Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

30

RIKSREVISIONEN

Näringslivets utsläpp av koldioxid

Näringslivets sammanlagda utsläpp för år 2008 var 48,6 miljoner ton

koldioxid. De sammanlagda utsläppen från privat konsumtion, hushållens

ideella organisationer och offentlig förbrukning var 11,7 miljoner ton. 23

Utsläppen skiljer sig väsentligt åt mellan olika branscher. Detta framgår av

figur 2.2 nedan som visar de branscher som hade störst utsläpp år 2008.

El-, gas- och fjärrvärmeindustrin hade högst utsläpp. Andra branscher med

höga utsläpp var rederier samt stål- och metallverk. Rederier är den bransch

som har högst koldioxidutsläpp i förhållande till sitt förädlingsvärde (cirka

0,7 kilo per krona förädlingsvärde). För el-, gas- och fjärrvärmeindustrin och

stål- och metallverk var motsvarande andelar cirka 0,1 respektive cirka 0,2 kilo

per krona förädlingsvärde.

Figur 2.2 Branscher med koldioxidutsläpp över 1 miljon ton 2008 24

El, gas och fjärrvärme

Rederier

Stål- och metallverk

Jord- och stenvaruindustri

Landtransportföretag

Stenkol, petroleumraffinaderier

och kärnbränsle

Flygbolag

Byggindustri

Parti, detaljhandel och reparationer

Massa, papper och pappersvaror

Kemisk industri

Jordbruk

Skogsbruk

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

1 000 ton koldioxid

Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från SCB:s miljöräkenskaper.

23 Riksrevisionens bearbetning av data från SCB:s miljöräkenskaper. I miljöräkenskaperna ingår

också mobila utsläpp och utsläpp från bunkring.

24 Enligt klassificeringen Svensk näringsgrensindelning 2002 (SNI2002).

More magazines by this user
Similar magazines