Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

till riksdagen datum: 2012-02-01

dnr: 31-2011-0269

rir 2012:1

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m

följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Klimatrelaterade skatter Vem betalar?

Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, som är

betydande styrmedel för att nå riksdagens klimatmål. Resultatet av granskningen

redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Finansdepartementet, Miljödepartementet,

Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Skatteverket,

Statens energimyndighet och Statistiska centralbyrån har fått tillfälle att

faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till slutrapport.

Rapporten innehåller slutsatser som avser regeringen och berörda myndigheter

och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Claes Norgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör

Fredrik Engström har varit föredragande. Revisionsledare Madeleine Nyman och

programansvarig Lena Björck har medverkat vid den slutliga handläggningen.

Claes Norgren Fredrik Engström

För kännedom:

Regeringen, Finansdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Skatteverket, Statens energimyndighet

och Statistiska centralbyrån

More magazines by this user
Similar magazines