Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

utgifter för utsläppen per konsumtionsenhet och orsakade också lägst

koldioxidutsläpp från privatbilism och oljeuppvärmning. Ensamstående

kvinnor hade också lägst disponibel inkomst per konsumtionsenhet. 105

Tabell 3.5 Hushållens genomsnittliga utgifter för klimatrelaterade skatter 106 (kronor) och

koldioxidutsläpp (kilo) år 2007 per konsumtionsenhet

Hushållstyp

Ensam-

boende

kvinnor

Ensam-

boende

män

Samman-

boende

utan barn

Samman-

boende

med barn

019 år

Ensam-

stående

kvinnor

med barn

Ensam-

stående

män med

barn

Totalt

samtliga

hushållstyper

Kol-

dioxidskatt

Energiskatt

exkl.

el

Fordonsskatt

Totalt för

koldioxid-,

energi-

och

fordons-

skatt

(exkl. el)

Utsläpp

från

privatbilism

och

olje-

uppvärmning

Energiskatt

på el

600 700 400 1 800 700 800

1 300 1 500 1 000 3 800 1 400 900

2 100 2 400 1 600 6 000 2 200 1 700

1 700 2 000 1 200 4 900 1 800 1 300

800 1 000 600 2 300 800 800

1 400 1 700 1 200 4 300 1 500 1 500

1 500 1 700 1 100 4 300 1 600 1 200

Källa: Riksrevisionens bearbetningar av SCB:s beräkningar i mikrosimuleringsmodellen FASIT.

105 Dessa beräkningar innefattar inte moms på energi- och koldioxidskatten.

106 Utgifter för energiskatt på el är i viss mån hänförda till energi från förnybara källor, till exempel

vattenkraft. Det går tyvärr inte att urskilja vilken el som kommer från förnybara källor. Detta

innebär att en stor del av utgifterna för elskatt inte är hänförliga till några koldioxidutsläpp.

RIKSREVISIONEN

61

More magazines by this user
Similar magazines