Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

På grund av ett antal nedsättningar och undantag är skatten på koldioxid

i praktiken lägre än vad skattesatsen visar. Den formella koldioxidskatten

motsvarar generellt sett 1 050 kronor per ton koldioxid för år 2011. 61 Däremot

är den implicita (genomsnittliga faktiskt uttagna) skatten betydligt lägre.

Mellan åren 2003 och 2009 varierade den implicita skatten mellan 422 kronor

och 551 kronor per ton koldioxid. 62

Historiskt sett har skärpningar av vissa styrmedel kompenserats av lättnader i

andra. Ett exempel är att tidigare höjningar av koldioxidskatten på blyfri bensin

fram till halvårsskiftet 2003 balanserades av sänkningar av energiskatten.

Genom att skatterna till stor del tar ut varandra har effekten av höjningarna på

bränslepriserna och i sin tur på koldioxidutsläppen inte blivit så stor som den

annars skulle ha varit. Se figur 3.2 nedan.

Figur 3.2 Energi- och koldioxidskatter, öre/liter blyfri bensin 19912011

Öre/liter

600

500

400

300

200

100

0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Totalt 19911994 Totalt 19952011

Bensinskatt (blyfri bensin)

Koldioxidskatt

Energiskatt (blyfri bensin)

Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från Skatteverket.

61 Se bilaga 2.

62 Riksrevisionens bearbetningar enligt beräkningskonventionerna för koldioxidskatt för dessa år

jämfört med Sveriges totala utsläpp av koldioxid för motsvarande år.

RIKSREVISIONEN

43

More magazines by this user
Similar magazines