Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Tabell 3.1 Utgifter för energi- och koldioxidskatter per industri- och energibransch samt

utgifternas andel av förädlingsvärde**, i miljoner kronor och procent år 2009 76

Branscher* Utgifter, energi-

och CO 2 -skatt

Förädlingsvärde**

Utgifter, andel av

förädlingsvärde (%)

Livsmedelsframställning 128 27 121 0,5

Framställning av drycker 16 4 187 0,4

Tobaksvarutillverkning 0 5 181 0,0

Textilvarutillverkning 7 1 820 0,4

Tillverkning av kläder 0 615 0,0

Tillverkning av läder,

läder- och skinnvaror m.m.

Tillverkning av trä och

varor av trä, kork, rotting o.d.

utom möbler

Pappers- och pappers-

varutillverkning

Grafisk produktion och reproduktion

av inspelningar

Tillverkning av stenkolsprodukter

och raffinerade

petroleumprodukter

Tillverkning av kemikalier

och kemiska produkter

Tillverkning av farmaceutiska

basprodukter och läkemedel

Tillverkning av gummi- och

plastvaror

Tillverkning av andra icke-

metalliska mineraliska

produkter

0 213 0,1

141 17 344 0,8

215 35 409 0,6

2 7 004 0,0

18 1 918 0,9

65 20 260 0,3

6 50 777 0,0

20 10 493 0,2

181 11 771 1,5

Stål- och metallframställning 567 14 595 3,9

Tillverkning av metallvaror

utom maskiner och apparater

Tillverkning av datorer,

elektronikvaror och optik

51 29 381 0,2

2 41 089 0,0

Tillverkning av elapparatur 8 17 281 0,0

76 De redovisade utgifterna för energi- och koldioxidskatter avser bruttoeffekter. De beaktar därför

inte att utgifterna är avdragsgilla vid företagens inkomsttaxering.

forts.

RIKSREVISIONEN

47

More magazines by this user
Similar magazines