Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

sbf.se

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

Y5 Kris

Försäkringen lämnar ersättning för kristerapi för försäkrad som på

resa drabbas av akut psykisk kris enligt moment X Krisförsäkring .

Högsta .ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för kristerapi är ett halvt prisbasbelopp per

försäkrad .

Försäkringen omfattar högst 10 behandlingstillfällen och skäliga och

nödvändiga resekostnader inom Sverige över 30 km per behandlingstillfälle

.

Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog i Sverige . Behandlingarna

ska ske inom ett år från skadetillfället . Samtliga kostnader

skall på förhand godkännas av Moderna Försäkringar .

Med kostnader för behandling avses arvode för samtalsterapi/psykologkonsultation

.

Y6 Sjukhusvistelse

Försäkringen lämnar ersättning med 250 kronor per dygn under

tid du är inlagd på sjukhus . Förutsättning för ersättning är att du är

inskriven på sjukhus över natt för vård av akut sjukdom eller olycksfallsskada

.

Högsta .ersättningsbelopp

Ersättning lämnas med högst 2 500 kr per person .

Y7 Självriskeliminering

Avsnittet N Reseskydd gäller utan självrisk .

Y8 Självrisk

Tillägget Utökat reseskydd gäller utan självrisk .

Villkor Hem, villa & fritidshus

31

More magazines by this user
Similar magazines