Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Figur 3.3 Genomsnittliga utgifter för energi- och koldioxidskatt per ton utsläpp i olika

industri- och energibranscher, kronor per ton år 2009 77

Branscher*

Reparation och installation

av maskiner och apparater

Tillverkning av trä och varor av trä,

kork, rotting o.d. utom möbler

Tillverkning av möbler

Annan tillverkning

Tillverkning av datorer,

elektronikvaror och optik

Tillverkning av övriga maskiner

Tillverkning av kläder

Tillverkning av metallvaror utom

maskiner och apparater

Tillverkning av andra transportmedel

Framställning av drycker

Grafisk produktion och

reproduktion av inspelningar

Tillverkning av elapparatur

Tillverkning av gummi- och plastvaror

Livsmedelsframställning

Tillverkning av läder, läder- och

skinnvaror m.m.

Tillverkning av motorfordon, släpfordon

och påhängsvagnar

Textilvarutillverkning

Tillverkning av stenkolsprodukter och

raffinerade petroleumprodukter

Tillverkning av farmaceutiska

basprodukter och läkemedel

Pappers- och pappersvarutillverkning

Tillverkning av andra icke-metalliska

mineraliska produkter

Tillverkning av kemikalier och

kemiska produkter

Tobaksvarutillverkning

Stål- och metallframställning

Totalt för industri- och energibranscher

Försörjning av el, gas, värme och kyla

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Kronor per ton utsläpp

* Arbetsställen i branscherna kolutvinning ingår tillsammans med utvinning av

metallmalmer och annan utvinning av mineral (SNI2007). Dessa arbetsställen

har huvudsakligen hänförts till andra industri- och energibranscher.

Källa: Riksrevisionens bearbetningar av SCB:s beräkningar i databasen Energi-FRIDA.

77 Klassificering enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI2007). De redovisade utgifterna

för energi- och koldioxidskatter avser bruttoeffekter. De beaktar därför inte att utgifterna är

avdragsgilla vid företagens inkomsttaxering.

RIKSREVISIONEN

49

More magazines by this user
Similar magazines