Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

68

RIKSREVISIONEN

Tabell 3.8 Effekter av skatteomläggningen 20102015 på industri- och energibranscherna

(baserat på 2009 och 2013 års energianvändning) 125

Industri- och energibranscher* (SNI2007) Skillnader i utgifter mnkr

2009 års volymer 2013 års volymer

Energiskatt

Koldioxidskatt

Totalt Totalt

Livsmedelsframställning 71 0 71 71

Framställning av drycker 9 4 13 19

Tobaksvarutillverkning 0 0 0 0

Textilvarutillverkning 5 4 9 7

Tillverkning av kläder 0 0 0 0

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0 0 0 1

Tillverkning av trä, m.m. utom möbler 30 4 34 90

Pappers- och pappersvarutillverkning 225 150 75 9

Grafisk produktion, m.m. 1 1 2 2

Tillverkning av stenkolsprodukter, m.m. 19 9 28 11

Tillverkning av kemikalier, m.m. 51 31 19 4

Tillverkning av farmaceutiska

basprodukter, m.m.

6 0 6 7

Tillverkning av gummi- och plastvaror 11 7 18 19

Tillverkning av andra icke-metalliska

mineraliska produkter

123 129 6 36

Stål- och metallframställning 319 472 153 374

Tillverkning av metallvaror utom

maskiner och apparater

20 13 33 42

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 1 0 1 2

Tillverkning av elapparatur 5 1 4 6

Tillverkning av övriga maskiner 11 7 18 27

Tillverkning av motorfordon, m.m. 19 10 9 13

Tillverkning av andra transportmedel 1 1 2 4

Tillverkning av möbler 2 1 4 6

Annan tillverkning 1 1 2 3

Reparation och installation av maskiner

och apparater

3 1 4 11

Försörjning av el, gas, värme och kyla 379 410 31 183

Totalt 1 311 1 148 163 248

* Avser industri- och energibranscher SNI 1035. Se tabell H, bilaga 6 för fullständiga

benämningar av branscher. Arbetsställen i branscherna kolutvinning ingår tillsammans

med utvinning av metallmalmer och annan utvinning av mineral (SNI2007). Dessa

arbetsställen har huvudsakligen hänförts till andra industri- och energibranscher.

Källa: Riksrevisionens bearbetningar av SCB:s beräkningar i databasen Energi-FRIDA.

125 De redovisade utgifterna för energi- och koldioxidskatter avser bruttoeffekter. De beaktar därför

inte att utgifterna är avdragsgilla vid företagens inkomsttaxering. 2013 års energianvändning

bygger på Energimyndighetens prognos, som delvis innefattar beteendeförändringar.

More magazines by this user
Similar magazines