Yttrandefrihet och kritikrätt i arbetslivet - diskrimineringslagen.se

diskrimineringslagen.se

Yttrandefrihet och kritikrätt i arbetslivet - diskrimineringslagen.se

För Arbetsrättsliga föreningen

2011-12-02 i Borås

Susanne Fransson

www.diskrimineringslagen.se


Yttrandefriheten

i allmänhet

En mänsklig rättighet

I vilket syfte?

Mot vem?

För vem?

Reglering

Begränsningar?

Sanktioner?

Praxis


Yttrandefrihetens syfte

Ett demokratiskt samhälle

Allmänintresset

Självförverkligande

Skydd för Whistleblowers

Avvägning mellan olika intressen


Resultat av våra intervjuer

1/3 stora svårigheter att framför kritik internt

Möjligheten till inflytande påverkas av chefens

ledarstil

På ca 40 % av de offentliga arbetsplatserna försöker

chefen hindra extern kritik

På 10 arbetsplatser var de anställda rädda för chefens

reaktion om de kontaktade facket


Yttrandefrihet vad är det?

Friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter

och känslor.

Kommunicerande kärl: Yttrandefrihet och Tryckfrihet


Vilka omfattas?

Alla och envar

Grundlagsskyddat media

Mot det offentliga (det allmänna); stat, kommuner och

landsting


Rättslig reglering

Yttrandefrihet och tryckfrihet

Meddelarfrihet

Anonymitetsskydd

Efterforskningsförbud

Repressalieförbud


Stadsdirektören i Gbg

”Jag förstår att det sitter någon jävla råtta i systemet

och ringer. Det är fan i mig anstötligt.”


Begränsningar

Begränsas av; rikets säkerhet, folkförsörjningen,

allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende,

privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet

av brott.

Som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.

Inskränkningar i yttrandefriheten kan enbart göras i

lag t.ex. Offentlighets- och sekretesslagen.


Rättspraxis

Justitieombudsmannen

Justitiekanslern

Allmänna domstolar

Arbetsdomstolen

Europadomstolen

EU-domstolen


Rätten att som anställd uttrycka

sina åsikter

Den bloggande polisen ”Farbror Blå” AD 2011:74

Undersköterskan vid Södertälje sjukhus AD 2011:15

Häktesvakten och BSS AD 1991:106


Offentliganställdas externa

kritikrätt

Grunden yttrandefrihet och tryckfrihet

Inget absolut skydd för anställningen

Uttryck och handling

Samarbetssvårigheter AD 2003:51 och 2011:15


Privatanställdas externa kritikrätt

Värö Bruk-målet AD 1994:79

Samariten-målet AD 1997:57

Lojalitetsplikten

Tystnadsplikten

Europadomstolen; Sanchez m fl, Bobo mot Spanien.


Den interna kritikrätten

Offentliganställda – spillövereffekter?

Privatanställda: Den interna och externa kritikrätten

sammanfaller

Bidra till ett gott arbetsklimat AD 1982:110


Anställdas skyldighet att kritisera

Lex Maria

Lex Sarah

Rapportera om missförhållanden eller risk för

missförhållanden

Medverka till god kvalitet

Kvalitetssäkringssystem

Göteborgs Stad – hotlines m. m.


En ny diskurs – lojala medarbetare

kritiserar öppet i verksamheten

Var kommer facket in?

More magazines by this user
Similar magazines