Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Tabell 2.1 EU-medlemsstater som inte delar ut alla utsläppsrätter gratis utan auktionerar

ut en del utsläppsrätter, genomsnittlig andel och antal utsläppsrätter som årligen

auktioneras

Medlemsstat Genomsnittlig andel

auktionerade utsläppsrätter

årligen under handels-

perioden 20082012

Genomsnittligt antal

utsläppsrätter som

årligen ska auktioneras*

Tyskland 9 % 40 miljoner

Storbritannien 7 % 17 miljoner

Nederländerna 3,7 % 3,2 miljoner

Ungern 2 % 2,7 miljoner

Österrike 1,3 % 0,4 miljoner

Irland 0,5 % 0,6 miljoner

* 1 utsläppsrätt motsvarar en reduktion av 1 ton koldioxidekvivalenter.

Källa: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för klimatfrågor.

Planer för handelsperioden 20132020

Det finns beslut om betydande förändringar av handelssystemets tredje

handelsperiod 20132020. Det återstår dock arbete inför den tredje

handelsperioden och det pågår fortfarande förberedelser inom EU. En nyhet

är att ett gemensamt tak för medlemsstaternas utsläpp införs i stället för

nationella fördelningsplaner. Kommissionen beslutar om nivån på taket,

som är beräknad utifrån det totala antalet utsläppsrätter som fördelats under

handelsperioden 20082012.

RIKSREVISIONEN

39

More magazines by this user
Similar magazines