Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

48

forts.

RIKSREVISIONEN

Branscher* Utgifter, energi-

och CO 2 -skatt

Tillverkning av övriga

maskiner

Tillverkning av motorfordon,

släpfordon och påhängsvagnar

Tillverkning av andra

transportmedel

Förädlingsvärde**

Utgifter, andel av

förädlingsvärde (%)

31 34 169 0,1

32 87 173 0,0

3 9 935 0,0

Tillverkning av möbler 10 5 994 0,2

Annan tillverkning 4 7 192 0,0

Reparation och installation

av maskiner och apparater

Försörjning av el, gas,

värme och kyla

Totalt industrin och försörjning

av el, gas, värme och kyla

Övriga arbetställen inom

industrin som tillhör företag

vilka är klassificerade i en

annan bransch

16 11 365 0,1

426 39 265 1,1

1 950 491 551 0,4

360 53 952 0,7

Totalt 2 310 545 503 0,4

* Enligt klassificeringen Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI2007). Arbetsställen i

branscherna kolutvinning ingår tillsammans med utvinning av metallmalmer och annan

utvinning av mineral (SNI2007). Dessa arbetsställen har huvudsakligen hänförts till

andra industri- och energibranscher.

** Förädlingsvärde motsvaras här av intäkter minus kostnader (exklusive

personalkostnader), vilket är ungefär samma sak som förädlingsvärde utan hänsyn

tagen till av- och nedskrivningar.

Källa: Riksrevisionens bearbetningar av SCB:s beräkningar i databasen Energi-FRIDA.

Industrins utgifter för klimatrelaterade skatter i förhållande till utsläpp

Det är stora skillnader mellan hur mycket olika branscher behöver betala

för sina utsläpp. När det gäller industri- och energibranschernas utgifter för

klimatrelaterade skatter i förhållande till deras utsläpp, var det branschen

reparation och installation av maskiner och apparater som hade högst utgifter,

1 080 kronor per ton, se figur 3.3. Lägst utgifter för energi- och koldioxidskatter

i förhållande till dess utsläpp hade branschen försörjning av el, gas och värme,

70 kronor per ton. Totalt var utgifterna för energi- och koldioxidskatter i

förhållande till branschens utsläpp i genomsnitt 140 kronor per ton. Det kan

jämföras med hushållens utgifter för motsvarande skatter som var 2 800

kronor per ton, se avsnitt 3.4.1.

More magazines by this user
Similar magazines