språk.

Till slut kunde hans nyfikenhet inte

hålla honom tillbaka och därför frågade

han givetvis vilket språk vi talade. När

vi talade om att det var svenska och att

jag var svenska, pekade han på mig och

menade att jag omedelbart skulle lämna

borgen och visningen! Naturligtvis blev

jag helt paff och förstod överhuvudtaget

ingenting. Tyckte bara att han var

en himla arrogant och osympatisk typ.

Det visade sig dock att han hade ett

stort sinne för humor. Varför? Jo, därav

följande historia.

Svenskt tack

Burg Kreuzenstein stammar, som de flesta

borgar i Niederösterreich, från 1200-talet.

År 1278 kom borgen i släkten Habsburgs

ägo, efter Ottokar II von Böhmen. Under

det 30-åriga kriget invaderade den svenska

armen, under fältmarskalken Thorstenson,

borgen. När de sedan lämnade

den, omkring 1645, för sitt återtåg till

Sverige, ”tackade“ man med att spränga

borgen! Detta efter ca 4 års uppehåll

och skydd! Ruinen började sedan greve

Wilczek omkring 1874, mycket långsamt

att renovera. Återuppbyggnaden dröjde

ända till 1906. Men år 1915 brann borgen

delvis ner och vid krigsslutet 1945

blev en del av ”rummen“ svårt skadade av

den sovjetiska armen. (I det österrikiska

nationalbiblioteket finns ytterligare dokumentation

över borgen).

Riddarkultur

När man tittar på t.ex köket, som ligger

i källaren (!) och ser de dåvarande

köksredskapen, ja då kan man skatta

sig lycklig att vi lever idag och inte

under 1200-talet! När man noterar att

maten, som serverades de ”ädla riddarna”,

skulle upp till 2:a våningen, där

den intogs vid ett enormt långbord,

ja då tvivlar jag starkt på, att maten

inte kunde vara mer än ljummen vid

serveringen. Vilken kondition och vilket

balanssinne personalen måste haft

i dessa smala trappor! Inne i borgen

finns även ett mycket vackert kapell

och det finns också en stor samling riddarutrustningar,

vapen och även uppstoppade

djur. Alla detaljer vill jag inte

tala om. Det ska väl vara något kvar för

er nyfikenhet och upptäckarglädje! Jag

kan varmt rekommendera alla att besöka

denna riddarborg. Den andas historia

och det är verkligen ett litet äventyr

att besöka den. Det är helt enkelt ett

trevligt utflyktsmål. Det finns en mindre

restaurang intill den imponerande

portalen till borgen. Där kan man stilla

hungern och ”skölja“ ner alla intryck.

I övrigt kan jag berätta att jag inte blev

skrämd av det bryska utvisandet, utan

försonade mig med guiden, då jag insåg

att det var ett skämt från hans sida.

Bara för att jag nu återigen hamnade i

spåren efter våra krigiska förfäder tro

nu inte, kära Sweor, att jag bara följer

dem. Nej tvärtom, det finns oerhört

mycket vackert, trevligt och historiskt

att besöka och titta på. Naturupplevelser

inte att förglömma. Det återkommer

jag kanske till vid ett annat

tillfälle.

Er ”upptäcksresande“

Webtips:

www.kreuzenstein.com

SWEA

Anki Bohac

Öppet dagligen 19 mars till 31 oktober

mellan klockan 10.00 och 16.00. Söndagar

och helgdagar till klockan 17.00.

Med bil från Wien: A22 Donauuferautobahn

till avfarten Korneuburg W est

sedan mot Leobendorf, stor parkering

direkt nedanför borgen.

Allmänna färdmedel: Pendeltåg S3 till

station Leobendorf/Kreuzenstein och

sedan till fots ca 40 minuter.

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Kulturtips➽

Svensk Musik i Wien

Söndag, 16 april:

Holiday With Maggie - Chelsea/Wien

Torsdag, 27 april:

Kaptain Sun - Arena/Wien

Lördag, 29 april:

The Cardigans -

Arena/Wien

Torsdag, 4 maj:

Björn Kleinhenz,

Boy Omega,

Dominik N. -

Gasthaus Vorstadt/Wien

Onsdag, 31 maj:

Randy/Maxeen - Szene/Wien

Webtips:

www.porgy.at www.birdland.at www.jazzland.at

Svenska kulturnyheter i Wien

Vil du ha regelbundet information om vad som med

svensk anknytning händer i Wien, så anmäl dig till

ambassadens elektroniska nyhetsbrev:

alessandra.kopp@foreign.ministry.se

SWEA Bladet/Wien/2006

Sagt av barn

Några tanter har vädigt stora bröst,

medan andra är nästan topplösa.

Några män har hår på ryggen.

Särskilt förbrytare och badvakter.

Om pappans frö inte träffar mammans ägg,

blir det bara vanlig omelett av det.

Själen liknar en plastpåse. Den är tunn och

genomskinlig och rymmer ca 4 liter.

Muskler är es sorts små ballonger fyllda

med spenat.

Man är medvetslös, när man glömt allt man

lärt sig i skolan.


Von å bis ø –

Norsk och svensk

barnlitteratur

När: Onsdag 5 april

till lördag 29 april 2006

Var: Stadens Wiens huvudbiblitek

"Hauptbücherei Wien",

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien ovanför U6

hållplatsen Stadthalle

Program

onsdag, 19. 04. 2006, kl. 15.00

Kirango spezial: Von der Idee zum fertigen Sachbuch

fredag 21. 04. 2006, kl. 10.00

1-2-3-Quiz zu Schweden und Norwegen mit tollen Preisen

måndag, 24. 04. 2006, kl. 10.00 – 12.00

Läslust I. Workshop med Inger Norberg

tisdag, 25. 04. 2006, kl.10.00

Läslust II:

Föredrag av Inger Norberg om läsfrämjandet i Sverige

fredag, 28. 04. 2006 kl.10.00 und 15.00

Filmvorführung und Diskussion

An Island in the Sea – en film efter en roman av Annika Thor

(Carlsen) (Regie: Tobias Falk) www.buechereien.wien.at.

Litteratur för vuxna: Österrikiska litteratursällskapet organiserar

den 26.04 kl.19 i samband med serien Europeisk

Litteratur en "Abend mit Literatur aus Schweden und

Norwegen". Läser gör: Thomas Marco Blatt, Jonas Brun,

Vilde Heggem, Martin Högström, Hanna Nordenhök, Ulrika

Revenäs Strollo, Marie Silkenberg, Staffan Söderblom och

Anja Utler

Introduktion och moderation

Peter Björlin und Ulla Ekblad-Forsgren

Lokal: Palais Wilczek, Herrengasse 5, Wien 1

Tel.: 533 81 59, 533 08 64, Mail: office@ogl.at

29


30

Thema

SWEA

SWEA Wien: Månadens avdelning

Varje månad presenterar SWEA International på sin hemsida

www.swea.org en av SWEAs avdelningar. I maj är det Wien som

har äran att bli presenterad. Här kan ni läsa en del av bidraget.

Välkommen till Wien!

Wien är huvudstad i Österrike. Österrike

tillhör med ca 8 miljoner invånare

de mindre staterna i Europa. Det låter

inte speciellt märkvärdigt. Men Wien är

faktiskt ganska märkvärdig. Till en hel

del beror det på den här stadens speciella

historia. Wien var länge habsburgarnas

mäktiga huvudstad i Europa.

Habsburgarna räknades bland de allra

viktigaste härskarna i Europa. Alltså

byggdes staden upp som en kejsarstad

med glansfulla slott, palats och praktgator.

Här satsades enorma summor på

ståtliga byggnader med eleganta festvåningar.

Habsburgarna själva satsade,

men det gjorde också alla adelsmän och

de många oerhört förmögna borgarfamiljerna

– ofta judiska borgarfamiljer.

De verkar fullständigt ha tävlat om vem

som kunde betala de bästa stuckatörerna,

freskmålarna eller konstnärerna.

Den glansfulla epoken tog slut 1918.

Det stora habsburgska väldet splittrades

i många små delar och Österrike blev

en fattig republik, som först långt efter

andra världskriget har lyckats komma på

fötter. Idag är man stolt över att levnadsstandarden

och levnadskvaliteten i

landet står på topp i Europa.

Att vårda och bevara det historiska arvet

är viktigt. Hela Wiens historiska centrum

finns på UNESCOs världsarvslista.

I andra städer är man stolt över

nya höghus. I Wien försöker man hålla

höghusen långt ifrån centrum, så att

man inte förstör stadens själ. Den centraleuropeiska

livsstilen hålls självmedvetet

vid liv. Man går hellre på ett traditionellt

och gemytligt Wiener Kaffehaus

med Thonetstolar, marmorbord, kristallkronor

och speglar än till en modern

”fast food” kedja. Tradition är oerhört

viktigt och traditionen känns berikande.

Som musikstad har Wien ett unikt

namn. Här verkar de flesta av de stora

klassiska kompositörerna ha satt viktiga

spår. Så att vi, som bor här, nästan

dagligen vandrar i samma gränder, som

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert

och Gustav Mahler gjorde. Och just i år

firas framför allt Mozart, eftersom det är

250 år sedan han föddes. Vi köper dyra

biljetter till Staatsoper eller Musikverein,

för det är ju i Wien den finns, den

berömda Gyllene Salen, där nyårskonserten

äger rum. Ingen har väl kunnat

missa den. I början av varje år är

Wien ännu festligare än vanligt, för

då är det balsäsong. Då är det dags för

eleganta kreationer, wienervals och

Straussmusik.

Det är härligt att leva i Wien, men för all

del, det är inte alltid så enkelt. Inte ens

en infödd tysk förstår vad folk säger, hur

skall man då klara sig med skoltyskan?

Wienerdialekten är ett sammelsurium av

låneord från grannländerna och från jiddish.

Även wienarnas mentalitet kan ta

tid att vänja sig vid. Här är vi långt ifrån

tysk eller skandinavisk ordning. Ingenting

är fyrkantigt och beräkningsbart.

Visserligen fungerar allting, men det tar

lite tid att komma på hur och varför. I

Wien börjar Balkan har man sagt. Och

det ligger nog något i detta.

Visste ni att Wien har fantastiska omgivningar.

Redan i utkanten av staden vandrar

vi på Wienerwalds gröna sluttningar

bland vinfält och vinserveringar. Att

sitta en solig våreftermiddag i en lummig

trädgård – på en Heuriger – äta

kallskuret och dricka en eller flera bägare

kallt vitt vin och ha utsikt över Donau

och stan är en höjdare.

Svenska anknytningar i Wien

För dagens svenskar i Wien finns en

svensk skola och en svensk församling.

Skolan är vackert belägen i Grinzing

och kyrkan inryms i ett 1600-tals

kloster. Torbjörn, den svenske kocken,

fixar svensk catering, dock knappast

Schwedensuppe, som var den berömda

gratissoppan till de hungrande wienerbarnen

direkt efter andra världskriget.

Vid Schwedenplatz kan man på Schwedenapotheke

köpa Schwedenbitter, dvs

beska droppar, som sägs vara ett svenskt

specialrecept och hjälpa mot mycket

mer än magknip. Heliga Birgitta har

givit namn åt en hel stadsdel, Brigittenau

och Per Albin Hansson åt en annan,

där dessutom de flesta gator och torg har

svenska namn. Och Elsa Brändström,

Sibiriens ängel, har fått ett minnesmärke

i Arne Karlssonsparken. Gustav

II Adolf har givit namn åt flera kyrkor,

sådana som vi kallar evangeliska förstås,

däremot är de flesta österrikare romerska

katoliker. Schwedenbomben är inte alls

något farligt. Det är österrikarnas variant

på våra munkar eller kokosbollar (kärt

barn...). Och om man överhuvudtaget

vill äta svenskt i Wien, så finns förstås

IKEA – på två ställen – och det är tack

vare IKEA, som många wienare älskar

både gravad lax och köttbullar.

Läs mer: www.swea.org

Kerstin Scharmüller

Elise Haidenthaller

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Vårnyheter

Ordning och Reda

erbjuder av vårens

nyheter bland annat

väskan Baloo, en trendig

allround-väska.

För alla familjefester

finns hälsningskort

i ny de sign och

mycket mer.

Recept.

Gunilla S´s

”Kallesmörgåsar”

4 skivor Toastbröd bredda med smör

• Bred på Kalles kaviar lagom tjockt

• Täck smörgåsen med ung holländsk Gouda eller motsvarande

• Skär smörgåsen diagonalt i två eller fyra delar

• Pudra på paprikapulver och lägg snittarna på en plåt med bakpapper

• Sätt in i ugn med 200˚ tills osten smält och fått lite färg

Tips: Du kan förbereda smörgåsarna genom att smöra och frysa in dem.

Ska det vara ”fint” – skär bort kanterna.

Servera antingen som drinktilltugg (lilla varianten) eller en öl på kvällen (större varianten)

med en sallad.

SWEA Bladet/Wien/2006

www.ordning-reda.com

Kära Sweor!

Hjärtligt tack för all omtanke

under min tid med gipsat ben.

Gunilla Schorr

SWEA i korthet:

SWEA, Swedish Women's Educational Association,

Inc., är en global ideell förening för

svenska och svensktalande kvinnor som är

eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma

språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både

en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen

som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och

återkomst till Sverige.

SWEAs syfte

är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom

om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga

och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk

Sweor emellan över hela världen.

SWEA stöder

utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk

anknytning.

Idag har SWEA cirka 8 000 medlemmar i 76 lokalföreningar

i 34 länder på sex kontinenter. Föreningen startades av Agneta

Nilsson i Los Angeles 1979. Prinsessan Christina, fru Magnuson,

är föreningens hedersordförande. Ordförande sedan 2005: Siv

Svensson.

”Guten Apetit!”

31


32

Thema

SWEA Internationals Nyheter

Årets Svenska Kvinna ÅSK 2006 –

Tina Nordström

Den mycket kända och glada och

uppskattade mästerkocken Tina

Nordström har utsetts till Årets

Svenska Kvinna av SWEA International.

I juryns motivering läser

man att Tina får utmärkelsen "för

sin speciella förmåga att med smittande

matglädje sprida kunskap

och inspiration, för att hon går nya

vägar – förenklar och förnyar men

ändå värnar om gamla mattraditioner, för sitt positiva sätt

att förmedla kännedom om Sverige och svensk matkultur

runt om i världen". De TV-program om "New Scandinavian

Cooking" som hon gjort i USA hade ett otroligt genomslag

och har också visats i Tyskland och i Frankrike och är nu

på väg till Kina.

Tina Nordström, 32 år, bor i Helsingborg i Skåne inte

långt från det Ramlösa där hon växte upp med skickliga

restaurangföräldrar, som gav henne köksstimulans redan

som liten. Tidigare Årets Svenska Kvinna är bl.a. arkitekten

Maria Nyström Reuterswärd, VD:n för Svensk Form Ewa

Kumlin, Drottning Silvia för Childhood Foundation, mecenaten

Barbro S Osher och missionären Ingrid le Roux.

Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna

2006 har tilldelats Maria Sundbom

Maria Sundbom har de senaste åren

blivit mycket uppmärksammad och

applåderad för flertalet dramatiska

rolltolkningar på teaterscener runt

om i Sverige sedan hon 2001 gick

ut Malmö Teaterhögskola. Hon har

blivit en urstyv nytolkare av det klassiska

borgerliga dramat och därmed

gett det ett helt nytt och aktuellt

innehåll, t ex som Hedda i Ibsens

pjäs med samma namn. För den rollen fick hon Kvällspostens

Thalia-pris för "den mest förtjänstfulla teaterprestationen

2004-2005". Från Malmö till Umeå via Östgötateatern,

och nu Stockholm är scener hon stått på.

Som "hemma" räknar hon med Sundborn, alltså Carl Larsson

byn i Dalarna där hon växte upp.

Hon brukar säga att när hon känner sig riktigt trött funderar

hon på att återvända dit och bli fåruppfödare.

SWEAs Litteraturstipendium 2006

har utsetts till Lill-Ann Körber

SWEA

SWEA Internationals stipendium

för forskning i svenska språket,

litteraturen och samhället har i år

tilldelats doktoranden vid Humboldtuniversitetet

i Berlin, Lill-Ann

Körber (född 1977). Stipendiet vänder

sig till doktorand vid ett universitet

utanför Sverige med målsättningen

att stipendiaten ska sprida

svensk kultur i världen – ett av

SWEA Internationals grundidéer.

Ämnet för Lill-Ann Körbers avhandling är "Nakenhet, begär

och konstnärskap. Den manliga akten i litteratur och bildkonst

i Sverige, Danmark och Norge 1900–1920".

Hon tilldelas stipendiet för att hennes ämne är originellt

och krävande samt att hennes projekt har förutsättningar att

uppmärksammas internationellt och därigenom belysa den

skandinaviska specificiteten samt bidra till att sprida kunskap

om de svenska konstnärer, författare och filmmakare

hon behandlar, däribland Sigfrid Siwertz, Eugène Jansson

och JAG Acke. Hon har vuxit upp i Tyskland och kom i

kontakt med Sverige och svenska språket genom sin svenskfödda

mormor.

Agneta Nilssons Stipendium för studier av

interkulturella relationer får Agnes Ers

I sin doktorsavhandling (som skall

läggas fram i höst vid Stockholms

universitet/Södertörns högskola)

undersöker Agnes Ers ett svenskt

biståndsprojekt för handikappade

barn i Rumänien ur ett etnologiskt

perspektiv. Den handlar om mötet

mellan givare och mottagare. Materialet

är insamlat under ett fältarbete

som varade i fem månader. Studien

arbetades fram inte bara på plats i biståndets vardag utan

också i kontakt med forskare från andra länder och miljöer.

De relationer som uppstår just i ett biståndsprojekt kan med

rätta beskrivas som interkulturella. Studien beskriver och

analyserar hur den pågående samhällsomvandlingen från

diktatur till demokrati går till på en konkret, vardaglig nivå

genom de interkulturella relationerna mellan biståndsgivare

och biståndstagare.

Stipendierna, på US $ 6.000 var, utdelas vid SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år hålls i Stockholm den 16 augusti

SWEA Bladet/Wien/2006


SWEA

Recept.

„KLADDKAKA“

100 g smör (jag tar saltat smör)

3 dl socker

2 ägg

1,5 dl vetemjöl (universalmjöl)

4 msk kakao

1 nypa salt

Gör så här:

Värm ugnen till 175° (prova din ugn!)

Kläm fast ett bakpapper i en springform (24cm)

Smörj kanten

Smält (ej mer) smöret i en kastrull eller micro

Tillsätt övriga ingredienser

Häll massan i formen, grädda ca 30 min på första falsen nerifrån!

B17, 2632 Grafenbach

Tel.: 02630-35 959

Fax: 02630-35 949

SWEA Bladet/Wien/2006

Lycka till! Gunilla Schorr

LACHSRÄUCHEREI JOSEF FUCHS

Warm oder kalt geräucherte Fische wie Lachs, auch Coho oder Red King Wildlachse,

Forellen, Saibling, Heilbutt, Thunfisch, Marlin sowie Garnelen in Knoblauchmarinade.

– Lieferung nach Vereinbarung –

lachsfuchsat@lachsfuchs.at

www.lachsfuchs.at

33


Hör ni till de som står vid brevlådan

och genast sorterar ut reklamen till

returpapper? Det gör jag.

Har det hänt dig att vid fredagsstädningen

dammsugaren slutar att fungera

just när det väntas gäster till helgen?

Det har hänt mig. Har kylskåpet och

frysen gett upp när sommarens hetaste

dagar råder? Det hände mig. Tvättmaskinen

var förstås ur funktion efter en

resa, när tvättberget var ovanligt stort

och någon familjemedlem skulle resa

bort (helg igen) och det gick inte att

resa utan just det älsklingsplagget.

Vad gör man? Snabba reparationer brukar

i liknande situationer inte fungera.

En gång prövade jag och väntade en

vecka innan jag fick skadan åtgärdad,

endast för att efter en kort tid åter stå

inför samma problem. Dessutom var

jag nu medveten om att ett nyköp var

Verbringen Sie

Ihr Leben

nicht in einem Büro!

34

Sie haben die Möglichkeit

nebenberuflich ein beachtliches

Einkommen bei freier Zeiteinteilung

zu schaffen.

Neugierig? Ja?

Mehr Info in unserer Home Page:

www.alticor.com

oder

Tina Szigetvary 0699/88 44 66 160

Thema

Reklam på gott och ont

Tid eller pengar heter det sedan flera år tillbaka. Har vi

blivit slavar under konsumtions- och informationstrycket.

Elise Haidenthaller undrade.

oundvikligt och att den tidigare reparationen

endast var en förlängning av det

ekonomiska lidandet.

I sådana situationer hittar jag förstås

ingen reklam, där jag kan finna de

bästa priserna eller största utbudet på

alla dessa, för ett fungerande hushåll,

numera nödvändiga apparater. Det blev

alltså att snabbt åka till något av de

stora varuhusen för vitvaror i hopp att

hitta något som passar anspråken på

miljö, utrymme och plånbok. I brist

på tid, helt enkelt lita på en förhoppningsvis

kompetent försäljare. En

lämplig tvättmaskin lyckades jag hitta

strax innan stängningsdags, men försäljaren

var något snopen när jag istället

för hemtransport veckan därpå bad att

han skulle hjälpa mig att få maskinen i

bilen. Väl hemma lyckades jag baxa ner

den till tvättstugan med hjälp av barnen

(karlar lyser med frånvaro i dessa

situationer) och installera och allt var

räddat.

Om det nu gäller köp av hushållsmaskiner,

bil, aktier eller vad som helst

där vi inte har information och priser

aktuella eller har tid att sätta oss in i

detaljer, är vi hänvisade till god hjälp.

I dagens samhälle blir vi bombarderade

SWEA

med information om produkter som vi

mestadels inte behöver, men behov kan

ju alltid väckas. Det hoppas i alla fall en

hel yrkeskår inom reklambranchen som

omsätter miljardbelopp

och slåss vid köttgrytorna.

Det finns inte

en produkt, än aldrig så

liten, som inte behöver

någon form av marknadsföring,

försäljare,

agenturer, grafiker, etc.

Så har vi hamnat mitt

inne i informationssamhället.Utvecklingen

har gått lika smygande

från industritillinformationssamhälle

som det gick från

bonde- till industrisamhälle.

Efter en tid har förändringarna

blivit självklara, som t ex maskiner

istället för hand- och djurkraft. Våra

gamlingar kommer ihåg att meddelanden

skrevs på biljetter och posten blev

utburen flera gånger dagligen. Den första

bilen, telefonen, datorn, det blir

kvar i minnet, men när har alla allt?

Vi öppnar e-postlådan, telefonsvararen,

mobilboxen numera lika självklart som

brevlådan. Nu kan vi mejla snabbt en

hälsning till Sweor över hela världen,

chatta på internet, sända sms. Idag står

vi och finner oss i att inget fungerar

utan att en liten chips styr det mesta av

vardagen. Priset är att vi sätter våra

digitala spår överallt och blir lättare

kontrollerade. Vi översållas med reklam,

spam och information från alla håll och

kanter. Den virtuella sophögen växer

för varje dag och tiden det tar att sålla

ut den information man vill ha eller

behöver växer dagligen. Så skaffas det

nya jobb. Det går åt fler och fler som

tar reda på den information som behövs

för att rådgiva dig till det bästa alternativet,

som just du behöver, när du vill

ha – just det – tid till annat.

Elise Haidenthaller

SWEA Bladet/Wien/2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!