Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

100

Naturvårdsverket, National Inventory Report 2011, Sweden.

Naturvårdsverket (2011) rapport 6420, Miljömålen på ny grund.

Naturvårdsverket PM 2011-05-13, Utsläpp inom handelssystemet 2010.

Naturvårdsverket, pressmeddelande 2010-05-17.

Naturvårdsverket, Utsläpp av växthusgaser i Sverige 19902010, 2011-12-19.

Naturvårdsverket, Data om tilldelade utsläppsrätter och utsläpp av koldioxid för den

handlande sektorn, 2011-11-22.

Nordic Energy Perspectives (2010), Towards a Sustainable Nordic Energy System.

Näringsdepartementet, intern promemoria 2008-11-05, Konsekvenser för industri vid

förändrad energi- och koldioxidskatt.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Environment

Directorate, Centre for Tax Policy and Administration, Environmentally Related Taxes

and Tradable Permit Systems in Practice, 11 June 2008, COM/ENV/EPOC/CTPA/

CFA(2007)31/FINAL.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Environment

Directorate, Centre for Tax Policy and Administration, Joint Meetings of Tax and

Environment Experts, Interactions between emission trading systems and other overlapping

policy instruments, 8 June 2011, COM/ENV/EPOC/CTPA/CFA(2011)4/FINAL.

Regeringens beslut den 21 juli 2011, M2011/2426/KI.

Regeringskansliet, faktapromemoria 2010/11:FPM113, Översyn av energiskattedirektivet.

Statens institut för kommunikationsanalys, rapport 2008:11, Acceptabla

fördelningseffekter av höjd drivmedelsskatt?

Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen, Hushållens ekonomi (HEK),

inkomstfördelningsundersökningar för åren 19912009.

Statistiska centralbyrån, miljöräkenskaper, data och analyssidor, 2011-11-15

Statistiska centralbyrån, miljöräkenskaper, rapport 2010:2, Miljörelaterade skatter,

subventioner och utsläppsrätter.

Statistiska centralbyrån, MIS 2007:2, SNI 2007, Standard för svensk

näringsgrensindelning 2007. Korrigerad version 2009-02-12.

Statistiska centralbyrån, MIS 2003:2. SNI 2002, Standard för svensk

näringsgrensindelning 2002.

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines