Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

80

4.1.4 Fördelningseffekter av klimatrelaterade skatter redovisas inte i

budget- och vårpropositioner

RIKSREVISIONEN

Regeringens redovisning av fördelningseffekter i budgetpropositioner och

vårpropositioner fokuserar på effekter för hushållen och på skillnader mellan

kvinnor och män av regeringens samlade politik. I en särskild bilaga till de

fördelningspolitiska redogörelserna redovisar regeringen vilka underlag som

använts vid beräkningarna. SCB:s FASIT-modell och SCB:s undersökning av

hushållens ekonomi är viktiga underlag för de beräkningarna. När det gäller de

regeländringar som regeringen beaktar i beräkningarna, ingår inte ändringar

av de klimatrelaterade skatterna. 156

4.1.5 De samlade effekterna av skatter och andra styrmedel är inte kartlagda

Regeringen har inte kartlagt samlade effekter och fördelning av utgifter för

energi- och koldioxidskatter och andra skatter med inverkan på klimat- och

energimålen. Avsikten är att sådana kartläggningar ska göras i efterhand till

Kontrollstation 2015. 157

Regeringen har inte redovisat någon bedömning av den handlande sektorns

förväntade utgifter och intäkter från köp och försäljning av utsläppsrätter.

Regeringen redovisar inte heller någon bedömning av värdet av de

utsläppsrätter som tilldelats den handlande sektorn gratis, eller av värdet på

överskottet. Däremot har regeringen redovisat förväntade intäkter till staten

från auktionering av utsläppsrätter från och med år 2012. 158 Dessa intäkter ingår

i statens övriga inkomstreformer och särredovisas inte. Som beskrivits i kapitel

2.2.4. kommer den handlande sektorn att utvidgas från och med år 2012, först

med flyget och därefter med ett flertal andra sektorer.

4.2 Regeringens rapportering i förhållande till målen

I detta avsnitt granskas regeringens rapportering i förhållande till målen till

riksdagen.

Regeringen har inte redovisat någon uppföljning av de klimatrelaterade

skatternas bidrag till etappmålet år 2020. Regeringen betonade dock i

budgetpropositionen för 2011 att analysarbetet ges fortsatt hög prioritet

inom Regeringskansliet. Syftet är att i god tid före år 2020 ha väl avvägda

156 Riksrevisionens genomgång av fördelningspolitiska redogörelser i budget- och vårpropositioner

från och med år 2003 till och med år 2012.

157 Intervju vid Näringsdepartementet 2011-09-15.

158 Prop. 2011/12:1 s. 31.

More magazines by this user
Similar magazines