Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Energiskatt införs på fossila bränslen för uppvärmning och drift av stationära

motorer i sektorer där energiskatten i dag är noll, det vill säga inom

industrin, jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna samt för

värmeproduktion i kraftvärmeverk. För dessa sektorer blir energiskattenivån

30 procent av den generella energiskattenivån, vilket med 2009 års skattesatser

motsvarar 2,4 öre per kWh. Motsvarande energiskatt införs också för dieselolja

som förbrukas i viss gruvindustriell verksamhet.

Ytterligare ett antagande som görs i modellen är att industrin på lång sikt inte

längre har möjlighet att delta i programmet för energieffektivisering (PFE) utan

betalar energiskatt vid förbrukning av el motsvarande 0,5 öre per kWh.

Följande ändringar har inte varit möjliga att inkludera i EMEC-beräkningarna: 213

Ändrad definition av begreppet kraftvärmeproduktion, vilket innebär att för

att medge koldioxid- och energiskattelättnad erfordras från och med år 2011 en

verkningsgrad avseende el om minst 15 procent i stället för som tidigare minst

5 procent och mindre än 15 procent.

Utfasning av 0,8-procentregeln i två steg: höjning till 1,2 procent från år 2011 samt

avskaffande från år 2015.

Höjning av koldioxidskatten på naturgas och gasol vid drivmedelsanvändning:

stegvis från (avseende naturgas) 59 till 70 procent år 2011 och 80 procent år 2013

till 100 procent av den generella koldioxidskattenivån 2015.

Fordonsskatten (samtliga ändringar).

213 E-post från Konjunkturinstitutet 2011-06-28.

RIKSREVISIONEN

123

More magazines by this user
Similar magazines