Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

114

Figur B Pris på utsläppsrätter (EUA) inom EU:s handelssystem (andra handelsperioden)

Euro/ton

30

25

20

15

10

5

0

jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov

RIKSREVISIONEN

2008 2009 2010 2011*

* Utsläppsrättspriserna för december 2011 är beräknade fram till den 20 december 2011.

Källa: Thomson Reuters Point Carbon.

Prognos för framtida priser på utsläppsrätter

En metod för att skatta priserna på utsläppsrätter i framtiden är att utgå från

marknadens stängningspriser för utsläppsrätter i kommande perioder. 208 Vid en sådan

skattning framkommer att priset på utsläppsrätter inom handelssystemet kommer

att stiga relativt konstant fram till år 2020. I mitten av december år 2011 förväntade

marknaden ett pris som är lägre än 15 euro per ton fram till år 2019. Se figur C på

nästa sida.

208 Figuren visar stängningspriserna 2011-12-20 för utsläppsrätter som gäller för kommande perioder; EUA

DEC2012, EUA DEC2013 och så vidare fram till EUA DEC2020.

More magazines by this user
Similar magazines