Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

138

2011:23 Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot

en likvärdig betygssättning i grundskolan

2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport

2011:25 It-stödet i rättskedjan

2011:26 Stabilitetsfonden Gör den skäl för namnet?

2011:27 Att hantera brottmål effektivt En utmaning för regeringen och

rättsväsendet

2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur

2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling är styrningen mot

klimatmålet effektiv?

2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket.

Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012

Beställning: publikationsservice@riksrevisionen.se

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines