SAM Internet 2013 - bild - Jordbruksverket

www2.jordbruksverket.se

SAM Internet 2013 - bild - Jordbruksverket

Guide till

SAM Internet 2013

SAM Internet – ditt stöd på webben!


Guide till SAM Internet 2013

Innehåll

Nyheter i SAM Internet .....................................................................................................................................................................5

Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan ................................................................................5

Det är möjligt att skicka in en ansökan tre gånger per dag ...............................................................................5

Har du jordbruksmark i slättbygd i södra Sverige? ....................................................................................................5

Viktigt att du läser dina fel, varningar och observera ..............................................................................................5

Lättare att se ändrade block ....................................................................................................................................................6

Sök block och visa blockinformation .................................................................................................................................6

De här stöden kan du söka i SAM Internet .........................................................................................................................7

Så här kan du få hjälp med din ansökan i SAM Internet ...........................................................................................8

Använd rapporterna ........................................................................................................................................................................10

Du kan se alla dina block, åtaganden och stödrätter ...........................................................................................10

Rapport med ändrade block ...............................................................................................................................................10

Se ändrade block med åtagande ......................................................................................................................................10

Du kan direkt se om du gör något fel ............................................................................................................................10

Det här innebär fel, varning och observera i varningstexterna ......................................................................11

Du kan se både nya och gamla åtaganden ................................................................................................................11

Du kan se din inskickade ansökan ...................................................................................................................................11

Tänk på det här!...................................................................................................................................................................................12

Du är själv ansvarig för uppgifterna i din ansökan .................................................................................................12

Du som brukar marken kan söka ......................................................................................................................................12

All mark som ger rätt till gårdsstöd ska finnas med i SAM Internet

även om du inte söker gårdsstöd för den ...................................................................................................................12

Sök stöd för rätt mark ...............................................................................................................................................................12

Tala om ifall du inte vill ha kompensationsbidrag ..................................................................................................12

När du har flera företag ...........................................................................................................................................................12

Ibland ändras blockidentiteterna .....................................................................................................................................12

Du kan behöva ändra ordning på dina stödrätter .................................................................................................13

Kontrollera din ansökan innan du skickar in ..............................................................................................................13

Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift ..................................................................................................13

Undvik de vanligaste felen! ........................................................................................................................................................14

Du kan beställa nytt lösenord på vår webbplats.....................................................................................................14

Du måste tillåta popup-fönster ..........................................................................................................................................14

Ändra dina block om de inte stämmer med verkligheten ...............................................................................14

Om du redan har ett åtagande ska du inte söka ett nytt...................................................................................15

Ett nytt åtagande försvinner om du ändrar grödkod ...........................................................................................15

Du får alltid en bekräftelse när du har skickat in din ansökan ........................................................................15

Om du loggar in med användarnamn och lösenord

måste du skicka in din underskrift på papper...........................................................................................................16

Enklaste sättet att rita skifte är att auto-rita ................................................................................................................16

Logga in i SAM Internet .................................................................................................................................................................17

Är det första gången du söker stöd?...............................................................................................................................17

Tycker du att texten är för liten? ........................................................................................................................................17

Att tänka på innan du loggar in .........................................................................................................................................17

Så här loggar du in .....................................................................................................................................................................18

Logga in med e-legitimation ...............................................................................................................................................18

Har du ett aktiebolag eller handelsbolag? ..................................................................................................................18

Logga in med användarnamn och lösenord .............................................................................................................18

Är det någon annan som gör din SAM-ansökan åt dig? ....................................................................................19

2


Starta SAM Internet ..........................................................................................................................................................................20

Hämta uppgifter från förra året ..........................................................................................................................................20

Om gränserna på block har ändrats ................................................................................................................................20

Om block slagits ihop eller delats .....................................................................................................................................21

Börja om ...........................................................................................................................................................................................21

Kontrollera tvärvillkorselement i stödområde 9 .........................................................................................................22

Det här är tvärvillkorselement.............................................................................................................................................22

Så här redovisar du block och skiften .................................................................................................................................24

Om du sökte i SAM Internet förra året ..........................................................................................................................25

Om det är första gången du söker stöd ........................................................................................................................25

Bra att veta om block- och skifteslistan .........................................................................................................................25

Bra att veta om kartan ..............................................................................................................................................................25

a) Kontrollera att all mark finns i dina kartor ..................................................................................................................27

Lägg till block ................................................................................................................................................................................28

Ta bort block ..................................................................................................................................................................................28

Ändra blocknumret ...................................................................................................................................................................29

b) Kontrollera att blockarealen och blockets gränser stämmer med verkligheten ...........................29

Ändra block ....................................................................................................................................................................................29

Block som Jordbruksverket ändrar 2013 ......................................................................................................................30

c) Rita, ändra eller dela skifte .....................................................................................................................................................31

Rita skifte ..........................................................................................................................................................................................31

Ändra eller dela skifte ...............................................................................................................................................................33

Lägga till ett eget skiftesnamn ...........................................................................................................................................34

d) Redovisa vad du odlar på ditt skifte och vilken areal skiftet har ...............................................................34

Så här söker du miljöersättning ..............................................................................................................................................36

Åtaganden som gäller för hela företaget .....................................................................................................................36

Åtaganden som gäller för ett särskilt block ................................................................................................................36

Vissa åtaganden kan du inte söka i SAM Internet...................................................................................................37

Lista över alla dina åtaganden ............................................................................................................................................37

Åtaganden som gäller för hela företaget – fliken Åtagande ..............................................................................38

När du vill söka ett nytt åtagande ....................................................................................................................................38

När du redan har ett åtagande som fortfarande gäller .......................................................................................38

Så här söker du utbetalning .................................................................................................................................................38

Åtaganden som gäller för ett särskilt block – fliken Karta och Skiften ........................................................40

Steg 1 – Här redovisar du vad du odlar på marken och hur stort skiftet är ............................................40

Steg 2 – Här söker du utbetalning för vissa miljöersättningar ........................................................................41

Steg 3 – Här söker du nya åtaganden för miljöersättningar

och ökar åtaganden som du redan har ........................................................................................................................42

Steg 4 – Här finns en sammanfattning av de uppgifter du lämnat.............................................................44

Söka eller öka åtagande för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet .............................................44

Har du betesmark som du inte kan få gårdsstöd för? ..........................................................................................46

Övriga uppgifter .................................................................................................................................................................................48

Översikt .....................................................................................................................................................................................................50

Skicka in SAM-ansökan ..................................................................................................................................................................51

Steg 1 – Läs först kraven för att ansökan ska vara giltig......................................................................................51

Steg 2 – Välj hur du vill skriva under din ansökan .................................................................................................52

Så här skriver du under ansökan elektroniskt direkt på datorn ......................................................................52

Så här gör du om du ska skicka in din underskrift på papper ........................................................................52

Dessa uppgifter behöver du lämna på papper ........................................................................................................53

Du får alltid en bekräftelse när du har skickat in din ansökan ........................................................................54

Om du vill kontrollera att ansökan kommit in till länsstyrelsen .....................................................................54

Ändra i SAM-ansökan .....................................................................................................................................................................55

3

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

I den här guiden kan du läsa om hur du

söker stöd i SAM Internet

I SAM Internet söker du jordbrukarstöd med hjälp av datorn. I SAM Internet

kan du också söka åtaganden för miljöersättning och öka åtaganden som du

redan har.

Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om

nyheter och tips som gör SAM Internet enklare. Om det är första gången du

söker stöd i SAM Internet kan du börja med att läsa informationsbladet ”Så

söker du stöd i SAM Internet” eller titta på filmen om SAM Internet. Då får du

en snabb överblick över hur du ska göra. Informationsbladet och filmen hittar

du på www.jordbruksverket.se/saminternet. Sedan kan du läsa mer om

detaljerna i den här guiden. Du kan använda innehållsförteckningen för att

snabbt hitta det avsnitt du vill läsa mer om.

Läs om villkoren för stöden och annan viktig information

Innan du börjar fylla i din ansökan är det viktigt att du läser om villkoren för

de olika stöden. Det kan du göra på www.jordbruksverket.se/stöd. Du måste

följa villkoren för de stöd du söker under hela året. Om du söker ett åtagande

för miljöersättning måste du följa vissa villkor i 5 år.

På www.jordbruksverket.se/saminternet kan du också läsa mer om vad du

ska tänka på när du gör din SAM-ansökan. Där hittar du till exempel viktiga

datum för SAM-ansökan och information om hur du gör om du ska ta över ett

företag.

Har du frågor?

Om du har frågor om hur du gör din ansökan i SAM Internet kan du

ringa din länsstyrelse.

Om du har tekniska problem med SAM Internet ska du kontakta

Jordbruksverket. Det gör du via det webbformulär som du hittar på

www.jordbruksverket.se/saminternet.

Viktigt att veta när du använder SAM Internet

• Du måste vara uppkopplad mot internet hela tiden när du jobbar i

SAM Internet.

• Du behöver inte göra din ansökan klar vid ett och samma tillfälle. Du

kan när som helst välja att logga ut från SAM Internet och fortsätta vid

ett senare tillfälle. Allt du fyller i sparas automatiskt.

• Om du inte jobbar i SAM Internet på 20 minuter blir du utloggad. Då

måste du stänga ned hela webbsidan med SAM Internet och logga in

på nytt.

4


Nyheter i SAM Internet

Du kan få fram en meny genom

att högerklicka på kartan

Genom att högerklicka med musen på kartan

i SAM Internet kan du få fram en meny med

flera av de vanligaste kartfunktionerna, till

exempel ”Auto-rita skifte på block”, ”Ange

gröda och stöd på skifte” och ”Lägg till

landskapselement”. Istället för att använda

de vanliga menyerna under fliken ”Karta och

skiften” kan du alltså högerklicka på kartan

och få upp en meny så att du snabbare och

enklare kommer åt funktionerna.

Det är möjligt att skicka in en ansökan tre gånger per dag

Om du behöver göra ändringar i din ansökan i SAM Internet efter att du

skickat in den, kan du i år göra ändringar och skicka in din ansökan totalt

3 gånger per dag. Glöm inte att klicka på knappen ”Ändra ansökan” uppe i

SAM Internets högra hörn för att kunna göra ändringar i din ansökan. Om

du loggar in med användarnamn och lösenord ska du komma ihåg att skicka

in ”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013” varje gång du gör ändringar

och skickar in din ansökan på nytt.

Har du jordbruksmark i slättbygd i södra Sverige?

Du som har jordbruksmark i stödområde 9 måste titta extra noga i SAM Internet

i år eftersom vi har lagt till så kallade tvärvillkorselement på dina kartor i

SAM Internet. Tvärvillkorselement är vissa landskapselement i stödområde 9

där du måste följa tvärvillkoren. Du ska kontrollera att de tvärvillkorselement

som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark.

Läs mer på sidan 22 om hur du gör. Har du ingen jordbruksmark i stödområde

9 behöver du inte göra någonting.

Viktigt att du läser dina fel, varningar och observera

Det är viktigt att du läser alla fel, varningar och observera och funderar över

om det är något som behöver ändras i din ansökan innan du skickar in den.

Även om alla varningar och observera inte går att få bort så är det viktigt att

du tagit ställning till informationen i varningstexterna. På så sätt ökar chansen

att din ansökan blir rätt.

Om du har varningar och observera kvar i din ansökan när du ska skicka in

din ansökan kommer det i år att finns en ny kryssruta när du skickar in din

ansökan. När du bockar i rutan bekräftar du att du väljer att skicka in din ansökan

även om varningarna finns kvar. Du måste bocka i rutan för att kunna

skicka in din ansökan.

5

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Lättare att se ändrade block

I år kommer det vara lättare att se vilka block som ändrats av Jordbruksverket

eller länsstyrelsen. De ändrade blocken kommer att vara markerade

med rött i Block- och skifteslistan och du kan se en liten stjärna i början av

raden (*). Det ändrade blocket kommer att ha röda kantlinjer på kartan.

I rapporten ”Ändrade block” kommer du även att kunna se vilket datum

blocket har ändrats.

Sök block och visa blockinformation

Nu kan du söka efter ett block med hjälp av blockets identitetsnummer.

Under fliken ”Karta och skiften”, meny ”Block” väljer du alternativet ”Sök

block”. Om du fyller i blockets identitetsnummer och klickar OK så kommer

blocket att zoomas in på kartan och markeras i block- och skifteslistan. Tänk

på att fylla i blockets ID-nummer utan mellanslag.

I meny Block hittar du även alternativet ”Visa blockinformation”. Om du väljer

detta alternativ och klickar på ett block får du upp en ruta med blockets

ID-nummer, marktyp, areal med mera.

6


De här stöden kan du söka i SAM Internet

Här kan du läsa om vilka stöd du kan söka i SAM Internet. Här finns också

kort information om hur du söker stöden. Mer detaljerad information om hur

du söker hittar du längre fram i guiden. Tänk på att det också finns stödvillkor

du måste uppfylla för att få stöden.

Gårdsstöd

Du söker gårdsstöd genom att rita skiften på dina block, ange gröda som ger

rätt till gårdsstöd och redovisa skiftesareal. Allt det här gör du under fliken

”Karta och Skiften”.

Miljöersättningar

För att få miljöersättning måste du först söka ett åtagande, som vanligtvis

gäller i 5 år. Åtagandet innebär att du lovar att sköta din mark och dina djur

enligt vissa villkor i 5 år. För vissa miljöersättningar gäller åtagandet för hela

företaget, utan att vara knutet till specifika block. Ett sådant åtagande söker

du under fliken ”Åtagande”. För andra miljöersättningar är åtagandet däremot

knutet till specifika block. Ett sådant åtagande söker du under fliken

”Karta och Skiften” i menyn ”Ange gröda och stöd”. Tänk på att du inte ska

söka ett nytt åtagande om du redan har ett åtagande för en viss miljöersättning

och det fortfarande gäller.

Varje år måste du söka utbetalning för åtagandet. För några få miljöersättningar

söker du automatiskt utbetalning då du har ett åtagande och skickar

in din SAM-ansökan. Men för de flesta miljöersättningar behöver du fylla i

fler uppgifter. Läs mer på sidorna 38 och 40.

Stöd för kvalitetscertifiering

Om du är ansluten till ett kvalitetssäkringssystem och vill söka stödet för

kvalitetscertifiering ska du gå till fliken ”Övriga uppgifter” och fylla i uppgifter

under rubriken ”Certifierad ekologisk produktion eller kvalitetssäkringssystem”.

Kompensationsbidrag

För att få kompensationsbidrag måste du ha ett åtagande. Du söker automatiskt

ett åtagande om du har mark i ett stödområde där du kan få kompensationsbidrag,

odlar en gröda som ger rätt till kompensationsbidrag och har

de djur som krävs. Uppgifter om dina djur fyller du i under fliken ”Övriga

uppgifter”. Genom att skicka in din SAM-ansökan söker du utbetalning

enligt ditt åtagande. Om du inte vill gå in i ett nytt åtagande för kompensationsbidrag

anger du det under fliken ”Övriga uppgifter”.

Nationellt stöd

För att få nationellt stöd måste du ha mark i ett stödområde där du kan få

stödet. Om du odlar bär eller grönsaker ska du fylla i uppgifter om storleken

på arealen under fliken ”Övriga uppgifter”. För att få nationellt stöd för dina

djur måste du fylla i hur många djur du har under fliken ”Övriga uppgifter”.

7

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Så här kan du få hjälp med din ansökan

i SAM Internet

Jordbruksverkets webbplats

Du hittar aktuell information om SAM Internet på:

www.jordbruksverket.se/saminternet

SAM Internets hjälpsystem

När du gör din ansökan i SAM Internet kan du använda hjälpsystemet som

på ett enkelt sätt förklarar hur SAM Internet fungerar. Hjälpsystemet visas

med ett frågetecken (?) och rubriken ”Hjälp” uppe i SAM Internets högra

hörn. När du klickar på frågetecknet hittar du information om just det du

håller på att fylla i.

Ring till länsstyrelsen

Ring din länsstyrelse om du har frågor om hur du gör din ansökan i

SAM Internet. Tiden före sista ansökningsdag erbjuder länsstyrelserna

telefonhjälp också under kvällar och helger. Aktuella tider och telefonnummer

hittar du på www.jordbruksverket.se/saminternet.

Gå på kurs

Många länsstyrelser ordnar kurser och håller öppet hus för att hjälpa dig att

komma igång med SAM Internet. Kontakta din länsstyrelse för mer information

om vad som händer i ditt län.

Filmer om SAM Internet

Du kan lära dig hur du söker stöd i SAM Internet genom att titta på film. Det

finns en film som visar hur du använder SAM Internet, från att du loggar in

till att du skickar in din ansökan. Det finns också flera korta filmer om enskilda

delar i SAM-ansökan. Du kan till exempel se filmer om hur du ritar

skiften och söker åtagande för miljöersättningar i SAM Internet. Du hittar

filmerna på www.jordbruksverket.se/saminternet.

Ställ frågor till oss på webben

Jordbruksverkets webbplats kan du ställa frågor till länsstyrelsen och

Jordbruksverket om SAM Internet och SAM-ansökan. Det finns redan svar på

många frågor. Om svaret på din fråga redan finns kommer svaret upp automatiskt

när du ställer din fråga. Om du inte är nöjd med svaret skickar du din

fråga till oss och så svarar vi på den. Den 15–18 april mellan klockan 16–22 är

vi extra många som svarar på frågorna.

Du kan ställa frågorna på www.jordbruksverket.se under en flik som heter

”Fråga om SAM”. Du hittar fliken längst till höger på webbplatsen.

8


Skicka ett meddelande om tekniska problem

Om du har tekniska problem med SAM Internet kan du skicka ett meddelande

till Jordbruksverket. Fyll i uppgifterna i formuläret som du hittar under

”Teknisk support” på www.jordbruksverket.se/saminternet. Ett tekniskt problem

kan till exempel vara om du har svårt att logga in. Om du har tekniska

problem kan du få hjälp genom att Jordbruksverkets SAM Internet-support

tittar i din ansökan. För att SAM Internet-supporten ska kunna titta i din

ansökan måste du godkänna villkoren genom att bocka i rutan längst ner på

SAM Internets startsida.

9

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Använd rapporterna

I SAM Internet finns rapporter där du till exempel hittar uppgifter om ditt

företag och uppgifter som du redovisat i årets ansökan. Du hittar rapporterna

under knappen ”Rapporter” uppe i SAM Internets högra hörn. Här får

du tips om ett par rapporter som kan vara särskilt användbara när du gör din

ansökan.

Du kan se alla dina block, åtaganden och stödrätter

I ”Sammanställning 2013” kan du se uppgifter om dina block, dina åtaganden

för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Uppgifterna är

alltid aktuella.

Rapport med ändrade block

I rapporten ”Ändrade block” kan du se uppgifter om alla dina block som

länsstyrelsen eller Jordbruksverket har ändrat. Datumet i tabellen talar om

när ändringen gjordes. Vi jobbar hela tiden med att granska blocken, vilket

betyder att informationen i den här rapporten kan uppdateras under hela

året.

Se ändrade block med åtagande

Nu finns en ny rapport där du kan se om du behöver öka arealerna på dina

åtaganden på grund av att block har ändrats av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Rapporten heter ”Block med ökad areal som har ett åtagande”.

Du kan direkt se om du gör något fel

Samtidigt som du gör din ansökan kan du ha rapporten ”Mina fel och varningar”

öppen. Då ser du direkt om du gjort något fel i ansökan. När du har

rättat felet kan du uppdatera rapporten genom att klicka på knappen

”Uppdatera”. Om varningen försvinner har du rättat felet. Samma rapport med

fel och varningar kan du också få upp genom att klicka på fliken ”Översikt”.

Det är viktigt att du har läst igenom alla varningar och observera, och tagit

ställning till om du behöver ändra något i din ansökan innan du skickar in

den. Varningstexterna inleds med orden fel, varning och observera. Här

nedanför kan du läsa om vad de olika orden innebär.

10


Det här innebär fel, varning och observera i varningstexterna

Varningstexterna i rapporten ”Mina fel och varningar” inleds antingen med

ordet fel, varning eller observera.

Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du fyllt i uppgiften

rätt.

Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att

skicka in ansökan utan att du ändrar något, men du bör kontrollera

att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller

varningar finns det en risk att du går miste om stöd.

Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva

tänka på. Det är inte säkert att du berörs av den här informationen.

Du kan se både nya och gamla åtaganden

Vill du se en lista över alla åtaganden som du har på ditt företag kan du se

det i rapporten ”Sammanställning över mina åtaganden”. Du kan både se

nya åtaganden som du söker i år och åtaganden som du har sedan tidigare.

Du kan se din inskickade ansökan

När du har skickat in din ansökan kan du öppna den på nytt och titta i den.

Under rubriken ”Inskickad ansökan” står det ”Ansökan 2013”. Först när din

ansökan är inskickad kan du klicka på den texten.

11

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Tänk på det här!

Du är själv ansvarig för uppgifterna i din ansökan

Du är ansvarig för alla uppgifter i ansökan. Det gäller både de uppgifter som

redan finns i SAM Internet och de uppgifter som du själv skriver in.

Du som brukar marken kan söka

Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan

söka stöd. Två lantbrukare får inte söka stöd för samma mark.

All mark som ger rätt till gårdsstöd ska finnas med i

SAM Internet även om du inte söker gårdsstöd för den

Kontrollera att all din jordbruksmark som helt säkert ger rätt till gårdsstöd

finns med i SAM Internet även om du inte söker gårdsstöd för den. Det ska du

göra för att vi ska känna till att den jordbruksmarken finns.

Sök stöd för rätt mark

Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet.

Marken som du får gårdsstöd för måste vara jordbruksmark hela året.

För att få stöd måste du

• redovisa marken i din SAM-ansökan

• följa de stödvillkor som gäller för marken.

Om du söker stöd för mark som i stödsammanhang inte är jordbruksmark

kan du få avdrag på dina stöd. Om du fått stöd för sådan mark tidigare år kan

du bli tvungen att betala tillbaka stöd som du fått. Du ska inte söka stöd för

mark som du arrenderar ut.

Sök inte för mer än blockarealen. Om du gör det kan du få avdrag på dina

stöd. Du riskerar också att få pengarna senare än andra lantbrukare.

Tala om ifall du inte vill ha kompensationsbidrag

Du söker automatiskt ett åtagande för kompensationsbidrag om du har mark

i ett stödområde där du kan få kompensationsbidrag, odlar en gröda som ger

rätt till kompensationsbidrag och har de djur som krävs. Genom att skicka in

din SAM-ansökan söker du utbetalning enligt ditt åtagande. Om du inte vill

gå in i ett nytt åtagande för kompensationsbidrag anger du det under fliken

”Övriga uppgifter”.

När du har flera företag

När du har jordbruksmark i fler än ett företag, till exempel både i en enskild

firma och i ett aktiebolag, ska du skicka in en ansökan för varje företag.

Ibland ändras blockidentiteterna

Om ett block har delats upp i flera block får blocken nya blockidentiteter. Om

flera block har slagits samman till ett block får blocket också en ny blockidentitet.

12


Du kan behöva ändra ordning på dina stödrätter

Du måste använda stödrätterna minst en gång vartannat år för att få behålla

dem. Du använder dina stödrätter när du får gårdsstöd utbetalt för dem.

Marken du söker för måste finnas i den region som stödrätterna är knutna till

och uppfylla villkoren för gårdsstöd.

Om du har fler stödrätter än hektar mark används automatiskt dina stödrätter

med högst värde först. Om du vill att stödrätterna ska användas i en

annan ordning, till exempel för att dina stödrätter med lägre värde också ska

användas, så ska du ange det under fliken ”Övriga uppgifter”. I rapporten

”Sammanställning 2013” kan du se vilket år du senast använde dina stödrätter.

Du hittar rapporten under knappen ”Rapporter” uppe i SAM Internets

högra hörn.

Kontrollera din ansökan innan du skickar in

Kontrollera att arealerna och åtagandena stämmer innan du skickar in din

ansökan. Titta också noga igenom rapporten ”Mina fel och varningar”. Du

kan antingen öppna rapporten via knappen ”Rapporter” uppe till höger i

SAM Internet eller genom att klicka på fliken ”Översikt”. Tänk på att vissa

uppgifter inte kan kontrolleras automatiskt av SAM Internet. Du är ansvarig

för att alla uppgifter är korrekta.

Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift

Om du loggar in med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på

papper. Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skriva

ut sidan ”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013”. Du ska sedan skriva

under den och skicka den per post till länsstyrelsen. Sidan måste ha kommit

in till din länsstyrelse senast den 15 juni. Eftersom den 15 juni är en lördag

ska underskriftssidan ha kommit in till din länsstyrelse senast måndagen

den 17 juni. Tänk på att om du ändrar i din ansökan måste du skicka in en ny

underskrift varje gång. Det är först när länsstyrelsen fått din underskrift som

ansökan eller ändringen är giltig.

Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen som gäller jordbrukarstöden,

till exempel underskriftssidan eller blanketter, ska du skicka dem till en ny

adress. Du hittar den nya adressen på sista sidan i den här guiden. Adressen

finns även på www.jordbruksverket.se/saminternet och på baksidan av

broschyren Nyheter och Översikt 2013.

Det är enkelt att logga in med e-legitimation. Då kan du skriva under

ansökan elektroniskt direkt på datorn och du slipper skicka in din underskrift

på papper.

13

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Undvik de vanligaste felen!

Här är några av de områden som vi får mest frågor om och där det ofta blir

fel när lantbrukare gör sin ansökan i SAM Internet. Var därför extra uppmärksam

på detta!

Du kan beställa nytt lösenord på vår webbplats

Du kan själv beställa ett nytt lösenord till SAM Internet ifall du tappat bort

det du fick i SAM-utskicket. Du beställer nytt lösenord på

www.jordbruksverket.se/saminternet. Du får ditt nya lösenord hem per post.

Tänk på att det kan dröja några dagar innan du får lösenordet. Om du har

e-legitimation kan du i stället välja att logga in med den.

Du måste tillåta popup-fönster

Du måste tillåta popup-fönster i din webbläsare för att du ska kunna använda

SAM Internet. Ett popup-fönster är ett litet webbläsarfönster som

visas ovanpå den webbplats du besöker. På sidan 17 hittar du länkar till mer

information om hur du gör för att tillåta popup-fönster.

Ändra dina block om de inte stämmer med verkligheten

På ett block får det bara finnas jordbruksmark. Om blockarealen och blockets

gränser i SAM Internet inte stämmer med verkligheten måste du tala om

att blocket ska ändras. Det gäller både om blockarealen ökat och minskat.

Även om marktypen har ändrats ska du tala om det. Först ändrar du skiftets

gränser så de blir som du tycker att de ska vara och anger skiftets areal.

Sedan gör du så här:

1. Markera blocket.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Föreslå ändring av block”.

3. Välj något av de alternativ som finns och skriv en tydlig motivering.

Tänk på att alltid skriva tydligt varför blocket det ska ändras. Det räcker till

exempel inte att skriva ”Blocket ska vara betesmark” utan du måste skriva

varför blocket ska vara betesmark. Om du har ritat in ett skifte som visar

blockets ändrade gränser är det bra om du anger skiftets nummer i motiveringen.

Motiveringen är viktigt för att Jordbruksverket ska kunna godkänna

ändringen.

Det är viktigt att du gör på det här sättet om ett block ska ändras. Det räcker

alltså inte att du skriver det under fliken ”Övriga upplysningar”.

Jordbruksverket kontrollerar ändrade block

Om du föreslår att ett block ska ändras kommer Jordbruksverket att kontrollera

blocket genom att granska flygfoton. Hela blocket kommer att kontrolleras,

inte bara själva ändringen. Om vi inte kan avgöra om ditt förslag på

ändring av blocket är korrekt kan det även bli aktuellt med en fältkontroll.

Om vi godkänner förslaget ändrar vi blockarealen enligt den skiftesareal du

lämnat. Det kan även hända att Jordbruksverket delvis godkänner ett förslag.

14


Om du redan har ett åtagande ska du inte söka ett nytt

Om du har ett åtagande för en viss miljöersättning och det fortfarande gäller,

ska du inte söka ett nytt åtagande för den miljöersättningen. Ett åtagande

gäller vanligtvis i fem år. Det betyder att om har klickat på menyn ”Ange

gröda och stöd” och har fyllt i grödkod och areal i steg 1, så ska du inte fylla i

någon areal i steg 3, utan bara klicka på ”Nästa”.

Däremot kan du öka arealen i ditt åtagande på ett skifte. Det gör du genom att

fylla i areal i steg 3. Men tänk då på att det bara är ökningen du ska fylla i.

I dialogen ”Ange gröda och stöd” söker du bara åtaganden som är knutna till

ett särskilt jordbruksblock. Åtaganden som inte är knutna till ett särskilt jordbruksblock

söker du under fliken ”Åtagande”. Där tillåter inte SAM Internet

att du söker ett åtagande som du redan har om åtagandet fortfarande gäller.

Ett nytt åtagande försvinner om du ändrar grödkod

Om du är inne i steg 3 i dialogen ”Ange gröda och stöd” och söker ett nytt

eller ökar ett åtagande för en miljöersättning, så försvinner åtagandet eller

ökningen ifall du backar till steg 1 och ändrar grödkod på skiftet. Det betyder

alltså att om du går tillbaka och ändrar grödkod så måste du komma ihåg att

söka eller öka åtagandet på nytt i steg 3. De miljöersättningar det gäller är:

• betesmarker och slåtterängar

• växtodling inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad

produktion

• våtmarker

• skyddszoner

Om det är ett åtagande för minskat kväveläckage eller för certifierad ekologisk

produktion eller kretsloppsinriktad produktion som på så sätt försvunnit

från din ansökan och som du därför måste söka på nytt, måste du även

komma ihåg att på nytt sätta en bock i rutan om att du söker utbetalning.

Det gör du i steg 2. Det här gäller i vissa fall också om du har ett åtagande för

skötsel av våtmarker.

Du får alltid en bekräftelse när du har skickat in din ansökan

När du är klar med din ansökan och vill skicka in den, klickar du på knappen

”Skicka in” uppe i SAM Internets högra hörn. Då öppnas ett fönster

där du ska gå igenom varje steg. När du bockat för rutan där det står att du

godkänner kraven för din SAM-ansökan och klickat på knappen ”Skicka in”

som kommer i det sista steget, får du en bekräftelse på skärmen som visar

att länsstyrelsen tagit emot din ansökan. Om du inte får en sådan bekräftelse

betyder det att din ansökan inte skickats in.

Om du redan har skickat in din ansökan men behöver gå in och ändra något

i ansökan så får du en bekräftelse för varje gång du skickar in ändringar.

15

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

För att se om din ansökan har kommit in till länsstyrelsen kan du titta högst

uppe till vänster i SAM Internet. Där står antingen ”Inskickad ansökan”, ”Ansökan

ej inskickad” eller ”Ändring ej inskickad – ver x”. Du kan även klicka

på knappen ”Rapporter” uppe i SAM Internets högra hörn. Under rubriken

”Inskickad ansökan” står det ”Ansökan 2013”. Först när din ansökan är inskickad

kan du öppna den rapporten.

Om du loggar in med användarnamn och lösenord

måste du skicka in din underskrift på papper

Om du loggar in med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på

papper. Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skriva

ut sidan ”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013”, skriva under den och

skicka den per post till din länsstyrelse. Det gäller också om du loggat in

med personnummer och lösenord. Senast den 15 juni måste länsstyrelsen ha

sidan med din underskrift för att din ansökan ska vara giltig. Eftersom den

15 juni är en lördag ska underskriftssidan ha kommit in till din länsstyrelse

senast måndagen den 17 juni. Sidan ”Underskrift av ansökan i SAM Internet

2013” kommer upp på skärmen i samband med att du skickar in din ansökan.

Du hittar den även under knappen ”Underskrift” uppe i SAM Internets högra

hörn.

Om du behöver ändra i din ansökan efter att du redan skickat in din ansökan

måste du komma ihåg att skicka in en ny underskrift på papper till din länsstyrelse.

Det måste du göra varje gång du skickar in ändringar i SAM Internet.

Tänk på att du ska skicka papper som gäller jordbrukarstöden, till exempel

underskriftssidan, till länsstyrelsens nya adress. Du hittar den nya adressen

på sista sidan i den här guiden. Adressen finns även på

www.jordbruksverket.se/saminternet och på baksidan av broschyren

Nyheter och Översikt 2013.

Enklaste sättet att rita skifte är att auto-rita

Enklaste sättet att rita ett skifte på ett block är att välja alternativet ”Auto-rita

skifte på block”. Då ritas ett skifte automatiskt in som är exakt lika stort och

får samma form som blocket. Skiftet går sedan att dela i två skiften, dessa

två skiften går sedan att dela igen. Man kan alltså stegvis dela skiftena till

två nya skiften tills du får så många skiften som du vill ha. Det går även att

justera gränserna om du vill det, och det går att rita hål. Om du väljer att

auto-rita ett skifte på ett block där arealen har ändrats sedan förra årets ansökan

så kommer SAM Internet att rita skiftet enligt de nya blockgränserna.

16


Logga in i SAM Internet

Här kan du läsa om hur du loggar in i SAM Internet. Men innan du loggar in

är det några saker du bör tänka på.

Är det första gången du söker stöd?

Om det är första gången du söker stöd måste du ta kontakt med din länsstyrelse

för att få ett kundnummer och för att länsstyrelsen ska kunna lägga

in dina kartor i SAM Internet.

Tycker du att texten är för liten?

Om du tycker att texten är för liten i SAM Internet kan du zooma in bilden

och få större text och symboler.

Håll in ”Ctrl” på tangentbordet och tryck samtidigt på tangentsbordets plustecken

(+) en eller flera gånger tills text och bild är tillräckligt stora för att du

ska kunna se.

Om du vill minska texten och bilden igen, håller du in ”Ctrl” på tangentbordet

och trycker på tangentsbordets minustecken (-).

När du vill komma tillbaka till normalläget håller du in ”Ctrl” på tangentbordet

och trycker samtidigt på noll (0) på tangentbordet.

Att tänka på innan du loggar in

För att göra din ansökan i SAM Internet behöver du en dator med Internetanslutning.

Även du som har en Mac kan använda SAM Internet på din dator.

Du kan använda SAM Internet i flera olika webbläsare. Om du har webbläsarna

Internet Explorer 8 eller 9, Firefox eller Google Chrome, kan

SAM Internet-supporten hjälpa dig om du skulle få problem.

Du måste tillåta popup-fönster i din webbläsare för att du ska kunna använda

SAM Internet. Ett popup-fönster är ett litet webbläsarfönster som visas

ovanpå den webbplats du besöker. Om du läser den här guiden på datorskärmen

kan du klicka på länkarna nedan för att ta reda på hur du gör för att

tillåta popup-fönster i webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Google

Chrome. Om du har skrivit ut guiden på papper kan du i stället gå in på

www.jordbruksverket.se/saminternet och hitta länkarna där.

Tillåta popup-fönster i Internet Explorer

Tillåta popup-fönster i Firefox

Tillåta popup-fönster i Google Chrome

17

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Så här loggar du in

1. Öppna en webbläsare, till exempel Internet Explorer , Firefox

eller Google Chrome .

2. Gå till SAM Internet genom att skriva www.jordbruksverket.se/saminternet

http://www.jordbruksverket.se/saminternet

SAM Internet - Jordbruksverket

3. Logga in med e-legitimation eller med användarnamn och lösenord.

Här nedanför kan du läsa mer om vad det innebär att logga in med

e-legitimation respektive användarnamn och lösenord. Du kan även läsa om

hur du ska göra om det är någon annan som gör din SAM-ansökan åt dig.

När du har loggat in kommer du till en startsida med länkar till information

som kan vara bra att ha när du gör din ansökan. För att starta SAM Internet

ska du klicka på knappen ”Starta SAM Internet”.

Logga in med e-legitimation

Det är enkelt att logga in med e-legitimation. Då kan du skriva under din

ansökan elektroniskt direkt på datorn när du skickar in din ansökan och du

slipper skicka in din underskrift på papper till din länsstyrelse.

Med e-legitimation visar du vem du är på internet. En e-legitimation

motsvarar ditt ID-kort eller körkort. Du skaffar e-legitimation hos din bank

eller från Telia. Du kan använda din e-legitimation för att logga in på alla

Jordbruksverkets e-tjänster, till exempel CDB Internet eller Mina sidor. Du

kan också använda din e-legitimation för att logga in på e-tjänster hos andra

myndigheter, företag, kommuner och landsting. Läs gärna mer på

www.e-legitimation.se.

Har du ett aktiebolag eller handelsbolag?

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du en fullmakt för att

logga in med e-legitimation. Din e-legitimation är nämligen knuten till ditt

personnummer. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation

på företagets organisationsnummer måste företaget godkänna detta genom

en fullmakt. Det gör du på blanketten ”Fullmakt – E-tjänster” som du hittar

på www.jordbruksverket.se/saminternet.

Logga in med användarnamn och lösenord

Om du inte vill logga in i SAM Internet med e-legitimation kan du logga in

med ett användarnamn och lösenord i stället. Som användarnamn kan du

ha antingen ditt kundnummer eller ditt personnummer. Lösenordet till ditt

kundnummer hittar du i SAM-utskicket. Lösenordet ersätter alla lösenord

som du har sedan tidigare. Om du har ett lösenord till CDB Internet kan du

logga in med det även i SAM Internet. Då ska du ange ditt personnummer

som användarnamn.

18


Du som loggar in med lösenord måste skriva ut sidan ”Underskrift av ansökan

i SAM Internet 2013”, skriva under den och skicka den till din länsstyrelse.

Läs mer på sidan 52.

På den första sidan som du kommer till efter att du har loggat in kan du

ändra lösenordet om du vill. Om du glömmer bort ditt lösenord kan du

beställa ett nytt. Det gör du under rubriken ”Beställ nytt lösenord” på

www.jordbruksverket.se/saminternet. Det tar några dagar innan det kommer

hem till dig med posten.

Är det någon annan som gör din SAM-ansökan åt dig?

Om en konsult, eller någon annan, hjälper dig med SAM-ansökan kan du

ge denna person fullmakt. Personen kan då logga in i SAM Internet med sin

e-legitimation och göra ansökan åt dig. Gå in på Mina sidor för att ge någon

fullmakt att hjälpa dig med SAM Internet. Du hittar Mina sidor på

www.jordbruksverket.se/minasidor. Du kan också ge en fullmakt med

blanketten ”Fullmakt – E-tjänster” som du hittar till höger på

www.jordbruksverket.se/saminternet.

19

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Starta SAM Internet

Efter att du loggat in ska du klicka på länken ”Starta SAM Internet”. Då kommer

du till en sida med flera flikar högst upp på sidan. Om du sökte dina stöd

i SAM Internet förra året kommer det först upp en ruta där du kan hämta

uppgifter från förra årets ansökan. Om du aldrig har sökt jordbrukarstöd

förut måste du både lägga till dina block och rita dina skiften. Läs om hur du

gör på sidorna 24–34.

Hämta uppgifter från förra året

Om du gjorde din ansökan i SAM Internet förra året behöver du inte lägga till

dina block och rita dina skiften på nytt. När du startar SAM Internet första

gången inför 2013 års ansökan har du två valmöjligheter. Antingen kan du

välja att hämta en karta med block och skiften samt alla gamla stöd uppgifter.

Då räcker det alltså att du ändrar det som behövs. Eller så kan du hämta en

karta med dina block men inga stöduppgifter från förra årets ansökan.

Om du har valt att hämta vissa uppgifter och sedan ångrar dig och vill hämta

in andra uppgifter, klickar du på knappen "Börja om". Den hittar du uppe till

höger i SAM Internet. Men tänk på att om du klickar på den knappen raderas

alla uppgifter du lagt in i år eller hämtat till SAM Internet i år.

Om gränserna på block har ändrats

Om du har block i din ansökan som länsstyrelsen eller Jordbruksverket har

ändrat gränserna på sedan förra årets ansökan ska du rätta till dina skiften

och stöduppgifter så det stämmer överens med blocken. Det enklaste sättet

att göra det på är att först ta bort det gamla skiftet och att sedan välja att

auto-rita skiftet. Om du väljer att auto-rita ett skifte på ett block där arealen

har ändrats sedan förra årets ansökan så kommer SAM Internet att rita skiftet

enligt den nya blockarealen. Läs mer om hur du auto-ritar på sidan 32.

20


Om block slagits ihop eller delats

Om du har block som slagits ihop eller delats har blocket fått en ny blockidentitet.

Då måste du ta bort det gamla blocket och lägga till det nya. Läs

mer om hur du tar bort och lägger till block på sidan 28. Du måste även rita

nya skiften och ange grödkod. De ändrade blocken är markerade med rött på

kartan och i Block- och skifteslistan.

Tänk på att du inte ska söka ett nytt åtagande på blocket om du haft det

tidigare. Åtaganden som du haft på blocket kommer att flyttas över automatiskt

till det nya blocket när länsstyrelsen handlägger din ansökan. Du kan

se vilka block som redan ingår i ditt åtagande i rapporten ”Sammanställning

över mina åtaganden”. Där finns alla dina åtaganden. Du kan däremot inte

se den nya blockidentiteten där, utan bara den gamla. I rapporten ”Ändrade

block” kan du se både gamla och nya blockidentiteter.

När du hämtar uppgifter från förra året kan du välja att SAM Internet gör

uppdateringen av blocken automatiskt. Då ska du bocka i rutan ”Jag vill att

SAM Internet automatiskt tar bort mina inaktuella block och hämtar mina

nya block.” Om du vill göra uppdateringarna själv klickar du bara på knappen

”Hämta uppgifter”. En fördel med att göra uppdateringarna själv är att

du får en bättre överblick och kontroll över vilka block som har ändrats och

hur det påverkar din ansökan.

Börja om

Uppe i SAM Internets högra hörn hittar du knappen ”Börja om”.

Klickar du på den raderas alla uppgifter du lagt in i år eller hämtat till SAM

Internet i år och då kan du hämta uppgifter från förra årets ansökan igen.

Om du redan har skickat in din ansökan och är inne och gör en ändring och

klickar på knappen ”Börja om”, så kommer du tillbaka till hur ansökan såg

ut när du senast skickade in den.

21

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Kontrollera tvärvillkorselement

i stödområde 9

Du som har jordbruksmark i södra Sveriges

slättbygder måste titta extra noga i SAM Internet

i år eftersom vi har lagt till så kallade

tvärvillkorselement på dina kartor i SAM

Internet. Tvärvillkorselement är vissa landskapselement

i stödområde 9 där du måste

följa tvärvillkoren. Du behöver kontrollera

att de tvärvillkorselement som vi har lagt in

på dina kartor i SAM Internet verkligen finns

på din mark. Har du ingen jordbruksmark i

stödområde 9 behöver du inte göra någonting.

Stödområde 9 är slättbygder i södra Sverige.

Du kan se om marken ligger i stödområde

9 i rapporten ”Sammanställning 2013” som

finns under knappen ”Rapporter” uppe i

SAM Internets högra hörn.

Genom att titta på flygfoton har vi tagit reda på var tvärvillkorselementen finns.

Ibland kan det vara svårt för oss att se skillnad på till exempel en stenmur och

en häck på ett flygfoto så vill vi att du kontrollerar att det har blivit rätt.

Det här är tvärvillkorselement

• Småvatten som är helt omgiven av åkermark

Småvattnet ska vara en vattensamling som är mindre än 1 000 kvadratmeter,

inklusive slänten som finns runt om. Det ska finnas en vattenspegel

hela året eller så ska markytan vara fuktig. Tänk på att du inte får

tippa i småvattnet.

• Stora lövträd som står ensamma på en åker och har en krona som är minst

5 meter bred

De här träden brukar kallas solitärträd. Trädet ska stå minst 10 meter från

kanten på åkern eller från ett annat tvärvillkorselement. Tänk på att det

ska finnas en skyddszon runt trädet som är minst 2 meter bred, mätt från

trädets stam, där du inte får jordbearbeta.

• Öppna diken som är anlagda och som ligger på en åker eller mellan två

åkrar som ligger intill varandra

Om diket ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas det inte.

Om diket ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten

på diket och kanten på åkern.

• Stenmurar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill

varandra

Om stenmuren ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas den

inte. Om stenmuren ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan

mitten på stenmuren och kanten på åkern.

22

Jordbruksmark i stödområde 9 är markerat

med blått i kartan.


Vi vill att du kontrollerar att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina

kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark och att det är rätt typ av

tvärvillkorselement. Kontrollera också om några tvärvillkorselement saknas

i kartan. Om tvärvillkorselementen på kartan finns i verkligheten behöver du

inte göra någonting.

För att se dina tvärvillkorselement sätter du en bock framför

”Visa tvärvillkorselement” som finns i rutan Kartverktyg.

Gå till menyn ”Tvärvillkorselement” för att lägga till ett nytt tvärvillkorselement,

lämna en kommentar eller ta bort ett tvärvillkorselement du lagt till

själv. Menyalternativen kommer även upp om du högerklickar med musen på

tvärvillkorselementet på kartan.

Så här gör du om du vill lägga till ett tvärvillkorselement:

1. Välj ”Lägg till tvärvillkorselement” i menyn ”Tvärvillkorselement”.

2. Markera på kartan där tvärvillkorselementet ska vara genom att klicka

med musen.

3. Välj vilken typ av element du ritat in och skriv en kommentar.

Så här gör du om du vill skriva en kommentar:

1. Klicka på tvärvillkorselementet som du vill kommentera.

2. Välj ”Kommentera existerande tvärvillkorselement” i menyn ”Tvärvillkorselement”

och skriv din kommentar.

Så här gör du om du vill ta bort ett tvärvillkorselement som du ritat in själv:

1. Välj ”Ta bort förslag om tvärvillkorselement” i menyn ”Tvärvillkorselement”.

2. Kryssa i vilket tvärvillkorselement du vill ta bort.

3. Klicka ”Ta bort”.

Du kan få stöd för marken där tvärvillkorselementen finns

Den mark där tvärvillkorselementen finns kan du få stöd för. Om en stenmur

eller ett dike ligger 5 meter eller närmare från kanten på åkern kan du också

få stöd för den marken. Du kan få stöd för marken fram till dikets eller stenmurens

mitt.

Om du söker ersättning för ett landskapselement inom miljöersättningen

natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och landskapselementet även

är ett tvärvillkorselement så behöver du sköta elementet enligt de regler som

gäller för miljöersättningen. Om du inte söker den miljöersättningen behöver

du inte sköta marken på något särskilt sätt.

Vissa tvärvillkorselement kan även vara landskapselement

Tänk på att ett landskapselement som du söker miljöersättning för också kan

vara ett tvärvillkorselement. Om du har ökat eller sökt ett nytt åtagande i år

ska till exempel samma stenmur vara inritad två gånger i kartan. En gång

som tvärvillkorselement och en gång som landskapselement som du söker

miljöersättning för.

23

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Så här redovisar du block och skiften

Här kan du läsa om hur du redovisar dina block och skiften. Det gör du under

fliken ”Karta och Skiften”.

Det här är vad du i korthet ska göra:

a) Kontrollera att all mark som du brukar eller sköter är markerad med

gul eller grön färg i kartan. Då finns den också med i Block- och skifteslistan.

b) kontrollera att blockarealen och blockets gränser i SAM Internet stämmer

med verkligheten

c) rita skiften på de block du söker stöd för

d) redovisa vad du odlar på ditt skifte och hur stort skiftet är

Läs mer om hur du gör det som står i punkterna ovan på sidorna 34–37.

På sidan 29 kan du läsa om hur du ska göra om marktypen på ett block har

ändrats från åkermark till betesmark eller tvärtom. På sidan 29–30 kan du

läsa om hur du gör om du har mark som du tidigare inte kunnat söka gårdsstöd

för men som du nu har åtgärdat så att du kan söka gårdsstöd för den.

Vad är block och blockareal?

Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockets gränser

är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar,

skog, hus, diken och sjöar. Församlingsgränser och gränser mellan stödområden

är också blockgränser. Blockets gränser behöver inte följa fastighetsgränsen.

Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få

stöd för. Du kan inte söka stöd för mer areal än blockarealen. Har du till

exempel byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka

ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för.

Det är högst en lantbrukare som kan ha mark inom ett block. Om du tar

över mark från till exempel en granne och den marken ligger intill din

mark ska du slå samman marken till ett block om det är samma typ av

mark. Men om det till exempel finns ett dike mellan blocken ska det vara

två block.

24


Om du sökte i SAM Internet förra året

Om du gjorde din ansökan i SAM Internet förra året behöver du inte lägga till

dina block och rita dina skiften på nytt. När du startar SAM Internet första

gången inför 2013 års ansökan har du möjlighet att hämta dina block och

skiften från förra årets ansökan. Du har också möjlighet att hämta grödor

och arealer från förra årets ansökan. Tänk på att kontrollera att alla uppgifter

fortfarande stämmer!

Om det är första gången du söker stöd

Om du aldrig har sökt jordbrukarstöd förut, så måste du både lägga till dina

block och rita dina skiften.

Bra att veta om block- och skifteslistan

Till vänster om kartan finns "Block- och

skifteslistan". I den övre delen av listan

kan du se alla block och skiften som finns

i din ansökan. I den nedre delen kan du se

detaljuppgifterna för det block eller skifte

som är markerat. Där kan du bland annat

se blockarealen och om du har något åtagande

för miljöersättningar på blocket.

Bra att veta om kartan

I kartan används följande färger för att visa

block och skiften:

gult – block som du kan söka stöd för.

På block som du söker stöd för måste du

också rita skifte, utom i de fall då marken

är betesmark eller slåtteräng som

inte ger rätt till gårdsstöd. Även block

som ger rätt till gårdsstöd men som du

inte söker stöd för ska vara markerade med gul färg. På block som du inte

söker stöd för ska du inte rita skifte.

grått – block som inte är jordbruksmark eller block som brukas av en

annan lantbrukare. Om du slagit på flygfotot visas inte gråa block. Om

marken ger rätt till gårdsstöd ska du lägga till blocket så att det blir gult,

även om du inte söker stöd för marken. Om marken inte ger rätt till gårdsstöd

ska du inte göra något.

grönt – skifte. När du har ritat skifte på ett block betyder det att du söker

stöd för marken. Om du har betesmarker eller slåtterängar som du inte

kan få gårdsstöd för, ska du inte rita skifte på blocket.

vitt – mark som inte ingår i något block. Om du slagit på flygfotot visas

inte vit mark.

röda kanter – block som Jordbruksverket eller länsstyrelsen har ändrat.

Dessa block syns när du satt en bock i rutan ”Visa ändrade block” som

finns i fönstret Kartverktyg.

25

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Du kan markera block och skiften på två sätt

För att kunna rita i kartan måste du först markera det block eller skifte som

du vill jobba med. Det kan du göra på två sätt:

• Klicka på det aktuella blocket eller skiftet på kartan.

• Klicka på det aktuella blocket eller skiftet i "Block- och skifteslistan" som

ligger till vänster om kartan.

Du kan se att ett block eller ett skifte är markerat genom att det får en mörkare

färg i kartan och genom att det markeras i "Block- och skifteslistan".

Flytta runt i kartan

Du kan se alla delar av Sverige genom att hålla nere vänster musknapp och

dra med muspekaren i kartan. Du kan dock bara rita block och skiften på de

kartor, det vill säga de områden, som länsstyrelsen kopplat till din ansökan.

Du hittar dina egna kartor i fönstret som heter ”Kartverktyg”.

Se dina egna kartblad i den stora kartan

För att se dina egna kartblad när du flyttar runt i kartan kan du sätta en bock

i rutan ”Visa kartblad”. Det kan vara bra att ha rutan ibockad när du ska

lägga till ett nytt block.

Om du vill ha flygfoton som bakgrund

Om du vill kan du få flygfoton som bakgrund i din karta. Du kan välja att

visa flygfotot i alla kartor genom att sätta en bock i rutan ”Visa flygfoto”. Du

hittar rutan i fönstret som heter ”Kartverktyg”. Om du vill ta bort flygfotot tar

du bort bocken i rutan ”Visa flygfoto”. Tänk på att det kan ta tid att hämta

flygfotona om du har långsam uppkoppling. Tänk också på att höga träd kan

dölja skiftesgränser med sina skuggor på flygfotot.

26


Zooma in och zooma ut

När du zoomar in och zoomar ut visas kartan i större eller mindre skala. Du

zoomar in eller ut med hjälp av knapparna med förstoringsglas som finns

i fönstret ”Kartverktyg”. Tryck på zooma in eller zooma ut och markera i

kartan vilket område du vill zooma in eller ut, genom att klicka med muspekaren.

Om du inte vill zooma längre klickar du på pilen som finns till vänster

om zoom-knapparna. Du kan också zooma genom att scrolla med musen.

a) Kontrollera att all mark finns i dina kartor

Mark du söker stöd för

Kontrollera först att all mark som du brukar eller sköter är markerad med gul

eller grön färg på kartan i SAM Internet, då finns den också med i Block- och

skifteslistan. Du hittar alla dina kartor i en lista som finns i fönstret ”Kartverktyg”.

För att se dina egna kartor när du flyttar runt i kartan kan du sätta

en bock i rutan ”Visa kartblad”. Block som du söker stöd för är markerade

med gul färg och skiften är markerade med grön färg. Om ett block som du

brukar eller sköter är markerat med grå färg i kartan måste du lägga till det

så att det blir gult. Läs mer om hur du lägger till block på sidan 28.

Ett block med jordbruksmark som du inte länge brukar eller sköter, till exempel

block som du har sålt eller arrenderat ut, ska du ta bort från dina kartor.

Du ska också ta bort block som inte längre är jordbruksmark. Läs mer om

hur tar bort block på sidan 28.

Om något block ligger utanför dina kartor ska du genast meddela länsstyrelsen

att du vill lägga till det området i SAM Internet. Det gör du på blanketten

”Beställning – blockkartor”. Du hittar blanketten på www.jordbruksverket.se.

Du kan också ringa till din länsstyrelse.

Mark som ger rätt till gårdsstöd men som du inte söker stöd för

Du ska även ta med mark som ger rätt till gårdsstöd även om du inte söker

gårdsstöd för den. Det här ska du göra för att vi ska känna till att den jordbruksmarken

finns. Mark som du har arrenderat ut ska inte finnas med.

Om blocket är markerat med gul färg ingår det redan i din ansökan och du

behöver inte göra något mer om du inte vill söka stöd för marken. Du behöver

inte heller göra något om blocket är markerat med grön färg. Då betyder

det att du har ritat ett skifte på blocket och att du söker stöd för det.

Är blocket markerat med grå färg i kartan, så ska du lägga till blocket så att

det blir markerat med gul färg. Läs mer om hur du lägger till block på sidan 28.

Mark som är markerad med grå färg finns inte heller med i Block- och skifteslistan.

27

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Lägg till block

Alla block som du söker stöd för ska vara markerade med gul färg i kartan.

Tänk på att gula block kommer att få grön färg om du lägger till ett skifte på

blocket. Även block som ger rätt till gårdsstöd men som du inte söker stöd för

ska vara markerade med gul färg i kartan. Alla dessa block ska också finnas

i Block- och skifteslistan till vänster om kartan. Gråa block som du vill söka

stöd för eller som ger rätt till gårdsstöd måste du lägga till.

Så här gör du:

1. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Lägg till block som inte finns i min

ansökan”.

2. Välj alternativet ”Jag vill lägga till ett block som finns sedan tidigare

men som jag inte haft med i min ansökan (grå mark i kartan när flygfoto

inte visas)”

Klicka på ”OK”.

3. Klicka på blocket i kartan.

Du kan också lägga till helt nya block på kartan (på vit mark). När du lägger

till block som inte finns i din ansökan ska du inte ha flygfotot som bakgrund

i din karta. I flygfotot kan du bara se de block som du har lagt till din ansökan.

Efter att du lagt till alla block kan du slå på flygfotot igen.

Så här gör du:

1. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Lägg till block som inte finns i min

ansökan”.

2. Välj alternativet ”Jag vill rita in ett helt nytt block som inte varit jordbruksmark

tidigare (vit mark i kartan när flygfoto inte visas)”

3. Markera alternativet ”Jag vill rita ett nytt block i min ansökan”. Klicka

på ”OK”.

4. Fönstret ”Rita block” öppnas. Klicka på knappen ”Rita block”.

5. Rita in det nya blocket genom att klicka med vänster musknapp i kartan.

Dubbelklicka med vänster musknapp när du är klar med blocket.

Du kan sedan justera blocket genom att klicka och dra i de orangefärgade

punkterna.

6. Skriv en motivering.

7. Klicka på ”Spara”.

Ta bort block

Ett block med jordbruksmark som du inte längre brukar eller sköter, ska du

ta bort från din ansökan. Det kan vara aktuellt när du har sålt eller arrenderat

ut mark till en annan lantbrukare.

Så här gör du:

1. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Ta bort block från min ansökan”.

2. Klicka "OK".

3. Klicka på blocket i kartan.

Om blocket inte längre är jordbruksmark ska du ta bort det på ett annat sätt.

28


Så här gör du:

1. Markera blocket.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Föreslå ändring av block”.

3. Välj ”Ta bort blocket” och skriv en motivering.

4. Klicka på ”OK”.

Ändra blocknumret

Om du vill kan du ändra dina blocknummer. Tänk på att blocknummer inte

är samma sak som block ID. Blockets ID-nummer kan du inte ändra.

Så här gör du:

1. Markera blocket.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Ändra blocknummer”.

3. Skriv in det nummer du vill ha på blocket.

4. Klicka på ”OK”.

b) Kontrollera att blockarealen och blockets gränser

stämmer med verkligheten

Om blockarealen och blockets gränser i SAM Internet inte stämmer med

verkligheten måste du tala om att blocket ska ändras. Det gäller både om

blockarealen ökat och minskat. Först ändrar du skiftets gränser så att de blir

rätt. Läs mer på sidan 33 under ”Ändra eller dela skifte”. Sedan anger du

skiftets areal. Sedan föreslår du att blockets gränslinje ändras och skriver en

motivering. Läs här nedanför hur du gör det. Jordbruksverket kommer sedan

att behandla ditt förslag. Om vi godkänner förslaget ändrar vi blockarealen

enligt den skiftesareal du lämnat. Det kan även hända att vi delvis godkänner

ett förslag.

Tänk på att om arealen minskar på ett block där du har ett åtagande för

miljö ersättning behöver du också ändra ditt åtagande. Läs mer på sidan 42.

Ändra block

Du kan ändra ett blocks gränslinje, dela ett block och slå samman två block.

Så här gör du:

1. Markera blocket.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Föreslå ändring av block”.

3. Välj något av de alternativ som finns och skriv en tydlig motivering.

4. Klicka på ”OK”.

Du behöver också ändra blocket om marktypen på ett block ändras, till

exempel om det tidigare har varit åkermark på ett block men det nu är betesmark.

Då ska du i menyn ”Block” välja alternativet ” Ändra typ av mark (till

exempel från åkermark till betesmark)”. I Block- och skifteslistan till vänster

om kartan i SAM Internet kan du se vilken typ av mark blocket är klassat som

i dag.

29

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Du behöver också ändra blocket om du har mark som du tidigare inte kunnat

få gårdsstöd för men som du nu åtgärdat så att du kan söka gårdsstöd för

den. Läs mer på sidan 47.

Tänk på att alltid skriva tydligt varför blocket det ska ändras. Det räcker till

exempel inte att skriva ”Blocket ska vara betesmark” utan du måste skriva

varför blocket ska vara betesmark. Om du har ritat in ett skifte som visar

blockets ändrade gränser är det bra om du anger skiftets nummer i motiveringen.

Motiveringen är viktigt för att Jordbruksverket ska kunna godkänna

ändringen.

Jordbruksverket kontrollerar ändrade block

Om du föreslår att ett block ska ändras kommer Jordbruksverket att kontrollera

blocket via en dataskärm. Hela blocket kommer att kontrolleras inte

bara själva ändringen. Om det inte går att avgöra om ändringen är korrekt

kan det även bli aktuellt med en fältkontroll.

Block som Jordbruksverket ändrar 2013

Om Jordbruksverket ändrar dina block under 2013 kan du se det direkt i

kartan genom att sätta en bock i rutan ”Visa ändrade block”. Rutan hittar du

i fönstret ”Kartverktyg”. De nya blockgränserna är markerade med rött. Även

i Block- och skifteslistan kommer de ändrade blocken vara markerade med

rött samt med en stjärna (*).

Du kan också se ändrade block i rapporten ”Ändrade block” som du hittar

under knappen ”Rapporter” uppe i SAM Internets högra hörn. I rapporten

kan du se vilket datum blocket har ändrats. Den aktuella blockarealen kan

du se till vänster om kartan och i rapporten ”Ändrade block”.

Om du tycker att den nya blockarealen stämmer så söker du enligt den. Om

du inte tycker att den nya arealen stämmer så föreslår du en ändring av

blocket. Läs här ovanför hur du gör det.

30


Därför behöver vi ibland ändra blocken

Vi jobbar hela tiden med att granska all jordbruksmark i Sverige för att

uppgifterna som vi har om jordbruksmarken i vår databas ska vara så bra

som möjligt. Det betyder bland annat att vi varje år granskar nya flygfoton

för ungefär en tredjedel av Sverige. På så sätt får vi hela tiden fram aktuella

uppgifter om jordbruksmarken och det kan innebära att vi ändrar arealen på

dina block i SAM Internet.

När du ritar i kartan

I SAM Internet finns flera ritfunktioner som du använder när du ritar i

kartan. Innan du kan använda ritverktygen måste du i de flest fall först se

till att det block eller skifte som du vill ändra är markerat. Klicka därefter

på någon av menyerna ”Block” eller ”Skifte”. Då får du tillgång till en del

av de olika ritfunktionerna.

De ritfunktioner som finns är:

• Mätverktyg – anger hur stor areal och hur lång sträcka du ritar i kartan.

• Börja om – allt rensas som du ritat i detta fönster.

• Rita hål

• Ta bort hål

• Dela

c) Rita, ändra eller dela skifte

Rita skifte

Du ska rita alla dina skiften som du brukar själv och som du söker stöd för.

Huvudregeln är att du bara ska rita skiften som är 0,10 hektar eller större.

Men det finns undantag från den regeln. Läs mer på nästa sida under rubriken

”I undantagsfall ska du rita skiften som är mindre än 0,10 hektar”.

Om du har betesmarker eller slåtterängar som du inte kan få gårdsstöd för,

utan bara miljöersättning, är huvudregeln att du inte ska rita några skiften

på de blocken. Men det finns några undantag. Läs mer på sidan 46.

Så här gör du:

1. Markera blocket där du ska rita in skiftet. Är blocket gråmarkerat i kartan

måste du först lägga till blocket. Läs mer om hur du lägger till block

på sidan 28.

2. Klicka på menyn ”Skifte”.

3. Du kan välja att rita in skiftet på två sätt:

31

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Auto­rita skifte på block

Enklaste sättet att rita ett skifte är att

välja ”Auto-rita skifte på block”. Då

ritas ett skifte automatiskt in på hela

blocket. Skiftet blir exakt lika stort

och får samma form som blocket. Du

kan sedan ändra på det som ritats in

genom att i menyn välja ”Ändra eller

dela skifte”. Där kan du dela skiftet,

justera gränserna och rita hål.

Om du auto-ritar ett skifte på ett block

där arealen har ändrats sedan förra

årets ansökan så ritar SAM Internet

skiftet enligt de nya blockgränserna.

Rita skifte på block

Du ritar ett skifte manuellt genom att välja ”Rita skifte på block”. Då

öppnas fönstret ”Rita skifte”. Klicka på knappen ”Rita skifte”. Nu kan

du sätta ut punkter där du vill att kanten på skiftet ska vara. Det gör du

genom att klicka på vänster musknapp för varje punkt. Efter det att du

ritat första punkten så följer ett ”gummiband” med tills du sätter ned

nästa punkt. Då blir bandet fast mellan punkterna. När du sätter ut den

sista punkten ska du dubbelklicka. Du kan sedan justera skiftet genom

att klicka och dra i de orangefärgade punkterna. Ange skiftesbokstav

och skiftesnamn och klicka på ”Spara”.

Tips! På www.jordbruksverket.se/saminternet finns en kort film om hur

du ritar och ändrar skiften.

Du kan vid ett senare tillfälle ändra på skiftet som du ritat in genom att

använda ritfunktionerna. Läs mer längre ner på sidan under ”Ändra eller

dela skifte”.

I undantagsfall ska du rita skiften som är mindre än 0,10 hektar

Huvudregeln är att du bara ska rita skiften som är 0,10 hektar eller större.

Det finns några undantag:

• Du ska också rita in skiften som är mindre än 0,10 hektar men som ligger

bredvid varandra inom samma block, har en gröda som är godkänd för

gårdsstöd och som tillsammans är minst 0,10 hektar.

• Skyddszoner ska du rita även om de är mindre än 0,10 hektar. De får dock

inte vara mindre än 6 meter breda och 20 meter långa.

• Små svårbrukade åkrar som ingår i ett åtagande för natur- och kulturmiljöer

i odlingslandskapet ska du rita in även om skiftet är mindre än

0,1 hektar.

32


Ändra eller dela skifte

Här kan du läsa om hur du gör om du behöver ändra skiftets gränser eller till

exempel rita hål på skiftet för att där finns mark som du inte kan söka stöd för.

Så här gör du:

1. Markera skiftet som du vill ändra eller dela.

2. Klicka på menyn ”Skifte” och välj ”Ändra eller dela skifte”.

3. Ändra skiftet med hjälp av ritfunktionerna.

4. Klicka på ”Spara”.

Här kan du läsa om hur du använder några av de ritfunktioner som finns.

För att flytta en punkt gör du så här:

1. Markera punkten.

2. Håll ner vänster musknapp och dra i punkten.

3. Släpp musknappen när punkten är där du vill att den ska vara.

För att ta bort en punkt gör du så här:

1. Markera punkten. Det är bara punkterna med en skarpare svart ring

som du kan markera.

2. Tryck på knappen ”Delete” på tangentbordet.

För att rita hål gör du så här:

1. Klicka på ”Rita hål”.

2. För muspekaren dit där du vill börja rita hålet och klicka med vänster

musknapp. Gör likadant för att rita ut övriga punkter. Dubbelklicka med

vänster musknapp vid den sista punkten.

För att ta bort hål gör du så här:

1. Klicka på ”Ta bort hål”.

2. Markera hålet som du vill ta bort.

För att dela skifte gör du så här:

1. Klicka på ”Dela skifte”.

2. För muspekaren dit där du vill börja delningen och klicka med vänster

musknapp. För sedan muspekaren dit där du vill avsluta delningen och

dubbelklicka med vänster musknapp. Om det behövs ritar du ut punkter

där linjen ska böjas innan du ritar ut den avslutande punkten. Börja

och avsluta delningen utanför blocket.

Tänk på att om du delar ett skifte försvinner den gröda och den areal som

du har redovisat på skiftet. Även ansökan om ett nytt eller ökat åtagande för

miljöersättning och ansökan om utbetalning för miljöersättning försvinner.

Du måste på nytt redovisa en gröda och en areal på båda skiftena. Du måste

dessutom ansöka om åtagandet eller ökningen och om utbetalning för miljöersättningen

på nytt. Läs mer om hur du gör det på sidan 40.

33

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Tips! På www.jordbruksverket.se/saminternet finns en kort film om hur

du ändrar skiften.

Lägga till ett eget skiftesnamn

Om du vill kan du lägga till ett eget namn på skiftet. Det namn du lägger till

kan göra det enklare att hitta ditt skifte, men skiftesbeteckningen kommer

fortfarande att vara kvar.

Så här gör du:

1. Markera skiftet som du vill ge ett nytt namn.

2. Klicka på menyn ”Skifte” och välj ”Ändra eller dela skifte”.

3. Längst ner kan du lägga till ett eget skiftesnamn.

d) Redovisa vad du odlar på ditt skifte och

vilken areal skiftet har

När du har kontrollerat dina block och ritat dina skiften ska du redovisa vad

du odlar på din mark och redovisa skiftets areal. Det gör du under fliken

”Karta och Skiften” i menyn ”Ange gröda och stöd”.

Har du tänkt söka ett åtagande för miljöersättning som är knutet till

ett särskilt block eller har du ett sådant åtagande sedan tidigare? Då

kan du sluta läsa här och i stället fortsätta läsa på sidan 40 om hur

du söker miljöersättning. Då hittar du informationen om hur du redovisar

gröda och areal i anslutning till informationen om hur du söker de

här miljöersättningarna. Miljöersättningar med åtaganden som är knutna

till ett särskilt block är:

• betesmarker och slåtterängar

• växtodling inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad

produktion

• våtmarker

• skyddszoner

• natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Du som inte ska söka ett åtagande för miljöersättning som är knutet

till ett särskilt block eller har ett sådant åtagande sedan tidigare,

kan fortsätta läsa här om hur du ska redovisa uppgifter i menyn

”Ange gröda och stöd”.

34


Redovisa uppgifter i steg 1 och kontrollera uppgifter i steg 4

När du klickar på ”Ange gröda och stöd” öppnas ett fönster där du leds genom

ett antal steg. Du redovisar grödkod och skiftets areal i det första steget.

Den grödkod eller markanvändning som du anger i det första steget styr

vilka stöd och åtaganden för miljöersättningar som visas i senare steg. Vilka

stöd som visas styrs också av var i landet skiftet finns.

Du som bara söker gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, nationellt stöd

eller miljöersättning med åtaganden som inte är knutna till ett särskilt block,

kan klicka dig förbi steg 2 och 3 genom att klicka på ”Nästa”. Om du har miljöersättning

för minskat kväveläckage eller certifierad ekologisk produktion

eller kretsloppsinriktad produktion ska du dock söka utbetalning i steg 2.

I det fjärde och sista steget får du en sammanfattning av de uppgifter som du

lämnat i de tidigare stegen.

Så här gör du:

1. Markera skiftet du ska fylla i uppgifter för.

2. Klicka på menyn ”Ange gröda och stöd”.

3. Fyll i uppgifter i steg 1 om vad du odlar på marken eller vad du använder

marken till och uppgifter om skiftets areal.

4. Klicka på ”Nästa” tills du kommer till steg 4. Kontrollera uppgifterna i

steg 4 och klicka ”OK”.

Redovisa vad du odlar eller använder marken till

I steg 1 ska du redovisa hur skiftet används. Det gör du genom att välja den

gröda eller markanvändning som du har på varje skifte. Om du vill läsa om

vilka grödkoder du måste ange för att söka ett visst stöd kan du göra det på

www.jordbruksverket.se/saminternet under rubriken ”Grödkoder”. Där kan

du också läsa om grödkoder som kräver extra eftertanke när du fyller i SAMansökan.

Redovisa den areal du söker stöd för

Du ska också redovisa den areal som du söker stöd för på skiftet. Redovisa

arealen med två decimalers noggrannhet. Den beräknade arealen som visas

är en uppgift från det du har ritat i kartan. Det är dock den areal som du

själv fyller i här som du söker stöd för. Tänk på att du är ansvarig för att

den areal du redovisar stämmer med verkligheten.

Blockarealen är den areal som du som mest kan söka stöd för inom ett block.

Du kan se blockarealen till vänster om kartan i SAM Internet.

Behöver du ändra?

Du kan gå bakåt och ändra om du vill, tills dess att du klickat på ”OK”. Vill

du därefter ändra så är det bara att markera skiftet och klicka på ”Ange

gröda och stöd” igen.

Tänk på att om du går bakåt i dialogen och ändrar grödkod i steg 1, så försvinner

uppgifter som du redovisat i steg 2 och 3.

35

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Så här söker du miljöersättning

För att få miljöersättning måste du först söka ett åtagande. Åtagandet gäller

vanligtvis i 5 år. Det betyder att du lovar att sköta din mark och dina djur

enligt vissa villkor i 5 år. Du måste också söka utbetalning varje år under

dessa 5 år, även det första året.

I SAM Internet söker och ändrar du åtaganden för miljöersättning på olika

sätt, beroende på om det är ett åtagande som gäller för hela företaget, eller

ett åtagande som gäller för ett särskilt block.

Tips! På www.jordbruksverket.se/saminternet finns en kort film om hur

du söker åtagande för miljöersättning.

Åtaganden som gäller för hela företaget

Under fliken ”Åtagande” kan du söka åtaganden för miljöersättningar som

inte är knutna till ett specifikt block. Dessa åtaganden gäller för hela företaget.

Det handlar om de här miljöersättningarna:

• vallodling

• bruna bönor på Öland

• minskat kväveläckage

• djurhållning inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad

produktion

På sidan 38 kan du läsa mer om hur du söker åtaganden för de här miljöersättningarna

och ändrar åtaganden som du redan har. Hur du söker utbetalning

för dessa åtaganden kan du läsa om på sidan 38.

Åtaganden som gäller för ett särskilt block

Om du vill söka åtaganden för miljöersättningar som är knutna till ett särskilt

block gör du det under fliken ”Karta och Skiften” i menyn ”Ange gröda

och stöd”. Det handlar om de här miljöersättningarna:

• betesmarker och slåtterängar

• växtodling inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad

produktion

• skötsel av våtmarker

• skyddszoner (stängt för nyanslutning)

På sidan 40 kan du läsa mer om hur du söker åtaganden för de här miljöersättningarna

och ändrar åtaganden som du redan har. Om du vill söka ett

åtagande för miljöersättningen natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

gör du det under fliken ”Karta och Skiften” i menyn ”Landskapselement”.

Läs mer på sidan 44.

Hur du söker utbetalning för åtaganden som är knutna till ett särskilt block

kan du läsa om på sidan 41.

36


Vissa åtaganden kan du inte söka i SAM Internet

I SAM Internet kan du inte söka nya åtaganden inom utvald miljö, ersättning

för extra djuromsorg för suggor eller för hotade husdjursraser. Du kan i

SAM Internet inte heller öka ett åtagande som du redan har för dessa miljöersättningar

eller söka utbetalning för hotade husdjursraser.

På www.jordbruksverket.se finns särskilda blanketter som du ska använda i

stället.

Lista över alla dina åtaganden

Vill du se en lista över alla åtaganden som du har på ditt företag kan du se

det i rapporten ”Sammanställning över mina åtaganden”.

37

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Åtaganden som gäller för

hela företaget – fliken Åtagande

Under fliken ”Åtagande” kan du söka åtaganden för miljöersättningar som

inte är knutna till ett specifikt jordbruksblock. Dessa åtaganden gäller alltså

för hela företaget. Under den här fliken hittar du en lista med åtaganden som

du redan har som inte är knutna till ett särskilt block och som sträcker sig

över kommande år. Du hittar också en lista med förslag på nya åtaganden

som inte är knutna till ett särskilt block och som finns att söka.

När du vill söka ett nytt åtagande

Vill du söka ett nytt åtagande klickar du på knappen ”Ändra uppgifter” och

sätter en bock i rutan vid den miljöersättning du vill söka. Skulle du ångra

dig innan du skickat in ansökan kan du ta bort bocken igen.

När du redan har ett åtagande som fortfarande gäller

Har du redan ett åtagande för en viss miljöersättning ska du inte söka åtagandet

igen. Åtagandet gäller nämligen i 5 år.

Så här söker du utbetalning

Du söker utbetalning för vallodling, miljöskyddsåtgärder och bruna bönor

genom att ange godkänd grödkod och areal under fliken ”Karta och Skiften”,

menyn ”Ange gröda och stöd”, steg 1 och sedan skicka in din SAM-ansökan.

Läs mer om grödkoder på www.jordbruksverket.se/saminternet.

För minskat kväveläckage måste du även bocka för att du söker utbetalning i

steg 2.

För ekologisk djurhållning anger du produktionsplatsnummer och/eller

antal djur under ”Övriga uppgifter”. Du måste också ansöka om utbetalning

för godkända grödor för att få utbetalning för din djurhållning. Läs mer om

detta på sida xx i avsnittet ”Steg 2 – Här söker du utbetalning för vissa miljöersättningar”.

38


Tabell: Så här söker du åtagande och utbetalning för de miljöersättningar där åtagandet gäller

för hela företaget, det vill säga inte är knutet till ett specifikt jordbruksblock

Miljöersättning Söka åtagande Söka utbetalning

Vallodling Gå in under fliken ”Åtagande”.

Där hittar du en lista med förslag på

nya åtaganden som finns att söka.

Om du vill söka ett nytt åtagande

klickar du på knappen ”Ändra uppgifter”

och sätter en bock i rutan vid

den miljöersättning du vill söka.

Bruna bönor på

Öland

Djurhållning inom

certifierad eko logisk

produktion eller

kretslopps inriktad

produktion

Minskat kväveläckage

Skulle du ångra dig innan du skickat

in ansökan kan du ta bort bocken

igen.

39

Ange godkänd grödkod och areal

under fliken ”Karta och Skiften”,

menyn ”Ange gröda och stöd”,

steg 1.

Se ovan.

Se ovan. Ange produktionsplatsnummer och/

eller antal djur under ”Övriga uppgifter”.

Du måste också ansöka om

utbetalning för godkända grödor för

att få utbetalning för din djurhållning.

Läs mer om detta på sida xx

i avsnittet ”Steg 2 – Här söker du

utbetalning för vissa miljöersättningar”.

Se ovan. Ange godkänd grödkod och areal

under fliken ”Karta och Skiften”,

menyn ”Ange gröda och stöd”,

steg 1. Bocka för att du söker

ut betalning i steg 2.

Miljöskydds åtgärder Miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder

är stängd. Du kan inte söka

ett nytt åtagande.

Se bruna bönor på Öland och vallodling.

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Åtaganden som gäller för ett

särskilt block – fliken Karta och Skiften

Under fliken ”Karta och Skiften” kan du söka åtaganden för miljöersättningar

som är knutna till ett särskilt jordbruksblock. Här kan du också öka

åtaganden för dessa miljöersättningar. Du gör det här genom att markera det

aktuella skiftet och klicka på menyn ”Ange gröda och stöd”.

När du klickar på ”Ange gröda och stöd” öppnas ett fönster där du leds

genom ett antal steg. Du redovisar grödkod och skiftets areal i det första steget.

De här uppgifterna måste du fylla i oavsett om du söker miljöersättning eller

inte. Uppgifterna krävs nämligen för din ansökan om gårdsstöd. Den grödkod

eller markanvändning som du anger i det första steget styr vilka stöd och åtaganden

för miljöersättningar som visas i senare steg. Vilka stöd som visas styrs

också av var i landet skiftet finns. I det fjärde och sista steget får du en sammanfattning

av de uppgifter som du lämnat i de tidigare stegen.

Så här gör du:

1. Markera skiftet du ska fylla i uppgifter för.

2. Klicka på menyn ”Ange gröda och stöd”.

STEG 1

– Här redovisar du vad du odlar på marken

och hur stort skiftet är

I steg 1 ska du redovisa hur skiftet används. Det gör du genom att välja den

gröda eller markanvändning som du har på varje skifte. Du ska också redovisa

hur stort skiftet är. Om du vill läsa om vilka grödkoder du måste ange för

att söka ett visst stöd kan du göra det på www.jordbruksverket.se/saminternet

under rubriken ”Grödkoder”. Där kan du också läsa om grödkoder som kräver

extra eftertanke när du fyller i SAM-ansökan.

Behöver du ändra?

Du kan gå bakåt och ändra om du vill, tills dess att du klickat på ”OK”. Vill

du därefter ändra så är det bara att markera skiftet och klicka på ”Ange

gröda och stöd igen”.

Om du ändrar en grödkod i ett nytt åtagande som du söker i år

Tänk på att om du ändrar en grödkod på ett skifte där du tidigare har

fyllt i att du söker ett nytt åtagande eller ökar ett åtagande, så försvinner

åtagandet eller ökningen. Då måste du söka åtagandet på nytt eller

öka åtagandet på nytt. Det gör du i steg 3. Om det är ett åtagande för

minskat kväveläckage eller för certifierad ekologisk produktion eller

40


kretsloppsinriktad produktion som försvinner från din ansökan och som du

därför söker på nytt, måste du även komma ihåg att på nytt sätta en bock i

rutan om att du söker utbetalning. Det gör du i steg 2. Det här gäller i vissa

fall även om du har ett åtagande för skötsel av våtmarker.

Redovisa den areal du söker stöd för

Du ska också redovisa den areal som du söker stöd för på skiftet. Redovisa

arealen med två decimalers noggrannhet. Den beräknade arealen som visas

är en uppgift från det du har ritat i kartan. Det är dock den areal som du själv

fyller i här som du söker stöd för. Tänk på att du är ansvarig för att den areal

du redovisar stämmer med verkligheten. Blockarealen är den areal som du

som mest kan söka stöd för inom ett block. Du kan se blockarealen till vänster

om kartan i SAM Internet.

Har du åtagande för skötsel av våtmarker där anläggningen påbörjats

den 1 januari 2007 eller senare?

Om du har åtagande för miljöersättningar för skötsel av våtmarker där anläggningen

påbörjats den 1 januari 2007 eller senare så gäller det här:

• Om du bara söker utbetalning av miljöersättning för hela våtmarken ska

du redovisa grödkod 82 (våtmark)

• Om en del av våtmarken slås eller betas kan du även söka gårdsstöd och

miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Du ska redovisa grödkod

52 (betesmark) för den del som betas och grödkod 53 (slåtteräng) för

den del som slås. Du ska redovisa vattenspegeln med grödkod 82 (våtmark).

STEG 2

– Här söker du utbetalning för vissa miljöersättningar

I steg 2 måste du sätta en bock i en ruta om du vill ha utbetalning för de här

miljöersättningarna:

• certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion

• minskat kväveläckage

• skötsel av våtmarker med åtaganden som börjat under åren 1996–1999

– Om du vill ha extra stöd för slåtter och bete måste du ange arealen.

• skötsel av våtmarker med åtaganden som börjat under åren 2000–2006

– Om du vill ha tilläggsersättning för slåtter och bete måste du sätta ett

kryss i en ruta.

Tänk på att för ekologisk växtodling, minskat kväveläckage och våtmarker

måste du också ange godkänd grödkod och areal i steg 1.

För betesmarker och slåtterängar, våtmarker, skyddszoner och natur- och

kulturmiljöer i odlingslandskapet söker du utbetalning genom att du har ett

åtagande och skickar in din SAM-ansökan.

41

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

STEG 3

– Här söker du nya åtaganden för miljöersättningar

och ökar åtaganden som du redan har

I steg 3 söker du nya åtaganden som är knutna till ett särskilt block. Du kan

också öka arealen i åtaganden som du redan har.

Söka nya åtaganden

Om du söker ett nytt åtagande ska du ange arealen på de skiften som du vill

ska ingå i ditt nya åtagande. Den totala arealen för åtagandet på blocket blir

summan av de arealer som du angett för varje skifte. Tänk på att aldrig söka

ett nytt åtagande på ett block där du redan har ett åtagande inom samma

miljöersättning som fortfarande gäller.

Har du ett åtagande på ett block som har fått en ny blockidentitet?

Sök inte nytt åtagande!

Om du har ett åtagande för miljöersättningar på ett block som har fått en ny

blockidentitet syns inte åtagandet i detaljuppgifterna till vänster om kartan.

Det är viktigt att du inte söker något nytt åtagande på blocket. Länsstyrelsen

kommer att koppla ihop åtagandet med den nya blockidentiteten när

de handlägger din ansökan.

Du kan se vilka block som redan ingår i ditt åtagande i rapporten ”Sammanställning

över mina åtaganden”. Där finns alla dina åtaganden. Du kan däremot

inte se den nya blockidentiteten där, utan bara den gamla. I rapporten

”Ändrade block” kan du se både gamla och nya blockidentiteter.

Öka arealen i åtaganden som du redan har

Vill du öka ett åtagande som du redan har ska du bara redovisa den ökning

du vill göra. Den nya arealen för åtagandet blir summan av det åtagande

du redan har sedan tidigare plus den ökning som du har redovisat.

Informationen som visas i den högra kolumnen under rubriken ”Åtaganden”

är de åtaganden som du har på blocket sedan tidigare eller som du sökt för

kommande period. I rapporten ”Mina åtaganden” kan du kontrollera att din

utökning blev rätt.

Minska arealen i åtaganden som du redan har

Du kan bara minska arealen i ett åtagande för miljöersättningar i undantagsfall,

till exempel om arealen på blocket har minskat. Kontakta länsstyrelsen

för att få reda på vad som gäller.

Om du vill minska arealen ska du redovisa den nya arealen på skiftet i steg

1. Du ska också skriva att du vill minska åtagandet och varför du vill minska

åtagandet under ”Övriga upplysningar” som du hittar under fliken ”Övriga

uppgifter”. Du kan också kontakta din länsstyrelse.

Tänk på att alla summeringar i SAM Internet baseras på den areal som du

har före minskningen. Det beror på att länsstyrelsen ändrar arealerna först

när de handlägger din ansökan.

42


Åtagande för skötsel av våtmarker

Kontakta länsstyrelsen innan du söker åtagande för skötsel av våtmarker.

För att du ska få åtagande för våtmarker ska länsstyrelsen både ha sett området

innan våtmarken anlades eller restaurerades och ha besiktigat våtmarken

när den är färdig.

Åtagande som du har gått in i under programperioderna 1996–1999

eller 2000–2006

Du som har ett pågående åtagande inom någon av ersättningsformerna

• skötsel av våtmarker och småvatten (åtagande ingånget 2000–2006) eller

• anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten (åtagande

ingånget 1996–1999)

ska fortsätta sköta våtmarken enligt de villkor som gällde då du gick in i

åtagandet. Du kan inte avsluta ditt pågående åtagande för att söka ett nytt

för samma mark. Du kan inte heller öka något av ovanstående åtaganden

med mer mark. Om du vill lägga till ytterligare våtmark ska du söka ett nytt

åtagande inom landsbygdsprogrammet 2007–2013 för den nya marken.

Åtagande som du har gått in i 2008 eller senare

Du som har ett åtagande från 2008 eller senare kan lägga till mark till ditt

åtagande. För den mark som du lägger till börjar åtagandeperioden på 5 år

gälla från och med 2013. Den mark som du redan har i ditt åtagande behåller

den åtagandeperiod som redan är beslutad.

Möjlighet att förnya åtagande för skötsel av våtmarker

Om du har ett åtagande för miljöersättningen skötsel av våtmarker som gick

ut 2012 har du i år möjlighet att förnya ditt åtagande. Väljer du att förnya ditt

åtagande om skötsel av våtmarker kan du fortsätta att söka utbetalning varje

år. Du kan inte göra några ändringar i ditt åtagande, utan villkoren från ditt

tidigare åtagande gäller även i det nya. Ditt åtagande kommer att förnyas

med 10 år respektive 5 år beroende på om det var ett 10-årigt eller 5-årigt åtagande

du gick in i från början.

Väljer du att inte förnya ditt åtagande kan du inte längre söka utbetalning.

Om du har fått projektstöd eller miljöinvestering för att anlägga din våtmark

har du lovat att du ska bevara våtmarken i 20 år efter att den blev godkänd.

Det gäller oavsett om du förnyar ditt åtagande eller inte. Det är endast i år

som du har möjlighet att förnya åtagande som gick ut 2012.

Så här gör du för att förnya ditt åtagande för skötsel av våtmarker:

1. Klicka på fliken "Karta och skiften".

2. Klicka på menyn "Block".

3. Välj alternativet "Förnya åtaganden för miljöersättning skötsel av våtmarker"

4. Kryssa i "JA" eller "NEJ"

43

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Om det blir fel när du sökt ett nytt åtagande eller

ökat ett åtagande i årets ansökan

Skulle du ångra dig efter att ha fyllt i uppgifter om ett nytt eller ökat blockbundet

åtagande ska du markera blocket och under menyn ”Block” välja ”Ta bort ansökan

om åtagande på block”. Det räcker alltså inte att sänka arealen i åtagandet till

0,00 hektar, ansökan om åtagande finns ändå kvar. Du kan bara ta bort åtaganden

som du sökt i år. Du kan alltså inte ta bort beslutade åtaganden på det här sättet.

Åtagande för miljöersättningen natur- och kulturmiljöer

i odlingslandskapet

Om du vill söka ett nytt åtagande för miljöersättningen natur- och kulturmiljöer

i odlingslandskapet eller öka ett åtagande som du redan har kan du

läsa mer på sidan 44.

STEG 4

– Här finns en sammanfattning av de uppgifter du lämnat

I steg 4 ser du en sammanfattning av de uppgifter som du lämnat. Kontrollera

uppgifterna och klicka ”OK” om det stämmer. När du vill ändra något

klickar du på ”Bakåt”. Tänk på att om du går bakåt i dialogen och ändrar

grödkod i steg 1, så försvinner uppgifter som du redovisat i steg 2 och 3.

Söka eller öka åtagande för natur- och kulturmiljöer

i odlingslandskapet

Vill du söka ett nytt åtagande för miljöersättningen natur- och kulturmiljöer i

odlingslandskapet?

Så här gör du:

1. Markera blocket.

2. Välj menyn ”Landskapselement” och sedan ”Lägg till landskapselement”.

Då öppnas ett nytt fönster.

3. Välj vilken typ av landskapselement du ska rita in och klicka på ”OK”.

4. Rita in landskapselement och ange övriga i uppgifter i de följande stegen.

Klicka sedan på ”OK”.

5. Kontrollera alla uppgifter i steg 5 och klicka på ”OK”.

Du kan använda dig av samma ritfunktioner som i övriga delar av SAM Internet.

Du kan bara rita in ett element i taget. Du som ritar in odlingsröse och stentipp kan

välja att rita en punkt och sedan ange antal element om de ligger nära varandra.

Om du vill öka ett åtagande ska du bara rita in de element som du vill öka

åtagandet med. Även om de landskapselement som du ritat in tidigare inte

syns, så finns de med i åtagandet om länsstyrelsen tagit ett beslut om åtagandet.

Du kan se vilka landskapselement som ingår i åtagandet i rapporten

”Sammanställning över mina åtaganden”. För att öka åtagandet följer du

samma instruktioner som för att söka ett nytt åtagande, se ovan.

44


Tabell: Så här söker du åtagande och utbetalning för de miljöersättningar där åtagandet är

knutet till ett specifikt jordbruksblock

Miljöersättning Söka eller öka åtagande Söka utbetalning

Betesmarker och

slåtterängar

Växtodling inom

certifierad ekologisk

produktion eller

kretsloppsinriktad

produktion

Skötsel av

våtmarker

Gå in på fliken ”Karta och Skiften”.

Markera det aktuella skiftet och välj

menyn ”Ange gröda och stöd”. Ange

grödkod och godkänd areal i steg 1.

I steg 3 talar SAM Internet sedan om

vilka åtaganden du kan söka på det

aktuella skiftet. Ange hur stor areal

du vill ska ingå i det nya åtagandet.

I steg 3 kan du även öka ett åtagande

som du redan har. Tänk på

att bara redovisa den ökning du vill

göra.

45

Gå in på fliken ”Karta och Skiften”.

Markera det aktuella skiftet och välj

menyn ”Ange gröda och stöd”. Ange

godkänd grödkod och areal i steg 1.

Tänk på att aldrig söka ett nytt åtagande

på ett block där du redan har

ett åtagande inom samma miljöersättning

som fortfarande gäller.

Se ovan. Gå in på fliken ”Karta och Skiften”.

Markera det aktuella skiftet och välj

menyn ”Ange gröda och stöd”. Ange

godkänd grödkod och areal i steg 1.

Bocka för att du söker utbetalning i

steg 2.

Se ovan.

Gå in på fliken ”Karta och Skiften”.

Kontakta din länsstyrelse innan du Markera det aktuella skiftet och välj

söker ett åtagande för våtmarker. menyn ”Ange gröda och stöd”. Ange

Länsstyrelsen måste se området godkänd grödkod och areal i steg 1

innan du anlägger våtmarken. Du måste även bocka för att du

söker utbetalning i steg 2

• om du söker miljöersättning för

skötsel av våtmarker med åtaganden

som börjat under åren

1996–1999 – Om du vill ha extra

stöd för slåtter och bete måste du

ange arealen

• om du söker miljöersättning för

skötsel av våtmarker med åtaganden

som börjat under åren 2000–

2006 – Om du vill ha tilläggsersättning

för slåtter och bete måste du

sätta ett kryss i en ruta.

Skyddszoner Miljöersättningen för skyddszoner

är stängd. Du kan inte söka ett nytt

åtagande, däremot kan du öka ett

åtagande som du redan har.

Natur- och kulturmiljöer

i odlingslandskapet

Gå in på fliken Karta och Skiften.

Markera det aktuella blocket. Välj

menyn ”Landskapselement” och

sedan ”Lägg till landskapselement”.

Välj landskapselement i listan och

rita in det. Ange övriga uppgifter.

Gå in på fliken ”Karta och Skiften”.

Markera det aktuella skiftet och välj

menyn ”Ange gröda och stöd”. Ange

godkänd grödkod och areal i steg 1.

Det räcker att du har ett åtagande

och skickar in din SAM-ansökan.

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Har du betesmark som du inte kan få gårdsstöd för?

Har du betesmarker eller slåtterängar som du inte kan få gårdsstöd för utan

bara miljöersättning? Då är huvudregeln att du inte ska rita in några skiften

på de blocken. Om du till exempel har mer träd på ett block än vad som är

godkänt för gårdsstöd, ska du inte rita ett skifte i SAM Internet. Det finns

några undantag, läs mer längre ner på sidan under ”Rita skifte om du har

skogsbete, fäbodbete eller alvarbete”.

Om du har block som du inte kan få gårdsstöd för, utan bara miljöersättning,

kan du se det i rapporten ”Sammanställning 2013”. Du kan också se det i

”Detaljer” under ”Block- och Skifteslistan” när du markerar ett sådant block

under fliken ”Karta och Skiften”.

Rita skifte om du har skogsbete, fäbodbete eller alvarbete

I vissa fall ska du rita skiften på block som du bara kan söka miljöersättning

för. För dessa skiften ska du också ange den areal som du söker miljöersättning

för. Det gäller för skiften där du har den här markanvändningen:

• Skogsbete, grödkod 54

• Fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd, grödkod 55

• Alvarbete (Öland, Gotland), grödkod 56

• Betesmark och slåtteräng under restaurering, grödkod 95

• Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker, grödkod 96.

Läs mer om hur du ritar skiften på sidan 31 och var du anger arealen på sidan 34.

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande

För att få miljöersättning för arealen måste blocket finnas med i ansökan

och du måste också ha ett åtagande på blocket. Miljöersättningen för betesmarker

och slåtterängar och kompensationsbidraget betalas ut automatiskt

enligt ditt åtagande. Om du har åtaganden för betesmarker med särskilda

värden kan du få en högre miljöersättning för den del av marken, som på

grund av att det finns för många träd, inte ger rätt till gårdsstöd. Länsstyrelsen

utreder om du har rätt att få den höjda miljöersättningen.

Om du vill ändra åtagandet

Om du vill ändra ett åtagande på ett block som inte ger rätt till gårdsstöd, till

exempel öka arealen eller söka särskilda värden, ska du följa instruktionerna

här nedanför. Det ska du också göra om du vill lägga till ett block som du har

tagit över från någon annan. Det är bara åtaganden som du söker i år som du

kan ändra.

Så här gör du:

1. Markera blocket där åtagandet finns.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Ändra åtagande på block som inte

ger rätt till gårdsstöd”.

3. Välj ”Fortsätt”.

4. Fyll i de uppgifter som är aktuella.

Om blocket ger rätt till kompensationsbidrag betalas det ut automatiskt.

46


Har du åtgärdat marken så att du kan söka gårdsstöd?

Om du har gjort åtgärder på marken, till exempel sågat ner träd och röjt sly,

så att du nu kan söka gårdsstöd för marken kan du i SAM Internet inte rita

något skifte på blocket. Du ska göra så här i stället:

1. Markera det aktuella blocket.

2. Klicka på menyn ”Block” och välj ”Föreslå ändring av block”

3. Markera ”Annat”

4. I motiveringen skriver du att har åtgärdat blocket och att du nu vill söka

gårdsstöd.

5. Klicka på ”OK”.

Du måste också gå in under fliken ”Övriga uppgifter” och skriv under

”Övriga upplysningar” att du röjt blocket och vill söka gårdsstöd. Ange vad

du odlar på marken och vilken areal du söker på.

Kontakta din länsstyrelse innan du börjar såga ner träd och röja sly så att du

gör rätt åtgärder för att både kunna söka gårdsstöd och miljöersättning.

47

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Övriga uppgifter

Under fliken ”Övriga uppgifter” kan du göra det här:

• ange block närmast brukningscentrum

• ange att dina stödrätter ska användas i en annan ordning

• ange om din växtodling eller djurhållning är certifierad för ekologisk

produktion

• ange om du är ansluten till något kvalitetssäkringssystem

• fylla i stöduppgifter som inte hör till skiftena, till exempel antal djur

• lämna meddelanden till länsstyrelsen

• ange om du inte vill gå in i ett nytt åtagande för kompensationsbidrag

• redovisa produktionsplatsnummer för nötkreatur

För att fylla i eller ändra någon av uppgifterna klickar du på knappen ”Ändra

uppgift” som finns under respektive rubrik. Läs mer om de olika uppgifterna

som du ska ange på sidan genom att klicka på symbolen.

Har du certifierad ekologisk produktion eller är du ansluten

till ett kvalitetssäkringssystem?

Om du har ekologisk produktion som är certifierad enligt KRAV eller EU:s

regler för ekologisk produktion ska du ange detta under rubriken ”Certifierad

ekologisk produktion eller kvalitetssäkringssystem”. Här fyller du även i

om du söker stöd för kvalitetscertifiering och är ansluten till ett kvalitetssäkringssystem

till exempel IP SIGILL eller ISO.

Om du sätter en bock i den första delen, ”Certifiering för ekologisk produktion

(även karens)”, söker du både miljöersättning för certifierad ekologisk

produktion och stöd för kvalitetscertifiering. Där ska du ange vilken del av

din produktion som är certifierad för ekologisk produktion. Om din certifiering

omfattar både växtodling och djurhållning ska du kryssa i båda

rutorna.

Om du sätter en bock i den andra delen, ”Kvalitetssäkringssystem”, söker du

bara stödet för kvalitetscertifiering. Sätt en bock i rutan framför det eller de

kvalitetssäkringssystem som du är ansluten till. Du ska också skriva vilket

certifieringsorgan som har utfört certifieringen. Det gör du på raden efter de

kvalitetssäkringssystem som du är ansluten till. Är du ansluten till IP SIGILL

behöver du inte skriva något certifieringsorgan.

Kom ihåg att redovisa ditt organisationsnummer till certifieringsorganet.

Om du söker miljöersättning för certifierad ekologisk produktion och det är

någon annan som står för certifieringen ska du ange det organisationsnummer

som är redovisat hos certifieringsorganet under ”Övriga upplysningar”.

För att få stöd för kvalitetscertifiering krävs oftast att samma person står

både för certifieringen och för SAM-ansökan.

48


Tala om ifall du inte vill ha kompensationsbidrag

Du söker automatiskt ett åtagande för kompensationsbidrag om du har mark

i ett stödområde där du kan få kompensationsbidrag, odlar en gröda som ger

rätt till kompensationsbidrag och har de djur som krävs. Genom att skicka in

din SAM-ansökan söker du utbetalning enligt ditt åtagande. Om du inte vill

gå in i ett nytt åtagande för kompensationsbidrag anger du det under fliken

”Övriga uppgifter”, menyn ”Övriga upplysningar”. Om ditt åtagande gäller

till och med 2013 ska du redan i år tala om ifall du inte vill ha ett nytt åtagande

2014.

Arealerna syns under fliken ”Översikt” även om du har skrivit att du inte vill

söka kompensationsbidrag för dem. Det beror på att länsstyrelsen justerar

arealerna först när de handlägger din ansökan.

49

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Översikt

Du får en översikt över den information som du har fyllt i under fliken ”Översikt”.

I översikten ser du också de delar av SAM-ansökan där du inte har fyllt

i några uppgifter.

Om du bara vill se det du redovisat i år, kan du titta i rapporten ”Uppgifter

som jag redovisat i årets ansökan”.

När du går in under fliken ”Översikt” öppnas automatiskt rapporten ”Mina

fel och varningar”. Läs noga igenom alla varningstexter och rätta felen När

du har rättat felet kan du uppdatera rapporten genom att klicka på knappen

”Uppdatera”. Om varningen försvinner har du rättat felet. Varningstexterna

inleds med orden fel, varning eller observera. På sidan 11 kan du läsa om vad

de olika orden innebär.

50


Skicka in SAM-ansökan

Innan du skickar in ansökan, kontrollera detta:

• Är alla dina block och skiften med?

• Har du angett gröda och areal för alla skiften och sökt utbetalning för

dina miljöersättningar?

• Har du fyllt i alla uppgifter under ”Övriga uppgifter”?

• Har du rättat dina fel i rapporten ”Fel och varningar”?

Du skickar in din ansökan genom att klicka på knappen ”Skicka in” uppe i

SAM Internets högra hörn och sedan följa stegen i fönstret som öppnas. Läs

här nedanför om vad du ska göra i de olika stegen.

STEG 1

– Läs först kraven för att ansökan ska vara giltig

I steg 1 bockar du för en ruta där det står att du godkänner de krav som gäller

för din SAM-ansökan. Det är viktigt att du läser de här kraven noga. Där finns

information om vilka krav som måste vara uppfyllda för att din ansökan ska

vara giltig. Du hittar också den här informationen i rapporten ”Krav för SAMansökan”.

51

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Om du har varningar och observera kvar i din ansökan när du klickar på

”Skicka in” måste du i steg 1 bocka för en ruta där du väljer att skicka in din

ansökan även om varningar och observera finns kvar. Det är viktigt att du

läser igenom rapporten med fel, varningar och observera och att du tar ställning

till om du behöver åtgärda något i din ansökan innan du skickar in den.

När du gjort det behöver det inte vara ett problem att det finns varningar och

observera kvar, din ansökan kan ändå vara korrekt.

Klicka sedan på knappen ”Skicka in ansökan”.

STEG 2

– Välj hur du vill skriva under din ansökan

I steg 2 väljer du hur du vill skriva under din ansökan.

Om du har loggat in med e-legitimation väljer du första alternativet och

skriver du under din ansökan elektroniskt direkt på datorn. Läs om hur du

gör det längre ner på sidan. Om du har loggat in med användarnamn och

lösenord, eller med personnummer och lösenord, väljer du alternativ två och

skriver under på papper. Läs om hur du gör det längre ner på sidan.

Så här skriver du under ansökan elektroniskt direkt på datorn

Om du loggar in med e-legitimation kan du skriva under ansökan elektroniskt

direkt på datorn. Välj det alternativet i steg 2 i den ruta som öppnas när du

klickar på knappen ”Skicka in” uppe i SAM Internets högra hörn. I nästa ruta

kan du öppna och granska din ansökan genom att klicka på länken

”application.pdf”. Sedan klickar du på knappen ”Jag vill skriva under”. I steget

därefter ska du ange det lösenord som du valde när du skaffade din e-legitimation

och sedan klicka på knappen ”Jag skriver under”. Då får du fram en

bekräftelse på skärmen som visar att länsstyrelsen har tagit emot din ansökan.

Så här gör du om du ska skicka in din underskrift på papper

Om du har loggat in med användarnamn och lösenord, eller med personnummer

och lösenord, måste du skriva ut sidan ”Underskrift av ansökan i

SAM Internet 2013”, skriva under och skicka den per post till länsstyrelsen.

Senast den 15 juni måste länsstyrelsen ha sidan med din underskrift. Eftersom

den 15 juni är en lördag ska underskriftssidan ha kommit in till din länsstyrelse

senast måndagen den 17 juni.

Du kan få fram sidan ”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013” på två olika

sätt. När du har valt alternativet med underskriftssidan i steg 2 i den ruta som

öppnas när du klickar på knappen ”Skicka in” uppe i SAM Internets högra

52


hörn, får du först fram en bekräftelse som visar att länsstyrelsen har tagit emot

din ansökan. När du klickar ”OK” på den bekräftelsen får du fram sidan

”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013”. Du kan även få fram sidan

genom att klicka på knappen ”Underskrift” uppe i SAM Internets högra hörn.

Ansökan ska vara undertecknad av dig som söker. Om det är en juridisk

person som söker är det den behöriga firmatecknaren som ska underteckna

ansökan. Behörigheten ska du styrka genom att bifoga ett intyg från Bolagsverket.

Om du företräder en förening måste du skicka in det senaste protokollsutdraget

som visar att du har rätt att underteckna ansökan. Om det står

i bolagsverkets register eller i ett styrelseprotokoll att firman tecknas av två

personer, så ska båda personer skriva under ansökan.

Tänk på att du ska skicka alla papper som gäller jordbrukarstöden, till exempel

underskriftssidan, till länsstyrelsens nya adress. Du hittar den nya adressen

på sista sidan i den här guiden. Adressen finns även på

www.jordbruksverket.se/saminternet och på baksidan av broschyren

Nyheter och Översikt 2013.

Du kan ge fullmakt och föra över stödrätter på Mina sidor

Om någon annan ska underteckna din ansökan måste du ge den personen

en fullmakt. Det kan du göra via Mina sidor. På Mina sidor kan du också föra

över stödrätter till en annan lantbrukare. Fördelar med att föra över stödrätter

på webben är att risken för fel minskar och att överföringen blir klar

direkt. Mina sidor hittar du på www.jordbruksverket.se/minasidor. För att

logga in på Mina sidor behöver du e-legitimation.

Du kan också ge fullmakt och föra över stödrätter med hjälp av blankett. Läs

mer här nedanför.

Dessa uppgifter behöver du lämna på papper

Detta behöver du skicka på papper till länsstyrelsen:

• Du ska skicka den undertecknade underskriftssidan per post om du inte

har loggat in med e-legitimation och skrivit under elektroniskt.

• Du ska skicka in särskilda blanketter om du ska söka nya åtaganden för

miljöersättningar inom utvald miljö.

• Om det är aktuellt ska du också skicka blanketten ”Övertagande 2013”.

• Du ska skicka in en fullmakt om någon annan ska underteckna din ansökan.

Om du vill slippa skicka in blanketten kan du i stället ge fullmakt via

Mina sidor. Läs mer högre upp på den här sidan.

Detta behöver du skicka på papper till Jordbruksverket:

• Om det är aktuellt ska du skicka blanketten ”Anmälan – överföring av

stödrätter 2013”. Om du vill slippa skicka in blanketten kan du i stället föra

över stödrätter direkt på webben. Läs mer högre upp på den här sidan.

• Om du ska söka nya åtaganden och utbetalning enligt pågående åtaganden

för miljöersättningen hotade husdjursraser ska du skicka in särskilda

blanketter.

• Du ska skicka in en fullmakt om du vill logga in i SAM Internet med e-legitimation

på ett kundnummer som är kopplat till ett organisationsnummer.

53

Guide till SAM Internet 2013


Guide till SAM Internet 2013

Du får alltid en bekräftelse när du har skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan i SAM Internet får du en bekräftelse på

skärmen att länsstyrelsen tagit emot din ansökan. Om du inte får en sådan

bekräftelse betyder det att din ansökan inte skickats in.

Om du redan har skickat in din ansökan men behöver gå in och ändra något i

ansökan så ska du även få en bekräftelse varje gång du skickar in ändringar.

Om du vill kontrollera att ansökan kommit in till länsstyrelsen

För att se om din ansökan har kommit in till länsstyrelsen kan du titta i det

blåa fältet uppe till vänster i webbläsarfönstret. Där står statusen på din

ansökan.

Du kan även klicka på knappen ”Rapporter” uppe i SAM Internets högra

hörn. Under rubriken ”Inskickad ansökan” står det ”Ansökan 2013”. Först

när din ansökan är inskickad kan du öppna den rapporten.

Om det står ”elektroniskt signerad” efter din ansökan eller ändring av ansökan

betyder det att du har loggat in i SAM Internet med e-legitimation och

skrivit under din ansökan elektroniskt. Om det inte står något betyder det att

du har loggat in med användarnamn och lösenord och att du måste skicka in

underskriftssidan per post till din länsstyrelse. Läs mer på sidan 52–53.

Ett par dagar efter att du skickat in din ansökan kan du också se att den kommit

in till länsstyrelsen genom att gå in på Jordbruksverkets e-tjänst Mina

sidor. Mina sidor hittar du på www.jordbruksverket.se/minasidor.

Du kan ändra i SAM-ansökan

När du skickat in ansökan till länsstyrelsen kan du inte skicka in den på nytt.

Du kan däremot skicka in en ändring av din ansökan. Läs mer på nästa sida

om hur du ändrar i SAM-ansökan.

54


Ändra i SAM-ansökan

Om du kommer på att du behöver ändra din ansökan när du redan har skickat

in den så kan du göra det. När du i förväg vet om att du behöver ändra i

ansökan ska du göra det så snabbt som möjligt. Läs mer om vilka datum som

gäller på www.jordbruksverket.se/stöd under rubriken ”SAM-ansökan 2013”.

Så här gör du:

1. Logga in och starta SAM Internet.

2. SAM Internet öppnas och det kommer upp en ruta på skärmen där det

står att ansökan redan har skickats in till länsstyrelsen. Klicka på ”OK”.

3. Klicka sedan på knappen ”Ändra ansökan” uppe i SAM Internets högra

hörn. Du får nu fram den senaste versionen som du skickat in.

4. Gör ändringarna i ansökan. Uppgifter som du har fyllt i tidigare och som

fortfarande gäller ska du låta stå kvar.

5. När du är klar med ändringarna ska du klicka på knappen ”Skicka in”

uppe i SAM Internets högra hörn och sedan följa stegen i fönstret som

öppnas. Läs mer om de olika stegen på sidan 51.

6. Skriv under ansökan elektroniskt med e-legitimation eller skriv ut

underskriftssidan, skriv under den och skicka den till länsstyrelsen.

Läs mer om hur du skriver under ansökan på sidan 52–53.

Du kan skicka in din ansökan 3 gånger per dag. Tänk på att om du loggar in

med användarnamn och lösenord måste du skicka in en ny underskrift på

papper till din länsstyrelse varje gång du skickar in ändringar.

Om du ändrar en grödkod i ett åtagande som du söker i år

När du ändrar en grödkod på ett skifte där du i år söker ett åtagande för

miljö ersättning, så försvinner åtagandet och du måste söka ett nytt.

Om det är ett åtagande för minskat kväveläckage eller för certifierad ekologisk

produktion eller kretsloppsinriktad produktion som försvinner från din

ansökan, och som du därför söker på nytt, måste du även komma ihåg att

på nytt sätta en bock i rutan om att du söker utbetalning. Det gör du under

”Ange gröda och stöd”. Det här gäller i vissa fall även om du har ett åtagande

för skötsel av våtmarker. Läs mer på sidan 41.

55

Guide till SAM Internet 2013


Telefonnummer och adresser till länsstyrelserna

Län Postadress Telefon

Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län

FE 1

839 81 Östersund

044–25 20 00

Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län

FE 2

839 81 Östersund

023–810 00

Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län

FE 3

839 81 Östersund

010–223 90 00

Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län

FE 4

839 81 Östersund

026–17 10 00

Halland Länsstyrelsen i Hallands län

FE 5

839 81 Östersund

035–13 20 00

Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län

FE 6

839 81 Östersund

010–225 30 00

Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län

FE 7

839 81 Östersund

036–39 50 00

Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län

FE 8

839 81 Östersund

010–223 80 00

Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län

FE 9

839 81 Östersund

010–223 70 00

Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län

FE 10

839 81 Östersund

010–225 50 00

Skåne Länsstyrelsen i Skåne län

FE 11

839 81 Östersund

044–25 20 00

Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län

FE 12

839 81 Östersund

08–785 40 00

Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län

FE 13

839 81 Östersund

0155–26 40 00

Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län

FE 14

839 81 Östersund

0771–67 00 00

Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län

FE 15

839 81 Östersund

054–19 70 00

Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län

FE 16

839 81 Östersund

090–10 70 00

Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län

0611–34 90 00

FE 17

839 81 Östersund

0611–34 90 70

Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län

FE 18

839 81 Östersund

021–19 50 00

Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0771–67 00 00

FE 19

839 81 Östersund

010–224 50 80

Örebro Länsstyrelsen i Örebro län

FE 20

839 81 Östersund

0771–67 00 00

Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län

FE 21

839 81 Östersund

013–19 60 00

Besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats www.länsstyrelsen.se

Jordbruksverket Kundtjänst

Växel

551 82 Jönköping

JSI13:6

0771–223 223

036–15 50 00

Foto: Smålandsbilder.se

Januari 2013

More magazines by this user
Similar magazines