Dessutom - Dagen

bilder.dagen.se

Dessutom - Dagen

FoTo: ANgelikA kNäPPer gAllery

FoTo: scANPix

Insikt 12–13

Fransk satir

kritiseras

från alla håll

■ Det franska satirmagasinet

Charlie

Hebdo publicerade i

går teckningar på profeten

Muhammed. 8

FoTo: scANPix

Nyhet om

Jesus fru får

stark kritik

■ Ett tidigare okänt

papyrusdokument

nämner Jesus fru.

Men experter är

skeptiska till fyndet. 6

Vardag 10–11

FoTo: kAreN l kiNg

Långa resor

lockar äldre

■ Men om du reser till

värmen i vinter, glöm

inte att kolla försäkringen.

Debatt 3

Hur

många på

pilgrimsresa i

Israel möter de

kristna palestinierna?

Egon BErglund

Dopet i fokus

när teologi

möter konst

”The silent stream” av Helena Blomqvist.

Torsdag

20 september

2012

Årgång 68

Nr 144

Pris 14 kr

Det finns ingenting

gömt som inte skall

komma i dagen och

ingenting dolt som inte skall

bli känt.

Matt 10:26

Dagen.se

Så ska partier på

gränsen överleva

lars Adaktusson: Förlorad riksdagsplats är inte lika med slutet

■ I tisdags var det fullt i riksdagen

när riksmötet öppnades. Där ska åtta

partier skapa politik, och flera debat-

Ledarkrönika 2

”Hammarskjölds tro

lockar mest i dag”

törer menar att det är för många. Risken

är stor att något parti åker ut vid nästa

val. Men hur rädda ska de vara för att

daniEl grahn, publisher

hamna under fyraprocentspärren?

Dagen har pratat med två partier som

har den erfarenheten. 4–5

bereDDa. Under riksmötets öppnande samlades riksdagens åtta partier. Frågan är vilka av de som lever nära fyraprocentspärren som skulle överleva att åka ur

riksdagen vid valet 2014. FoTo: JessicA gow, scANPix

Ledare 2

Bilden av svenskar som fridsamma stämmer inte

POSTTIDNING A


2

opinion

Vi leVer med bilden av svenskarna

som ett fridsamt folk. Inte

de som i första hand tar till vapen

för att lösa en konflikt.

Men den bilden stämmer inte,

enligt en internationell studie av

attityder. I alla fall när det gäller

att störta diktaturer.

Där applåderar vi militära interventioner

mer än andra européer,

och även mer än amerikaner

och ryssar.

I undersökningen ”Transatlantic

Trends 2012 ” har man frågat

1 000 personer i tolv EU-länder,

samt i USA, Ryssland och Turkiet.

Av svenskarna vill 44 procent

att vi ska ingripa militärt i Syrien.

Frankrike har högre notering

medan bara 35 procent av amerikaner

och 33 procent av snittet

i EU-länder tycker så. Om FN

skulle stå bakom en Nato-ledd

intervention i en diktatur (inte

bara Syrien) blir stödet ännu

högre, 67 procent.

Den positiva inställningen

gäller också att svenskar ger

godkänt till de tidigare genomförda

militära operationerna

i Irak (56 procent), Afghanistan

(62 procent) och Libyen (68 pro-

ledare

cent), de högsta nivåerna bland

undersökta länder.

Man kan tycka att det är en

något naiv bild av väpnade insatsers

möjlighet att skapa stabilitet

i ett land. För Libyen, Irak

och Afghanistan är väl långt

ifrån några harmoniska länder

i dag? Ett Syrien efter en Natoattack,

kanske med Jas-plan

inblandade, skulle också vara ett

djupt sargat, med många civila

offer och återstående problem

att lösa.

Vår världsbild kommer i huvudsak

från medier. Det kan vara

en förklaring till ännu ett avvikande

resultat i undersökningen:

68 procent av svenskarna

har en negativ uppfattning om

den judiska staten, jämfört

med 51 procent av snittet EUmedborgare

och 32 procent av

amerikanerna.

Ur en aspekt är resultatet

inte så märkligt. Medierna ger

oss oftast en bild av att Israel är

boven i Mellanösterndramat.

En anledning till att bland

andra amerikaner, som vi annars

betraktar som cowboys med

revolvrarna skjutklara, ändå är

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

mer militanta

än vi vill tro

”Världssamvetet Sverige” har tappat icke-våldsperspektivet

I korthet

Vårda välfärdsbranschen

■ En utredning ska titta på vilka krav som ska ställas

på privata företag som verkar inom välfärdssektorn,

alltså med vård och omsorg. Inte en dag för

tidigt.

Utredningen presenteras, enligt Ekot, i dagens

budgetförslag från regeringen. Syftet bör inte i första

hand vara att ”sätta dit” företag. Men det behövs

mindre benägna att tro på militära

lösningar än vi, kan ha att

göra med att vi hittills är betydligt

mindre drabbade av att

behöva offra egna medborgare

i krig. I USA räknas de senaste

decenniernas stupade soldater i

tusental.

När det något ironiska begreppet

”världssamvete” myntades,

någon gång på 1960 eller

1970-talen var det som kritik för

att vi svenskar alltid tog till så

stora ord om hur världen borde

styras. Men det som då stod i

fokus var framför allt USA:s krig

i Vietnam. Det kom att dröja

många år innan amerikanerna

avslutade detta krig, efter att

man insåg att det inte kunde vinnas.

Då hade vi ett icke-våldsperspektiv

på konflikterna. I dag

tror vi att vapen löser allt.

Kanske dags för en mer realistisk

syn på omvärlden. Visst ska

vi delta i aktioner som har chans

att skapa ökad stabilitet och fred

i andra länder. Men de aktionerna

har visat sig vara sällsynta.

HaSSE BoStröm

en trygghet för de bolag som sköter sig bra och som

omsätter det mesta av vinsten inom det egna företaget.

Så självklart behövs en reglering för att undvika

att ”rötägg”, riskkapitalister eller inte, etablerar sig

i branschen.

HaSSE BoStröm

Obunden på

kristen grund

KriGeTS OFFer. En utbombad skola i Tel Rifaat, en förstad till Aleppo i Syrien. Tusentals elever kunde inte börja skolan vid terminsstarten

i söndags. Nöden i landet är stor, men är ett militärt ingripande det bästa för landet? FOtO: MuhaMMeD MuheiSen, Scanpix

dagen torsdag 20 september 2012

Hammarskjölds

tro nu hetare

SVarTViTa FOTOn aV den blodige döde generalsekreteraren

– Dag Hammarskjöld – visas nu över

hela världen. I över femtio år efter flygkraschen i

Nordrhodesia (nuvarande Zambia) har bilderna hållits

hemliga. Nu väcks gamla frågor till liv igen. Var

Hammarskjöld ett offer för kalla krigets terrorbalans?

Behövde världens stormakter tysta hans rakryggade

rättspatos? Blev DC-6:an nerskjuten?

I helgen kunde Af-

Många

hade svårt

för en nationalhjälte

som satte

sitt hopp till

Gud.

Ledarkrönika

Daniel Grahn,

publisher

tonbladet, vid sidan av

de makabra bilderna,

publicera vittnesmål

och indicier som skulle

kunna tyda på en mörkläggning.

Förre ärkebiskopen

K G Hammar har

dragit igång en oberoende

juristkommission

för att få klarhet i hän-

delserna under natten mellan 17 och 18 september

1961. Det är beundransvärt, låt oss söka sanningen.

daG HammarSKjöld FaScinerar som en av historiens

få svenska världskändisar. Hans rykte tycks

förändras, utvecklas och växa. Som tjänsteman beundras

hans noggrannhet och disciplin. Som ledare

imponeras vi av hans beslutsamhet att omforma FN

till den självständiga organisation som så många sätter

sitt hopp till i dag. Som diplomat var han lysande

i att lyssna och förhandla. Som människa, en urkraft

av mod och integritet. Trots kritik från både öst och

väst stod han fast i försvaret för de länder som saknade

atomvapen och röst i de fina salongerna.

Världspolitik till trots, den Hammarskjöld som

tycks locka allra mest i våra dagar är den kristne

tänkaren, tvivlaren och trons äventyrare. I portföljen

bredvid den havererade flygkroppen hade Hammarskjöld

packat ner Förenta nationens stadgar,

men också Thomas av Kempis klassiker ”Om Kristi

efterföljelse” och Nya testamentet.

Snart fann man också ett brev till kabinettssekreterare

Leif Belfrage, en lösbladspärm med

titeln Vägmärken. Vägmärken är en sorts dagbok

”rörande mina förhandlingar med mig själv – och

Gud”. Dessa små brottsstycken, ibland böneliknande

tankar har för många blivit vägvisare till tro och

livsmening. Mats Svegfors, Sveriges Radios avgående

vd, kunde i veckan återigen vittna om hur han

fann sin tro, tack vare den döde generalsekreteraren

och hans dagbok.

HammarSKjöldS OVänTade arvegods var länge ett

störningsmoment för hans eftermäle. Många, inte

minst 1960- och 1970-talets akademiker och opinionsbildare,

hade svårt för en intellektuell nationalhjälte

som vid sidan av sin profana gärning satte sitt

hopp till Gud. En världsledare som ville följa tvåtusenåriga

råd och undervisning från en snickarson

i Mellanöstern.

I dag är Hammarskjölds livsgärning lika beundransvärd

som tidigare, men det är hans andlighet

och tro som växer sig starkare i forskning och samtal.

Hans död var en enorm förlust för världssamfundet.

De märkliga omständigheterna kring kraschen

förtjänar ny uppmärksamhet. Oberoende av

detta kommer Dag Hammarskjöld att förbli odödlig,

framför allt som en ödmjuk vägvisare till hopp, tro

och mening.


dagen Torsdag 20 september 2012 3

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

Egon

BErgLund,

med bloggen

”Dessa mina

minsta bröder”

gunnar

StEnBäck,

pensionerad

kyrkoherde

och före detta

följeslagare i

Betlehem.

På hösten åker många kristna

från Sverige på pilgrimsresa till

Israel.

I reseprogrammen, inte minst

i denna tidning, möter oss en

klassisk rutt i Jesu fotspår: Besök

i Jerusalem, bad i Döda

havet, eventuellt besök på Massada,

färd längs Jordandalen

upp till Gennesarets sjö, besök

på platser som Kapernaum, Tabgha,

Saligprisningarnas berg och

Nasaret.

I Nasaret besöks ofta Nazareth

Village, en temapark som visar

hur Nasaret kan ha sett ut under

första århundradet, ett museum

värt ett besök. Men hur många

vet att huvudman för Nazareth

Village är lokala kristna. Ordföranden

i styrelsen är en kristen

palestinier, som är medlem i en

av Nasarets baptistkyrkor.

Cirka 154 000 kristna bor i Israel,

vilket motsvarar 2,1 procent

av befolkningen. Drygt 80 procent

av dem har israeliskt medborgarskap

och de flesta av dem

bor i Galiléen, enligt Israel Central

Bureau of Statistics. Nasaret

är den största staden i Israel

med palestinsk befolkning. Det

är även den stad som har högst

antal kristna.

Pilgrimer besöker kyrkorna

i Nasaret, men hur många av

dessa kristna pilgrimer möter

de kristna, och får samtala med

dem hur det är att vara en kristen

minoritet i den judiska staten

Israel?

Vid besök i Jerusalem promenerar

pilgrimer oftast längs

Via Dolorosa, Jesu lidandes väg.

Men lägger de märke till de små

söta israeliska flaggor som hänger

ut från fönstren eller balkongerna?

Förstår de vad bosättningarna

där innebär av lidande för

den palestinska befolkningen?

Informerar guiden om detta?

Utgrävningarna i ”Davids

stad” som ligger i stadsdelen Silwan

i östra Jerusalem är oftast

ett annat stopp. Men informerar

guiderna besökarna vad som

nu pågår där av etnisk rensning

och husrivningar av palestinska

hem? Hur många körs inte direkt

till Födelsekyrkan, efteråt

till turistaffärerna och eventuellt

till Herdarnas äng när de

besöker Betlehem på Västbanken.

Efter ett par timmar körs de

tillbaka till hotellet i Jerusalem,

ofta via bosättartunneln vid Beit

Jala, så att de slipper se muren.

Av alla pilgrimer som de senaste

åren besökt Betlehem är

det bara en mycket liten del som

övernattar i staden.

Vi skulle önska att varje utländsk

besökare i Betlehem åtminstone

stannade ett dygn och

sov över på något palestinskt hotell

eller i ett gästhem eller i en

familj. Så att de får möta palestinier

och lyssna till deras berättelser

och handla i deras affärer.

Visst är det viktigt att vi, när vi

besöker det heliga landet, besöker

de heliga platserna där Jesus

vandrade och de historiska

judiska platserna för att förstå

kristendomens judiska rötter.

Men varför väljer researrangörer

bort att möta de kristna

där?

snart genomför Dagen en ny

läsarresa av konventionellt slag.

Varför gör inte Dagen en liknande

resa som 2008 när Bilda

var medarrangör? Då fick resenärerna

möta både israeler och

palestinier.

Som prästen i den kristna byn

Taybeh djupt inne på Västbanken

sa till oss: ”Vi är de levande

stenarna av den första kristna

kyrkan”.

”Vi kan inte förstå hur kristna

från Europa och Amerika

kan komma hit för att se kyrkor

och stenar och platser där Jesus

varit, utan att vilja möta sina

kristna syskon här och se hur vi

har det. De ser på oss palestinier

som man ser på djur i bur. Det är

förödmjukande för oss och ovärdigt

kristet liv.

Vi välkomnar alla, som vill

komma och leva med oss här en

kortare eller längre tid och dela

våra liv här”, säger Imad Haddad,

den lutherske prästen i Beit

Sahour, tvillingstad till Betlehem.

Är svaret att ord som ”ockupation,

mur och bosättningar”

inte passar in i den verklighets-

debatt opinion

möten. Vi skulle önska att varje utländsk besökare i Betlehem åtminstone stannade ett dygn och sov över på något palestinskt hotell eller i ett gästhem eller i en familj. Så att de får möta palestinier

och lyssna till deras berättelser och handla i deras affärer, skriver artikelförfattarna. Bilden: Pilgrimer anländer till Jerusalem efter flera månaders fotvandring. FoTo: oDeD BalilTy, scanpix

Möt de kristna i det heliga landet

Debatt Varför väljer pilgrimer från väst bort att möta de kristna

palestinierna, när de besöker Israel? undrar skribenterna.

Vi skulle önska

att varje

utländsk besökare

åtminstone

stannade ett

dygn i Betlehem.

bild dessa kristna resenärer har?

Vågar man eller vill man inte

se dagens verklighet? Varför är

man inte intresserad av att med

egna ögon se och själv bilda sig

en egen uppfattning av verkligheten?

när de sen försöker sig på att

föra debatt om den dagsaktuella

politiken i Israel/Palestina

visar man en skrämmande pinsam

okunskap. Det blir så tydligt

och beklämmande när kristna i

Sverige ifrågasätter sina kristna

palestinska trossyskons strävan

efter en rättvis fred.

Svar direkt

de resor som dagen erbjuder

sina prenumeranter till bland

annat Israel är av olika karaktär.

I höst genomför vi en traditionell

pilgrimsresa, för vilken intresset

varit betydligt större än

för den studieresa som vi anordnade

hösten 2008 tillsammans

med Bilda. Det hindrar inte att

resor av det slaget kan bli aktuella

i framtiden.

Även under en traditionell Israelresa

där besök på de bibliska

platserna är huvudsyftet uppmärksammar

vi dagens politiska

läge på olika sätt, bland annat i

kvällsföreläsningar. Våra resenärer

kommer även denna gång

att ha fått en mångfasetterad

bild av den komplicerade situationen

i dagens Israel när de

återvänder hem till Sverige.

ELISaBEth SandLund,

Dagens representant

på höstens israelresa

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

på sidan 14

Vill du

debattera?

◆ Debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

dagen debatt,

105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke

beställda manus

ansvaras ej. Redaktionen

förbehåller

sig rätten att korta

texten.


4

nyheter Nyhetschef:

Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

dagen Torsdag 20 september 2012

Klarar sig alla partier

Tidigare språkröret Marianne Samuelsson (MP) tror att Sverigedemokraterna skulle få svårast

I och med riksmötets öppnande i tisdags

befinner vi oss mitt emellan två

riksdagsval. I den politiska vardagen

har det länge spekulerats i vilka partier

som kan åka ur. Frågan är, hur rädda

ska de egentligen vara för att hamna

under fyraprocentspärren?

Är det en ättestupa för politiska

partier. Eller kan det vara en

väckarklocka och nystart inför

en ljusare framtid. Att röstas ut

från riksdagen ger onekligen en

hel del nya perspektiv för ett politiskt

parti, och som det ser ut

i dagsläget finns det flera partier

som i opinionsmätningarna

ligger farligt nära den magiska

fyra procentspärren.

Två partier verkar ligga sämst

till (KD och C), medan ytterligare

tre partier med jämna mellanrum

landar med bara någon procents

buffert ner till spärren (FP,

SD och V). Ett snedsprång och

inget av dessa fem partier sitter

säkert. Frågan är, skulle de klara

av livet utanför riksdagen?

erfarenhet

På 1990-talet röstades två riksdagspartier

ut, vid två olika tillfällen.

Och de hanterade sin nya

position på helt olika sätt. Deras

erfarenheter kan vara guld värda

efter valet 2014, om det visar sig

att något parti visar sig bli riksdagslöst.

2partier röstades ur riksdagen

under 1990-talet,

Ny Demokrati och Miljöpartiet.

1994 hade väljarna fått nog av

Ny Demokrati. Efter en mandatperiod

åkte de ut ur det politiska

finrummet med dunder och

brak. Ian Wachtmeister var med

och grundade partiet som på rekordfart

lockade till sig väljarskaror,

som de sedan inte lyckades

hålla kvar.

– Efter att vi åkte ur riksdagen

avgick jag som partiledare

och sa att vi kunde lägga ner

hela verksamheten, berättar Ian

Wachtmeister när Dagen ringer

upp.

Fick partibidrag

Men den nya partiledningen

ville annat. Trots att Ny Demokrati

hamnat under fyraprocentspärren

så fick de fortfarande en

Fakta:

2,5-procentspärren

också viktig

◆ Även partier

som inte sitter i

riksdagen kan få

partibidrag. Ett

sätt är att komma

över 2,5 procent,

vilket berättigar

till en viss ersättning.

◆ Ett parti som

åker ur riksdagen

får också bidrag

för tidigare meriter.

◆ När bidragen

fördelas räknas

de två senaste

valen in, vilket

gör att ett

parti som åker ur

riksdagen fortfarande

får ekonomiskt

stöd.

◆ Bidragen som

man får från det

näst senaste

valet minskar

dock ju längre in i

mandatperioden

man kommer.

Anledningen till

detta bidragssystem

är att ett

parti ska kunna

jobba långsiktigt,

så att de inte står

barskrapade bara

för att de förlorat

ett val. Bland

annat handlar

det om att hantera

alla anställda

inom ett parti.

◆ Partibidragsnämnden

har

hand om frågor

som rör statligt

stöd till partier,

och bestämmelserna

finns

skrivna i SSF

1972:625.

del partibidrag, vilket höll liv i

arbetet några år till.

– Att partier ska få pengar när

de åker ut, det är något som de

har beslutat om själva för att de

är rädda för vad som ska hända.

Personligen tycker jag att

de inte borde ha ett sådant stöd,

säger Ian Wachtmeister.

Han berättar att Ny Demokrati

tog emot pengarna, för

att sedan använda dem till inre

strider. Ian Wachtmeister säger

att hela efterspelet förstörde

det goda rykte som han ansåg

att Ny Demokrati en gång hade.

Efter valförlusten 1994 kördes

partiet i botten, och hela karusellen

för det populiststämplade

partiet beskrivs enklast med

upp som en sol och ned som en

pannkaka.

profilering

Om något riksdagsparti skulle

åka ur riksdagen vid nästa val

har Ian Wachtmeister ett råd för

att överleva. Att profilera sig.

– Då kan kristdemokraterna

bli kristna och leva vidare, exemplifierar

han med.

– Folkpartiet kan möjligen

ramla i bitar, de skulle kunna

prata sönder sig själva om de

åkte ur riksdagen. Men Centerpartiet

är ett folkrörelseparti,

med stark grund i hela riket, så

de skulle kunna klara sig.

Men den viktiga frågan, enligt

Ian Wachtmeister, är inte

vilka partier som riskerar att

åka ur. Utan vilka som måste

finnas i regeringsställning efter

nästa val.

– Det är bara S och M som

måste det. Båda partierna har

en organisation som inte klarar

av en förlust, de skulle förlora

så mycket kompetent folk. Därför

kommer de att regera tillsammans,

är hans stalltips.

Lobbar för Alf svensson

Ian Wachtmeister insisterar

på att han menar allvar med

denna oheliga allians, och pekar

på att det fungerar i vissa

kommuner. I nästa sekund passar

han också på att ge KD ett

vitaminpiller som skulle föra

dem upp mot tio procent i det

kommande valet. Allt som behövs

är att byta partiledare. Inte

till Odell, Busch, Acko eller någon

annan som det snackades

om för ett tag sedan. Nej, Ian

Wachtmeisters tips är att återinsätta

den gamle partiledaren

och vännen Alf Svensson.

Ett annat parti som på 1990-talet

åkte ur riksdagen var Miljöpartiet.

De hade också suttit en

mandatperiod när väljarna svek

partiet år 1991. Året efter tog

Marianne Samuelsson över som

ett av partiets språkrör.

på gränsen. Annie Lööf, Göran Hägglund och Jan Björklund vid riksmötets öppnande på tisdagen.

– Rent konkret så hade vi

inte samma chanser att synas

och höras. Vi kunde inte lägga

några motioner eller finnas

med i den dagliga politiken.

Det var en väsentlig skillnad

mot tidigare, berättar hon.

– Vi fick lägga om strategi,

och jag kom ihåg att vi reste

runt mycket i landet för att besöka

partiorganisationen. Vi

lade ner mycket energi på att

bygga upp självförtroendet för

att stärka organisationen inför

kommande val.

Efter riksdagsutträdet ändrade

de i organisationen så att

MP blev mer sammanhållet.

De skrev också nya stadgar.

– Rent ekonomiskt hade vi

Ian

Wachtmeister.

Marianne

Samuelsson.

fortfarande partistöd kvar. Så

vi hade faktiskt bättre ekonomi

efter att vi åkte ur riksdagen

än innan vi kom in, säger

Marianne Samuelsson.

Trygghet i systemet

Hon tycker att det är logiskt

att det finns pengar även för

partier som åker ur riksdagen,

för att det ska finnas någon

form av trygghet i systemet, så

att inte anställda i ett parti ska

sparkas hals över huvud.

Pengarna var en av anledningarna

till att MP kunde

komma tillbaka, men det fanns

också andra saker som vägde

tungt.

– Vi hade funnits så länge


dagen Torsdag 20 september 2012 5

Redigering: Helena Waern

nyheter

i riksdagsvalet 2014?

att överleva vid ett valnederlag

De representerar tre partier som mellan varven ligger farligt nära den magiska fyraprocentspärren. FoTo: Claudio BResCiani, sCanpix

innan vi kom in i riksdagen, så

vi hade en stabilare organisation

än vad exempelvis Ny Demokrati

hade. De kom in väldigt snabbt,

och partiet byggdes runt två personer.

Vi hade byggt vårt parti på

en lokal bas, vilket bar det hela.

Dessutom tror jag vår syn på ledarskap

var viktigt, inte så personorienterat,

utan med språkrör

som för ut partiets talan.

Tror du att något parti skulle klara

av att åka ur vid nästa val?

– Det som är viktigt när man

åker ur riksdagen är att man har

en ideologi som kittar samman

partiet, en grund att stå på som

skiljer sig från andra partier.

Då finns det förutsättningar att

komma tillbaka.

Marianne Samuelsson säger

att det också rör sig om människors

individuella val. Många kan

säkert tänka sig att engagera sig

på annat håll när det går dåligt

för ett parti. Så det är inte helt

lätt att hålla kvar all kompetens.

Varningsord

Av de fem partier som ligger

närmast fyraprocentspärren vill

Marianne Samuelsson skicka

med ett varningsord till de tre

små allianspartierna.

– Blockpolitiken suddar ut

lite av de ideologiska frågorna

som partierna har. Ett alliansparti

som poängterar allianspolitiken

för mycket får nog

Åker

något parti

ur riksdagen

i valet 2014?

svara på Dagen.se

svårt om det åker ur riksdagen.

Men det parti som skulle få

det absolut svårast vid ett valnederlag

är, enligt Marianne Samuelsson,

Sverigedemokraterna.

– De har inte en lika upparbetad

organisation som de andra

har. Att ha en bra organisation

kan bära en hel del.

Men ytterst handlar det inte

om hur ett parti organiserar sig

om de vill överleva ett valnederlag.

Det viktiga för en comeback

är slutligen att fånga upp de unika

politiska frågorna.

jacob zeTTerman

jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 15

Fråga: Vilket parti skulle klara

sig bäst utanför riksdagen?

Lars Adaktusson,

politisk reporter

Det finns inget riksdagsparti som påminner

om Ny Demokrati, som gick upp som

en sol och ned som en pannkaka. Riksdagspartiernas

konstruktion ser inte ut på det sättet.

Att komma under fyra procent betyder inte slutet,

vare sig för KD eller C som ligger sämst till

i opinionsmätningarna. Åker de ur riksdagen

skulle de tvingas att ompröva mycket av sin

politik, vilket blir en smärtsam process. Men

för att det ska bli riktigt kritiskt så behövs flera

val på rad under fyra procent.

Den fråga som jag tycker är mest intressant

att ställa är om två partier i valets slutskede är

nere under fyra procent, hur blir det då med

stödröstningen? Att stödrösta fungerar när det

gäller ett parti som ligger dåligt till. Men det är

svårt att stödrösta på två partier.

Stina Morian,

analyschef på opinionsinstitutet Yougov

Det är bara två partier som riskerar att åka

ut, C och KD. Bäst chans att komma tillbaka

tror jag att KD har, för de har varit utanför

riksdagen förut, de har legat under fyra

procent i opinionsmätningarna länge, så de har

nog någon form av beredskap.

Men om KD förlorar alltför mycket i valet,

och inte lyckas skaffa sig de stödröster de tidigare

haft, då kommer de få problem. Hamnar

de nere vid två procent, då behövs de inte riktigt

i svensk politik.

C har aldrig varit utanför riksdagen, så det

är nog svårare för dem att komma tillbaka. De

har en svagare organisation nu än tidigare, och

medlemskåren har blivit drastiskt mindre. Men

C har väldigt mycket pengar, för dem gäller det

att investera pengarna på rätt sätt, vilket skulle

kunna hjälpa dem.

De småpartier som vill vinna röster tror jag

måste våga sticka ut. KD måste sätta på sig en

konservativ kappa för att locka fler och inte behöva

leva på stödröster. Men i så fall måste de

vara beredda på att dra på sig vansinnigt mycket

fiender.


6

nyheter

översatt. Karen King tror

att texten troligen först kan

ha skrivits på grekiska under

det första århundradet för att

senare översättas till koptiska.

Nu ska fler kemiska tester

göras för att bättre säkerställa

åldern på fragmenten.

FoTo: Rose LincoLn, scanpix

dagen Torsdag 20 september 2012

”Jag trodde inte att

fragmentet var äkta”

Harvardprofessorn Karen King har haft papyrusbladet i sin ägo sedan 2010

Nu kommer ”Evangeliet om Jesus fru”.

Harvardprofessor Karen King har i veckan presenterat

ett antikt papyrusfragment som nämner

Jesus fru.

–En av flera ”upptäckter” som de senaste åren

slagit ned som en bomb och förväntas ge världens

kristna en svår chock, säger en ironisk Per Beskow,

docent i religionshistoria.

–En av flera ”upptäckter” som de

senaste åren slagit ned som en

bomb och förväntas ge världens

kristna en svår chock, säger en

ironisk Per Beskow, docent i religionshistoria.

En anonym samlare ska ha gett

professor Karen King det gula

och trasiga papyrusbladet redan

2010.

– Jag trodde inte det var äkta

och var inte intresserad, säger

hon till Washington Post.

Karen King blev ändå övertalad

att låta andra forskare undersöka

materialet. Flera av dessa menade

sedan att fragmenten förmodligen

var autentiska.

Karen King tror att texten troligen

först kan ha skrivits på grekiska

under det första århundradet

för att senare översättas till

koptiska. Nu ska fler kemiska tester

göras för att bättre säkerställa

åldern på fragmenten.

Det är gula och trasiga fragment

som nu fått stor uppmärksamhet

i olika svenska tidningar.

Här och där kan ord eller någon

halv mening urskiljas i fragmenten.

Det står bland annat ”förneka.

Maria är värdig” och ”inte

jag. Min mor gav mig”. De kontroversiella

orden som lyfts upp i

tidningarna är ”Jesus sa till dem:

Min fru ...” Resten av meningen

är borta. King kallar fragmentet

för ”Evangeliet om Jesus fru”.

– Den kristna traditionen har

länge menat att Jesus inte var

gift, även om inga säkra historiska

bevis finns för det antagandet,

säger hon i ett uttalande enlig

Washington Post.

Bevisar inte att Jesus var gift

Samtidigt tillstår hon att fragmentet

inte bevisar något annat

än att frågan kring sexualitet och

äktenskap debatterats också under

antiken. Det bevisar inte att

Jesus skulle ha varit gift.

Per Beskow säger professor

Karin King gjort sig känd för att

ägna sig åt studier av gnostiska

texter som hon gärna likställer

med de bibliska texterna.

– Men de har aldrig hört till

den kristna traditionen. Redan

på 100-talet, om inte ännu tidigare,

sa de kristna ledarna att de

inte ville ha något med gnostikerna

att göra. Gnostikerna själva sa

ungefär ”det är nog bra med kristendom

men vi vet lite mer, kom

till oss i stället”. De accepterades

inte då, och inte heller i dag.

Beskow menar att det finns feministiska

intressen bakom. Karen

King vill att kyrkan ska acceptera

kvinnliga präster och att hon

tycker sig hitta stöd hos gnostikerna.

Hon har tidigare skrivit bland

annat ”Evangelium enligt Maria

Magdalena: Jesus och den första

kvinnliga aposteln” med utgångspunkt

från gnostiska skrifter.

– Hennes senast fynd ingår i

samma projekt. Det får stå för

henne vad hon vill med detta,

men jag ser det som spekulationer.

När det handlar om historisk

trovärdighet är det här lilla fragmentet

inget att bygga något på.

stor likhet med andra texter

King uppger själv att fragmentet

har stor likhet med andra

texter skrivna under det första

århundradet, speciellt Thomasevangeliet,

Mariaevangeliet och

Filipsevangeliet.

Mikael Tellbe, teologie doktor i

Nya testamentets exegetik och lärare

på Örebro teologiska högskola,

känner väl till Kings forskning.

– Hon har gjort sig känd som

en duktig forskare som har skrivit

en del bra kring gnostiska texter,

men min spontana reaktion

kring det här är att det blivit en

höna av en fjäder och att det mer

handlar om vad journalisterna

gör av det hela. King säger själv

att det mycket väl kan handla om

en metafor när det talas om en

fru i texten.

– Det finns ju en grupp gnostiker

som hävdat att Jesus var gift,

men vad gör man av det när den

stora majoriteten texter säger annorlunda?

säger Mikael

Tellbe.

Kerstin Doyle

kerstin.doyle@dagen.se

08-619 24 40


dagen Torsdag 20 september 2012

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

AndAkT. Skolan har ett 60-tal elever och Angel Moskov uppskattar att ungefär tio procent av dem brukar gå på

andakten. FoTo: sTRandskolan

Friskola förbjuds att

att erbjuda andakter

på schemalagd tid

Den kristna friskolan Strandskolan

i Vilhelmina får inte hålla

andakter på schemalagd tid.

Skolinspektionen säger nej trots

att medverkan i andakterna är

frivillig och att elever som inte

vill delta erbjuds läxträning.

– Eftersom andakten genomförs

på schemalagd tid inom skolans

val är detta att betrakta som

undervisningstid och därmed

inte tillåtet enligt skollagens bestämmelser

om konfessionella

inslag i undervisningen, skriver

Skolinspektionen.

Får vara konfessionell

Myndigheten understryker att

undervisningen vid fristående

skolor får ha konfessionell inriktning.

Men med andakter på

schemalagd tid är det annorlunda,

skriver Västerbottens-Kuriren.

Strandskolan, som drivs av

Vilhelmina fria församling, har

hittills haft ett schemalagt pass

om en halvtimme per vecka då

eleverna erbjuds andakt. Nu är

det slut med det.

Skolinspektionen har också

synpunkter på personalens kompetens.

Bara 41 procent av lärarna

är högskoleutbildade. Detta

måste skolans huvudman se

över, menar Skolinspektionen.

Rektor begick misstag

Skolans rektor, Angel Moskov,

menar att Skolinspektionens

kritik mot andakten beror

på ett litet misstag. Andakten är

frivillig, men schemalades som

en del av skolans val, vilket är ett

antal timmar som skolan själv, i

viss utsträckning, får bestämma

över.

– Jag tog timmarna på morgo-

nen från skolans val, och då anser

Skolinspektionen att eftersom

det är taget från skolans val

så är det att betrakta som undervisning

även om det är frivilligt.

Det var mitt fel att jag gjorde så,

säger han till Dagen.

Skolan har ett 60-tal elever

och Angel Moskov uppskattar

att ungefär tio procent av dem

brukar gå på andakten. Samlingarna

kommer att fortsätta, även

efter kritiken.

– Vi flyttar bara andakten till

rasttid, säger han.

Leif OTTenVang

leif.ottenvang@dagen.se

08-619 24 00

jOnaTan SVerker

redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

Partierna tävlar om att reda upp i välfärden

regeringen vill utreda krav på

företag i vård, skola omsorg, V

vill ha vinstförbud och S försöker

bestämma sig för en egen linje.

Det kan ta år tills bransch och

väljare vet vad som gäller.

Efter rapporteringen om riskkapitalisternas

intåg i välfärdssektorn,

vårdskandaler och uppmärksammade

vinstöver föringar

till skatteparadis har vinst eller

inte i välfärden blivit en av de

hetaste politiska frågorna.

Nu tillsätter regeringen en ut-

redning om vilka krav som ska

ställas på företag som ska bedriva

skattefinansierad verksamhet.

Den ska vara klar våren 2014. En

eventuell etisk kod kan bli en sak

som ingår.

– Jag utesluter inte att utredaren

kan komma med resonemang

av den typen, säger finansmarknadsminister

Peter Norman (M)

som är den i regeringen som

ansvarar för frågor om kommuners

ekonomi och förvaltning.

Nyligen föreslog Socialdemo-

kraterna i Stockholms län just

att en etisk kod bör slås fast för

välfärdsföretag. Andra delar av

S och arbetarrörelsen, som S i

Malmö och LO, vill båda införa

en ickevinst-princip.

Vänsterpartiets ledare Jonas

Sjöstedt ser utredningen som

ett tecken på att partiets kritik

mot vinstuttagen i välfärden biter.

Han anser att etisk kod inte

räcker för att uppnå målet att

skattepengar ska gå enkom till

verksamheterna. TT

I korthet: Sverige

7

nyheter

Ojämställda män mår sämre

■ ■Ojämställda

män mår sämre än jämställda, skriver

Dagens Medicin. En studie av cirka 700 personer

som lever i parförhållanden med barn visar nämligen

att män som tar mindre än halva ansvaret för

hushållsarbetet mår sämre än andra. Framför allt

om de själva tycker att förhållandet inte är jämställt.

Enligt forskaren Lisa Harryson vid Umeå universitet,

som står bakom studien, är det osäkert vad

sambandet beror på. Kanske, resonerar hon, känner

dessa män av att de inte lever upp till samhällets

förväntningar på dem. TT

Fler söker vård utomlands

■ ■Allt

fler svenska patienter söker vård utomlands,

skriver Dagens Medicin. Förra året sökte 3 017

svenskar ersättning från Försäkringskassan för

vård utomlands. Det är en ökning med nästan 1 000

patienter jämfört med året dessförinnan. De allra

flesta, 2418 patienter, fick sin ansökan beviljad. TT

Barn får ej livräddande behandling

■ ■Alla

barn som föds med allvarlig syrebrist kyls inte

ned, en potentiellt livräddande behandling. Bara

under de senaste två åren gick minst 37 barn som

uppfyllde alla kriterier miste om behandlingen. Det

konstaterar Hjärnfonden tillsammans med Boubou

Hallberg, överläkare vid neonatalverksamheten vid

Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Att kyla ned hjärnan vid akut syrebrist ökar chansen

till frisk överlevnad med 50 procent. Men trots

att behandlingen varit standard i drygt fem år får

inte alla barn tillgång till den.

– Det är oacceptabelt att den enda behandlingen

som finns för att rädda barn som föds med syrebrist

inte används fullt ut, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare

för Hjärnfonden. TT

15:23

Så mycket kostar en liter bensin

efter att ledande bensinbolag i går

sänkte priset med 10 öre per liter.

Ökad risk för vildsvinsolyckor

■ ■I

höst är det extra stor

risk att krocka med ett

vildsvin – populationen

har vuxit dramatiskt

de senaste åren

och förra årets milda

vinter har också gjort

att fler djur överlevt.

Hittills i år har nästan

2 000 olyckor med

vildsvin rapporterats

in till polisen. Sänkt

En liten del av den ökande

vildsvinspopulationen.

FoTo: scanpix

hastighet och vaksamhet bakom ratten är råden från

Nationella Viltolycksrådet för att undvika olyckor.

Viltolyckorna ökar generellt från andra halvan av

september till slutet av december. TT

Jan Ertsborn (FP) ny vice talman

■ ■Riksdagen

valde på onsdagen en ny

tredje vice talman. Det är folkpartisten

Jan Ertsborn från Hallands län

som ersätter Liselott Hagberg, som

utsetts till landshövding i Södermanlands

län.

Jan Ertsborn är advokat och född

1944. Han har suttit i riksdagen sedan

2002 och har senast varit vice

ordförande i civilutskottet. TT

Jan

Ertsborn.


8

nyheter

dagen Torsdag 20 september 2012

Nya satirteckningar på

Muhammed publicerade

Franskt magasin fick hård kritik av Frankrikes premiärminister: Varför måste man provocera?

Trots hård kritik valde det franska satirmagasinet

Charlie Hebdo att publicera teckningar på profeten

Muhammed i veckans nummer. Illustrationerna

kommer att ”chocka de som vill bli chockade”, sägs

det i ett uttalande.

Frankrikes premiärminister

Jean-Marc Ayrault skriver enligt

nyhetsbyrån Reuters i ett pressmeddelande

att publiceringen

av Muhammedteckningarna är

olycklig. Och Gérard Daucourt,

katolsk biskop i Nanterre, säger i

en radiointervju med France Inter

att han är både ledsen och bedrövad

över publiceringen.

– Varför måste man återigen

provocera, särskilt i en så känslig

period som den vi befinner oss i

nu? Jag förstår inte.

”Vi gör karikatyrer av alla”

Satirmagasinet Charlie Hebdo

är känt för att göra narr av det

politiska etablissemanget och of-

fentliga personer och magasinets

chefredaktör Stephane Charbonnier

säger till nyhetskanalen

i>Télé att de har rätt att fortsätta

med den traditionen.

– Vi gör karikatyrer av alla,

varje vecka, och när vi gör det

med profeten så kallas det för

provokation.

Han konstaterar också att om

Charlie Hebdo skulle sluta trycka

satir på grund av påtryckningar

eller av rädsla för att väcka anstöt

så skulle det innebära att de

tvingas sälja 16 blanka sidor varje

vecka.

Tidpunkten för publiceringen

av teckningarna på Muhammed

är extra känslig med tanke

Jean-Marc

Ayrault.

på den omtalade

filmen

”Innocence of

Muslims” som

väckte starka

känslor bland

muslimer för

en vecka sedan.

Frankrike

är det europeiska

land som

har flest muslimska medborgare

och så sent som i söndags grep

polisen omkring 150 människor

som planerade att delta i en olaglig

demonstration nära USA:s

ambassad i Paris.

En muslim i rullstol

På framsidan av veckans nummer

av Charlie Hebdo syns en

teckning på en muslim i rullstol,

körd av en ortodox jude, och texten

”Driv inte med oss”. Enligt

den franska tidningen Le Monde

finns det dessutom teckningar

inne i magasinet som bland an-

nat visar profeten Muhammed i

”vågade situationer”.

Som en direkt följd av veckans

nummer av Charlie Hebdo beslutade

Frankrike på onsdagen

att stänga ambassader och skolor

i ett 20-tal länder på fredag.

– Jag har naturligtvis utfärdat

instruktioner om att särskilda

säkerhetsåtgärder ska vidtas i

alla de länder där det här skulle

kunna innebära problem, säger

utrikesminister Laurent Fabius

enligt nyhetsbyrån AFP.

Sålde slut

AFP skriver också att det aktuella

numret av Charlie Hebdo

snabbt sålde slut på vissa håll. I

Belleville, en stadsdel i Paris, köade

kunder vid tidningskioskerna

när de öppnade morgonen.

– När vi öppnade klockan 6

i morse stod det redan en man

och väntade med en stor summa

pengar i handen. Han köpte alla

exemplaren av Charlie Hebdo

FoTo: Michel euler, scanpix

Fakta:

Bilder på

Muhammed

och

bildförbud

◆ Koranen

innehåller inget

generellt bildförbud,

men

väl förbud mot

avgudabilder.

Bland haditherna

(traditionerna

om vad profeten

har sagt och

gjort) finns det

några utsagor

som kan – och

har tolkats – som

att bildframställningar

av varelser

med livssjäl

(människor, djur,

änglar, demoner)

är klandervärda

eller förbjudna.

(naTionalencyKlopedin)

aNSVarig.

Ansvarige utgivare

för satirmagasinet

Charlie Hebdo

visar upp numret

där teckningarna

på profeten

Muhammed finns.

och berättade sedan att han tänkte

förstöra dem i likhet med alla

andra tidningar som han kunde

hitta hos försäljarna på hörnet,

säger en man.

Upprört muslimer tidigare

Charlie Hebdo har flera gånger

tidigare upprört muslimer i

Frankrike. 2006 tryckte de Muhammedteckningarna

som även

publicerades i Jyllands-Posten

och förra året gav de ut ett specialnummer

där profeten Muhammed

stod som ansvarig utgivare. I

samband med den publiceringen

förstördes stora delar av redaktionen

i ett brandattentat samtidigt

som magasinets webbplats

också hackades.

På onsdagen utsattes webbplatsen

än en gång för en nätattack

som innebar att

den kraschade.

johannes ottestig

johannes.ottestig@dagen.se

08-619 24 75


dagen Torsdag 20 september 2012 9

Redigering: Helena Waern

I korthet: Världen

Japanprotester i Kina dör ut

■ ■Efter

fyra dagars ilskna protester mot Japans planer

på att köpa några omstridda öar i Östkinesiska havet

har demonstrationerna i Kina ebbat ut.

Kinesiska myndigheter verkade i går också mer

aktiva i sina försök att återskapa lugn. Utanför Japans

ambassad i Peking, där aggressiva protester

hållits, var det tomt på demonstranter. Förutom

mindre protester utanför det japanska konsulatet i

Shanghai fanns det inga rapporter om demonstrationer

i Kina.

Kontroversen är dock inte över än. Xi Jingping,

som väntas bli Kinas nästa president, kritiserade

Japans beslut att köpa de omstridda öarna.

– Japan borde tygla sitt beteende och sluta med

ord och handlingar som underminerar Kinas överhöghet

och territoriala integritet, sa Xi vid ett möte

med USA:s försvarsminister Leon Panetta. TT

Mjukvarumogul vill bli president

■ ■Mångmiljonären

och välgörenhetsidkaren

Ahn Cheol-soo ställer

upp i presidentvalet den 19 december

i Sydkorea. Om den populäre

mjukvarumogulen, som i

dagsläget inte backas av något parti,

vinner skulle det innebära ett

stort skifte i sydkoreansk politik.

Ahn Cheol-soo.

I den bok som ses som hans

politiska manifest kritiserar Ahn

Cheol-soo tillväxtjätten Sydkoreas ekonomiska politik

och förespråkar i stället en ”svensk modell”.

Ahn Cheol-soo vill även se ett skifte i relationen till

Nordkorea. Att isolera nord leder bara till ökade

spänningar, skriver han. TT-AFP

2

av de viktigaste delarna i

det paket som ska ge EU en

gemensam flyktingpolitik

godkändes i går.

Suu Kyi vill se hävda sanktioner

■ ■Burmas

oppositionsledare Aung

San Suu Kyi säger att hon vill se

ytterligare lättnader i sanktionerna

mot den burmesiska regeringen.

De västerländska sanktionerna

mot Burma har redan lättats

sedan regeringen i Burma antagit

en rad politiska och ekonomiska

reformer.

– Jag anser inte att vi behöver

Os Guinness

till Sverige

Os Guinness är en av världens främsta kristna

opinionsbildare, samhällsdebattörer och apologeter

– en profetröst in i vår tids kultur.

Onsdag 26/9 kl 19:00, Betlehemskyrkan, Stockholm

”A New Christian Renaissance”

Torsdag 27/9 kl 10:30, Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala

”A world safe for diversity”

Torsdag 27/9 kl 14:30, Ekumeniska Centret, Alvik

”A world safe for diversity” – Lansering av ”The Charter of Conscience”,

på svenska Samvetsfördraget

Fredag 28/9–söndag 30/9 huvudtalare på konferensen

”Tillbaka till samtiden”, Tabernaklet, Göteborg. Anmälan www.apologia.nu

Arrangörer:

Aung San Suu

Kyi.

klamra oss fast vid sanktioner i onödan. Jag vill att

vårt folk ska få ta ansvar för sitt eget öde, sa hon vid

sitt första större framträdande under sitt besök i

USA. TT-AFP

Mer info:

www.sea.nu

nyheter

Invandring viktigt för

latinoväljare i USA

Polis i Arizona får nu rätt att

kräva bevis på medborgarskap

när de stoppar misstänkta brottslingar,

till exempel fortkörare.

Kritiker anser att den tuffa lagen

är rasistisk mot spansktalande så

kallade latinos – en viktig grupp i

höstens presidentval.

Lagen SB1070,

syftar till att

stoppa inflödet

av papperslösa

migranter. Jessica

Lawrence,

som har mexi-

kanska rötter

och som TT

Jessica Lawrence.

mötte på ett kulturcenter för latinos

i Phoenix, dömde ut lagen

redan innan den slutligt godkändes

av en distriktsdomstol i går.

– Det är rasism. Många latinos

är rädda för att bli gripna, säger

hon.

Lawrence har föräldrar från

Mexiko men är amerikansk medborgare

och planerar att rösta i

höstens val. För henne är ett an-

Fakta: Arizona

◆ Arizona ligger

i sydvästra

USA och har en

lång gräns mot

Mexiko. Delstaten

har omkring

6,5 miljoner

invånare, varav

en tredjedel

är födda utanför

USA (i

huvudsak i

Mexiko). Dessutom

beräknas

460 000

papperslösa

migranter vistas

i delstaten. (TT)

nat lagförslag – Dream Act, som

har debatterats i kongressen i flera

år – den viktigaste valfrågan.

– Den gör det möjligt för barn

till papperslösa invandrare att få

medborgarskap, säger Lawrence.

Moralfrågor

Inne på kulturcentret är dess

chef Mario Mendia dock snabb

med att slå ihjäl myten om att

alla latinos är demokrater.

– Mellan 60 och 70 procent

uppskattas vara demokrater. Men

det finns republikaner och oberoende

bland oss, säger Mendia.

Mario Medina.

Rosa Acuna.

– Och många latinos är katoliker,

för dem är moralfrågor som

homoäktenskap viktiga. De kan

lockas av Republikanerna i år.

Säsongsjobb

Rosa Acuna, som håller på att

lasta sin bil vid stormarknaden

Ranch Market i de spanska kvarteren

i South Phoenix, är upptagen

med andra tankar. Hennes

föräldrar bar henne över gränsen

till USA när hon var en bebis, hon

känner sig som amerikan men

har inget uppehållstillstånd.

– Jag önskar att jag fick rösta

– och att jag hade råd att läsa till

sjuksköterska, säger hon.

TinA MAgnergård Bjers, TT


10

vardag

Redaktör: Therese Peterson 08-619 24 80 feature@dagen.se

tema: senior

Allt fler seniorer

åker på långresa

tony och lilian larsson: ta chansen att resa medan du orkar

”Om du vann 10 000 konor vad skulle

du då använda pengarna till?”

Vid varje opinionsundersökning

som görs bland seniorer är svaret på

den frågan solklart. De skulle resa.

De pensioneraDe 40-talisterna

reser mer än tidigare generationer

har gjort. Och då pratar vi

inte bara bussresor, utan även

långt bort och länge. Och då

helst till solen och värmen.

Något Tuwe Arvidsson, vd

på Grand Tours, som arrang-

erar just seniorresor, instämmer

i.

– Generellt vill jag påstå att

äldre reser betydligt mer i dag.

Dels är de mer resvana, dagens

seniorer var ju pionjärer på

1960-talet när de åkte på de första

charterresorna till Mallorca

och Kanarieöarna.

DaGens föräldrageneration är

även ”påhejade” av de egna barnen,

menar han, som uppmuntrar

sina föräldrar att resa ut och

se världen.

– En annan drivkraft är önskan

om det livslånga lärandet.

Men långtidsresandet är inte

en semester, menar Tuwe Arvidsson,

utan ett sätt att leva.

– Det är en reseform som ökat

kraftigt de senare åren. Man

reser till sydligare breddgrader

över vintern – bort från mörker

och kyla.

tony och lilian Larsson från

Nyköping är två av de svenskar

som har spenderat flera vinterperioder

utomlands.

– Det ökar livskvalitén högst

väsentligt, säger Tony Larsson.

Han och Lilian har rest mycket

genom åren. De längsta perioderna

har de tillbringat i spanska

Benidorm.

Visst, det har kanske kostat

lite mer att leva utomlands än

att vara hemma, men för Larssons

har det varit värt det. Alla

gånger.

– Om det blir dyrt beror på

Spanien

toppar listan

De mest populäralångsemestrarna

bland

seniorer, enligt

tuwe arvidsson,

på Grand tours:

◆ Andalusien i

Sydspanien.

◆ Mallorca.

◆ Alanya i Turkiet.

Glöm inte

medicinen

tony larsson

tipsar innan

långresan:

◆ Skaffa ett

bankkort med

kredit som du

betalar efterhand.

Ha inga

bankkort med

egna pengar på,

så du blir av med

allt om du förlorar

det.

◆ Ha gärna en

liten buffert i

landets valuta.

◆ Ta med bankdosan.

Du kan

besöka internetcafé

för kontakt

via internet.

◆ Glöm inte

medicin som du

tar hemma.

trivs utomlanDs. Tony och

Lilian Larsson från Nyköping har

tillbringat flera vinterperioder i

spanska Benidorm. FoTo: pRivAT

hur du reser, hur du bor och

vad du kostar på dig.

För samtidigt tillför det väldigt

mycket gott till livet, menar

Tony Larsson.

– Ja, man får nya vänner, lär

sig nya språk, nya seder och får

prova nya maträtter.

alla kanske inte är så resvana,

och då kan tröskeln till att ta

sig iväg en längre period, kännas

lite väl hög, men Tony uppmuntrar

fler att våga.

– Ta chansen att resa medan

du orkar och själv kan bestämma

över din kropp och tid. Läs

på om landet du vill besöka och

ta kontakt med vänner som har

erfarenhet av resor.

Att Tony och Lilian varit

så mycket just i Benidorm är

faktiskt lite av en tillfällighet.

Det började med att Tony,

som är utbildad kyrkomusiker

och även har medverkat i alla

Minns du sången-produktionerna,

fick en packe noter som

han började titta igenom.

– Där låg plötsligt en lapp

med orden ”Jobba i Spanien”.

Det var Skandinaviska turistkyrkan

som sökte en pianist

och efter att ha tänkt en stund

skickade jag iväg ett mejl, och

tänkte sedan inte mer på det.

tre veckor senare ringde det

på mobilen när han var i parken

med barnbarnen.

– ”Du har sökt ett jobb”, sa

de, och jag svarade att, nä, det

tror jag inte, jag är ju 70 år. Men

då var det från turistkyrkan och

de ville ha mig dit, men jag var

inte säker på att jag hade lust.

Men 2008 åkte min fru och jag

dit i ett par månader.

seDan Dess har det blivit fyra

säsonger i solen, som de inte

vill vara utan, även om det har

hänt att de har fått tillfälle att

testa spansk sjukvård. Som den

gången Tony blev infekterad av

småkryp vid en vandring och

fick utslag över halva kroppen,

eller när Lilian ramlade och

slog sig.

– Vi var i Benidorm då och

tog oss till ett privatsjukhus i

närheten. Vi kom dit klockan

11.00 och en timme senare åkte

Om det blir

dyrt beror på

hur du reser, hur du

bor och vad du

kostar på dig.

vi hem. Då hade vi hunnit träffat

läkare, passerat akuten, fått

en röntgen och träffat läkaren

igen. För det betalade vi ingenting,

för vi hade våra försäkringsbevis

med oss. Det ska

man alltid ha i passet, sitt försäkringsnummer.

Försäkringen

täckte besöket och vi hörde

inget mer om det.

en annan GånG de fick nytta av

sin försäkring var i Kenya.

– Alla på resan blev magsjuka,

men Lilian blev så dålig att

vi var tvungna att flytta fram

vår hemresa och vara kvar några

dagar. Jag tog med alla kvitton

hem till försäkringsbolaget,

och döm om min förvåning,

men vi fick till och med traktamente

för de dagar

vi var tvungna att bli

kvar extra i Afrika.

Therese PeTersoN

therese.peterson@dagen.se

08-619 24 80

dagen Torsdag 20 september 2012

en plats i solen. Långtidsresandet är populärt bland

seniorer. ”Det är en reseform som ökat kraftigt de senare

Se över dina

När du är utomlands längre perioder

är det viktigt att kolla upp

vilka försäkringar man har, och

vad som gäller om olyckan är

framme.

För den som har en hemförsäkring

täcks normalt både sjukvård

och ambulansflyg i upp till

45 dagar, hos vissa bolag upp till

60 dagar.

Ska du vara borta längre, behövs

en tilläggsförsäkring.

– Man förlänger försäkringen

med så många dagar man ska

vara borta, och den gäller även

om du skulle befinna dig på

Kilimanjaros topp, menar Stellan

Hansson på Folksam.

Krävs det någon specialförsäkring

om man har en kronisk sjukdom?

Man

förlängerförsäkringen

med så

många

dagar man

ska vara

borta.


dagen Torsdag 20 september 2012

Redigering: Danne Sundell

åren. Man reser till sydligare breddgrader över vintern – bort från mörker och kyla”, säger Tuwe Arvidsson på Grand

Tours, som arrangerar resor för seniorer. FoTo: scanpix

försäkringar innan resan

– Det är nog bra om man ser

över, för det kan skilja sig beroende

på vilken sjukdom det

gäller.

På flera bolag finns ett tilllägg

som också täcker avbeställningsskydd

samt ger möjlighet

till ersättningsresor om du hamnar

på sjukhus eller ordineras

sängläge.

– Men om du behöver uppsöka

sjukhus är ett bra råd att först

ringa SOS International för att

höra vilket sjukhus som är bäst

att åka till, där försäkringsförfarandet

fungerar smidigast, säger

Stellan Hansson.

Ett annat sätt att förstärka

reseskyddet är att betala resan

med bankkort. Då tillkommer

ofta avbeställningsskydd men

även ersättning för förseningar

och försenat bagage. Via vissa

bankkort får du även självriskskydd

på hem och personbil under

tiden du är borta.

Det exakta skyDDet beror

dock lite på vad du har för sorts

kort, menar Carina Lauritzen,

på försäkringsbolaget IF som

samarbetar med Handelsbanken.

– Men avbeställningsskyddet

gäller bara om du blir akut sjuk

eller drabbas av olycksfall innan

avresa och kräver då ett läkarintyg

för att godkännas som giltigt

skäl.

Vad händer om väskorna försvinner?

– Då finns det vissa shablonbelopp.

Om dina väskor är borta

mer än fyra timmar får du handla

för 2 000 kronor. Är de borta

i ytterligare 24 timmar får du

handla för 5 000 kronor till.

och även om Du själv blir försenad

under resan kan du få ersättning,

om du har betalat med

kort.

– Ja, om du blir försenad mer

än fyra timmar får du 600 kronor,

i åtta timmar får du 1 200

kronor. Men det gäller bara om

du köpt en tur- och returresa,

säger Carina Lauritzen.

ThereSe PeTerSon

◆ Ta kopior av pass, biljetter

och andra viktiga

handlingar, och förvara

dem inte på samma

ställe som originalen.

◆ om du har rätt till

svensk sjukvård har

du inom EU också rätt

till sjukvård i det land

du besöker till samma

pris som hemma. Men

då krävs att du har ett

europeiskt sjukförsäkringskort,

EU-kort, som

du beställer från Försäkringskassan.

◆ som pensionär kan

du behöva ett särskilt

intyg som visar att du

har pension från sverige

vilket ger rätt till

kostnadsfria läkemedel.

Det beställs också från

Försäkringskassan.

◆ Dock täcker inte

kortet privat sjukvård,

tema: senior

Beställ sjukförsäkringskort

Beställ ett EU-kort från

Försäkringskassan.

I helt nyrenoverade lokaler, vid sjön Flaten i Rönninge,

bedriver vi vård-, demens- och korttidsboende.

Tel 08-534 740 40

www.rosstorp.nu

Huvudman: Filadelfiaförsamlingen

i Stockholm

Välkommen till Edsätra äldreboende

Vi erbjuder personlig omsorg utifrån

dina behov. Tillsammans formar vi

spännande och trevliga dagar.

Bogsätravägen 27 • 127 38 SKÄRHOLMEN

Tel 08-97 03 40 • www.edsatra.se

hemtransport, och annat

som en reseförsäkring

innehåller.

◆ sos international är

försäkringsbranschens

serviceföretag och

erbjuder bland annat:

• Service 24 timmar om

dygnet

• Medicinsk assistans

• Ambulanstransporter

• Kontakt med SOSläkare

• Hemtransport

• Alarmcentral bemannad

dygnet runt:

tel +47 22 96 50 05

sos@health.sos.eu

11


Foto: LoviSa RinGBoRG

12 DAGEN torsdag 20 september 2012

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Utställning

Loreen och Danny firar 300-årig kyrka

■ När Råda kyrka i Mölnlycke

på lördag firar sitt 300-årsjubileum

väntas storpublik. Bakom

församlingshemmet byggs

nu en stor utomhusscen på

vilken Danny Saucedo och Loreen

kommer att sjunga nu på

lördag. Den nykomponerade

duon uppträder tillsammans

med en symfoniorkester.

konst möter teoLogi. Sju konstnärer deltar i den nya utställningen ”Ytspänning”, där modern konst möter teologi. På bilden ses ”Holding Breath” av Lovisa Ringborg (något beskuren), ”Feather Child”

Konstnärer tolkar dopet

Flera konstnärliga uttryckssätt representerade i utställningen Ytspänning: målning, foto,

Ytspänning är temat för en utställning

om och runt dopets sakrament,

som öppnade i helgen i Katarina

kyrka i Stockholm. Här ger moderna

konstnärer tolkningar och associationer

till sakramentet.

– VaD innebär det att leva i sitt

dop? Många reflekterar kanske

aldrig över det. Vi hoppas att

utställningen kan bli en dialogpartner

i en sådan reflektion,

säger Inger Hansson Danared,

präst i församlingen.

Kyrkan har i historien haft en

stor och viktig roll för konsten.

I dag beundrar vi gärna konsten

i gamla kyrkor runtom i världen,

men det är mer sällan som kyrkan

är platsen där ny konst visas.

Men i helgen invigdes en utställning

som tar fasta just på

modern konst, och låter konsten

bli en dialogpartner i ett

existentiellt samtal. Ytspänning

har producerats för att visas i

fyra kyrkor i Stockholmsområdet,

och är ett samarbete mellan

församlingarna och Åmells

Rent Your Art inom ramen för

Kultursamverkan 2012 i Stockholm

stift.

sju konstnärer medverkar,

sex av dem svenska, och den

sjunde, skulptören Lucy Glendinning,

är brittisk. Inget av

verken har skapats just för utställningen,

men verken har

valts för att de har teman eller

symbolik som anknyter till dopet.

Varje verk har också tolkats

eller kommenterats av en

teolog eller präst i den utställningskatalog

som är gjord till

utställningen.

I Katarina kyrka visas ver-

Foto: GaLLeRi andeRSSon/SandStRöM

ken de tider kyrkan är öppen.

Verken är vackert hängda längs

väggarna mitt i kyrkan. Här

finns flera olika konstnärliga

uttryckssätt representerade:

målning, foto, videokonst och

skulptur.

Helena Blomqvist – nyligen

med stor uppmärksammad separatutställning

på Fotografiska

i Stockholm – bidrar med

The Silent Stream, ett verk

som andas stillhet och ger en

drömsk atmosfär. Maria Friberg,

också aktuell i höst på Fotografiska,

bidrar med en bild

som skapar tankar om makt,

maktlöshet, yta kontra djup.

Lucy Glendinnings ljuvliga

pälsklädda människobarn får

säkert många att fundera över

sårbarhet och närhet till skapelsen

och Skaparen. I Stefan

Ottos videoverk handlar det

i stället om rörelse. Kameran,

7

konstnärer deltar

i utställningen:

◆ Stefan otto

◆ Lovisa

Ringborg

◆ Lucy

Glendinning

◆ Mats Hjelm

◆ Meta

isaeus-Berlin

◆ Maria Friberg

◆ Helena

Blomqvist

som är placerad så att den minner

oss om bilfärder, visar samtidigt

vägen som ligger framför,

och bilder ur backspegeln. Här

är det resan, kanske livsresan,

som står i centrum.

Den som söker bilder av dopceremonier

eller önskar mer eller

mindre övertydliga kristna

symboler kommer att bli besviken

på utställningen. Här handlar

det om att pejla djupet av

vad dopet betyder.

Vad innebär det att ha en tro

på den livsresa som Stefan Otto

skildrar? Är kvinnan i Lovisa

Ringborgs vackra foto på väg

upp ur vattnet, är hon på väg

ner, eller befinner hon sig i ett

tillstånd som karakteriseras av

just ytspänning?

– Vi valde rubriken på utställningen

därför att vi tyckte att

begreppet Ytspänning var en

Foto: Scanpix


DAGEN torsdag 20 september 2012

Redigering: Jakob Ihfongård

Gammal musik på nytt sätt på festivalen ”Ripasso”

■ Klassisk musik från renässansen

och barocken står i centrum för

festivalen ”Ripasso”, som genomförs

för andra gången i Huddinge

i arrangemang av Svenska kyrkan.

Ripasso betyder revidering, och det

handlar om att framföra gammal

musik på nytt sätt. Festivalen hålls

20–23 september. Mer information

finns på www.ripassofestival.se

av Lucy Glendinning och “Körsbärsträdet” av Meta Isaeus-Berlin.

i Katarina kyrka

videokonst och skulptur

bra bild. Vi lever ovanpå vattnet,

men vi kan sjunka ibland. Detta

är ett kristusmönster. Vi går

från död till liv, men vi upplever

också ständigt små dödar i livet,

som gör att vi sjunker under

ytan. En kristen tro innebär att

det finns någon som är med oss,

som bär oss, så att vi kommer

upp till ytan igen, säger Inger

Hansson Danared, som valt ut

verken i samarbete med Kerstin

Lord, konstvetare och intendent

på Åmells Rent Your Art, partner

i projektet.

att aRbeta meD dopet som

tema för utställningen kändes

angeläget, menar Inger Hansson

Danared och Kerstin Lord.

– Dopet är ju ett av sakramenten,

och ett viktigt inslag i kyrkans

aktiviteter. Många reflekterar

kanske aldrig över vad dopet

innebär. Vi hoppas att utställ-

Foto: GALLERI ANDERSSoN/SANDStRöM

ningen kan bli en dialogpartner

i sådana reflektioner. Vad innebär

det att leva i sitt dop? säger

Inger Hansson Danared.

– Dopet är ju en ingång till något.

En föresats. Man vill att ens

livsväg ska se ut på ett visst sätt,

säger Kerstin Lord.

Det är viktigt

– kyrkan predikar

ofta bara

med ord, men

konsten ger en

dimension till.

De inbjudna konstnärerna har

överlag varit mycket positiva till

att deras verk visas i kyrkor.

– Ja, och flera av dem har

också sagt att de tycker att

det är just en kyrka deras verk

ska finnas i, till exempel Mats

Fakta:

Ytspänning

◆ Ytspänning visas

15/9–8/11 i

fyra olika kyrkorum

i Stockholms

stift: Flemingsbergs

församling,

Hedvig Eleonora,

Katarina och Sofia

kyrka.

◆ Projektet ingår

i Kultursamverkan

2012 i Stockholms

stift och

görs i samarbete

med gallerister

och Åmells Rent

Your Art.

Les Musiciens de Saint-Julien.

Hjelm, vars verk förmedlar

känslan av ikonografi, säger

Kerstin Lord.

i FleRa FöRSamlinGaR kommer

det att ordnas med samtalsgrupper

i samband med visningen

av utställningen. Här kan

man i grupp reflektera över tankar

och associationer som väcks

om dopet och om livet genom

de konstverk som visas.

– Vi brukar också hänvisa till

konst som vi visar under gudstjänsterna

och på så sätt inlemma

konsten i teologin. Det är

viktigt – kyrkan predikar ofta

bara med ord, men konsten ger

en dimension till och den vill vi

ta vara på, säger Inger Hansson

Danared.

Inger AlestIg

inger.alestig@dagen.se

08-619 24 51

13

Tråkigt nog har politiker

slutat tala om utopin, drömmen

om vart vi är på väg.

Regissören Mattias Andersson i SvD,

intervjuad om sin nya ungdomspjäs om drogmissbruk,

Kalendern 20–30 sep

Vill du tipsa om något till Kalendern? Mejla insikt@dagen.se

■ Torsdag 20 september

Stockholm. Kår 393 17.30. Konsert med engelska

bandet treasure Fields och svenska Crowpush.

■ Fredag 21 september

JönköpinG. Pingstkyrkan

19.00. ”Psalmer i storbandstappning”

– konsert med

Mikael Järlestrand, Lena-Maria

Klingvall och Habo Big Band.

■ Lördag 22 september

Stockholm. New Life 19.00. Konsert med treasure

Field och A treehouse Wait. Entré.

JakobSbeRG. Aspnäskyrkan 17.00. Releasekonsert

för ny cd-skiva. Aspnäskyrkans kör sjunger

texter av Dag Hammarskjöld tonsatta av Stig Andersson,

dirigent för kören.

■ Söndag 23 september

noRRköpinG. Centrumkyrkan 18.00. Konsert

med kören Da Capo under ledning av Gunilla Frödén.

Nisse Bergman från Läkarmissionen

medverkar.

Rättvik. Pingstkyrkan 18.00.

Konsert med Anna Maria Bergqvist.

■ Måndag 24 september

DöRaRp. Sommarhemmet Sundet 18.00. Måbra-kväll:

”Alla vill bli lyckliga, men hur blir man

det?” - leg psykologen Alf B Svensson föreläser

om konsten att skapa ett rikt och meningsfullt liv.

Kvällsmat. Förhandsanmälan.

■ Tisdag 25 september

toRSlanDa. Kulturhuset Vingen

18.30. ”Livet blir inte alltid

som man tänkt sig – ibland blir

det bättre!” – föreläsning

med författaren och

stå-upparen Jonas

Helgesson. Musik:

Ungdomskören

Recreation.

Jonas Helgesson

■ Onsdag 26 september

tä by. Grindtorpskyrkan 18.30. Världens barnkonsert

med Perla Bjurenstedt.

Stockholm. Underbara Bar 19.30. Klubb manifest:

”tillsammans för Sverige – möte mellan människor

och tro”. En kväll med artisterna Zifa (för

kvällen i trioformatet), soulsångtrion Sunny Cats

och iranska pop/vissångaren Ashkan Pooya.

kaRlholmSbRuk. Missionskyrkan 12.00. Bir-

Gitta Edström och Swante Bengtsson spelar och

sjunger. Insamling till missionsarbete i Indien.

■ Torsdag 27 september

vetlanDa. Pingstkyrkan 14.00. Allträff - Marita

& Paul Snälls, Nässjö, framför programmet ”I dur

och moll - om trubaduren Nils F Nygren”.

■ Fredag 28 september

Stockholm. Sabbatsbergs kyrka 19.00. Gospelmässa

med Lunchkören.

■ Lördag 29 september

SöDeRtälJe. Missionskyrkan

19.00. Konsert – Kjell Lönnå och

Sundsvalls kammarkör. Entré.

■ Söndag 30 september

Stockholm. Engelbrekts kyrka 18.00. Sollentuna

gosskör uppför ”Credo Ergo Sum - Jag tror alltså

är jag”. Piano: Stefan Lindgren. Stråk: CredoQuintetten.

Dirigenter: Maria & David Stadell. Entré.


14

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41 debatt@dagen.se

En enda människas ord

och handlingar kan få

långsiktiga konsekvenser

och ändra historiens gång.

Håkan arenius, från dagen.se/bloggar

Haveri kring tillgänglighet

– även i kommunerna

ArtikelN ”HAVeri kring tillgängligheten”

införd den 25

juli i Dagen, författad av funktionshindersforskaren

Jörgen

Lundälv, Göteborg, är i högsta

grad berättigad och angelägen

att följa upp. Lundälvs erfarenheter

av statliga myndigheters

ointresse för arbetet med tillgängligheten

är anmärkningsvärd

och inte mycket bättre

tycks det vara i den kommunala

eller den privata sektorn.

På ett seminarium, som jag

deltog i under Almedalsveckan,

presenterade Sveriges största

företag inom personlig assistans

– Humana AB – sin tillgänglighetsbarometer

för 2012. Denna

redovisar en uppföljning och

utvärdering av landets alla kommuners

arbete med att förbättra

tillgängligheten.

tillgäNgligHetsbArometerN

för 2012 visar att många av landets

kommuner behöver vidta

fler och kraftfullare åtgärder för

att öka tillgängligheten. Humana

redovisar goda förslag som

kommunerna bör genomföra i

samarbete med lokala organisationer

som företräder personer

med funktionsnedsättning.

Vid utgången av 2010 skulle

samhället ha varit tillgängligt

Om en gudstjänst i Sveriges Radio

söNdAgeN deN 19 Augusti sändes

i Sveriges Radio en gudstjänst

från Stilla rummet vid

Malmö högskola med kristna

och muslimer som medverkande.

Alla religioner är jämställda

här. Muslimsk bön i etablerade

moskéer är män i strumplästen,

näsan i golvet; Allah är stor.

i NämNdA gudstJäNst bad en

muslim med fria ord (!) och jag

Dagens fråga (18 mån)

Var det rätt av lufthansa att vägra flyga de iranska kvinnorna?

Ja 90 %

Nej 6 %

Vet inte 4 %

◆ Antal svarande på Dagen.se: 691

Vid utgången

av 2010

skulle samhället

ha

varit tillgängligt

för

alla.

Tidigare

artikel

dagen den

25 juli 2012.

Tänk

om en

kristen hade

bett motsvarande

bön.

Härligt om våra

protester, via mejl

och Lufthansas FB-sida,

gjorde lite nytta!

tillgäNgligHet. Framsynta lokal politiker och kommunala förvaltningar

borde än mera verka för undanröjande av hinder för tillgänglighet

och samtidigt bli tydliga föredömen för andra aktörer, skriver Sven-Ove

Rylner. Bilden: Tillgänglighetsmarsch i Göteborg 2011. Foto: ScANPix

för alla, enligt såväl internationella

som nationella politiska

överenskommelser. Alla enkelt

avhjälpta hinder för tillgänglighet

skulle då ha undanröjts.

Nu är det hög tid för tydligare

och ambitiösare initiativ från

våra politiker.

kommuNerNA borde ha stora

möjligheter att förbättra tillvaron

för enskilda personer och

därmed vara en viktig aktör.

Framsynta lokal politiker och

antar att han stod upp på sina

fötter med skorna på; Gud, låt

islam bli etablerad.

täNk om eN kristeN hade

bett motsvarande bön för sin

trosrörelse med en muslim vid

sin sida i svensk radio. Då hade

det blivit liv i luckan. Med diskrimineringslagen

som stöd.

Men i sekulariserad och

skandinavisk aningslöshet

hördes ingen reaktion. Enfald

eVa Hultén

kommunala förvaltningar borde

än mera verka för undanröjande

av hinder för tillgänglighet

och samtidigt bli tydliga

föredömen för andra aktörer.

AllA mäNNiskor har rätt till

ett bra liv och nu är det hög tid

att många hjälps åt och gemensamt

agerar för att skapa

ett samhälle som är tillgängligt

och användbart för alla.

Man tar inte ombord folk mot deras

vilja, vad är det för policy? Kan inte

polisen hämta eller flytta brottslingar då?

Flygbolaget sätter sig ju över samhällets

regler i allmänhet. stefan PeHrson

Sven-Ove RyLneR

i omtalad mångfald. Vad bad

denne muslim om egentligen?

Jag kan bara ana.

det Här iNträffAde samma

helg som Ramadan avslutades,

med matfrosseri, och som

numera uppmärksammas i alla

medier, ett bevis för att islam

är etablerad.

IngegeRD TILLenIuS

Mest läst på Dagen.se

1) Piensohos utmaning till politikerna

2) Sekulär fundamentalism lika farlig som den religiösa

3) Unga kristna tog över Finlandsfärjan

4) Nya spekulationer om att Jesus var gift

5) Evangelikal pastor ser mormonkyrkan som en sekt ...

Vill du debattera?

dagen torsdag 20 september 2012

◆ Debattartiklar och insändare skickas till:

debatt@dagen.se | Dagen debatt, 105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

◆ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

19 SEPt

Mitt förbund ska inte

stödja Ship to Gaza

läste i Vårdfokus nr 8/2012 om kanslichef

Åsa Andersson och Svensk Sjuksköterskeförenings

samt Vårdförbundets stöd till aktionen

Ship to Gaza.

Jag har svårt att se det förenligt med SSF:s

och Vårdförbundets uppdrag, eller mitt som

sjuksköterska, att stödja en sådan aktion. Om

det hade gällt att bryta en verklig blockad hade

jag haft viss förståelse för det, men nu är Israels

blockad inte av

humanitär art.

Jag dikterar inte

vad folk ska tycka eller

tänka, och om Åsa

Andersson som privatperson

tycker det

är okej med raketregn

över Israel får det stå

för henne, men SSF

och Vårdförbundet

borde hålla sig för

goda för att ställa sig

på ena sidan (terroristernas) i en konflikt där

båda sidors befolkning fått lida så mycket.

om sHip to gAzA verkligen vill vara solidarisk

med Gazas befolkning kan man angöra en israelisk

hamn och därifrån vidarebefordra varorna

till Gazas befolkning via någon av de fem

gränsövergångarna.

Men det är klart att detta inte är lika spektakulärt.

SSF kan då också låta någon representant

utan problem följa med. Det vill säga om

ingen terrorgrupp beskjuter övergången.

Själv ser jag en aktion som Ship to Gaza bara

som ett försök att slå in redan öppna dörrar

och som en anti-israelisk kampanj med syfte

att få israelerna (läs judarna) att framstå som

ett inhumant och ondskefullt släkte.

En sådan aktion vill jag inte ställa upp på

och inte heller låta min fackavgift bidra till.

Och jag tror att vi är många inom Vårdförbundet

som har samma uppfattning.

I stället kan jag tänka mig att i fortsättningen

låta min fackavgift gå till humanitär insats

för Israels och Gazas befolkning.

Röster på Dagen.se

Ett försök

att få israelerna

(läs

judarna) att

framstå som

ett ondskefullt

släkte.

HanS e ROLf,

sjuksköterska

Det är viktigt att skilja mellan

muslimer och ”muslimerna”,

det senare omfattar mellan 1,5–

2 miljarder individer. Det är

alltså ett mycket litet antal som

deltar i kravallerna.

Omar ud-Din kommenterar artikeln

”Utpekad koptisk präst besökte Sverige i juni”

Dagen 18 september.


dagen Torsdag 20 september 2012

familj

Dagens

Familjeredaktionen: 08-619 24 27 familj@dagen.se

Födda

Tack Jesus för vår älskade och

efterlängtade ELIS Linné

Simons LILLEBROR

Madelene och Ove Edvinsson

Södersjukhuset 4 september 2012

Döda

Vår kära

Mamma, Mormor

och Gammelmormor

Linnéa Carlson

* 5/10 1914

✝ 1/9 2012

har stilla insomnat

efter ett långt liv.

Birgit

Anders och Susanne

Ebba, Sofia

Mikael och Sandra

Jacob, Julia, Inez

Christina och Anders

■ 60 år

Anders Göransson

aneby, 20/9

Dagens namn

■ ElisE är ett

namn med

fransk ursprung,

en kortform av

Elisabet som är

ett hebreiskt

namn med

betydelsen ”Gud

är fullkomlig”.

lisa

Torsdag

20

sepTember

Elise

Lisa

■ är en svensk kortform av det

ursprungligen hebreiska namnet

Elisabet som betyder ”Gud är fullkomlig”.

Dagen för 40 år sedan:

Lewi Pethrus: Viktigt

vara med i Karisma -72

■ Det skulle inte kunna inträffa

en större olycka än att pingstvännerna

ställde sig oförstående till

den karismatiska väckelsen. Därför

är det viktigt att de är med i

den samkristna konferensen Karisma

-72 i oktober, säger pastor

Lewi Pethrus, som är en av talarna

i konferensen.

bibelord

■ Det finns ingenting

gömt som inte skall komma

i dagen och ingenting dolt

som inte skall bli känt.

Matteus 10:26

Födelsedagar Bröllop

Fyller du jämnt snart och vill vara med i Dagens födelsedagslista? Sänd in talongen

senast en vecka före födelsedagen, gärna med aktuellt foto! Födelsedagsbilder

publiceras gratis. Mer info tel 08-619 24 69 eller mejl familj@dagen.se

Född

Efternamn

Förnamn

Yrke

Adress

Postnr

Postadress

Tel dagtid

Noah, Oliver

När jag väl har

fullbordat mitt lopp,

skall i åskådning

bytas mitt hopp.

Jag får då vila ut

i Guds himmel.

När jag väl har

fullbordat mitt lopp.

Begravningsgudstjänsten äger rum

i kretsen av de närmaste.

Frågor besvaras av

Västerviks Begravningsbyrå

tel. 0490-334 50.

Fyller du

år snart?

Skicka till DAGEN ”Familj” 105 36 Stockholm eller mejla till familj@dagen.se

■ Erik Tegenfeldt och Louice Lundström

vigdes 4 augusti 2012 i Hosjö

kyrka, Falun. Vigselförrättare

var Martin Tornell. Brudgummen

är son till Ammi och Pär Tegenfeldt,

Falun. Bruden är dotter

till Sofia och Jonas Lundström,

Huskvarna. Brudparet är bosatt

i Falun.

Dödsfall

■ Kerstin Elm, Sandviken, har avlidit

i en ålder av 77 år. Hon föddes

den 8 augusti 1935 och växte upp

i en familj där musiken stod i centrum.

När det var dags för studier

flyttade hon till Stockholm och

studerade på Musikhögskolan där

hon också träffade sin make, Birger

Elm. Hon ägnade en stor del

av sitt liv åt sången och musiken,

men var också kristdemokratisk

ledamot i kommunfullmäktige

och kultur- och fritidsnämnden..

Kerstin Elm avled den 28 augusti

2012 och sörjs närmast av

sina tre barn med familjer.

Silverbröllop?

annonsera

er högtidsdag

i Dagen!

Manusstopp

Familj: Senast

kl 16.00 två dagar

före önskad

publicering.

Kundcenter

08-619 24 60

annons@dagen.se

KommEntar: I ljuset av vad vi vet, och försöker dölja, om

oss själva är detta förstås förfärligt. Men det ligger också

en stor befrielse i att den kränkte och missbedömde

kan få upprättelse när den helt rättvisa bilden en gång

blir tydlig.

■ Nicola Furlani och Debbie Green

vigdes den 4 augusti 2012 i Betlehemskyrkan,

Gävle. Brudgummen

är son till Renata och Giancarlo

Furlani, Trieste, Italien.

Bruden är dotter till Ingrid och

Hans-Olov Green, Gävle. Brudparet

tar efternamnet Green och är

bosatt i Gävle. FoTo: GREEn

Min bild

Hände 20 sept

15

Redigering: Klaus Franken

1775 En storbrand härjar i Gävle.

1859 Zoo i Köpenhamn öppnas.

1881 Kronprins Gustaf (Gustaf V)

och Victoria av Baden gifter sig.

1946 Den första filmfestivalen i

Cannes invigs.

1979 Bokassa I, kejsare i Centralafrikanska

republiken, störtas i en

militärkupp.

KäLLa: wIKIPEDIa.oRG

Födda 20 sept

1934 Sophia Loren,

italiensk skådespelare.

1937 Monica Zetterlund

(bilden),

skådespelare och

artist.

1956 Thomas Gylling, programledare

i radio och tv.

1971 Henrik Larsson, fotbollsspelare.

1980 Gustav Larsson, OS-silvermedaljör

i cykling 2008.

KäLLa: wIKIPEDIa.oRG

Har du en bild med en speciell historia? Låt läsarna få se den! Skicka bilden tillsammans

med en kort text till familj@dagen.se eller Dagen, Familj, 105 36 Stockholm – märk brevet

”Min bild”.

taCK GUD. Varje sommar bjuder Sport for Life in till hockeyläger i Skillingaryd.

Här räknas inte bara hockeymål – utan också det himmelska målet. Här

avslutas träningspassen med bön. Vilgot Sandahl från Skillingaryd lägger

händerna på några av sina lagkamrater. FoTo: CLaEs PaRsMo

taKmålninG. Besökte Sundborn i början av augusti. När vi promenerade vägen

ner mot Carl Larsson-gården passerade vi några postlådor som hade det

bibliska Jonamotivet målat som bakgrund under taket som fanns som skydd

över postlådorna. FoTo: LEIF LunDbERG


16

mötestorget

Kontakta kundcenter 08-619 24 60

eller mejla annons@dagen.se

Välkommen till en välsignad dag!

Kevingeskolan vid Mörby C, Danderyd, kl 17.00

23/9 Jack-Tommy Ardenfors, bibelstudielärare

Ämne: ”JESUS är densamme” Mötesledare: Gunno Nylander

Solist: Natalie Almkvist Musik: Carl Nygren

14/10 Obs! kl 14 o 17. Dan Johansson, Malmö, tolkar profetior

”Mellanöstern inför Jesu återkomst!”

28/10 Stefan Edefors tal o förbön. Sång: Bernt Nordström

KRISTEN GEMENSKAP – FÖR ALLA! Gratis fika.

0708-21 48 05. www.kyrktorget.se/kristen.gemenskap Parkering finns.

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

15.00 SUPERSUNDAY

”Heliga vanor för vanliga människor”

”GUDSMÖTE” Anne-Jorid Ahgnell predikar, Tomas Sjödin

leder gudstjänsten. Mark Beckenham tolkar till engelska.

Sång & musik: Smyrna Storband, Annette Runsteen &

Smyrna International team. Söndagsskolan Äventyret

TORSDAG 27 SEPTEMBER

19.15 BIBELSTUDIUM MED VICTOR BERNEHAGEN

smyrna.se

info@smyrna.se

cNYTT HOPPd

FÖR SVERIGE

JESuS KRISTuS KaN

FÖRVaNdla mäNNISKORS lIV. I daG. 2012.

I SVERIGE. VaRmT VälKOmmEN!

12-23 SEPTEmbER

VäcKElSEmÖTEN

V. 37 & 38

ONSdaG-FREdaG 19:00

lÖRdaG 18:00

SÖNdaG 10:00 & 18:00

muSIKcaFé

lÖRdaGKVällaR

EFTER GudSTJäNSTEN

TalaRE

Adress Pionjärgatan 1, 703 81 Örebro

telefon 019-32 50 07 hemsidA www.kristetcenter.se

Webb-tv live under hela konferensen!

Söndag 23 sept kl 11.00

Tio Guds bud

Du ska inte vittna falskt –

tänk på hur du pratar om

andra.

Niklas Piensoho talar.

Du kan även se gudstjänsten via webben!

www.filadelfia.nu

031-799 27 00

Haga Kyrkog. 2

STEFaN SalmONSSON

Här finns plats för dig. annons@dagen.se

AGAPE Löftets kyrka

Storg. 27, T-Solna Centrum

Sö 23/9 kl 16 Gudstjänst

Pauli & Sirpa Kemi

TI 25/9 kl 19 Bön

Sö 30/9 kl 16 Barbro Erling

Ti 2/10 kl 19 Birger Skoglund

www.agapemission.net

Sö 11.00 Gudstjänst.

Predikan Nils Ulander.

Söndagsskola.

Ekumeniskt kyrkfika

på Rådhustorget.

11.00 Gudstjänst i Holmsund.

Predikan Johnny Edorsson.

Välkommen till Kungsgatan 83!

möte!

Jesus har räddat oss ur ett

liv i missbruk. Kom och lyssna!

Söndag 23 september

Kinna 11.00,

Pingstkyrkan, Håkan Axéll

Gävle 11.00

Immanuelkyrkan,

Evangelicenter Norge

Åtvidaberg 18.00

Pingstkyrkan, Sten-Owe

Glennemo och LP-vänner

Tisdag 25 september

Järbo 19.00

Sionförsamlingen,

Seppo Hast

Göteborg 19.00

Smyrnakyrkan –LP-kontakten

Märtha-Greta och Daniel

Halldorf och LP-vänner

Onsdag 26 september

Örebro 19.00

LP-kontakten, Anders Lovemo

och Mirjam Vigelsbo

LP-verksamheten

Tel: 08-619 25 10

Pg: 901696-5

www.lp-verksamheten.se

Onsdag 26 sept kl 18.30

Världens Barn konsert

Perla Bjurenstedt och barnkör i Grindtorpskyrkan

i Täby.

Samarr. med Läkarmissionen.

Insamling till Världens Barn.

Söndag 23 September

11.00 gudstjänst.

”att brottas med livs-

frågorna och gud – Vad

är meningen med livet?”

predikan Carin dernulf

musik niklas aronsson

18.30 Sinnesrogudstjänst

predikan bertil edin

musik Ida Hammarbacken

(kaffe från kl 18.00)

Dirigent:

Gunilla Frödén

Nisse Bergman

informerar om

Läkarmissionens

arbete.

dagen Torsdag 20 september 2012

Karlholmsbruk

Missionskyrkan

Onsdag 26 sept. 12.00

Insamling till arbetet i Indien

www.mmp.crossnet.se

lakarmissionen.se

Pianist:

Sten Bäckman

Centrumkyrkan

S:t Persgatan 113, Norrköping

Söndag 23 september kl 18.00

Fri entré

Kollekt till Läkarmissionen.

tw

MED MÖTESTORGET

VET ALLA VART DE SKA

VÄLKOMMEN IN MED DIN ANNONS!

Kundcenter 08-619 24 60, annons@dagen.se

MÖTESTORGETS MANUSSTOPP:

Måndagar kl 13.00 för annonsering

på torsdagar


dagen Torsdag 20 september 2012 17

cNYTT HOPPd

FÖR SVERIGE

ONSDAG-FREDAG 19:00

LÖRDAG 18:00

SÖNDAG 10:00 & 18:00

V. 37 & 38

ONS-SÖN

KRISTET CENTER ÖREBRO

• Tors-fre 20-21/9

19:00 Möte Stefan Salmonsson

• Lör 22/9

12:00 Buskul i Vivallaskolans matsal

18:00 Möte Stefan Salmonsson

eftermötet Musikcafé

• Sön 23/9

10:00 Gudstjänst

Per-Åke Eliasson

Promiseland

18:00 Möte Stefan Salmonsson

Pionjärgatan 1 • 703 81 Örebro • 019-32 50 07

www.kristetcenter.se • info@kristetcenter.se

Vi sänder webb-tv live

varje söndag!

S:t Mina

INGEMAR OLSSON

ONSDAG & Koptiska LÖRDAG ortodoxa kyrkan LENNART ASBERG

EFTER MÖTET

MIKAEL HALLENIUS M.FL.

MUSIKCAFÉ

Nyköpingsvägen 24 | www.copt.se/kyrka

Nygatan 11 | Tel. 08-550 331 30

Fredag 17.00–19.00 Scoutkåren

ADRESS Pionjärgatan 1, 703 81 Örebro

www.sodertaljepingst.se

TELEFON Lördag 019-32 08.30–10.30 50 07 HEMSIDA Gudstjänst www.kristetcenter.se

Webb-tv Söndag live 08.30–11.00 under hela konferensen!

Gudstjänst Fredag 19.00 Ungdomssamling.

12.00 Söndagsskola

Lördag 17.00 Arabisk gudstjänst.

Måndag 06.00–07.30 Mässa

Söndag 11.00 Gudstjänst, Hanna-

Tisdag 06.00–07.15 Mässa

Sara Leones. Sång & musik: Josefin &

18.00–20.00 Bibelstudium

Henrik Lindvall. Kyrkkaffe.

Onsdag 18.00–20.00 Mässa

14.00 English service

Torsdag 08.30–10.00 Mässa

Tisdag 12.00 Lunchseminarium i

S:t Ansgars

Humlan med Elon Svanell. Soppserv.

Onsdag 12.00 Lunchbön.

Katolska kyrkan

19.00 Öppen Kyrka.

Biborgsgatan 2 | Tel. 08-550 600 85

Välkommen till Café Foajé, Nyg 11.

www.st-ansgar.se

Öppetider: Onsd 10-19

Lördag 08.00 Mässa

Söndag 10.00 Mässa

I samarbete med Second Hand Till Hjälp och

Läkarmissionen

S:t Johannes kyrka

Söndag 11.00 och 17.00 Kaldeiska

gudstjänster

Baptistkyrkan

Nyköpingsvägen 20 | Tel. 08-550 319 22

www.baptistkyrkan.nu

Söndag 11.00 Gudstjänst. Tema:

”Döden - ett annat sätt att leva”

Predikan och sång Anders Caringer

Orgel: Ingrid Karsberg.

Torsdag 13.00 Café Almen.

Dagens gäst: Martin Rörby.

Stjärna By

TALARE

Söndag kl 10-16 Församlingsdag

med gudstjänst, lunch och samtal

under temat: Vad gör vi efter Alpha?

Gita Andersson från Kummelby m.fl.

Anmälan.

Måndag 19.00 Alpha-kurs i Enhörna

Församlingshem.

Onsdag 19.00-20.00 Bön.

STEFAN SALMONSSON

GÄSTER

Gröndalsvägen 9 · Tumba

www.botkyrka.pingst.se

BÖNEVECKA

Mån 17/9 – Fre 21/9 kl. 12.00 och 19.00

Lördag 22/9 18.00 – Lovsångskväll

Sön 23/9 11.00 – Gudstjänst

Tema: ”Givandets välsignelse” – Monica Winerdal

Söndagsskolan ”Färgfabriken”

Mimers väg 2

Norsborg

Lör 22/9 17.00 Gudstjänst (arabiska)

Välkommen!

Finska Pingstkyrkan

Cederströmsgatan 9 | Tel. 08–550 800 98

www.finskapingst.com

Söndag 16.00 Gudstjänst, M. Halkola.

Tisdag 10.00 Morgonbön.

18.00 Kvinnokväll

Onsdag 13.30-15.30 Björn-klubben

(Mamma-barn träff).

Onsdag 19.00 Bön & lovsång.

Torsdag 18.00 Arabic Bible Study.

Fredag 18.30 Ungdomskväll.

Handla Second Hand, Virkesvägen 6

Lörd 10-14, Tisd 12-17

Oxbacksgatan 6 | Tel. 070-750 12 00

www.sodertaljekyrkan.se

Fredag 14.00 Språkcafe

Söndag 16.00 Gudstjänst med predikan

av vår pastor Tigleth Malkey.

Tisdag 12.00 Lunchbön i Loungen

18.00 Kvällsbön i Loungen

Vintage/Second-Handbutiken

Öppettider: Tis-fre 11–15, Lör 11–14

I höst startar

testsändningar 24/7 från

Premier Kristna Radio

i Södertälje/Stockholm

Radiomasten i Södertälje kommer kunna

nå minst 1 000 000 människor

i Mälarregionen med bibelundervisning,

andakter, bön och lovsång.

Var med och be till Gud

för detta allkristna initiativ.

Var med och skydda

oskyldiga på nätet.

Skriv på uppropet idag - SafetyNet.

Gud välsigne dig!

www.premierradio.se/safetynet

E-post: info@premierradio.se

Tfn: 018-444 20 87

Frälsningsarmén

Oxbacksgatan 25 | Tel. 08-550 192 80

www.fralsningsarmen.se/sodertalje

Lördag 10.00 Stavgång, promenad.

10.30 Våffelcafé. Hela fm medlemsaktiviteter.

Söndag 10.45 Bön inför gudstjänst.

11.00 Gudstjänst med Martta da Silva,

sång, musik. Söndagsskola, servering.

Tisdag 13.00 Dagträff, Linnea

Drougge är gäst.

Torsdag 18.00 Bibelstudium & bön.

18.00 Bokcirkeln.

Kontakta kundcenter 08-619 24 60

eller mejla annons@dagen.se

OKTOBERFÖRELÄSNINGARNA 2-4 oktober 2012

Missionskyrkan

Karlslundsgatan 2 | Tel. 08–550 198 56

www.sodertalje.missionskyrkan.se

Fredag 18.30 Gudstjänst på arabiska.

19.00 Ungdomssamling.

Söndag 10.00 Bön i kapellet.

11.00 SMU Gudstjänst, Lars Åberg.

Musik av Rune Fränne.

13.00 Samtal om tro och liv.

Onsdag 13.00 Från Runeberg till

baptism på 60 minuter. Pastor Folke

Pettersson.

Kjell Lönnå och

Sundsvalls kammarkör

Missionskyrkan, Södertälje

Lördag 29 sept. kl. 19.00

Billjetter säljs på www.ticnet.se

För mer info ring: 073-646 16 84

I samarbete med Läkarmissionen

Östertälje församling

Tel. 08-550 914 50

www.svenskakyrkan.se/ostertalje

Alla Helgons kyrka

Nedre Egilsvägen 1

Söndag 11.00 Högmässa, Maria

Margareta Tranabacken.

Brunnsängs kyrka

Häradsvägen 8

Söndag 11.00 Familjemässa, Johan

Lundgren.

Hagabergs kapell

Erik Dahlbergs väg 60

Söndag 10.00 Högmässa, Knut

Fischer, sång av Kristina Rönnmark.

Kyrkkaffe i kapellet.

Onsdag 20.30 Veckomässa.

mötestorget

Bibelsynen – Missionssynen – Gudstjänsten

Programmet erbjuder föreläsningar och samtal som är relevanta för den som helöverlåtet arbetar med ledarskap och teologi.

Medverkande: Anders Sjöberg, Gethu Ayelew, Pelle Hörnmark, Anders Gerdmar, Lars Adaktusson, Dan Salomonsson, Ulrik

Josefsson, Jan-Åke Alvarsson, Mats Särnholm, Hans-Erik Bylund, Urban Ringbäck, Bruno Frandell, Niklas Piensoho m.fl.

Anmälan: www.oktoberforelasningarna.se

Södertälje församling

Tel. 08-550 913 50

www.svenskakyrkan.se/sodertaljeforsamling

S:ta Ragnhilds kyrka

Jovisgatan/Mälaregatan

Söndag 11.00 Högmässa, Miriam

Wredén Klefbeck.

14.00 Finskspråkig sinnesromässa,

Helena Hummler.

18.00 Sinnesrogudstjänst.

Måndag 12.00 Middagsbön.

Tisdag 08.30 Morgonbön.

12.00 Mässa, Per-Axel Magnuson.

Onsdag 08.30 Morgonmässa, Miriam

Wredén Klefbeck.

12.00 Middagsbön.

Torsdag 18.00 Mässa, Anders

Ekholm.

Tveta kyrka

Söndag 16.30 Mässa i Taizéton, Per-

Axel Magnuson.

Hovsjö kyrka

Jovisgatan/Mälaregatan

Söndag 09.30 Familjemässa och

söndagsskola, Stellan Bengtsson.

Lina kyrka

Tegelbruksvägen 6

Söndag 10.00 Högmässa, Mikael

Nyhlén.

Enhörna församling

Tel. 08-550 440 12

www.kyrktorget.se/enhorna

Söndag 11.00 Familjemässa i

Ytterenhörna kyrka. Maria Jacobs,

Småfåglarna.

mod att leda

global leadership summit 2012

bill hybells Condoleezza rice Jim Collins pranitha timothy

”...ett samhälle som genomsyras av kristna värderingar...”

för alla ledare,

styrelser oCh

pastorer

9-10 november >> stockholm göteborg falun 23-24 november >> malmö

arrangörer: willow creek AssociAtion l d A gen/libris l lokA l A försA mlingA r

anmäl

dig nu

www.gls2012.se


18

radio&tv

”Par i terapi”

visar på

förtröstan

Kan man lära siG att bli en bättre partner? Är relationer

något som en del av oss ”klarar av” medan

andra inte ”klarar av”? Eller är varje förhållande

speciellt med alldeles egna lagar för just det paret?

Serien ”Par i terapi” (SVT) väcker många frågor.

Utgångspunkten är, som jag förstår det, att alla kan

lära sig att förändra de

Jag tycker

att serien

hittills har varit

både lärorik

och gripande.

delar av ens beteende

som man märker ofta

leder fel i relationer.

I serien får vi möta

par som har hamnat i

en återvändsgränd i sin

relation. Deras fem besök

hos terapeuten Poul

Perris filmas och ligger till grund för det vi får se i

tv-rutan. Man kan med rätta fråga sig om inte detta

att gå i terapi är för privat för att visas i tv. Men paren

har alla samtyckt, och de har sagt att de med sin

medverkan i tv vill hjälpa andra par som har liknande

problem.

Detta är ett GansKa beundransvärt mod. Men

hur reagerar man som tv-publik? Jag var först tveksam

inför konceptet, men tycker nu att serien hittills

har varit både lärorik och gripande. De två par

vi fått möta, Roger & Lena och Cenitha & Hans, är

i grund och botten ganska vanliga par. De har varit

gifta länge, de har barn som är på väg att bli vuxna

eller redan utflugna. Någonstans längs vägen har de

hamnat i fel spår i sin relation och de förmår inte

längre nå varandra. De har kört fast, helt enkelt.

Poul Perris benar med varsam hand ut vad som

gått snett. Det är oändligt spännande att höra hur

han resonerar runt ilska och tystnad, avståndstagande,

krav och tjat och sätter fingret på vad som döljer

sig bakom olika känslouttryck och strategier.

Det är mycket lärorikt. Någon enstaka gång tycker

jag att redigeringen kunde varit skarpare, det är en

fin gräns mellan att en berättelse berör på djupet

och att den blir för privat. I terapirummet gör det

ingenting om man pratar om ett barndomsminne i

en halvtimme – i tv blir även kortare sekvenser lätt

för långa, med risk att det känns som ett ”ältande”.

Men detta är min enda egentliga invändning. Huvuddelen

av sessionerna är – trots att detta är en

timmes tv med ”bara” prat mellan tre människor –

oavbrutet intressanta.

JaG tror att månGa männisKor känner igen sig i

någon eller några av de deltagande. Kanske brukar

man gå sin väg när det hettar till, som Hans, eller

kanske tjatar man om ordning fast man vill bli sedd

som kvinna, som Cenitha. Går det att hitta ett annat

sätt att vara, när man märker att det sätt man brukar

använda leder till konflikter eller tystnad? Kan man

lära om, även om man är äldre? Jag tycker att ”Par

i terapi” visar på en förtröstan. Det går att hitta nya

vägar. Det går att rädda relationer och äktenskap.

Se också ...

Mediekrönika

Inger Alestig,

journalist på Dagen

och tv-krönikör

■ ■”Skavlan”

på fredag (SVT1) kl 21.00. Jennifer

Thompson-Cannino och Ronald Cotton kommer

till Skavlan för att prata om sin bok ”Nummer

fem från vänster” (Libris) om sin osannolika vänskap

och försoning över alla gränser.

Redaktör: Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

Livsåskådning i radio & tv 21–27 sep

God channel kan du se via parabol från Astra 4A 5º ost, frekvens: 11.996 GHz, polarisation: H, Symbol Rate: 27,500 Symbol/s: FEC: ¾; du

kan också se den från Hotbird 13° ost, Astra 19° ost och Eurobird 28,5° ost. Kanalen finns i alla Viasats programpaket och i många bred-

Fredag 21 september

07.00-00.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

Lördag 22 september

07.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

07.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

08.00 Grassroots - Angus Buchan

08.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

09.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

09.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

10.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

10.30 Abundant Life Church. Bradford - Paul

Scanlon

11.00-19.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

19.00 There is More - Randy Clark

19.30 Joseph Prince

20.00-23.30 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

00.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

Söndag 23 september

07.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

07.30 Joseph Prince

08.00 Creflo Dollar

08.30 In Touch - Charles Stanley

09.00 Cornerstone - John Hagee

10.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo

10.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

11.00 Brian Houston @ Hillsong TV

11.30-18.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

18.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

18.30 Believer’s Walk of Faith - Bill Winston

19.00-00.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

Måndag 24 september

07.00 Creflo Dollar

07.30 Get Understanding - Ramson Mumba

Ministries

08.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

08.25 Family Time - Angus Buchan

dagen Torsdag 20 september 2012

”Jag ska fokusera på Jom

kippur – försoningsdagen”

Nike Snijders har blivit något av

radioandaktsveteran.

– Det började av en ren slump,

jag fick hoppa in i stället för en

annan person för en dialoggudstjänst

för fem år sedan, säger

hon.

Sedan har producenten hört

av sig med regelbundna mellanrum

och beställt andakter som

Nike Snijders skriver ned. De två

går sedan igenom för att kontrollera

innehåll och längd innan

de spelas in.

Är det roligt att göra andakter?

– Absolut! Det är väldigt roligt

med responsen som kommer

från olika håll. En del känner

igen sig i temat jag haft, andra

vill diskutera min tolkning av

någon bibelvers. Jag är fascinerad

av att folk tar sig tid med att

skriva!

Du är aktiv i Samarbetsrådet för

kristna och judar i Lund, kommer

du att göra judiska andakter?

– Både ja och nej. Jag tycker

det är viktigt att alla ska kunna

Tv-gudstjänst: I Evert Taubes anda

På söndag sänder SVT en gudstjänst

från västkusten som utgår

från Evert Taubes texter och

musik.

Hur kan man nu välja Evert

Taubes text och musik som utgångspunkt

för en gudstjänst?

Jo, i Taubes texter finns många

av de stora frågorna inbäddade,

frågor som: ”Vem är jag? Duger

jag? Och vad gör man när livet

inte blev som det var tänkt…?”.

Och så den stora frågan, om själva

kärlekens djupaste väsen...

Alla dessa frågor rör också vid

kärnan av det kristna evangeliet,

något som Evert Taube själv inte

var främmande för. Evert Taubes

farfar var till och med medlem i

Veckans

andakts hållare:

nike snijders, aktiv

i samarbetsrådet för

kristna och judar i Lund.

relatera till det jag säger oavsett

vilken tro man själv har, så

jag väljer teman och bibeltexter

som kan slå an för många. Hade

jag till exempel använt många

hebreiska uttryck vore det säkert

inte så många som kunde ta

Betlehemskyrkans ”Taubekör”

medverkar under ledning av Carin

Åkesson. FoTo: JoHAnnES SöDERBERG, SVT

styrelsen för den dåvarande missionsförsamlingen.

Gudstjänsten kommer från

Betlehemskyrkan som ligger i

centrala Göteborg och tillhör det

nybildade samfundet Gemensam

framtid. Församlingen har sitt

till sig budskapet lika direkt. Det

handlar inte om religionssynkretism

utan om pedagogik, att lyssnaren

ska kunna förstå.

Vilka ämnen ska det handla om nu?

– Jag ska fokusera på Jom

kippur, försoningsdagen, som

kommer under andaktsveckan,

men jag ska också ta upp lite tabubelagda

ämnen. Sådant som

oförmågan att agera i svåra situationer,

när man vet att man

borde säga ifrån men ändå inte

riktigt vågar, till exempel. Sådant

som man skäms för.

Är du utbildad i judaistik?

– Ja, jag har en vanlig teol

kand men har också en magisterexamen

i judaistik.

Undervisar du i ämnet?

– Nej, jag jobbar inom personalrekrytering,

men vid sidan av

håller jag på och skriver en lärobok

i judaistik för gymnasiet

och högskolan. Den ska vara klar

på vår-vintern så jag skriver för

fullt just nu.

KErSTiN DoyLE

Jan Mattsson medverkar med Evert

Taubes texter och musik.

FoTo: JoHAnnES SöDERBERG, SVT

ursprung inom Missionskyrkan.

Även nästa söndag sänder SVT

från Betlehemskyrkan och då

blir det en ”Mässa för många”.

Gudstjänst

SVT2, söndag 23 september

kl. 10.00

08.30 Gospel Truth - Andrew Wommack

09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

09.30 This is Your Day - Benny Hinn

10.00 Matt Sorger: Power for Life

10.30 The Living Stone Church - RE Holder

11.00 John Hagee Today

11.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.30 Creflo Dollar

14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack

14.30 Joseph Prince

15.00-18.55 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

18.55 Family Time - Angus Buchan

19.00 Roots & Reflections - Barry Segal

19.30 Creflo Dollar

20.00 God Knows TV - Cindy Jacobs

20.30 Believer’s Voice of Victory - Kenneth &

Gloria Copeland

21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer


dagen Torsdag 20 september 2012

Redigering: Klaus Franken

Fredag 21 september

05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med Anna Nilsson Christersdotter,

skolpräst i Jönköping.

06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med Mark Levengood.

Även kl. 21.45.

14.03-14.50 (P1) Människor och tro, ett program i skärningspunkten

mellan religion och politik. Även 22/9.

21.03-21.45 (P1) Filosofiska rummet, 40 minuter om människan,

moralen och existensen. Från 16/9.

21.45-21.50 (P1) Tankar för dagen, från kl. 06.50.

Lördag 22 september

06.03-06.14 (P1) Vid dagens början, med Pake Hall, zenbuddhist.

Även 30/9.

17.00-17.45 (P1) Människor och tro, ett program i skärningspunkten

mellan religion och politik. Från 21/9.

17.50-17.55 (SVT1) Helgmålsringning, från Storkågeträsk.

En kall februarinatt 1930 kämpar en kvinna med sin förlossning

på en liten gård i Storträskdalen, utanför Skellefteå. Hon

har just skickat ut sin make till vedboden för att finna brädor,

som kan passa till hennes kista. Hon tror inte hon kommer

att överleva detta, än mindre barnet. Men båda överlever.

Kvinnan är fru Hildur Andersson och hennes åttonde barn

kommer att kallas Martin och blir senare i livet biskop i Linköpings

stift. Det lilla barnet bärs in till köket intill kammaren,

där han fötts för en timme sedan och döps av sin fader Nils

i kristallskålen på köksbordet. Om denna första stund på

jorden, berättar biskop emeritus Martin Lönnebo i veckans

”Helgmålsringning”, som är filmad på platsen där det begav

sig för drygt åttiotvå år sedan.

18.00-18.15 (P1) Helgsmål, en stunds stillhet inför helgen.

21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med Göran Tivenius,

reklamman. Från 2011.

05.00-06.00 (Viasat History) Pontius Pilatus: mannen

som dödade Jesus, brittisk dokumentär från 2003. Pontius

Pilatus uppgift var att upprätthålla ordning i det romerska

imperiet. Han styrde folket i tio år, kväste uppror och krossade

revolter. Men Pilatus historiska gärning och långa karriär

har överskuggats av en enda händelse – rättegången och

avrättningen av Jesus Kristus.

Söndag 23 september

06.03-06.45 (P1) Andliga sånger

06.45-06.50 (P1) Vid dagens början, med Vibeke Olsson,

författare. Från 15/9.

10.00-10.45 (SVT2) Gudstjänst, från Betlehemskyrkan,

Göteborg, med Evert Taubes text och musik. Även 24/9.

11.03-12.00 (P1) Gudstjänst: Jag ropar överallt ditt

namn. I söndagens gudstjänst är temat våra rop på

Gud – och Guds rop på oss. ”Ibland kan livet kännas

instängt. Vi hamnar i situationer

som vi inte klarar att hantera på

egen hand. Då behöver vi varandra.

Då behöver vi Gud”, säger predikant

Josephine Cummings (bilden). I

gudstjänstens bibeltexter möter vi

syskonen Marta, Maria och Lasaros

som är tre olika personligheter. Tre

människor som hanterar livets svåra

på olika sätt. Men de har alla sin trygghet i Gud. De

ropar på Gud och Gud ropar dem tillbaka till sig. Oavsett

om de är i livet eller i döden. Gudstjänsten sänds

från kursgården Solliden utanför Örebro. Damkören

Corona, under ledning av Katarina Högberg-Jansson,

står för musiken tillsammans med cellisten Åsa Lindström.

Leder gudstjänsten gör Caroline Edlund.

21.30 It’s Supernatural - Sid Roth

22.00-00.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

Tisdag 25 september

07.00 Creflo Dollar

07.30 Get Understanding - Ramson Mumba

Ministries

08.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

08.25 Family Time - Angus Buchan

08.30 Gospel Truth - Andrew Wommack

09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

09.30 This is Your Day - Benny Hinn

10.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

10.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

11.00 John Hagee Today

11.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.00 Jewish Voice - Rabbi Jonathan Bernis

13.30 Creflo Dollar

14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack

14.30 Joseph Prince

15.00 The Glory Zone - David Herzog

15.30-18.55 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

18.55 Family Time - Angus Buchan

19.00 Power 4 Today - Ryan LeStrange

19.30 Creflo Dollar

20.00 Everlasting Love - Patricia King

20.30 Believer’s Voice of Victory - Kenneth &

Gloria Copeland

21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

21.30 Holy Spirit Today - Che Ahn

22.00-00.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

Onsdag 26 septemebr

07.00 Creflo Dollar

07.30 Get Understanding - Ramson Mumba

Ministries

08.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

08.25 Family Time - Angus Buchan

08.30 Gospel Truth - Andrew Wommack

17.03-17.45 (P1) Filosofiska rummet, 40 minuter om människan,

moralen och existensen.

18.00-19.00 (SVT2) Muhammeds liv, amerikansk dokumentärserie

från 2012. Del 2 av 3: Heligt krig. I detta avsnitt

tar Rageh Omaar upp en del nyckelhändelser i Muhammeds

liv, till exempel den nattliga resan till Jerusalem, en av islams

heligaste platser, hans utvandring från Mekka till Medina och

etablering där. Även 24/9 och 25/9.

21.45-21.50 (P1) Vid dagens slut, med Boel Engkvist, journalist

i Malmö.

Måndag 24 september

05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med Nike Snijders, aktiv i

samarbetsrådet för kristna och judar i Lund.

06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med Jasim Mohamed,

poet och översättare. Även kl. 21.45.

08.00-09.00 (SVT2) Muhammeds liv, del 2 av 3: Heligt

krig. Från 23/9. Även 25/9.

15.35-16.20 (SVT2) Gudstjänst, med Evert Taubes text och

musik. Från 23/9.

21.45-21.50 (P1) Tankar för dagen, från kl. 06.50.

Tisdag 25 september

05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med Nike Snijders, aktiv i

samarbetsrådet för kristna och judar i Lund.

06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med Anne Kalmering

Josephsson, sångerska och kulturproducent. Även kl. 21.45.

13:45-14.00 (P1) Jom kippur – en judisk berättelse

om försoning. I kväll, vid mörkrets inbrott,

inledsJom kippur – den heligaste högtiden under

det judiska året. I ett dygn möts människor i alla

världens synagogor för att be och reflektera kring

försoning och förlåtelse. Men vad innebär det

egentligen att försonas? Och varför är det så svårt?

”I synagogan för jag ett samtal med mina föräldrar,

ett samtal som var svårt att ha med dem medan de

levde. Jag tar dem i var sin hand och känner en slags

lätthet. En försoning”, säger Marianne Goldman.

Programmet är gjort av Siri Ambjörnsson och sänds

15.00-15.30 (SVT2) Han hejdade tidvågen, dokumentär.

Som vicekonsul i Litauen lyckas Chiune Sugihara rädda

tusentals polska judar undan förintelsen. För sin insats har

han uppmärksammats av både israeliska staten och Raoul

Wallenberg-kommittén. Vittnen berättar här den otroliga historien

om denne japanske ”Schindler”. Från 4/8 i Kunskapskanalen.

Även 1/10, 2/10 och 3/10 i Kunskapskanalen.

21.45-21.50 (P1) Tankar för dagen, från kl. 06.50.

01.15-02.15 (SVT2) Muhammeds liv, del 2 av 3: Heligt krig.

Från 23/9.

Onsdag 26 september

05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med Nike Snijders, aktiv i

samarbetsrådet för kristna och judar i Lund.

06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med Håkan Sandvik,

präst på Singö. Även kl. 21.45.

20.45-21.00 (P1) Jom kippur – en judisk berättelse om

försoning. Från 25/9.

21.45-21.50 (P1) Tankar för dagen, från kl. 06.50.

Torsdag 27 september

05.45-05.55 (P1) Morgonandakt, med Nike Snijders, aktiv i

samarbetsrådet för kristna och judar i Lund.

06.50-06.55 (P1) Tankar för dagen, med Sten Rylander,

Afrikakännare och tidigare ambassadör. Även kl. 21.45.

09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

09.30 This is Your Day - Benny Hinn

10.00 Winning With Wisdom - Nasir Siddiki

10.30 Brian Houston @ Hillsong TV

11.00 John Hagee Today

11.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.30 Creflo Dollar

14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack

14.30 Joseph Prince

15.0018.55 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

18.55 Family Time - Angus Buchan

19.00 J.U.M.P. Ministries with Dr. Hepburn

19.30 Creflo Dollar

20.00 Jesse - Jesse Duplantis

20.30 Believer’s Voice of Victory - Kenneth &

Gloria Copeland

21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

21.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

22.00-00.00 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

Torsdag 27 september

07.00 Creflo Dollar

07.30 Get Understanding - Ramson Mumba

Ministries

08.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

08.25 Family Time - Angus Buchan

08.30 Gospel Truth - Andrew Wommack

09.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

09.30 This is Your Day - Benny Hinn

10.00 ICF Television with Leo Bigger

10.30 Jack Van Impe Presents

11.00 John Hagee Today

11.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

12.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

13.00 Jewish Voice - Rabbi Jonathan Bernis

13.30 Creflo Dollar

14.00 Gospel Truth - Andrew Wommack

14.30 Joseph Prince

Dessutom ...

… har den svensk-eritreanske

journalisten och

författaren Dawit Isaak suttit

fängslad sedan han greps

den 23 september 2001.

Utan vare sig rättegång eller

dom är han i dag den EU-medborgare

som suttit fängslad längst tid som samvetsfånge.

Tystnad präglade länge fallet

men de senaste åren har tystnaden

allt mer ersatts av en högljudd opinion,

som tar fart med ojämna mellanrum

– nu senast när två andra journalister,

Martin Schibbye och Johan Persson,

släpptes från etiopiskt fängelse. Vem

är Dawit Isaak och varför fängslades

han? Det är några av de frågor dokumentären

”Fången – en film om Dawit

Isaak” i SVT2 försöker besvara. Filmen

är en repris från 2011 och sänds lördag

22 september kl. 09.55.

Dessutom ...

… har rädslan 1 000 ögon. Så heter i

alla fall filmen från söndagens ”Dokument

utifrån” i SVT2 kl. 22.10.

Attentatet mot World Trade Center

i New York den 11 september 2001

förändrade våra städer och vi tvingas

nu leva i en alltmer övervakad miljö

där den personliga friheten ofta får stå

tillbaka för vårt behov av kontroll och

känsla av säkerhet.

även 26/9. Dessutom ...

… ställs i ”När jag var död” frågan

om nära-döden-upplevelser är hallucinationer

i en stressad hjärna – eller

om det är en glimt av något verkligt?

I Kunskapskanalen 26 september

kl. 20.00 möter vi personer som har

befunnit sig i gränslandet mellan liv

och död. De är alla misstrodda av

omgivningen, men ingen av dem är

längre rädd för döden.

Dessutom ...

… handlar fjärde delen av ”Jonas

löfte” den 26 september kl. 20.30

i SVT2, om tro. Författaren och skådespelaren

Jonas Inde, alkoholist

och med diagnosen bipolär sjukdom,

hoppade i psykos genom ett fönster

på tredje våningen. Nu undrar han om

hoppet kanske snarare var ett försök

till överlevnad snarare än att han

försökte ta sitt liv. Efteråt fick en USAresa

till det före detta hockeyproffset

Markus Näslund honom i balans igen.

19

radio&tv

Dawit Isaak.

FOTO: MARIA

MAGNUSSON OCH

GELLERT TAMAS

Efter attentatet

mot World Trade

Center i New

York tvingas vi

leva i en alltmer

övervakad miljö.

FOTO: ACCENT FILMS

Jonas Inde.

FOTO: JOHAN

BERGMARK, UR

bands- och kabelnät. Du kan också se kanalen genom GodChannels appar till Android, Iphone och Ipad samt på www.god.tv. Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt. www.god.tv

15.00-18.55 Missions Week - Rory & Wendy

Alec (halvtimmesprogram)

18.55 Family Time - Angus Buchan

19.00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo

19.30 Creflo Dollar

20.00 The Difference with Pastor Matthew

Hagee

20.30 Believer’s Voice of Victory - Kenneth &

Gloria Copeland

21.00 Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer

21.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

22.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

22.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

23.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

23.30 Missions Week - Rory & Wendy Alec

00.00 Missions Week - Rory & Wendy Alec

Fler kristna kanaler

Läs mer på nästa uppslag


20

radio&tv

Gospel Channel sänder på Thor 2-satelliten, 1º väst. Frekvensen är 11.325 MHz, Symbol Rate 24.500, Horsontell Polarisation, FEC 7/8. Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt. www.gospel-channel.com

Fredag 21 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 The Way of the Master

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 Voice of Triumph - Rodger Woodard

08.30 Time for Hope

09.00 Direkte fra Gospel Channel

11.00 Derek Prince

11.30 This is Your Day - Benny Hinn

12.00 Time for Miracles - Joseph Martin

12.30 Country Team TV

13.00 Various programs

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Fokus Israel nyheter - Dan Johansson

16.15 Fokus Israel news – Eddie Chumney

16.30 Victory - Dr. Morris Cerullo

17.00 Ny Glädje

18.00 Flying House – Children´s program

18.30 Superbook – Children´s program

19.00 CBN - 700 Club

20.00 Direkte fra Gospel Channel

22.00 This is Your Day - Benny Hinn

22.30 Derek Prince

23.00 Good News for All Nations - Kerstin

Gothson

23.30 Various programs

Lördag 22 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 The Way of the Master

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 Good News for all Nations – Kerstin

Gothson

08.30 Henry Hiis

09.00 CBN - 700 Club

10.00 John Osteen

10.30 One Word Now - Darren Goodman

11.00 Various programs

11.30 Joel Osteen

TV Visjon Norge sänder på Thor 2- satelliten som en free-to-air kanal. Sänds på 10.872 MHz, Symbol Rate 24.500, Vertikal Polarisation, FEC 7/8. Alla med abonnemang på Canal Digital kan ta emot signalen. Viasat-kunder som har

parabol med två LNB-huvuden kan också ta in signalen. Annars måste man rikta in parabolen mot Thor på 1º väst och göra en sökning efter kanalen. Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt. www.visjonnorge.com

Fredag 21 september

06.00 New Life Mission

06.30 Trygg Tro

07.00 På Sporet barne-TV - Veggie Tales

07.30 På Sporet - Sommereventyr

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte, reprise fra igår

10.00 Evangeliesenteret TV

11.00 Bill Gaither - South African HC

11.30 Donald Bergagård spelar, sjunger och

har et ord från Gud

12.00 Sangglede

12.30 Israelkanalen, Fokus på Israel

13.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold

13.30 Åndens magt med Jens Garnfeldt

14.00 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise

fra mandag

14.30 Sett fra Israel, med programleder Rolf

Solås

15.00 New Life Mission

15.30 Program fra Dansk TV Mission

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 Hope Channel, It Is Written 011 - En

annerledes bok

16.30 Hope Channel, FAT 3 - Hva er Guds

hensikt med loven i Det gamle testamente

17.00 På Sporet - Hurra meg rundt

17.30 På Sporet barne-TV - Familieverksted

18.00 Evangeliesenteret TV

19.00 Inside Israel med ICEJ

19.30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson,

Jerusalem – Fredens huvudstad, del 1

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

22.00 Parables TV

uNderhålladNe. Visjon Norge presenterar från

och med denna vecka Parables TV Network, en

kristen filmkanal som vill visa det bästa inom inspirerande

underhållning – kristna filmer, men också

serier och dokumentärer med upplyftande hitorier

om tro och hopp. Programmen från Parables TV är

på engelska utan textning och sänds på fredagar

med repris natten mellan lördag och söndag.

00.00 Studio Direkte, reprise fra igår

Lördag 22 september

06.30 Skapende Tro med Jan Hanvold,

reprise fra torsdag

07.00 På Sporet - Hurra meg rundt

07.30 På Sporet barne-TV - Familieverksted

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

12.00 Morris Cerullo

12.30 Perler fra den Kristne Sangskat

13.00 Fokus Israel - Studies

14.00 Programs from Sweden

16.00 Time for Hope

16.30 Music programs

17.30 The Eagle´s Cry

18.00 Joni & Friends

18.30 Ivar Helmersen

19.00 Times Square Church - Pastor David

Wilkerson

20.00 A Rood Awakening - Michael Rood

20.30 Dr. Ron Phillips

21.00 Broadcast from Iceland

21.30 Broadcast from Iceland

22.00 The Awakening Hour

22.30 Dr. David Cho

23.00 Ny Glädje

00.00 Forandring - Jan Åge Berg

Söndag 23 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 Influence Living

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries

08.30 Joni & Friends

09.00 Tomorrow’s World

09.30 Ny Glädje

10.30 The Bible Stands - Pastor Alan Campbell

11.00 Donald Bergegård

11.30 The Central Message – Dr. Ron Phillips

12.00 Morris Cerullo

12.30 Hour of Power

13.30 The Way of the Master

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Joel Osteen

16.30 Victory - Dr. Morris Cerullo

17.00 Erling Ilsoe Nielsen – De gode nyheder

17.30 Hans Bratterud

18.30 Dust to Glory - Bible Study

08.05 Studio Direkte, reprise fra igår

10.00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen

11.00 Evangeliesenteret TV

12.00 Great Awakening med Rodney Howard

Browne fra Floda i Sverige

14.30 Kapellprosjektet - med guide Bernt

Christensen

15.00 Bill Gaither - Isaacs Norway

15.30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle

Sæle

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 Hope Channel, Finnerlykke 5 - En Gud

som har grepet inn

16.30 Hope Channel, Finnerlykke 5 - Samtalegruppen

17.00 På Sporet - Tweens

17.30 På Sporet - Arnies hytte

18.00 Evangeliesenteret TV

19.00 Israelkanalen, Fokus på Israel

19.30 Sangglede

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

22.00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen

23.00 Miraklet er ditt med Svein Magne

Pedersen

23.30 Hillsong

00.00 Parables TV

Söndag 23 september

06.00 Inside Israel med ICEJ

06.30 Skapende Tro med Jan Hanvold,

reprise fra mandag

07.00 På Sporet - Tweens

07.30 På Sporet - Arnies hytte

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte, reprise

fra igår.

10.00 Evangeliesenteret TV

12.00 Søndagsmøte fra Livets

Ord

13.00 Skapende Tro med Jan

Hanvold, reprise fra torsdag

13.30 Gudstjeneste fra Den

norske kirke i eksil

14.00 Østfoldkirken, fra Moss

15.00 New Life Mission

15.30 Ny skapning, Elihumenigheten

Vestfold

16.00 Ord for dagen med

Eyvind Skeie

16.04 Trygg Tro

16.30 Donald Bergagård spelar,

sjunger och har et ord från Gud

17.00 På Sporet Jesusvikinger - reprise

18.00 Evangeliesenteret TV

19.00 Studio Sverige

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

22.00 Evangeliesenteret TV

23.00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold

23.30 Hope Channel, Nådegavetesten 1 -

19.00 I møte med mennesker - Henning Lunde

19.30 The Central Message - Dr. Ron Phillips

20.00 A Call To Freedom – Freddie Filmore

20.30 John Osteen

21.00 Jimmy Swaggart

22.00 Ivar Helmersen

22.30 Various programs

23.30 Joni & Friends

00.00 Billy Graham Classics

Måndag 24 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 The Eagle´s Cry - Steven L. Shelley

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 I møte med mennesker - Henning Lunde

08.30 The Bible Stands - Pastor Alan Campbell

09.00 Direkte fra Gospel Channel

11.00 Derek Prince

11.30 This is Your Day - Benny Hinn

12.00 Time for Miracles - Joseph Martin

12.30 Henry Hiis

13.00 Ny Glädje

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Forandring – Jan Åge Berg

16.30 Derek Prince

17.00 Erling Ilsoe Nielsen – De gode hyheder

17.30 Evangelical Sisters of Mary

18.00 Flying House – Children´s program

18.30 Superbook – Children´s program

19.00 CBN - 700 Club

20.00 Direkte fra Gospel Channel

22.00 This is Your Day - Benny Hinn

22.30 Derek Prince

23.00 Joni & Friends

23.30 Perler fra den Kristne Sangskat

00.00 Ivar Helmersen

Tisdag 25 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries

Introprogrammet

00.00 Hope Channel, Go To Gate 1 - De ti

brudepikene - Del 1

Måndag 24 september

06.00 Program fra Dansk TV Mission

06.30 Skapende Tro med Jan Hanvold

07.00 På Sporet Jesusvikinger - reprise

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte, reprise fra igår

10.00 Evangeliesenteret TV

11.00 Bill Gaither - Rock of Ages

11.30 Israelkanalen, Fokus på Israel

12.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV

13.00 Sangglede

13.30 Sett fra Israel, med programleder Rolf

Solås

14.00 Studio Direkte, reprise

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 Hope Channel, It Is Written 011 - En

annerledes bok

16.30 Hope Channel, FAT 3 - Hva er Guds

hensikt med loven i Det gamle testamente

17.00 På Sporet Safari

18.00 Evangeliesenteret TV

19.00 Kapellprosjektet - med guide Bernt

Christensen

19.30 I pottemakerens hus, Rita Aasen med

gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

23.00 Åndens magt med Jens Garnfeldt

23.30 Bill Gaither - How Great thou art

00.00 Donald Bergagård spelar, sjunger och

har et ord från Gud

Tisdag 25 september

06.00 Donald Bergagård spelar, sjunger och

har et ord från Gud

06.30 Kapellprosjektet - med guide Bernt

Christensen

07.00 På Sporet Safari - reprise

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte, reprise fra igår

10.00 Evangeliesenteret TV

11.00 Ny skapning, Elihumenigheten Vestfold

11.30 Trygg Tro

12.00 The Way of The Master

12.30 Inside Israel med ICEJ

13.00 Helbredelsesmøte med Peter Hopen,

del 3 av 6, fra Visjon Gjestegård april 2009

13.30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson,

Jerusalem – Fredens huvudstad, del 1

14.00 Studio Direkte, reprise

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 I pottemakerens hus, Rita Aasen med

gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein

16.30 Sangglede

17.00 På Sporet barne-TV - Veggie Tales

17.30 På Sporet - Storyteller Café

18.00 Evangeliesenteret TV

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 Good News for All Nations - Kerstin

Gothson

08.30 A Rood Awakening - With Michael Rood

09.00 Direkte fra Gospel Channel

11.00 Derek Prince

11.30 This is Your Day - Benny Hinn

12.00 Time for Miracles - Joseph Martin

12.30 Perler fra den Kristne Sangskat

13.00 Exodus – with Arne Thuv

13.30 John Osteen

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Guds Ord - Bjørn Kristofersen

16.30 Derek Prince

17.00 Ny Glädje

18.00 Flying House – Children´s program

18.30 Superbook – Children´s program

19.00 CBN - 700 Club

20.00 Direkte fra Gospel Channel

22.00 This is Your Day - Benny Hinn

22.30 Derek Prince

23.00 Times Square Church - Pastor David

Wilkerson

00.00 Influence Living

Onsdag 26 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 The Way of the Master

07.00 Flying House – Children´s program

07.30 Superbook – Children´s program

08.00 Music programs

09.00 Direkte fra Gospel Channel

11.00 Derek Prince

11.30 This is Your Day - Benny Hinn

12.00 Time for Miracles - Joseph Martin

12.30 Livsundervisning – Liv Winsjansen

13.00 Joel Osteen

13.30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Country Team TV

19.00 Studio Sverige

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

23.00 Israelkanalen, Fokus på Israel

23.30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson,

Jerusalem – Fredens huvudstad, del 1

00.00 Åndens magt med Jens Garnfeldt

Onsdag 26 september

06.00 Sett fra Israel, med programleder Rolf

Solås

06.30 Helbredelsesmøte med Peter Hopen,

del 3 av 6, fra Visjon Gjestegård april 2009

07.00 På Sporet barne-TV - Veggie Tales

07.30 På Sporet - Storyteller Café

08.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte, reprise fra igår

10.00 Evangeliesenteret TV

11.00 Gudstjeneste fra Den norske kirke i eksil

11.30 Åndens magt med Jens Garnfeldt

12.00 Bill Gaither - Rock of Ages

12.30 Program fra Dansk TV Mission

13.00 Østfoldkirken, fra Moss

14.00 Studio Direkte, reprise

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 Hope Channel, Finnerlykke 5 - En Gud

som har grepet inn

16.30 Hope Channel,

Finnerlykke 5 - Samtalegruppen

17.00 På Sporet Jesusvikinger

- direkte

18.00 Evangeliesenteret

TV

19.00 The Way of The

Master

19.30 New Life Mission

20.00 Studio Direkte

LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

23.00 I pottemakerens

hus, Rita Aasen med gjester.

Andakt ved Asbjørn

Kvalbein

23.30 Trygg Tro

00.00 Bill Gaither - How

Great thou art

Torsdag 27 september

06.00 På Jerusalems

Murar med Lars Enarson,

Jerusalem – Fredens

huvudstad, del 1

06.30 Skapende Tro med

Jan Hanvold

07.00 På Sporet Jesusvikinger

- reprise

08.00 Ord for dagen

med Eyvind Skeie

08.05 Studio Direkte,

reprise fra igår.

dagen Torsdag 20 september 2012

16.30 Derek Prince

17.00 A Rood Awakening - With Michael Rood

17.30 Hope for Today - Tissa Weerasingha

17.45 La Luz - Christian testimony/travelogue

from South Spain

18.00 Flying House – Children´s program

18.30 Superbook – Children´s program

19.00 CBN - 700 Club

20.00 Direkte fra Gospel Channel

22.00 This is Your Day - Benny Hinn

22.30 Derek Prince

23.00 The Bible Stands - Pastor Alan Campbell

23.30 Ny Glädje

Torsdag 27 september

06.00 Dr. David Cho

06.30 The Way of the Master

07.00 Flying House– Children´s program

07.30 Superbook– Children´s program

08.00 Jimmy Swaggart

09.00 Direkte fra Gospel Channel

11.00 Derek Prince

11.30 This is Your Day - Benny Hinn

12.00 Time for Miracles - Joseph Martin

12.30 Guds Ord - Bjørn Kristofersen

13.00 Hans Bratterud

14.00 Direkte fra Gospel Channel

16.00 Exodus – with Arne Thuv

16.30 Derek Prince

17.00 Brother Tom

17.30 Fokus Israel nyheter - Dan Johansson

17.45 Fokus Israel news – Eddie Chumney

18.00 Flying House – Children´s program

18.30 Superbook – Children´s program

19.00 CBN - 700 Club

20.00 Direkte fra Gospel Channel

22.00 This is Your Day - Benny Hinn

22.30 Derek Prince

23.00 Joel Osteen

23.30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries

00.00 Joni & Friends

10.00 Evangeliesenteret TV

11.00 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle

Sæle

11.30 Bill Gaither - How Great thou art

12.00 Ny Glädje fra Cymbal-TV

13.00 Trygg Tro

13.30 Gudstjeneste fra Den norske kirke i

eksil

14.00 Studio Direkte, reprise

16.00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

16.04 Hope Channel, Nådegavetesten 1 -

Introprogrammet

16.30 Hope Channel, Go To Gate 1 - De ti

brudepikene - Del 1

17.00 På Sporet barne-TV - Veggie Tales

17.30 På Sporet - Sommereventyr

18.00 Evangeliesenteret TV

19.00 Studio Sverige

20.00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram

med gjester i studio

23.00 Sett fra Israel, med programleder Rolf

Solås

23.30 Bill Gaither - Rock of Ages

00.00 Kapellprosjektet - med guide Bernt

Christensen

iNGa jesusVikiNGar. Till skillnad från Jesusvikingar

är den här sorten kanske inte lika trevliga. Bilderna

kommer från Catoira i Spanien i början av augusti, där

den årliga vikingafestival går av stapeln. FOTO: SCANPIx


dagen Torsdag 20 september 2012

Redigering: Emma Staffansdotter

Fredag 21 september

06.00 Nyheterna

06.15 Nyhemsveckan 2011 – Johan Lagerbeck,

ungdomsmöte

08.00 CBN 700 Club

09.00 IEM – program från spansktalande

församling i Stockholm

10.00 Nyheterna

10.15 Respons – Nyheter ur ett annat

perspektiv med Tomas Ander

10.45 Jippie – Barnprogram

11.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

11.15 Sverige Runt besöker Elida

12.00 30 min med pastor Tommy Lilja

12.30 Homecoming Friends – Tent Revival

Homecoming

13.00 Älska Gud, Älska människor – Gudsfruktans

hemlighet, del 1

14.00 Pausmusik

14.15 Nyhemsveckan 2011 – Johan Lagerbeck,

ungdomsmöte

16.00 CBN 700 Club

17.00 Tillbaka till Betelskeppet – Birger

Skoglund & Gilead Band

18.00 Nyheter

18.15 Focus Israel – Nyheter från Israel

18.30 15 min med Börje Claesson

18.45 Jippie – Barnprogram

19.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

19.20 Tro och under – Mediemission

International

20.00 Svedjeholmskyrkan: Älska Gud,

Älska människor – Bevara välsignelsen,

med Thomas Nordberg

21.00 Avslutningsmöte på Löttorp 2012

med Ulf Christiansson (fortsätter efter

nyheterna)

22.00 Nyheter

22.15 forts. Avslutningsmöte på Löttorp

2012 med Ulf Christiansson

00.00 CBN 700 Club

Lördag 22 september

06.00 Nyheter

06.15 forts. Avslutningsmöte på Löttorp

2012 med Ulf Christiansson

08.00 CBN 700 Club

09.00 Tillbaka till Betelskeppet – Birger

Skoglund & Gilead Band

10.00 Nyheter

10.15 Focus Israel – Nyheter från Israel

10.30 15 min med Börje Claesson

10.45 Jippie – Barnprogram

11.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

11.20 Tro och under – Mediemission

International

12.00 Svedjeholmskyrkan: Älska Gud,

Älska människor – Bevara välsignelsen,

med Thomas Nordberg

13.00 Avslutningsmöte på Löttorp 2012

med Ulf Christiansson (fortsätter efter

pausmusiken)

14.00 Pausmusik

14.15 forts. Avslutningsmöte på Löttorp

2012 med Ulf Christiansson

16.00 CBN 700 Club

17.00 Seminarium i Södermalmskyrkan

med Suzette Hatting, del 3

18.30 Löttorp 2012 – Konsert med Jerusalem,

från 7 juli

21.00 På Gränsen – Intervjuprogram med

Ruben Agnarsson

22.00 OAS-Möte i Kungsbacka 2011 – ”Jag

har kommit för att de ska ha liv, ja liv i

överflöd”. Med Hans Weichbrodt

23.30 Hillsong – Better than Average del 1

(repris från onsdagen)

00.00 CBN 700 Club

Kanal10 sänder digitalt på Sirius 3-satelliten, 5º öst. Sänds på 11.996 MHz, Symbol Rate 27.500, Horisontell Pol. FEC 3/4. Alla som har Viasat eller Canal Digital

med två mottagarhuvuden på sin parabol kan få in Kanal10. Kanal 10 finns också med i Comhems digitala utbud som en tillvalskanal. www.kanal10.se

nästa nummer 30 novemBer

Liv en

Söndag 23 september

06.00 OAS-Möte i Kungsbacka 2011 –

”Jag har kommit för att de ska ha liv, ja liv i

överflöd”. Med Hans Weichbrodt

07.30 Hillsong – Better than Average, del 1

(repris från onsdagen)

08.00 CBN 700 Club

09.00 Seminarium i Södermalmskyrkan

med Suzette Hatting, del 3

10.30 Löttorp 2012 – Konsert med Jerusalem,

från 7 juli

13.00 På Gränsen – Intervjuprogram med

Ruben Agnarsson

14.00 OAS-Möte i Kungsbacka 2011 – ”Jag

har kommit för att de ska ha liv, ja liv i

överflöd”. Med Hans Weichbrodt

15.30 Hillsong – Better than Average, del 1

(repris från onsdagen)

16.00 Där tiden står stilla – Syskonparet

Berit & Stig Aronsson

16.30 Evangelisation genom media – Berit

Hagby

17.30 Concord – Raineri Sjöberg intervjuas

av Carl-Olof Gustavsson

18.00 Respons – Nyheter ur ett annat

perspektiv med Tomas Ander (repris)

18.25 Cross Fire – Morningstar (Barnoas)

18.30 Homecoming friends – The revival

Homecoming (repris från torsdag)

19.00 Gudstjänst från

Södermalmskyrkan

20.00 Gudstjänst från

Livets Ord i Uppsala

21.00 Gudstjänst från

församlingen Arken

22.00 Rakt på sak, del 2

av 5 – Stanley Sjöberg &

Catarina Claesson samtalar

om buddismen

22.30 30 minuter med

pastor Tommy Lilja (repris

från torsdagen)

23.00 Shalom över Israel

– Messias i Gamla & Nya

testamentet. Rut, del 3 av 7,

med Victor Kalisher

00.00 Där tiden står stilla

– Syskonparet Berit & Stig

Aronsson

Måndag 24 september

06.00 Rakt på sak, del 2

av 5 – Stanley Sjöberg &

Catarina Claesson samtalar

om buddismen

06.30 30 minuter med pastor Tommy

Lilja (repris från torsdagen)

07.00 Shalom över Israel – Messias i

Gamla & Nya testamentet. Rut, del 3 av 7,

med Victor Kalisher

08.00 Där tiden står stilla – Syskonparet

Berit & Stig Aronsson

08.30 Evangelisation genom media –

Berit Hagby

09.30 Concord – Raineri Sjöberg intervjuas

av Carl-Olof Gustavsson

10.00 Respons – Nyheter ur ett annat

perspektiv med Tomas Ander (repris)

10.25 Cross Fire – Morningstar (Barnoas)

10.30 Homecoming friends – The revival

Homecoming (repris från torsdag)

11.00 Gudstjänst från Södermalmskyrkan

12.00 Gudstjänst från Livets Ord i Uppsala

13.00 Gudstjänst från församlingen Arken

14.00 Rakt på sak, del 2 av 5 – Stanley

Sjöberg & Catarina Claesson samtalar om

buddismen

Mening

Livet

14.30 30 minuter med pastor Tommy Lilja

(repris från torsdagen)

15.00 Shalom över Israel – Messias i

Gamla & Nya testamentet. Rut, del 3 av 7,

med Victor Kalisher

16.00 Charis media undervisning ”Står

vi på tröskeln till vedermödan?” – Tomas

Edblom

17.00 Kampanjvecka – direktsänt från

Kanal 10, Älmhult

18.00 Nyheter

18.15 Kampanjvecka forts.

18.45 Jippie – Barnprogram

19.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

19.15 forts. Kampanjvecka

22.00 Nyheter

22.15 forts. Kampanjvecka

23.00 Gobitar från grillkvällen, Jesusfestivalen

2010

23.30 Trosgnistan, Det finns hopp - om

arbetet i Sydindien

00.00 Charismidia undervisning ”står

på tröskeln till vedermödan” – Tomas

Edblom

Tisdag 25 september

06.00 Nyheter

06.15 fors. Kampanjvecka

07.00 Gobitar från grillkvällen, Jesusfestivalen

2010

buddiStliv. Hye Oh (till vänster) och Hye Man är inte

helt förtjusta i att få rakade huvuden när Buddhas födelsedag

firades 13 maj i år. Tillsammans med sju andra barn fick

de delta i ett ”Buddha camp”, som innebär att unga under

tre veckors tid får vara med och uppleva hur det är att leva

som munk. Vad just dessa barn tycker om buddismen får

vi inte veta – däremot samtalar Stanley Sjöberg och Catarina

Claesson om den på söndagkväll. FOTO: SCANPIx

07.30 Trosgnistan, Det finns hopp - om

arbetet i Sydindien

08.00 Charis Media undervisning ”står

på tröskeln till vedermödan” – Tomas

Edblom

09.00 Kampanjvecka – från Kanal 10,

Älmhult (repris från 24/9)

10.00 Nyheter

10.15 forts. Kampanjvecka

10.45 Jippie – Barnprogram

11.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

11.15 forts. Kampanjvecka

14.00 Pausmusik

14.15 forts. Kampanjvecka

15.00 Gobitar från grillkvällen, Jesusfestivalen

2010

15.30 Trosgnistan, Det finns hopp – om

arbetet i Sydindien

16.00 CBN 700 Club

17.00 Kampanjvecka – direktsänt från

Kanal 10, Älmhult

18.00 Nyheter

tidning för dig som hoppas att det ska finnas något mer

Beställ nu! ring: 08-619 24 54 l e-post: info@dagen.se

18.45 Jippie – Barnprogram

19.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

19.15 forts. Kampanjvecka

22.00 Nyheterna

22.15 forts. Kampanjvecka

23.00 Citykyrkan i Stockholm – Uthållighet,

Jacob Orlenius

00.00 CBN 700 Club

Onsdag 26 september

06.00 Nyheterna

06.15 forts. Kampanjvecka

07.00 Citykyrkan i Stockholm – Uthållighet,

Jacob Orlenius

08.00 CBN 700 Club

09.00 Kampanjvecka – från Kanal 10,

Älmhult

10.00 Nyheter

10.45 Jippie – Barnprogram

11.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

11.15 forts. Kampanjvecka

14.00 Pausmusik

14.15 forts. Kampanjvecka

15.00 Citykyrkan i Stockholm – Uthållighet,

Jacob Orlenius

16.00 CBN 700 Club

17.00 Kampanjvecka – direktsänt från

Kanal 10, Älmhult

18.00 Nyheterna

18.15 forts. Kampanjvecka

18.45 Jippie – Barnprogram

19.10 CrossFire – Morningstar

(Barnoas)

19.15 forts. Kampanjvecka

22.00 Nyheterna

22.15 forts. Kampanjvecka

23.00 Våga vara den du är –

Irene Gustavsson

23.30 Hillsong –Better than

average, del 2

00.00 CBN 700 Club

Torsdag 27 september

06.00 Nyheterna

06.15 forts. Kampanjvecka

07.00 Våga vara den du är –

Irene Gustavsson

07.30 Hillsong –Better than

average, del 2

08.00 CBN 700 Club

09.00 Kampanjvecka – från

Kanal 10, Älmhult (repris

från 26/9)

10.00 Nyheterna

10.15 forts. Kampanjvecka –

från Kanal 10, Älmhult

10.45 Jippie – Barnprogram

11.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

11.15 forts. Kampanjvecka

14.00 Pausmusik

14.15 forts. Kampanjvecka

15.00 Våga vara den du är – Irene Gustavsson

15.30 Hillsong –Better than average, del 2

16.00 CBN 700 Club

17.00 Kampanjvecka – direktsänt från

Kanal 10, Älmhult

18.00 Nyheterna

18.15 forts. Kampanjvecka

18.45 Jippie – Barnprogram

19.10 CrossFire – Morningstar (Barnoas)

19.15 forts. Kampanjvecka

22.00 Nyheterna

23.00 Ny glädje – Irene Gustavsson,

Ingrid Person och Inga-Maj Sandström

samtalar om evigheten

00.00 CBN 700 Club

varför?

21

radio&tv

Sudoku lät t

Lösningar

Medel

Svår

Så löser du sudoku:

◆ Siffrorna 1–9 ska ingå

i varje lodrät och varje

vågrät rad.

◆ Varje låda på 3x3 rutor

ska också innehålla 1–9.

◆ Ingen siffra får förekomma

mer än en gång

på varje rad eller inom

varje ruta.

foto: istockphoto.com


22

radio&tv

Dagens tv-tips

Dotter och Far. Frida och Folke. FOTO: JOnAS EKLöF

Frida berättar

om sin pappa

”Min pappa flyttade 2008 hem till mig efter en otrohetsaffär

och därpå följande skilsmässa. Detta var hans

fjärde skilsmässa. Min mamma var han aldrig gift med”.

Så börjar Frida Edwards film om sin pappa Folke Edwards

som hon tidigare aldrig bott tillsammans med.

Frida berättar i filmen ”Befria dig från mig” historien

om sin pappa – en film hon beskriver så här:

”Han kom med sin väska och sina tofflor, och

spred någon slags känsla av trygghet omkring sig

med alla böckerna och trivsel med allt sitt läsande...

Han förstod inte att jag jobbade hårt för att skaffa

honom eget boende. Utöver lägenhetsfixandet lagade

jag mat, städade, tvättade, höll reda på hörapparater

och läkarbesök, agerade telefonväxel till alla hans

bekanta och före detta kolleger. Folke låg på soffan.

Ville lära känna pappa

Kände mig intryckt i ett hörn i en kvinnoroll jag

inte ville spela, aldrig hade tänkt att spela, bestämt

mig för att aldrig spela, men plötsligt blir den klistrad

på mig som en ironi bara för att jag ville lära

känna min pappa. Hade svårt att förstå Folkes dubbla

kvinnosyn; både överlägsen och hjälplös. Föraktande

och beroende. Kameran blev mitt sätt att försöka

se honom, och räta ut frågetecknen.

Tyvärr var det nästan för sent. En tilltagande demens

gjorde att situationen blev absurd”.

”Befria dig från mig”

SVT2, 20.00

Fisk och

potatis

■ Sju kockar är

kvar i ”Kockarnas

kamp”. I kväll

ska de tournera

potatis, där potatisskalning

får en

helt ny innebörd.

Dessutom ska de

filea fisk. Kockarna

får besöka en

fiskbutik där en av

dem blir helt vild.

Senare blir det duell

där två vänner

möts och kampen

får ett överraskande

resultat.

Programledare

är Pär Lernström

(bilden).

”Kockarnas

kamp”

TV4, 20.00

FOTO: TV4 FOTO: SVT FOTO: SVT

Båtar och

bröllop

■ Åsa Avdic (bilden)

går till botten

med historien

om den sjunkna

båten. Hur kommer

det sig att

det är bättre om

en tjuv tar ens båt

än om polisen gör

det? Dessutom

testar Mathias

Andersson om

en hårborttagare

för hemmabruk

verkligen klarar

av att permanent

ta bort hår. Charlie

Söderberg ger

goda råd för den

som planerar sitt

bröllop.

”Plus”

SVT1, 21.00

Redaktör: Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

Invandring

i ”Debatt”

■ Integrationsminister

Erik

Ullenhag, Folkpartiet,debatterar

i kvällens

”Debatt” invandring

med Jimmie

Åkesson från

Sverigedemokraterna.

Dessutom

handlar det om

integrationen i

Södertälje och

i det samtalet

medverkar

bland annat

kommunalrådet

Boel Godner (S).

Programledare

är Belinda Olsson

(bilden).

”Debatt”

SVT1, 22.00

radio i dag

SR P1

12.00 Tolvslaget. Dagens dikt!

12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. Även i kväll.

12.30 Luncheko. Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder.

13.00 Budgetdebatt. Direkt från riksdagshuset.

15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder.

16.00–17.45 Studio ett. Direktsänt aktuellt

magasin.

16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko.

18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten.

18.15 Kulturradion: Människan och maskinen,

del 3. Repris från i går.

18.45 Apropå. Repris från i går.

19.00 Ekonyheter.

19.03 Vetenskapsradion Klotet: Bygg i trä

för klimatets skull. Jordens skogar binder stora

mängder koldioxid. Men ännu mer kol skulle

kunna lagras om trä ersätter stål och betong som

jordens vanligaste byggnadsmaterial. Då finns ju

kolet inbyggt i huset ända tills det måste rivas

och dessutom kräver träbyggen mycket mindre

energi än andra material. Med Marie-Louise Kristola.

Repris från i går. Även i natt.

19.30 Dagens Strindbergsbrev.

19.35 Radioföljetongen: Giovannis rum.

Del 4 av 18. Av James Baldwin. Uppläsare: Simon

J Berger. Repris från förmiddagen.

20.00 Ekonyheter.

20.03 Radiopsykologen. Radiopsykologen Allan

Linnér svarar på lyssnarnas frågor. Repris från

förmiddagen. Även 21/9.

20.35 Ring P1. Valda delar ur morgonens sändning.

Även 21/9.

20.45 Obs: Rik tragik – om Edward St Aubyns

romaner. Edward St Aubyn har hyllats i

den anglosaxiska världen för sina självbiografiskt

baserade romaner om Patrick Melrose och hans

överklassliv i en familj, präglad av sadism, missbruk

och incest. Men hur rik är egentligen den

rika tragedin? Med Fredrik Pålsson. Repris från i

går.

21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Lärarrummet: Anders Westfahl,

sommarskolelärare i svenska. Anders Westfahls

pedogiska förebild är en av hans mellansta-

radio i morgon

SR P1

5.29–9.20 P1-morgon. Med Li Hellström.

5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt.

Med Anna Nilsson Christersdotter,

skolpräst i Jönköping. 5.55–5.59 Sjöväder.

6.00–6.15 Morgoneko. 6.30 Ekonyheter.

6.32–6.37 Nyheter från Vetenskapsradion.

6.50 Tankar för dagen. Med Mark Levengood.

6.55 Landväder. 7.00–7.18 Morgoneko.

7.30 Ekonyheter. 7.32 Ekonomieko. 7.36–

7.39 Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46

Kulturnytt. 7.55 Land- och sjöväder. 8.00–

8.15 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter. 8.32

Ekonomieko. 8.36–8.41 Nyheter från Vetenskapsradion.

9.00–9.12 Morgoneko.

9.20 Ring P1. Ring P1 och tala klarspråk i aktuella

frågor, tel: 099-510 10. I dag svarar Sofie

Ericsson i Malmö. 10.00 Ekonyheter. 10.03

Stil. Med Susanne Ljung. 11.00 Ekonyheter.

11.03 Barnen. 11.35 Radioföljetongen: Giovannis

rum. Del 5 av 18. Av James Baldwin.

Uppläsare: Simon J Berger. 12.00 Tolvslaget.

Dagens dikt. 12.05 Ekonyheter. 12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. 12.30

Luncheko. Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder. 13.00 Ekonyheter.

13.03 Radiosporten. 13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradions veckomagasin.

13.45 OBS. 14.00 Ekonyheter. 14.03

Människor och tro. Ett program i skärningspunkten

mellan religion och politik. Även 22/9.

14.50 Mitt i musiken. Musiknyheter från Sverige

och världen. 15.00 Ekonyheter. 15.03

Spanarna. Hos Ingvar Storm. Även 22/9. 15.45

Dagens eko. 15.55 Sjöväder. 16.00–17.45

Studio ett. Direktsänt aktuellt magasin. 16.45–

17.00 Dagens eko. 17.45 Dagens eko.

18.00 Ekonomieko. 18.10 Radiosporten.

18.15 Kino: Barnkino. Teletubbies, värsta bråket

och rasism i barnkultur. Med Roger Wilson.

19.00 Ekonyheter. 19.03 Radioteatern:

Bonjour Tristesse. Av Francoise Sagan. ”Bonjour

Tristesse” är en dramatisering av Sagans

skandalomsusade debutroman som hon skrev

som 19-åring 1954. Jonas Cornell har bearbetat

den lilla, men betydelsefulla romanen för Radio-

dielärare som ingav förtroende. Nu har han själv

varit med om att starta en sommarskola och eftersträvar

bra relationer. För att skapa en bättre

atmosfär ordnar han ofta lekar på rasterna.

21.35 Mitt i musiken.

21.45 Tankar för dagen. Med Alice Bah Kuhnke,

hållbarhetschef. Repris från i morse.

21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett. Repris från i eftermiddags.

22.55 Dagens dikt. Repris från lunch.

23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. Repris från lunch.

23.30 Tendens. Repris från i går.

0.00 Ekonyheter.

0.02 Plånboken. Sveriges Radios program om

privatekonomi och konsumentfrågor. Repris från

26/9. Även 23/9.

1.00 Ekonyheter.

1.02–1.30 Vetenskapsradion Klotet. Med

Marie-louise Kristola. Repris från 19/9.

SR P2

12.00 Monitor: Vår man i Istanbul. Monitors

Thomas Thorén har mött turkiska ljudkonstnärer

och kompositörer av elektronisk musik. Repris

från gårdagen.

13.00 SR på somaliska.

13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska.

15.00 SR på engelska.

15.30 Sameradion.

16.00 Sisuradion.

17.00 P2 Klassiskt.

18.00 Ekonyheter.

18.03 Ad lib. Med Lex.

19.19 Mitt i musiken. Med Andreas Lindahl.

19.30 P2 Live klassiskt: Konsert med Norrlandsoperans

symfoniorkester. Solist: Henrik

Blixt, fagott. Dirigent: Rumon Gamba. 1. Max

Bruch: Svenska danser. 2. Mats Larsson Gothe:

Ricerco 2, fagottkonsert, uruppförande. 3. Felix

Mendelssohn: Symfoni nr 3 a-moll, ”Den

skotska”. Konsert 16/5, Norrlandsoperans konsertsal,

Umeå. Med Pär Freij.

21.10 P2 Live klassiskt: Francis Poulenc.

Oboesonat. François Leleux, oboe och Emmanuel

Strosser, piano.

21.25 P2 Live klassiskt: Gustav Holst. The

hymn of Jesus. Hallékören och Hallés ungdomskör.

Halléorkesten. Dirigent: Mark Elder. Från BBC:

teatern. 20.09 Radioteatern: Sagans kärleksbegrepp.

Ett program av Marie Wennersten.

20.35 Ring P1. Valda delar ur morgonens sändning.

20.45 OBS. 21.00 Ekonyheter. 21.03

Filosofiska rummet. Tanken på döden skrämmer

men är kanske också nödvändig för en djupare

livsmening. Del ett av två program om döden

och existensen. Med Peter Sandberg. 21.45

Tankar för dagen. Med Mark Levengood.

21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten. 22.12 Studio ett.

22.55 Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. 23.30 Radiopsykologen.

Radiopsykologen Allan Linnér svarar på

lyssnarnas frågor. 0.00 Ekonyheter. 0.02

Meny. Med Tomas Tengby. 1.00 Ekonyheter.

1.02–1.30 Vetenskapsradions veckomagasin.

SR P2

6.00 Sisuradion. 6.35 Sameradion. 6.50–

9.00 Aurora. Musikmorgon Med Patrik Paulsson.

7.30–7.32 Ekonyheter. 8.30–8.33 Ekonyheter.

9.00 Önska i P2. Med Pernilla Eskilsdotter.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk

förmiddag. 1. Franziska Lebrun: Violinsonat nr 5

C-dur. Dana Maiben, violin och Monica Jakuc. Dorian

discovery DIS 80162. 2. Antonín Dvorák: I

naturen (Vitezslav Halek). Mikaeli kammarkör. Dirigent:

Anders Eby. Konsert 2002, Historiska museet,

Stockholm. 3. Adolf Wiklund: Pianokonsert

nr 1 e-moll (1935). Med Erika Libeck Lindahl.

12.00 Mitt i musikens veckomagasin.

13.00 SR på somaliska. 13.30 SR på

romani. 14.00 SR på kurdiska. 14.30 SR på

arabiska. 15.00 SR på engelska. 15.30 Sameradion.

16.00 Sisuradion. 17.00 P2

Klassiskt. 18.00 Ekonyheter. 18.03 Rendezvous.

En tillbakalutad musikmix. Med Kristjan

Saag. 19.19 Mitt i musiken. Med Andreas

Lindahl. 19.30 P2 Live klassiskt: Konsert

med Sveriges Radios Symfoniorkester. Solist:

Hélène Grimaud, piano. Dirigent: Jakub

Hrusa. 1. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Scheherazade.

2. Musikaliskt intermezzo. 3. Johannes Brahms:

Pianokonsert nr 2 B-dur. Direktsändning

från Berwaldhallen. 21.50 P2 Live klassiskt:

dagen Torsdag 20 september 2012

21.50 P2 Live klassiskt: Béla Bartók. Violinsonat

nr 1. Veronika Eberle, violin och Shai Wosner,

piano.

22.30 Eldorado. Med Kjell Alinge.

0.00–6.50 Notturno. Musik i natten.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

12.05 Musikguiden i P3. Med Micke Cederberg.

13.02 P3 Nyhetsguiden. Med Valeria Helander.

14.02 Christer: din vän i etern.

16.10 Tankesmedjan.

17.05 Carpe Fucking Diem. Humorprogrammet

som fångar dagen – på ett lite skruvat sätt.

18.06 Verkligheten i P3.

18.30 Musikguiden i P3. Med gästredaktör

The Salazar Brothers. The Salazar Brothers är hiphopveteranerna

som krattat manegen för Sveriges

rapstjärnor, som artister såväl som producenter.

21.03 Livet är en fest.

22.03 Sportextra. Med fotboll, Europa League,

Levante-Helsingborg. Med Alexander Lundholm,

Lasse Persson. Forts. Från P4.

23.07 Ligga med P3.

0.02 Vaken.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.

15.03 Lokala program. 16.45–17.00 Dagens

eko.

17.45 Barnradion: Radioaktivitet.

18.00 Klartext: Nyheter på lätt svenska.

18.10 City Sisu. Ajankohtaisia asioita Suur-Tukholman

alueelta, Upplannista ja Gotlannista.

18.15–18.22 Sisu-uutiset.

19.00 Sportextra. Med elitserien i ishockey,

fotboll, Europa League, Levante-Helsingborg och

Uno Hedins V75-tips.

21.40 Karlavagnen. Leif Hedegärd tar er med

mot midnatt. Telefon: 099/110 80.

22.12 Radiogalan 2012. 2012 års bästa program

och personligheter utses i svensk radio.

0.02 Vaken.

Hilding Rosenberg. Intermezzo för cello solo

(1939) spelas av Ola Karlsson. 22.00 P2 Live

jazz: Otis Taylor band. Otis Taylor, sång, elektrisk

banjo, gitarr och munspel, Anne Harris, fiol,

Larry Thompson, trummor, Todd Edmunds, bas

och Shawn Starski, gitarr. Konsert 1/6, Jazzklubb

Fasching, Stockholm. 0.00–6.00 Notturno.

Musik i natten. Med Vassilis Bolonassos.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset. Med

Martina Thun, Kodjo Akolor, Hanna Hellquist.

10.02 PP3. Med Pär Lernström. 12.05 Min

Spellista. 13.02 Torehammars vecka. Henrik

Torehammar sammanfattar nyhetsveckan på sitt

personliga sätt. 14.02 Christer: din vän i

etern. 16.08 Lilla Al-Fadji. 18.06 Musikguiden

i P3. Med Moeld. 23.07 Hångla med P3. I

Hångla tar vi upp kärlek, sex, relationer, snoppar

och snippor med humor och allvar. Dagens kända

gäst berättar om sina tonår och en sexexpert

svarar på lyssnarfrågor.0.02 Vaken. med

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

6.08 Lokala program. 13.05 Luuk i P4.

15.03 Lokala program. 16.45–17.00 Dagens

eko. 17.45 Barnradion: Kylskåpet. Del 5.

Uppfinnarklubben med Jonny och Bengt. Om Florence

Parpart som uppfann kylskåpet. Av och

med Per Umaerus, och Henrik Wallgren. 18.00

Klartext: Nyheter på lätt svenska. 18.10

Finska pinnar. 18.15–18.22 Sisu-uutiset.

19.06 P4 premiär. Med Annika Jankell. 21.06

Systrarna i P4. Ett roligt och modernt program

om kvinnors liv till vardag och fest. Med Malin

Cederbladh, Tova Magnusson, Sylvia Rauan, Paula

McManus och Sofia Fredén. 21.40 Karlavagnen.

Peter Wahlbeck tar er med mot midnatt.

0.02 Vaken.


dagen Torsdag 20 september 2012

tv i dag

6.00 Rapport [34310]

6.25 Gomorron Sverige

[94704407]

10.00 Go’kväll (R)

[5441865]

10.45 Uppdrag granskning

(R) [1082865]

11.45 Bergmans video

(R) [5992556]

12.30 Skavlan (R) [44575]

13.30 Tre renar och en

lägenhet (R) [6846]

14.00 En andra chans (R)

[7575]]

15.00 Minnenas television:

Bo Setterlind

[73448]

16.00 Rapport [13223]

16.05 Gomorron Sverige

[242469]

16.30 Fabulous life

of Ana Gina (R) [72952]

16.45 Det ljuva livet

i Alaska [8045335]

17.30 Sverige idag [15556]

17.55 Sportnytt [2506310]

18.00 Rapport [84662]

Lawen Mohtadi har skrivit en

bok om Katarina Taikon.

18.15 Go’kväll

Magasin. Även senare i

natt, 21/9. [7957339]

19.00 Kulturnyheterna

[95643]

19.15 Regionala nyheter

[1668310]

19.30 Rapport [914]

20.00 Nya Landgång

Svensk matlagningsserie

från 2012. Del 4 av 5.

Även 21/9, 23/9, SVT24

22/9. [1198]

21.00 Plus

Svenskt konsumentmagasin

från 2012. Integrationsminister

Erik Ullenhag

debatterar invandring

med Jimmie Åkesson.

Även 21/9, 23/9. [67488]

22.00 Debatt

Svenskt debattprogram

från 2012. Även 21/9

och 22/9. [57827]

22.45 Norge i krig:

uppdrag Afghanistan

[8828402]

23.15 Rapport [4184643]

23.20 Det ljuva livet

i Alaska (R) [647285]

0.05 Uppdrag granskning. 1.05 Bergmans

video. 1.55 Intresseklubben.

2.25 Vem tror du att du är. 3.50 Skavlan.

4.50 Sverige idag. 5.15–6.00

Go’kväll.

SVT1 I MORGON

6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter. 6.25 Gomorron

Sverige. 10.00 Go’kväll. 10.45 En utlandsfi

nländare berättar. 11.15 Debatt. 12.00

Nya Landgång. 13.00 Plus. 14.00 Aristoteles

lagun. 14.55 Historien om bingo. 15.05 Bröderna

Reyes. 16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige.

16.55 Carl-Einar Häckner: En bättre värld.

17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala

nyheter. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna.

19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport.

20.00 Doobidoo. 21.00 Skavlan. 22.00 Och så

kom Polly. 23.30–23.35 Rapport.

8.10 Blitz Street (R)

[5814575]

9.00–12.00 SVT Forum

[19627469]

9.00 Pressträff med Anders

Borg. 10.00 Stefan

Ingves utfrågas.

12.00 Vem vet mest? (R)

[7001]

12.30 Trädgårdsonsdag

(R) [4136]

13.00–15.30 UR [5900117]

15.50 Rötter (R) [8412488]

16.20 Vetenskapens

värld (R) [513285]

17.20 Nyhetstecken

[2487594]

17.30 Oddasat [93846]

17.45 Uutiset [367662]

18.00 Sjukdomar AB

[46285]

18.55 Stock-car med

segel [3285391]

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2012. Även 21/9, 23/9,

SVT24 senare i dag. [7049]

19.30 Korrespondenterna

(R)

Svenskt utrikesmagasin

från 2012. Del 3 av 10.

Vad händer när samhällets

ryggrad, polisen, spårar

ur? Programledare:

Lena Scherman. Repris

från 18/9. Även 21/9,

22/9, 23/9. [9020]

20.00 Befria dig från mig

Svensk dokumentär från

2012. Frida Edwards har

gjort en fi lm om sin pappa

Folke Edwards som

hon tidigare aldrig bott

tillsammans med. Även

21/9, 22/9, 23/9. [17662]

20.50 Längs vägen

Svensk kortfi lm från

2012. [5187952]

21.00 Aktuellt [25914]

22.00 Sportnytt [38933]

22.15 Hockeykväll

SPORT [315865]

Romy Schneider i regissören

Clouzots sista mästerverk.

22.45 Henri-Georges

Clouzots helvete

¿ ¡¡¡¡ Fransk

dokumentär från 2009.

I rollerna: Clouzots, Romy

Schneider, Bérénice Bejo.

[6156643]

0.25 Kulturnyheterna. 0.40–1.30 Blitz

Street.

SVT2 I MORGON

8.05 Sjukdomar AB. 9.00–12.00 SVT Forum.

9.00 Riksmötets öppnande. 11.05 SVT Forum.

12.00 Vem vet mest? 12.30 Korrespondenterna.

13.00–15.30 UR. 16.00 Befria dig från mig.

16.50 Hockeykväll. 17.20 Nyhetstecken. 17.30

Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Rötter. 18.30

Nationalklenoder. 19.00 Vem vet mest? 19.30

Kryddigt med Camilla Plum. 20.00 Ballroom

dancer. 21.00–22.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt.

22.15 Huff. 23.15 Kulturnyheterna. 23.30 Min

sanning: Robert Aschberg. 0.30 Vetenskapens

värld. 1.30–2.00 Trädgårdsonsdag.

6.00 Rachael Ray [9946469]

6.55 Nanny [5434001]

7.20 Masterchef

Australia [4640407]

8.55 Jims värld [2540001]

9.25 The real housewives

of Atlanta (R)

[3052339]

10.20 Våra bästa år

[5905117]

11.10 Top model (R)

[5429391]

12.05 Project runway (R)

[7288020]

13.05 Extreme home

makeover [449846]

14.00 How I met your

mother [845681]

Hemmafrun Shereé Whitfi eld

vill bevisa att hon kan dansa.

15.00 The real

housewives of Atlanta

[855092]

16.00 Top model [550240]

17.00 Project runway

[750448]

18.00 Revenge [448431]

18.55 Keno [7910759]

19.00 Kontaktannonsen

Svensk realityserie från

2012. [848643]

19.30 Djurakuten

Svensk realityserie från

2012. Chihuahuan Malou

är dräktig och ska föda

när som helst. [847914]

20.00 Lyxfällan

Svenskt konsumentprogram

från 2012. Del 6.

Programledare: Magnus

Hedberg, Patrick Grimlund.

[609240]

21.00 Pan Am

Amerikansk dramaserie

från 2011. Del 13 av 14.

Colette tar en främmande

ung man under sina vingar

på hans första ensamresa.

[644914]

22.00 Masterchef USA

Amerikansk realityserie

från 2011. Del 10 av 20.

[640198]

23.00 Navy CIS

Amerikansk kriminalserie

från 2010. [818643]

23.55 Sex and the city

[5780488]

0.35 Jims värld. 1.05 Without a trace.

2.00 Unforgettable. 2.50 How I met

your mother. 3.40 Sex and the city.

4.10 Alla älskar Raymond. 4.35 Funniest

pets and people. 5.00 2900 Happiness.

5.35–6.00 Nanny.

TV3 I MORGON

5.50 Nyhetsmorgon

[80029730]

10.00 Efter tio [2279407]

11.35 Hem till gården

Även 21/9. [6312827]

12.45 Holby city [4560310]

14.00 Bygglov (R) [612440]

15.00 Plastikkirurgerna

(R) [655074]

16.00 Robinson (R)

[161110]

17.00 Äntligen hemma

(R) [210930]

18.00 112 – på liv och

död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2011. [950466]

19.00 Nyheterna [217339]

19.15 Lokala nyheter

[4171575]

19.20 Väder [693391]

19.30 Halv åtta hos mig

Svenskt matlagningsserie

från 2012. Annika är den

sista middagsvärden av

stockholmarna. Hon serverar

bland annat sina

gäster pilgrimsmusslor,

rödvinsmarinerad oxfi lé

och en österrikisk specialitet

till efterrätt. [845556]

20.00 Kockarnas kamp

Svensk underhållning från

2012. Del 2 av 7. Sju

kockar är kvar i tävlingen

och i dag ska de tournera

potatis och fi lea fi sk. Programledare:

Pär Lernström.

Även i kväll.

[104010]

21.00 New girl

Amerikansk komediserie

från 2011-12. Del 9 av

24. Jess kan inte bestämma

sig för vad hon ska

köpa till Paul i julklapp.

Även 22/9. [866049]

Max och Carolines cupcake- och cupplanercake-planer

stöter stöter på hinder.

på hinder.

21.30 Två panka tjejer

Amerikansk komediserie

från 2011-12. Del 2 av

24. Även 22/9. [858020]

22.00 Nyheterna [631440]

23.00 House (R)

Amerikansk dramaserie

från 2009-10. [816285]

23.55 Kockarnas kamp

Svensk underhållning från

2012. Även 22/9.

[1825440]

0.55 The defenders. 1.50 90210. 2.45

Arkiv X. 3.45 Kvinnor som mördar.

4.20–5.15 Hem till gården.

6.00 Rachael Ray. 6.55 Nanny. 7.25 Masterchef

Australia. 8.25 Alla älskar Raymond. 8.55

Jims värld. 9.25 The real housewives of Atlanta.

10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model. 12.05

Project runway. 13.05 Extreme home makeover.

14.00 How I met your mother. 15.00 The real

housewives of Atlanta. 16.00 Top model. 17.00

Project runway. 18.00 Top model. 18.55 Keno.

19.00 Pan Am. 20.00 Charlies änglar. 22.00

Charlies änglar – utan hämningar. 0.10 En djävulsk

romans. 2.05 Hush Little Baby. 3.35 Det

är nåt som inte stämmer. 5.35–6.00 Nanny.

TV4 I MORGON

6.05 America’s funniest

home videos [9345952]

6.30–9.00 Vakna med

The Voice [4230827]

9.30 Grey’s anatomy (R)

[5279730]

10.25 Desperate

housewives [5542759]

11.20 Sjunde himlen

[6446930]

12.20 Real housewives

of New York [5606391]

13.20 Ellen DeGeneres

show [7103933]

Frankie och Mike försöker

återta kontrollen över huset.

14.10 The middle (R)

[134488]

14.40 Vänner (R) [508049]

15.10 Gossip girl [5940759]

16.05 Unga mödrar

[4197556]

16.35 America’s funniest

home videos [3529556]

17.05 Grey’s anatomy

[511662]

18.00 The middle [561117]

18.30 Vänner [579136]

19.00 2 1/2 män

Amerikansk komediserie

från 2003. Del 12 av 24.

[128391]

19.30 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2010. Del 12 av 24.

Leonard kommer på en

idé till en ny smartphoneapp.

Även i kväll. [127662]

20.00 Once upon a time

Amerikansk fantasyserie

från 2011. Del 17 av 22.

Emma letar efter den försvunna

Mary Margaret.

Även 23/9. [386488]

21.00 CSI Miami

Amerikansk kriminaldramaserie

från 2011. Del

17 av 19. En vaktmästare

på en tennisskola blir dödad.

Även 23/9. [924662]

22.00 Breaking news

med Filip & Fredrik

[920846]

23.00 The Big bang

theory (R) [367933]

23.25 2 1/2 män (R)

[3543136]

23.55 CSI [8190001]

0.55 CSI Miami. 1.50 Fringe. 2.40 Kyle

XY. 3.25 Everwood. 4.10 Ellen DeGeneres

show. 4.55 Unga mödrar. 5.15 Pantertanter.

5.40–6.00 Pantertanter.

5.50 Nyhetsmorgon. 5.55–10.00 Barnprogram.

5.55 Vännernas stad. 6.05 Dora utforskaren.

6.30 Mona vampyr. 6.45 Pop Pixie. 10.00 Efter

tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city.

14.00 Bygglov. 15.00 Plastikkirurgerna. 15.55

Robinson. 16.55 Äntligen hemma. 17.55 V75klubben.

18.00 112 – på liv och död. 19.00 Nyheterna.

19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder.

19.30 Postkodmiljonären. 20.00 Fångarna på

fortet. 21.30 Stardust. 22.00 Nyheterna. 22.05

Vädret. 22.15 Stardust, forts. 0.20 Gudfadern

III. 3.50–4.50 Extreme makeover weightloss.

23

radio&tv

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims

värld. 8.50 Just shoot me.

9.20–10.10 Chuck. (R) 10.40

Våra värsta år. 11.40 Stargate

Atlantis. 12.35 Stargate SG-1.

14.30 Simpsons. (R) 15.30 Family

guy. (R) 16.30 Scrubs. (R)

17.30 My name is Earl. 18.00

2 1/2 män. 18.30 How I met

your mother. 19.00 Family guy.

Animerad komediserie från

2008. 20.00 Simpsons. Animerad

komediserie från 2002-03.

21.00 Anger management.

23.05 Scrubs. 0.05 How I met

your mother. (R) 0.35 My name

is Earl. (R) 1.00 Spin city. 1.30

Skål. 2.00 Simpsons. (R) 2.30

Våra värsta år. (R) 3.30 Magnum.

4.25 Burn notice. 5.10–

6.00 Stargate Atlantis. (R)

6.20 En plats vid havet. 7.10

Masterchef goes large. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.05 Property ladder.

(R) 10.00–11.05 The

apprentice. (R) 11.35 Celebrity

masterchef. (R) 12.35 Masterchef

goes large. 13.45 Antiques

roadtrip. (R) 14.45 Rhodes

across the Caribbean. 15.45

Property ladder. 16.45 The

apprentice. 18.00 Celebrity

masterchef. 19.00 Antiques roadtrip.

Brittisk livsstilsserie från

2011. 20.00 The mentalist. Kriminaldrama

från 2009. 21.00

Celebrity apprentice. 23.00 Alla

älskar Raymond. 23.30 Bones.

(R) 0.30 Brottskod: Försvunnen.

(R) 1.25 I lagens namn: Brottslig

synvinkel. 2.25 Bones. 3.20

Alla älskar Raymond. (R) 3.50

Brottskod: Försvunnen. 4.40 I

lagens namn: Brottslig synvinkel.

(R) 5.30–6.20 En plats vid havet.

(R)

9.00 En bok, en författare: Den

blyge entreprenören. (R) 9.30

Låtarna som förändrade musiken:

San Francisco och Seattle.

(R) 10.00 Närkontakt med älg.

(R) 10.55 Fallet fredag. (R)

12.00–18.00 SVT Forum.

13.00 Riksdagen: Budgetdebatt.

18.00–19.00 UR Samtiden.

18.00 Livets ursprung och evolution:

Vetenskap och ovetenskap.

19.00 En bok, en författare:

Det står ett rum här och väntar

på dig. Ingrid Carlbergs bok

ger här, så långt källorna tillåter,

Raoul Wallenbergs fullständiga

historia. 19.30 Arkitektens

hem: Sunt, enkelt, funktionellt.

20.00 Studio natur. Tre forskare

svarar på tittarnas frågor om

djur och natur. (R) 20.30 Låtarna

som förändrade musiken:

London. (R) 21.00 Mysteriet

Nefertiti. 21.55 Världens mysterier.

(R) 22.00 Strippornas

dolda förfl utna. (R) 22.55 Tidsresor

i fi lmens värld: Filmstaden.

(R) 23.00 Världen: Arrangerad

lycka. (R) 0.00 En bok, en författare:

Det står ett rum här och

väntar på dig. (R) 0.30–1.00 Ibsens

kvinnor: Nora. (R)

KANAL 5 I MORGON

6.05 AFHV:s. 6.30–9.00 Vakna med The Voice.

9.30 Grey’s anatomy. 10.25 Desperate housewives.

11.20 Sjunde himlen. 12.20 Shear genius.

13.20 Ellen DeGeneres show. 14.10 The

middle. 14.40 Vänner. 15.10 Gossip girl. 16.05

Unga mödrar. 16.35 AFHV:s. 17.05 Grey’s anatomy.

18.00 The middle. 18.30 Vänner. 19.00

Färjan. 20.00 America’s funniest home videos.

21.00 Criminal minds. 22.00 25th hour. 0.35

Fringe. 1.35 Breaking news med Filip & Fredrik.

3.20 United States of Tara. 3.45 Everwood.

4.30–5.10 Ellen DeGeneres show.


Tack för i dag

torsdag den 20 september 2012

Jesus

intresserar

människor

På tisdagskvällen stod jag

inför deltagarna på Alphakursen

och talade bland

annat om att de historiska bevisen

för att Jesus har existerat är

av bättre kvalitet än för mycket

annat som hände under Antiken

och som ingen skulle komma på

tanken att ifrågasätta.

Det haDe jag fortfarande i huvudet

när jag morgonen efter

läste om forskaren

som tror

att hon funnit

en ny källa som

kan tyda på att

Jesus var gift.

Det verkar föga

sannolikt att

den tolkningen stämmer. Men en

sak är säker. Att alla medier uppmärksammar

denna nyhet är ett

tecken så gott som något på att

frågan om vem Jesus är intresserar

dagens människor.

Och Då hanDlar det inte bara

om den historiska gestalten. Jag

minns en Alphakurs för några år

sedan när en av deltagarna avbröt

mig i de inledande utläggningarna

om källskrifternas ålder och

tillförlitlighet med orden: ”Jag

har inte kommit hit för att lära

mig historia utan för att höra om

att Jesus är Guds son.” Han kunde

ju inte veta att föreläsningens

pedagogiska upplägg gick ut på

att mycket snart landa just där.

105 36 Stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

foto: Magnus aronson

Elisabeth Sandlund,

opinionsredaktör

Att

strofen

”Låt mig få

höra om Jesus”

ljuder även

2012.

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

POSTTIDNING A

Tipsa Dagen!

■ ■Känner

du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

I morgon

Lördag

Söndag

Dagen i morgon

Måndag

Tisdag

”jag för en

ständig dialog

med gud”

Samtal med Patricia Tudor-Sandahl

hans målgång blev en vinst

spring! Under London maraton samlade pastor

Steve Chalke in 2,3 miljoner pund till ett skolprojekt i

östra London. FoTo: SCAnPix

Vädret – för fem dagar framåt

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte Skoglund

Carl-henric Jaktlund

och Michael Johnson

nyheter från två världar

FoTo: BERTiL ERiCSon, SCAnPix

En baptistpastor har samlat in

2,3 miljoner pund, cirka 23 miljoner

kronor, under London maraton.

Som tack för besväret har

han kommit med i Guiness rekordbok

– för tredje gången.

För Steve Chalke handlade

inte årets London maraton

om att komma först i mål. Den

56-årige entreprenörens främsta

mål var att samla in pengar

till Oasis trust, en välgörenhetsorgansation

han själv är grundare

till. Pengarna går till ett

skolprojekt i Croydon i östra

London.

rekordinnehavare igen

– Det är fantastiskt att hamna

i Guiness rekordbok än en gång.

Jag har ju varit med förut men

den här gången syns jag första

gången på ett foto, säger Steve

Chalke till Guardian och förkla-

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

Steve Chalke.

+25

+20

+15

+10

+5

0

–5

–10

–15

Prenumeration

12 månader: 1 886 kr

6 månader: 1 018 kr

3 månader: 558 kr

Autogiro: 162 kr/månad

rar att framgången är resultatet

av ett långsiktigt arbete.

Oasis trust bildades 1985 och

det är tack vare alla kontakter

som han har skapat under åren

som det blivit möjligt att samla

in så mycket pengar.

2005 landade summan på 1,25

miljoner pund (cirka 12,5 miljoner

kronor). 2007 ökade insamlingen

till 1,85 miljoner pund

(cirka 18,5 miljoner kronor).

Många miljoner

Och så i år slog han sitt eget

rekord och nådde smått otroliga

2,3 miljoner pund – nästan 23

miljoner kronor. Själv tror han

att det senaste rekordet kommer

att stå sig ett tag.

– Det kommer att bli väldigt

svårslaget.

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

växtvärk

– en kväll om att djupna utan

att drunkna

THOMAS MANFREDH

06.12

06.31

06.55

06.51

18.36

18.50

19.13

19.08

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2012

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

Lund 4 oktober klockan 19.00, Pingstkyrkan

Linköping 5 oktober klockan 20.00, sionförsamlingen

Falköping 6 oktober klockan 19.00, Pingstkyrkan

Varberg 17 oktober klockan 19.00, Pingstkyrkan

Malmö 18 oktober klockan 19.00, Pingstkyrkan Europaporten

Borås 20 oktober klockan 19.00, Pingstkyrkan

Partille/Sävedalen 21 oktober klockan 18.00, Partille kulturrum

Medarrangörer:

Libris förlag

More magazines by this user
Similar magazines