Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

utsläppsrätten och förändrar insatsvarumixen som om företaget faktiskt betalade ett

utsläppsrättspris för varje enhet fossilt bränsle det använder i sin produktion. På kort

sikt är det i praktiken inte troligt att företagen agerar och förändrar insatsvarumixen

som en följd av utsläppsrättspriset. Det är därför viktigt att resultat av modellens

scenarier värderas i ett längre perspektiv.

I och med att modellen antar perfekt konkurrens, det vill säga att produktionen sker så

att den producerade varans pris blir lika högt som marginalkostnaden för produktion,

kommer en extra tillgång, exempelvis en utsläppsrätt, som tillförs företaget att gå direkt

till kapitalägarna.

Tabell C Uppdelning av branscher inom och utanför den handlande sektorn

SNI 2002 Bransch i EMEC

icke handlande sektorn

01 Jordbruk

05 Fiske

02 Skogsbruk

1014 Gruvor

1520 Livsmedel, textil, trävaror

244 Läkemedel

45 Byggindustri

601 Järnvägstransport

602 exklusive 6024 Övrig landtransport

6024 Åkerier

61 Rederier

6364 Stödtjänster, post och tele

5055,(6567),

7174,8085,9095

Parti- och detalj, hotell, restaurang, kreditinstitut och försäkringar,

uthyrning, företagstjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, civila

myndigheter och försvar, andra tjänster

70 Småhus och fritidshus, övrig fastighetsförvaltning

forts.

RIKSREVISIONEN

119

More magazines by this user
Similar magazines