Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Tabell 3.4 Överskott/underskott av utsläppsrätter per bransch och värdet av utsläppsrätterna

20082010 (andra handelsperioden)

Branscher

(SNI2007) 2008 2009 2010*

Utvinning av

metallmalmer

Livsmedels-

framställning

Framställning

av drycker

Textilvaru-

tillverkning

Tillverkning av trä

och varor av trä

Pappers- och

pappersvarutillverkning

Överskott/

underskott

(ton)

Värde

(mnkr)

Överskott/

underskott

(ton)

Värde

(mnkr)

Överskott/

underskott

(ton)

Värde

(mnkr)

Totalt

20082010*

Överskott/

underskott

(ton)

RIKSREVISIONEN

Värde

(mnkr)

35 347 8 143 362 20 44 021 6 63 994 7

127 106 27 77 495 11 204 601 38

8 117 2 8 741 1 16 858 3

0 0 0 0 0 0

85 564 18 66 339 9 151 903 28

954 436 205 1 216 796 173 1 066 030 147 3 237 262 525

Raffinaderier 168 064 36 247 021 35 228 510 32 643 595 103

Tillverkning av

kemikalier och

kemiska produkter

Tillverkning av

farmaceutiska

basprodukter och

läkemedel

Tillverkning av

andra icke-metalliska

mineraliska

produkter

Stål- och metallframställning**

Tillverkning av

motorfordon

Försörjning av el,

gas, värme och

kyla**

Hälso- och

sjukvård

Andra konsumenttjänster

Totalt överskott/

underskott

494 170 106 588 097 83 1 082 267 190

17 530 4 9 0 17 539 4

334 390 72 872 812 124 631 098 87 1 838 300 283

1 135 385 244 3 886 593 552 1 659 524 229 6 681 502 1 025

92 070 20 33 992 5 126 062 25

2 478 070 534 2 624 204 372 2 666 536 368 7 768 810 1 274

1 235 0 4 833 1 3 598 0

832 0 832 0 1 664 0

734 353 158 4 380 374 622 874 605 121 5 989 332 901

* Data per bransch år 2010 är inte direkt jämförbara med tidigare år, eftersom de inte är

fördelade på samma sätt. Det som är för energiändamål ingår i stället i försörjning av el,

gas, värme och kyla.

** Vid beräkningen av överskott/underskott av utsläppsrätter har Riksrevisionen utgått

från Naturvårdsverkets officiella rapportering. I den rapporteringen ingår utsläpp från

Lulekraft AB i branschen stål- och metallframställning eftersom bränsle och utsläppsrätter

härrör från SSAB Luleå.

Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från Naturvårdsverket, Thomson Reuters Point Carbon

och Riksbanken.

57

More magazines by this user
Similar magazines