Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Bilaga 7 Övriga metoder

(utsläpp och tilldelning)

Riksrevisionen har använt olika källor för att redovisa näringslivets och hushållens

utsläpp av koldioxid och växthusgaser. De olika källor vi har använt och för vilket

ändamål är följande:

SCB:s miljöräkenskaper, data och analyssidor samt miljöräkenskapernas

simuleringsverktyg för hushållens utsläpp. Miljöräkenskaperna är klassificerade

enligt Svensk näringsgrensindelning 2002 (SNI2002). Data har använts för

att belysa skillnader i utsläpp mellan näringslivet och hushållen samt för att

åskådliggöra hushållens direkta och indirekta utsläpp.

Naturvårdsverkets uppgifter om utsläpp för anläggningar inom den handlande

sektorn. Dessa uppgifter har på Riksrevisionens uppdrag delats in enligt Svensk

näringsgrensindelning 2007 (SNI2007) av SCB. Data har använts för att beräkna

överskott eller underskott av utsläppsrätter och värdet av dessa, se avsnitt nedan.

Naturvårdsverkets senast publicerade uppgifter om utsläpp inom och utanför

den handlande sektorn enligt Naturvårdsverkets rapportering för år 2010. Data

har använts av Riksrevisionen för att redovisa utsläpp av växthusgaser inom och

utanför den handlande sektorn i förhållande till etappmålet år 2020.

Energimyndighetens tilldelning av utsläppsrätter per anläggning som publiceras

på Naturvårdsverkets webbplats. Data har använts av Riksrevisionen för att

beräkna överskott eller underskott av utsläppsrätter och värdet av dessa, se avsnitt

på nästa sida.

SCB:s uppdelning av utsläpp och tilldelning enligt SNI2007

SCB har på uppdrag av Riksrevisionen hänfört Naturvårdsverkets rapportering

av utsläpp per bransch enligt klassificeringen för Svensk näringsgrensindelning

2007 (SNI2007). Också utsläpp från annan användning än de huvudsakliga

processerna för olika branscher ingår i den redovisningen för åren 20052009.

Ett typexempel är utsläpp hänförligt till spillvärme i stål- och metallverk. År 2010 ingår

förbränningsutsläpp från el- och fjärrvärme samt anläggningar inom kemi, livsmedel,

metall, papper, textil, trävaror, verkstad samt sjukhus inom branschen försörjning av el,

gas, värme och kyla. 217

217 Naturvårdsverket pm 2011-05-13 Utsläpp inom handelssystemet 2010.

RIKSREVISIONEN

135

More magazines by this user
Similar magazines