Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

54

RIKSREVISIONEN

Figur 3.4 Tilldelade utsläppsrätter och utsläpp av koldioxid för den handlande sektorn i

Sverige 20052010

Tusen ton koldioxid

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Första handelsperioden Andra handelsperioden

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Utsläpp av koldioxid i ton Tilldelade utsläppsrätter

Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Priser på utsläppsrätter

Marknadspriset på utsläppsrätter inom handelssystemet har varierat sedan

handelssystemet introducerades år 2005. Till exempel var priset i inledningen

av den nuvarande handelsperioden (20082012) cirka 25 euro per ton

utsläppsrätt. Sedan sjönk priset snabbt till 10 euro per ton i början av år 2009.

Därefter har priset varit omkring 15 euro per ton fram till oktober 2011 då priset

åter igen sjönk till cirka 10 euro. I bilaga 3 beskriver vi prisutvecklingen på

utsläppsrätter mer i detalj.

Marknaden förväntar sig att priset på utsläppsrätter inom handelssystemet

kommer att stiga relativt konstant under perioden fram till år 2020. Fram till år

2019 förväntar sig marknaden ett pris som är lägre än 15 euro per ton. 89

89 Uppgifter om stängningspriser per 2011-12-20 från Thomson Reuters Point Carbon,

se figur C i bilaga 3.

More magazines by this user
Similar magazines