Ladda hem pdf

gamla.lantbruksforskning.se

Ladda hem pdf

GfK Sverige AB Consumer Tracking Prisspridning Pia Sjöstedt

12 February 2007

GfK. Growth from knowledge

2007-02-07


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

* = 2002

GfK Sverige AB

Etablerat 1967

Omsättning 160 MSEK

120 heltidsanställda

Kontor i Lund och

Stockholm

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

GfK Group’s worldwide research coverage

Algeria

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahrain

Belgium

Bosnia-Herzegovina

Brazil

Bulgaria

Cambodia

Canada

Chile

China

Croatia

Czech Republic

Denmark

Egypt

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hong Kong

Hungary

India

Indonesia

Iran

Ireland

Italy

Japan

Jordan

Kazakhstan

Korea

Kuwait

Latvia

Lebanon

Lithuania

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

New Zealand

Norway

Oman

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

Saudi-Arabia

Serbia and

Montenegro

Singapore

Slovakia

Slovenia

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Syria

Taiwan

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab

Emirates

United Kingdom

USA

Vietnam

Yemen

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

GfK Sverige, Affärsområden

Custom Research

Skräddarsydda

undersökningar

Food, Service,

b2b, Pharma

Consumer Tracking

Konsumentpaneler

3 000 hushåll dagligvaror,

5000 hushåll sällanköpsvaror

(leksaker, kläder,

hälsokost, färg, verktyg mm)

Handelspaneler

12 February 2007

Non-Food Non Non-Food Food Tracking

kapitalvaror

(vitvaror, radio/TV, PC mm)


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

GfK Consumer Tracking – Paneldata på Frukt & Grönt

för GRO

2 000 hushåll - inskick till GfK varje vecka

Rapporterar inköp via scanning av inköpta produkter och

web-baserat frågeformulär - konsumenternas faktiska

inköp

Mäter även inköp utanför dagligvaruhandeln

Bakgrundsinformation om varje enskilt hushåll

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Steg 1

Hushållet scannar sina

inköpta

varor när de kommer

hem från butiken

Data insamling - Consumer Panel on Line

Steg 2

Hushållen laddar ner sina

inköp till en PC, när det

passar hushållet

Steg 3

12 February 2007

Hushållen kompletterar

sina inköp med ytterligare

information via web


GfK Sverige AB Consumer Tracking Prisspridning Pia Sjöstedt

Marknadsdata på frukt &

grönt kategorier

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

1 000 000 000

800 000 000

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0

Frukt&Grönt tot. Totalmarknadsvärde i 000 kronor.

755905K

GfK ConsumerScan. Totalt marknadsvärde Helår 2006.

403107K

40331K 36115K 47943K 96524K

841919K

616938K

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

Det totala Frukt&Grönt värdet uppgår till ca 10% av den totala

dagligvarukonsumtionen. En nyckelkategori för handeln!

220230K

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Frukt&Grönt tot. Omsättningens uppbyggnad.

Omsättningen byggs upp av tre saker:

• Antal köpare

• Inköpsfrekvens

• Volym (värde) per inköpstillfälle

Detta kan uttryckas i följande formel:

Inköpstillfällen

Omsättning = Penetration x x

per köpare

Värde per

inköpstillfälle

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

12 February 2007

Frukt&Grönt tot. Procent av hushållen som köper i olika

segment

80

70

60

50

40

30

20

10

0

71

GfK ConsumerScan. Penetration%. Helår 2006.

63

33

22

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

Penetrationen för Frukt&Grönt totalt är ca 99%, men i enskilda

segment finns det en del att göra.

39

62

75

69

53


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16

Inköpsfrekvens i olika segment

GfK ConsumerScan. Inköpsfrekvens. Helår 2006.

11

3 3

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

Låg penetration och låg inköpsfrekvens i en del segment.

4

6

17

13

7

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

12 February 2007

Genomsnittligt inköpsvärde per tillfälle och segment, Kr.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

15

GfK ConsumerScan. Värde per inköpstillfälle. Helår 2006.

14

11

14

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

Det genomsnittliga utlägget per inköpstillfälle är generellt sett ganska lågt.

Det borde betyda att priskänsligheten i de flesta segment inte är särskilt

hög.

7

6

15

15

14


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Genomsnittlig inköpsvolym per tillfälle och segment, Kg.

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0,6

GfK ConsumerScan.Volym/inköpstillfälle. Helår 2006.

0,5

1,5

0,8

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

Den genomsnittliga volymen/inköpstillfälle för Blomkål motsvarar ungefär ett

huvud.

0,3

0,7

0,9

1,0

0,8

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

280

240

200

160

120

80

40

0

Genomsnittligt värde per köpare och år, Kr

245

GfK ConsumerScan. Värde per köpare. Helår 2006.

148

28

37

Tomater Sallat Vitkål Blomkål Purjolök Gul lök Bananer Äpplen Päron

För de som tycker om och köper Blomkål måste ett utlägg på 37

kr/år vara försumbart.

28

36

257

206

96

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Prisspridning Pia Sjöstedt

Blomkål

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Andelar av totalmarknaden per sociosegment.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Socioandel, värde. Helår 06

0-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år GfK Norr GfK Öst GfK Väst GfK Syd

Socio

Dagligvaror Frukt & Grönt Blomkål

Åldersgruppen 30-44 år svarar för ca 25% av den totala Frukt&Grönt

konsumtionen, men endast ca 17% av Blomkålskonsumtionen.

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Andel köparhushåll i olika sociosegment.

35

30

25

20

15

10

5

0

13

Penetration%. Helår 06

30-44 år 60+ år

Socio

Blomkål

Penetrationen är mycket låg i åldersgruppen 30-44 år, men……..

33

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Genomsnittligt antal inköpstillfällen/köpare och

sociosegment.

3

2

2

2

1

1

0

0

2,6

Inköpsfrekvens. Helår 06

2,5

30-44 år 60+ år

Socio

Blomkål

….de som köper, köper lika ofta som den grupp som konsumerar mest,

och…….

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

12 February 2007

Blomkål. Genomsnittligt värde per köpare och sociosegment.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

42

Värde/köpare. Helår 06

30-44 år 60+ år

Socio

Blomkål

…spenderar t.o.m. mer per köpare. Grundproblemet är alltså att rekrytera

köpare.

34


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Behovstäckning per ålderssegment.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

77,8

Lojalitet. Helår 06

W01-52 -06

Time

42,8

30-44 år 60+ år

Åldersgruppen 30-44 år är benägna att köpa svensk blomkål. De täcker sitt

blomkålsbehov till 78% med svensk blomkål.

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Pris/kg och halvår. Svensk vs. utländsk.

28

24

20

16

12

8

4

0

22,7

25,3

Pris/kg.

15,5

W01-26 -06 W27-52 -06

Svensk blomkål Utländsk blomkål

Varför måste priset på svensk blomkål vara så mycket lägre än utländsk

under ”primörsäsong”?

Time

21,5

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Kedjeandelar II halvåret-06.

20

16

12

8

4

0

19,7

18,9

14,8

13,713,5 13,5

14,0

13,6

Kedjeandelar, Värde%

9,6

11,3

10,410,3

Ica Maxi Ica Kvantum Ica Supermarket Coop Forum Coop Konsum Coop Extra Hemköpskedjan Tot Willys

Market

3,9

4,9

1,9 1,6 1,5 1,7

Dagligvaror Frukt & Grönt Svensk blomkål

4,2

4,9

9,0

10,1 9,8

ICA Supermarket, COOP Konsum och Willy´s har mer att ge när det gäller svensk

blomkål.

8,2

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Avslutsgrad II halvåret-06.

7

6

5

4

3

2

1

0

6,5

4,1

2,6

Avslutsgrad%

4,6

Ica Maxi Ica Kvantum Ica Supermarket Coop Forum Coop Konsum Coop Extra Hemköpskedjan Tot Willys

Market

Svensk blomkål

Svensk blomkål köpes endast av 2,6% av ICA Supermarkets och 1,2% av Coop Konsums

Frukt&Grönt köpare. Förbättringspotential!

1,2

1,3

5,9

4,6

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål. Pris/kg II halvåret-06.

24

20

16

12

8

4

0

15,4

16,2

21,3

Pris/kg

Ica Maxi Ica Kvantum Ica Supermarket Coop Forum Coop Konsum Hemköpskedjan Tot Willys

15,9

Market

Svensk blomkål

Hemköp bäst i klassen. Får utt ett bra pris, har hög avslutsdel och en

överandel på svensk blomkål. Vad gör de rätt?

15,2

19,7

10,6

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Prisspridning Pia Sjöstedt

Trender

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Trender är inte tillfälliga

Trender kan vara allmänna

… eller kategorispecifika

… men inte tillfälliga

Värderingar

Livsstil

Demografi

Ökande konsumtion av mörkrostat

kaffe

Nästa säsongs kjollängd

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

4 Megatrender

Demografi

Hälsa

Bekvämlighet

Säkerhet/kontroll

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Sveriges demografi

Källa: SCB

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Hur utnyttja en trend?

Åldrande befolkning

Vad innebär det?

• Förändrade hälsorisker;

fokusering på kolesterolvärden,

hjärt-/kärlsjukdomar,

åldersdiabetes

• Allt mindre del av befolkningen

skall försörja en allt större del

av befolkningen

Vad innebär det?

Fokusering på ”lättlagat

och bekvämt” för en del

av befolkningen,

fokusering på

”hälsosamt” för den

andra delen

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

USA

35

BMI-fördelningen internationellt 2005:

2 2 2 2 2 1 2

30

33

GB

46

34

32 34 36 34 34

19 16 16 15 15 15 15 14 12 10 8

NL

50 49 47 50 48

Spain

Sweden

Germany

Belgium

Brazil

10

44

30

Austria

2 4

50

34

France

57

27

Malaysia

9 9

55

55

25 28

Italy

Thailand

Obese Overweight Healthy Underweight

3

73

12

67

19 16

12 February 2007

6 6 7

66

24

85

83

8 9

4 4 3 1 1

Philippines

Taiwan

Vietnam

Korea


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

BMI-index i Sverige - utveckling enligt SCB

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Hälsa - Fetma/Överviktigas andel av värdet inom olika

kategorier indexerat mot livsmedel totalt

120

115

110

105

100

95

90

85

Df bageriprod

Sylta/aladåb

Måltidskorv

Blandad bit

Skivad smörgåsmat

Leverpastej

Flerpacksglass

Hushållsglass

Df potatisprod

Df färdigmat

Färskt kött

Färsk fisk

Food totalt

12 February 2007

Blodmat

Frukt & grönt


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Hälsoparadoxen

1

2

=

Hälsa är den faktor som värdesätts högst för att

“ha ett bra liv”

Fitness, d v s önskan att leva ett sunt liv ökar i betydelse

… men en allt större del av konsumenterna säger att de har

svårt att leva upp till sina målsättningar och exempelvis

göra prioriteringar mellan smak och nyttighet.

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Möjligheter

Där det finns ett gap mellan vad konsumenterna vill göra

och vad de faktiskt gör - där finns också en marknad för

nya produkter som underlättar konsumenternas

behovstillfredsställelse …

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Bekvämlighet är någonting som:

Spar tid

Inte genererar problem

Förenklar valprocessen

Har multifunktion

Färdiglagat

Lättanvänt

Stressminskande

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Bekvämlighet


Bekvämlighet

eller kvalitet

NU

Bekvämlighet

och kvalitet

Det får inte vara ett val

mellan kvalitet och

bekvämlighet.

12 February 2007


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

12 February 2007

Att ha kontroll över sin tillvaro och känna säkerhet är något

som uppfattas som viktigare och viktigare.

Control ranks

highest in

Sweden (#2)

and China

(#3), lowest in

Thailand (#15)

Source: RRW 2005

Good health

Financial security

A home you own

A happy marriage

Children

Control over one's life

A job that is interesting

Travel for leisure

Free time/leisure time

Spiritual enrichment

A yard and lawn/a nice garden

A college education

A luxury car or second car

Really nice clothes/accessories/jewelry

Having the latest electronics and gadgets for my home

% age 13+ who say item is part of good life

19

19

19

22

22

37

37

36

48

47

46

55

60

64

84


GfK Sverige AB Consumer Tracking Bertil Lennstrand

Blomkål –slutsatser.

78% av svenska hushåll köper inte Blomkål under ett år. Produkten är anonym. I hur många

receptsamlingar ingår Blomkål nu för tiden? Måste finnas utrymme för att höja penetrationen

generellt.

12 February 2007

Går det att ge den svenskodlade blomkålen någon form av ”primörstatus”. Jfr. potatis och sparris.

Tag vara på de hälsosamma aspekterna av grönsakskonsumtion.

Debatter om övergödning och bekämpningsmedel måste undvikas

Åldersgruppen 30-44 år, en viktig grupp ur konsumtionssynpunkt, är låga konsumenter av Blomkål,

men i den mån de konsumerar konsumerar de helst svenskproducerad blomkål. Kan finnas en

hygglig hävstång här. I denna åldersgrupp ligger barnfamiljerna med ont om tid. Förenkla

produktanvändningen. ”Färdigbitad” Blomkål?

Rimligtvis finns det (ur konsumentsynpunkt) utrymme för prishöjningar. Willy´s t.ex. ligger på en

alldeles för låg relativ nivå. Hemköp har nästan dubbelt så högt pris och ändå en högre avslutsgrad.

Kvalitetsarbete?


GfK Sverige AB Consumer Tracking Prisspridning Pia Sjöstedt

12 February 2007

GfK. Growth from knowledge

2007-02-07

More magazines by this user
Similar magazines