Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Tabell B Drivmedelsbeskattning från år 2009 till 2015 206

fossila bränslen (bensin, diesel, naturgas, gasol)

Bensin och diesel Diesel i arbetsmaskiner

inom

jord- och skogsbruk

m.m.

20092010 CO2-skatt 105 öre/kg Återbetalning

2,38 kr/l

Energiskatt Bensin: 34 öre/

kwh (3,08 kr/l)

Diesel: 13 öre/

kWh (1,33 kr/l)

13 öre/kWh

(1,33 kr/l)

2011 CO2-skatt 105 öre/kg Återbetalning

2,10 kr/l

Energiskatt Bensin: 34 öre/

kwh (3,08 kr/l)

Diesel: 15 öre/

kWh (1,53 kr/l)

15 öre/kWh

(1,53kr/l)

2013 CO2-skatt 105 öre/kg Återbetalning

1,70 kr/l

Energiskatt Bensin: 34 öre/

kwh (3,08 kr/l)

Diesel: 17 öre/

kWh (1,73 kr/l)

17 öre/kWh

(1,73kr/l)

2015 CO2-skatt 105 öre/kg Återbetalning

0,90 kr/l

Energiskatt Bensin: 34 öre/

kwh (3,08 kr/l)

Diesel: 17 öre/

kWh (1,73 kr/l)

biobränslen (etanol, biogas, FAME)

17 öre/kWh

(1,73kr/l)

Diesel i viss

gruvindustriell

verksamhet

Naturgas och

gasol

105 öre/kg x 21 % Naturgas:

105 öre/kg x 59 %

Gasol: 105 öre/kg

x 52 %

0 öre/kWh 0 öre/kWh

105 öre/kg x 30 % 105 öre/kg x 70 %

2,4 öre/kWh 0 öre/kWh

105 öre/kg x 30 % 105 öre/kg x 80 %

2,4 öre/kWh 0 öre/kWh

105 öre/kg x 60 % 105 öre/kg

2,4 öre/kWh 0 öre/kWh

20092015 CO2-skatt 0 öre/kg 0 öre/kg 0 öre/kg 0 öre/kg

Energiskatt 0 öre/kWh 0 öre/kWh 0 öre/kWh 0 öre/kWh

FAME (fettsyrametylestrar) framställs av vegetabiliska eller animaliska oljor, till exempel rapsolja,

för inblandning i fordonsbränslen.

Etanol som låginblandas med bensin skattebefrias för inblandning upp till 6,5 volymprocent.

Biodrivmedel som låginblandas i dieselolja skattebefrias för inblandning upp till 5 volymprocent.

206 Vissa av de angivna beloppen kan skilja sig mot beloppen i lagtexten. Det beror på att vissa belopp

anges med andra enheter i förarbetena än i den slutliga lagtexten. Tabellen visar inte heller ändringar av

skattesatser utifrån förändringar av den allmänna prisutvecklingen.

RIKSREVISIONEN

111

More magazines by this user
Similar magazines