Gillessånger

krigshjarta.com

Gillessånger

Gillessånger

Ocordovska propagandaministeriet

1. O König von Dönland (eg Sång för utnyttjade arbetare)

2. Musköter och kanoner

Bröderna Walberg

1. Ingenjörernas krutvisa, av Terje

2. Vi kommer från Jakow, av Torbjörn

3. Fäll, fäll, fäll!, av Torbjörn

Episka Kompaniet

1. Fram ni bataljoner

2. Järnveden

3. Vikingabalken

Blandat

1. När fingret luktar krut, av Niklas T och Alice T (vilka?)

2. Nobel knekt, av Johan Idegård

3. Helga Jungfru (Unser liebe fraue), översatt från tyska av Andreas Åkerlund

4. Trum, trum, terum tum tum, av vem?

5. Bonden och hans hustru, av okänd, trad.

6. Knektvisa, text av Fredrik Hoppe och musik “in the trade of Jesters”

7. Jag slogs mot cordoverna, musik av Mimmi Melkersson, text av Karl Victorin

8. Under frihetsbanér, urspr “under Svea banér”

9. Cordovjäntorna, av vem?

10. Låt höra trummor dåna, Lars Alexandersson


Musköter och kanoner

Text av Emil Rogvall, efter idé av Adam Snygg

Musik: tyskt 1800-tal Peter Rohland – Die freie

Republik

Där gick en rote falkar, de trallade så glatt

Mot knektar och marskalkar som självklart visste att

De kämpar gärna modigt och dör för sin nation

Men nu är gräset blodigt, de föll för vår kanon!

Tre ulvar smög i skogen, de syntes inte alls

Förrn tiden så var mogen då "framåt marsch!" befalls

Då tändes bloss i natten, så log vår officer

Nu lyfter vi på hatten - de smyger aldrig mer!

Ett lejon stod och blänkte i prakt och med vigör

Med svett och blod bestänkte han våran musketör

Ett dunder från musköten, ett lejon röt så till

Så fick han nådastöten - ett krutstänkt blodssigill!

Cordoverna är dårar, ett ideal att dö

Att bäras bort på bårar alltför sin gröna ö

Så kom alla miljoner och få en leverans

Från musköter och kanoner, då har ni ingen chans!

Ingenjörernas krutvisa

Text: Terje Walberg

Musik: Hampus Banklers “Vingården”

På en av våra marcher i Cordoviens land

där vi rövat och skövlat och satt städer i brand

Vi intog en borg och förskansade oss

Vi drack öl och åt mat, och vi väntade på att slåss

Ref.

För kagge efter kagge, efter kagge,

efter kagge, efter kagge, efter kagge,

fanns det krut i vårat förråd

För kagge efter kagge, efter kagge,

efter kagge, efter kagge, efter kagge,

fanns det krut i vårat förråd

Krut från öst och krut från väst,

men Cretzers krut det spränger mest!

Cordovernas armé, den var tusen sköldar bred

Där fanns ryttare och pikar i led efter led

Men vi hade kulor och kanoner i parti

Och ett lager så stort, med all vår eldkraft däri

För kagge efter kagge...

Belägringenen begynte, och varje Cretzerknekt

slogs som hundra Cordover, i krutrökens fläkt

Som vågor mot klippan de kastades och bröts

och framför borgens murar Cordoverblodet gjöts

För kagge efter kagge...

Kula på kula mot fienderna rann

Vi laddade kanonerna med krut från hink och spann

Mörsarnas smällar och knektarnas skratt

sjöng ut ekande mörkret och ut i stridens natt

För kagge efter kagge...

När morgonen kom och solen gjorde sin plikt

såg man döda Cordover i ett tre famnars skikt

I fortet var redan segerfesten igång

Och från alla tappra Cretzers man hörde denna sång

För kagge efter kagge...

Vi kommer från Jakow

I: Vi kommer från Jakow :I

Där fanns ej älskog eller jobb

Men öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: I Askhamn skall vi stå :I

Och liksom handelsfurstar må

fin öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat


I: Vi har från fronten gått :I

Vi gett och fått i lika mått

Nu öl och mat!

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: I Cordovien vi var :I

Men ingenting vi lämnar kvar

av öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: En handkanon vi fått :I

När haubitsen fått axelbrott

Mer öl och mat!

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Min ränsel är för tung :I

Blott lätt det är min penningpung

För öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Der Leutnant sprang till skogs :I

När durmback och vår hauptmann slogs

Om öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Chirurgen tog en tå :I

Det gör inget när jag hostar så

Av öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Vi mist har vår kanon :I

Den såldes för ammunition

samt öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Vi står på slagfält rött:I

Här rikedom skymtar bland allt dött

Ej öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: Min lilla son är död :I

En kista lätt av hungersnöd

Ack, öl och mat

Kom och hjälp mig bära, du käraste kamrat

I: I jorgala vi föll :I

Två knektar som reträtten höll

Utan öl och mat

Ge mig dina stövlar, min stupade kamrat

Fäll, fäll, fäll!

Text och musik:Torbjörn Walberg

Länk till inspelning: http://

www.

youtube.

com/

watch?

v =9I

6 QoPHoFWE

Sankt Helga vakar över oss när vi har kastat loss

men vindens tjut och oljerök bekommer inte oss

fyll upp din bössa med krut, och tag ditt vapen ur ställ

Vi väntar på att Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Spänn åt din sele, fäst ditt vapen, surra skäktor an

Ge akt på slitet rep och rem, och mönstra sen varann

Vad rör dig sorger och skuld om du ej lever ikväll?

Det är försent när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Med skärmen fast i selen och med armborstet i rem

Den jord vi lämnat drar i oss, nu mötas vi igen

Känn tomheten på dig kalla, din skräck är ej rationell

Hör livet slå när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Vårt öde är vårt eget verk, vi säljer kropp och själ

Och vissa skall fru Lycka utan ömkan slå ihjäl

Men antingen får du svälta eller äta ikväll

Ett tärningskast när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Med sidenvingar vita störta vi mot fienden

När hjärtat slår som hårdast är vi levande igen

Förinta allt i din väg när du tar mark med en smäll

Vi lever blott när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

När stål och skäkta rensat ut det motstånd som finns

kvar


en röksignal ger tecken till att landningen är klar

Ett luftskepp över ditt huvud som firar ner materiel

de säkra är när hauptmann vrålat Fäll! Fäll Fäll!

Fram ni bataljoner

Text och musik: Andreas Eriksson

Fram, fram, fram ni bataljoner

Flytta på patrasket där de skräckslagna nu står

Fram, fram, heliga kanoner

med en ljudlig smäll vi fram mot segern går

1. En fröjd för själ och hjärta ju varje landsknekt är

Med slitsar och med värja, med kruthorn och gevär

En varg i granna kläder och blicken på sitt mål

med list, med lust, med styrka och muskler utav stål!

Fram, fram, fram ni bataljoner...

2. Pipan smakar bättre när tänd på luntans bloss

och livet leker mera när mot dårarna vi slåss

Så på med slits och värja, låt flöjten ta en drill

för vi ska ha så roligt när vi sprättar upp en till

Fram, fram...

3. Uti rök och dimma med skräck cordoven går

och letar efter knektar men finner inga spår

förrän på axeln knackar en handske klädd i plåt

Då barnsoldaten springer hem i fruktan och i gråt

Fram, fram...

När fingret luktar krut

Text och musik: Niklas Torstensson och Alice

Thomson

Jag står och ser mot västerland

och ser där blossar upp en brand

Den hotar allt jag håller kärt

och allt som är något värt

Och västanvinden bringar hit

en stank utav cordovisk skit

Jag sväljer och jag trycker ner

en kväljning och nåt mer

Ref.

Cordovien, Cordovien

på krigets fält vi möts igen

När fingret luktar krut

En cordov har mött sitt slut

Cordovien, Cordovien

Så slutligen vi möts igen

När fingret luktar krut

en cordov har mött sitt slut

Ur fyra åsnors kärleksrus

Cordoverna såg dagens ljus

och hjärtat fick de fullt av stål

Men huvet fullt av hål

Och ej ens deras värsta miner

Skrämmer våra skogskaniner

På Cordovisk bataljon

vi svarar med KANON!

Ref...

Nobel Knekt

Text & musik: Johan Idegård

1. I baretten svang en fjäder,

Vajade och slog i vinn.

Knektens sköna sammetskläder

Speglade hans fria sinn.

Varje man från nobel pär

Ner till karl av enkel täckt,

Vill ha sköna sammetsklär

Och vill vara nobel knekt!

2. Hör trumpeter, pipa, puka

Dåna över berg och nejd,

Och det skall som knektar bruka

Förebåda dödlig fejd.


Varje man…

3. Under mullen som vi trampa

Vilar fallna fäders ben,

Gilles hären synes lysa

I Sankt Göstas helga sken

//: Varje man… ://

Helga Jungfru (Unser liebe Fraue)

Traditionell visa från 1500-talet

Översättning från tyska: Andreas Åkerlund, 2009

Omtolkning: Lars-Erik Åkerlund, 2009-10

Melodi: http://

www.

youtube.

com/

watch?

v = W 5 Z 6 Aez6

T 3 c

1. Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol

Ge en stackars landsknekt, ännu en dags sol

För att inte frysa, gå vi till krögarfar

Kort är stund av lycka, vår sold han girigt tar!

Slå trumman, slå trumman , snart står stridens larm

Genom moln av damm slå sig landsknektar fram

Landsknektar fram!

2. Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol

Ge en stackars landsknekt, ännu en dags sol

Kylan famnar landet, vintern nu är här

Vi rövar bondens skjorta, den honom inte klär

Slå trumman, slå trumman…

3. Damm sväljs under färden, vår pung den hänger

tom

Gillet sväljer världen, må livet dess bli långt

Länderna de darrar, allt motstånd vi förgör

Min käraste därhemma, skall gråta när jag dör

Slå trumman, slå trumman…

4. Mulor håller takten, fanan vajar i skyn

För oss ligger slakten, vår död väntar i dyn

Korn mognat på fälten, gäddan står i ån

Striden synes nära, lyss till trummans dån!

Slå trumman, slå trumman…

5. Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol

När vi slutligt stupat, ge oss evig ro

Under kors belupet, i graven vila få

Med djävulen vi super, och lever fan ändå!

Slå trumman, slå trumman…

Trum, trum, terum tum tum

Trum, trum, terum tum tum,

die Landsknechte zieh'n im Land herum.

Trum, trum, terum tum tum,

mit Trommeldröhnen und Gebrumm.

Es schrillen die Flöten,

das Kriegsvolk, es singt,

es flattern die Fahnen,

es jauchzt und es klingt.

Hei, hei, heißa juchei,

Hoch Eisengatter zieh'n vorbei.

Hei, hei, heißa juchei,

Trum, trum, terum tum tum,

Trum, trum, terum tum tum.

Trum, trum, terum tum tum,

und wieder geht die Trommel um,

trum, trum, terum tum tum,

sie wird nicht müde und nicht stumm.

Sie dreuet dem Cordoven im blutigen Krieg,

wir hör'n sie beim Sterben, wir hör'n sie beim Sieg.

Hei, hei, heißa juchei...

Trum, trum, terum tum tum,

die Trommel trägt die Not herum.

Trum, trum, terum tum tum,

die besten schlägt sie lahm und krumm.

Auf endlosen Wegen, an Trümmern entlang,

bellt fremd uns entgegen der heisere Sang.

Hei, hei, heißa juchei...


Bonden och hans hustru

"Det står en knekt uppå vår gård,"

sade bonden.

"Låt upp dörrn och släpp 'en in!

Kanhända är det vännen min,"

svarade bondens hustru.

"Var ska den knekten sitta då?"

sade bonden.

"På en stol, vid vårt bord,

spela kort och göra hor,"

svarade bondens hustru.

"Vad ska den knekten äta då?"

sade bonden.

"Äggamat på silverfat,

för han har stått i krigsparad,"

svarade bondens hustru.

"Vad ska jag själver äta då?"

sade bonden.

"Surer kål och bruten ål

passar åt en bonde snål,"

svarade bondens hustru.

"Var ska den knekten ligga då?"

sade bonden.

"I min säng, på min arm,

och gänga mig tills jag blir varm,"

svarade bondens hustru.

"Var ska jag själver ligga då?"

sade bonden.

"I svinstian, bredvid svin,

därtill är du ej för fin,"

svarade bondens hustru.

Knektvisa

Musik: In the trade of Jesters /t.ex Jauvet

Text: Fredrik Hoppe

Vi är alla knektar, vi super och vi slåss

vårat hem det är vägen, av eget val förstås!

ref: Dricka vin, smeka kvinnor, den sanna lönen är,

titta djupt ner i stopet, för sanningen finns där!

Vi står och vaktar porten, låter ingen komma in

kylan biter i kinden, det hjälps av brännevin!

ref:

Vi står i främsta ledet, möter fienderna först

vi är alla dödens lie, inget släcker vår blodtörst!

ref:

Ingen kallar oss dom fega, nej ni alla skall få se

innan ni dör av stålet, så ner på knä och be!

ref:

Det finns få som vi betalar, få värda våran sold,

Dyra köpta kvinnor, som blir våra utan våld!

ref:

Kött och vin och silver, inte allt vad vi kan ta

Om vi finner kvinnor, tar vi vad vi vill ha!

ref

Jag slogs mot cordoverna

Originalmelodi: "Jag slog för cordovien"

Text: Karl Victorin

Musik: Mimmi Melkersson

Cordoverna var purkna för att gillet kom

och sade en massa saker som de inte tyckte om.

De satt och sjöng hur de med grenar klappa om

en stackars knekt så att han aldrig mera kom.

De slog för cordovien, det var rätt hårt

när felet är att de ej skiljer rätt på sitt och vårt.

De skrocka elakt åt sin lilla, fula låt

om en knekt som blev "outtömligt" kåt.

Vi låg där och spanade bak deras tält.


Vakposten hade somnat, säg visst var det rätt så

snällt?

Sen hade hon uppå våra metoder gnällt

i förhöret där vi skållhett vatten hällt...

...på hennes fula tryna så det blev knallrött

men hon ska nog inte klaga, för de andra hade dött.

På marken uti lägret var det slipprigt och blött,

för det rann ifrån allt sönderhackat kött.

För vi föll över cordoverna och de föll hårt,

sen plötsligt hade allt de burit med sig blivit vårt.

Vår packsäck fylld med plundringsgods den blev rätt

tung,

så den fick släpas utav vaktposten så ung.

Vi slogs emot cordoverna, men ej så hårt

för att tärna falk i småbitar är inte särskilt svårt.

En ulvfilé är lättskuren, men lejonplåt hårt

så de knuffar vi i sjön med allting på't...

Under frihetsbanér

Orginalmusik och text: Under Svea Baner

Länk till melodi: http://

www.

youtube.

com/

watch?

v = x 6 Y 8 Jg_

ItG0

Under frihetsbanér Helgon seger oss ger;

Då för Handel och Land Äran lyfter sin hand.

Ännu Dönländares mod sig bereder en Stod

Utaf Lagrarne höjd, fast beseglad med blod.

Solden gifve oss frid!

Men om den icke vinnes utan vapen och strid,

Blifve Solden då vår, ögat offre sin tår

Den som giver, ock rätt till vår tacksamhet får.

Cordovjäntorna

Cordoverjäntorna, de är så kåta

Sjung hej, sjung hopp fallerallan lej

Emellan benen går de ständigt våta

Sjung hej, sjung hopp fallerallan lej

De kryper neder hos gifta männer

och fattar smalingen med bägge händer

och långa blickar emot taket sänder,

sjung hej, sjung hopp fallerallan lej!

Låt höra trummor dåna

Text och musik: Lars Alexandersson(?)

Länk till inspelning: http://

www.

youtube.

com/

watch?

v =9u

- htl-

f 5 aA&

feature=

youtu.

be

Vår kära Konstantina

från Hessbrands kalla skog

Ge tröst åt stackars knektar

giv åt oss gyllene sol

När kölden biter illa

Och pungen väger tung

Led oss till ståtligt värdshus

Vi köper mat och rum

Låt höra trummor dåna

trumpeter blås till larm

La la la la la la

Se knekt rycka fram

fram knektar fram

se tusen män marchera

de bryter skogens frid

Sankt Rufus oss beskyddar

nu drar vi ut till strid

se silkesfanor vandra

över åkermark och flod

Snart brinner åkerns säd

och i floden rinner blod

Låt höra trummor dåna

trumpeter blås till larm

La la la la la la

Se knekt rycka fram

fram knektar fram

I fjärran siktas fanor


med flamma och med falk

Cordov min vän jag ber

låt oss bjuda upp till kamp

Vi fäller pik, drar svärd

kanoners vrål jag hör

min käraste där hemma

skall sörja om jag dör

Låt höra trummor dåna

trumpeter slå till larm

La la la la la la

Se knekt rycka fram

fram knektar fram

More magazines by this user
Similar magazines