Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012.

Skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010.

Skrivelse 2010/11:108 Redovisning av skatteutgifter 2011.

Utskottsbetänkanden med mera

Bet. 1998/99:MJU6 Miljöpolitiken, rskr. 1998/99:183.

Bet. 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, rskr. 2005/06:34.

Bet. 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande,

rskr. 2005/06:365.

Bet. 2004/05:SkU16 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter (prop. 2004/05:33),

rskr. 2004/05:133.

Bet. 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, rskr. 2007/08:259260.

Bet. 2008/09:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, rskr. 2008/09:103.

Bet. 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m., rskr. 2008/09:300.

Bet. 2008/09: NU25 Riktlinjer för energipolitiken, rskr. 2008/09:301.

Bet. 2009/10:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, rskr. 2009/10:129.

Bet. 2009/10:SkU21 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen

för 2010, rskr. 2009/10:122.

Bet. 2009/10:MJU25 Svenska miljömål, rskr. 2009/10:377.

Bet. 2010/11:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomster.

Yttr. 2010/11:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2011.

Bet. 2010/11:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, rskr. 2010/11:119.

Bet. 2011/12:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, rskr. 2011/12:99.

Statens offentliga utredningar

SOU 2003:2, bilaga 11, Fördelningseffekter av miljöpolitik.

SOU 2003:38 Svåra skatter!

SOU 2003:60 Handla för bättre klimat.

SOU 2008:105 Långtidsutredningen 2008.

RIKSREVISIONEN

97

More magazines by this user
Similar magazines