Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Naturvårdsverket publicerade dock år 2010 en separat uppföljning av

konsekvenser för Sverige av att EU kan komma att skärpa dess klimatmål

från minus 20 procent till minus 30 procent. I den uppföljningen redovisar

Naturvårdsverket också konsekvenser för den icke handlande sektorn. 178

Dessutom leder oklarheter i Naturvårdsverkets rapportering till att det är

oklart vilken faktisk utsläppsnivå som gäller för etappmålet till år 2020 och

därmed måluppfyllelsen. I samband med publicering av uppgifter om utsläpp

av växthusgaser, reviderar Naturvårdsverket också utsläppen för bland annat

startåret 1990 som ett led i rapporteringen av uppfyllelsen av delmålet för

åren 20082012. Dock reviderar myndigheten inte samtidigt uppdelningen

mellan den handlande och den icke handlande sektorn för startåret 1990.

Ett exempel gäller Naturvårdsverkets publicering av uppgifter om utsläppen i

december 2011. 179 En aktuell fördelning skulle behövas för att samtidigt kunna

bestämma utsläppsnivåerna i etappmålet till år 2020 och därmed utvecklingen

av utsläppen i förhållande till det målet.

Det finns också vissa oklarheter beträffande Naturvårdsverkets uppgifter om

utsläpp i förhållande till tilldelning för den handlande sektorn. 180 Det finns

differenser på totalnivå i myndighetens redovisning av tilldelade utsläppsrätter

för åren 2005, 2006 och 2009. Skillnaderna beror på att Naturvårdsverket inte

har uppdaterat vissa uppgifter om nya deltagare i handelssystemet. 181

4.4 Viktiga iakttagelser

Riksrevisionens iakttagelser avser bristen på rapportering. En samlad och tydlig

rapportering behövs för att bedöma om nuvarande och kommande åtgärder är

tillräckliga för att nå klimatmålet samt om olika förorenares utgifter är rimliga.

• Näringslivets samlade utgifter för klimatrelaterade skatter och

utsläppsrätter i relation till utsläppen har inte analyserats av regeringen

och myndigheterna. Den samlade fördelningen av utgifter för

klimatrelaterade skatter och utsläppsrätter mellan branscher har inte

heller rapporterats.

178 Naturvårdsverket Rapport 6384, Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från

20 till 30 procent, s. 72 f.

179 E-post från Naturvårdsverket 2012-01-13.

180 Naturvårdsverket publicerar uppgifter om utsläpp och tilldelning av utsläppsrätter på

myndighetens webbplats och rapporterar uppgifter till EU om den handlande sektorns utsläpp.

181 E-post från Naturvårdsverket 2011-08-26.

RIKSREVISIONEN

85

More magazines by this user
Similar magazines