30.09.2013 Views

Manualen nr 2 2009 - omt sweden

Manualen nr 2 2009 - omt sweden

Manualen nr 2 2009 - omt sweden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ortopedisk Manuell Terapi<br />

MANUALEN<br />

Sjukgymnaster i forskning<br />

och praktik<br />

NR 2/<strong>2009</strong><br />

Nordisk kongress:<br />

OMT/OM i Göteborg<br />

Årets stora händelse är här! Sid 16-17<br />

1


Konsolvägen 2 BV<br />

123 58 FARSTA<br />

Vi skräddarsyr din Manuel Terapi Brits<br />

Modell 93CE<br />

Generell Fysioterapi Brits<br />

Modell 93OMT<br />

Friktionsfri bakdyna med<br />

lårdyna för lumbaltraktion<br />

Reglerbar mittsektion med<br />

<br />

3-delad huvudstöd med<br />

multifunktioner<br />

REKONDITIONERADE BRITSAR<br />

Har du skoliotiska behandlingsbritsar?<br />

Låt oss företa en anamnese och komma<br />

med förslag om rehabilitering!<br />

Vi har mer än 40 års erfarenhet.<br />

Vi erbjuder:<br />

- Utbyte av defekt pump till elmotor<br />

- Påmontering av fotbåge till elmotor<br />

- Uppgradering av brits<br />

För mer information<br />

WWW.MASOLET.SE<br />

Mob 1: 073-756 885 7<br />

Mob 2: 0047-915 72 035<br />

E-mail: masoletservice@tele2.se


Nu tackar jag för mig!<br />

Bäste medlem, Nordiska<br />

kongressen i Göteborg närmar<br />

sig med stormsteg, du<br />

har väl anmält dig till årtiondets<br />

största sjukgymnasthändelse<br />

i Sverige? Det bokstavligen<br />

talat fullspäckade<br />

programmet och anmälningsformuläret<br />

fi nns som<br />

vanligt på sektionens hemsida<br />

www.OMT<strong>sweden</strong>.<br />

se – din länk till kunskap.<br />

Vi är enormt glada för att<br />

kunna erbjuda ett tjugotal<br />

föreläsare från de nordiska<br />

länderna men även från<br />

jordens alla hörn som presenterar<br />

senaste nytt inom<br />

klinik och forskning inom<br />

vårt både breda och djupa<br />

specialistområde OMT.<br />

I samband med den Nordiska<br />

kongressen har sektionen<br />

sitt årsmöte. Som vanligt<br />

blir det en del ändringar<br />

på förtroendeposterna och<br />

denna gång är det bland annat<br />

dags för ny ordförande.<br />

Eft er närmare 20 års arbete<br />

som ledamot i olika fackliga<br />

och professionella sjukgymnastorganisationer<br />

som<br />

idrottsmedicin Stockholm,<br />

LSR’s distriktsstyrelse och<br />

förbundsstyrelse, SOMT<br />

och inte mist elva år som<br />

ordförande i OMT-sektionen<br />

känner jag att det är<br />

dags att lämna stafettpinnen<br />

vidare. Det har varit mycket<br />

stimulerande arbete under<br />

åren och jag är tacksam för<br />

allt jag har lärt mig och fått<br />

vara med om som ordförande.<br />

Jag kommer naturligtvis<br />

även att fortsätta vara engagerad<br />

i sektionens arbete<br />

men på en ”annan nivå”<br />

och då bland annat som lärare,<br />

IFOMT-representant<br />

och vid olika PR-uppdrag<br />

när tillfälle ges.<br />

När det gäller PR för OMT<br />

och OMT-sektionen skall<br />

jag och några kollegor delta<br />

under politikerveckan<br />

i Almedalen i sommar då<br />

OMT-sektionen och LSR<br />

gör gemensam sak för att<br />

sprida kunskap om vår<br />

profession. Arbetet med<br />

Anders Ottosson för att ta<br />

fram en ny PR-kalender för<br />

2010 pågår också för fullt.<br />

Detta då sektionen har fått<br />

många förfrågningar om<br />

när ”nästa kalender” kommer.<br />

Kalendern för 2008 var<br />

även oerhört uppskattad på<br />

LEDAREN<br />

Ledarskribent Ragnar Faleij, ordförande i OMT-sektionen.<br />

3<br />

IFOMT’s världskongress i<br />

Rotterdam förra sommaren,<br />

historiken är viktig i<br />

PR-sammanhang! Meningen<br />

är att nästa kalender<br />

skall vara klar till sjukgymnastdagarna<br />

i september<br />

då OMT-sektionen deltar<br />

aktivt i LSR’s monter, med<br />

egen PR-monter, workshop<br />

om myofasciell smärta och<br />

en hel utbildningsdag om<br />

ländryggsproblematik.<br />

Om du inte redan planerat<br />

in sjukgymnastdagarna i<br />

din kalender så gör det. Gå<br />

in på www.sjukgymnastforbundet.se<br />

och klicka på<br />

loggan för sjukgymnastdagarna<br />

för mer information<br />

om programmet samt anmälan.<br />

En bonus i år är att<br />

du får boken "Styrketräning<br />

för idrott, medicin, motion<br />

och rehabilitering" om du<br />

anmäler dig före den 8 juni,<br />

väl värt en tidig anmälan.<br />

Det är mycket som har<br />

hänt inom svensk OMT sedan<br />

den vårdagen jag röstades<br />

in som ordförande<br />

1995. Kursverksamheten<br />

OMT steg I som var på<br />

topp under 90-talet dalade<br />

sakta men har nu börjat ta<br />

fart igen. Till den längre utbildningen<br />

OMT steg II och<br />

III har dock intresset stadigt<br />

ökat. Det gick just ut 32 diplom<br />

för OMT-examen förra<br />

veckan och det känns bra<br />

att vi får fl er kollegor med<br />

OMT-examen i Sverige, det<br />

är ett måste för att vi skall<br />

kunna hävda oss som specialistgrupp.OMT-sektionen<br />

är fortfarande den<br />

största sektionen inom LSR<br />

med ca 1400 medlemmar,<br />

något som också känns bra<br />

eft er den stora omorganisationen<br />

inom LSR för några<br />

år sedan.<br />

Det verkar som om den<br />

nya ordningen har varit<br />

till sektionens och förbundets<br />

fördel vilket känns<br />

som en riktig win-win situation.<br />

Sektionen arbetar<br />

fortfarande på att få in hela<br />

OMT-utbildningen som ett<br />

mastersprogram på universitet<br />

men det går trögt. Läget<br />

känns dock stabilt just<br />

nu och trägen vinner. Det<br />

är av största vikt att varje<br />

medlem arbetar vidare på<br />

lokalplanet och styrelsen<br />

mer centralt, dock med en<br />

enad front, med att sprida<br />

kunskap om OMT.<br />

Med dessa rader önskar jag<br />

den nya styrelsen lycka till!


MANUALEN NR 2 <strong>2009</strong> presslagd i maj <strong>2009</strong><br />

Nr Manusstopp ut i vecka<br />

3/<strong>2009</strong> 17 aug v 38<br />

4/<strong>2009</strong> 16 nov v 51<br />

1/2010<br />

Vill du lämna bidrag till tidningen,<br />

kontakta redaktören.<br />

Redaktionen förbehåller sig rätten att<br />

korta i manus. För insänt bild- och<br />

textmaterial ansvaras ej.<br />

Redaktör:<br />

Carina Ågren<br />

Hovsjö Rehab, SÖDERTÄLJE<br />

0730-33 90 11<br />

carina@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

I redaktionen:<br />

Fredrik Johansson<br />

Staffanstorps vårdcentral/Lund<br />

fredrik.p.johansson@skane.se<br />

Annonsansvariga:<br />

Eva-Lena Lohi,<br />

eva-lena@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

0703-92 61 22<br />

Anne-Marie Sjögren,<br />

anne-marie@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

0703-44 64 39<br />

Layout:<br />

JTS Media, Stockholm<br />

OMT-sektionens styrelse:<br />

Ordförande, AU för IFOMT Sweden/SOMT: Ragnar<br />

Faleij, ragnar@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Kassör: Lena Carlbom, lena@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Sekreterare: Marie-Louise Broomé, marie-louise@<br />

OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Ledamot: Anne-Marie Sjögren, se ovan.<br />

Suppleant: Eva-Lena Lohi, se ovan.<br />

AU för MANUALEN: Carina Ågren, se ovan.<br />

AU för utbildning/Lärarrådet: Ingela Lundholm<br />

Ågren, ingela@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Webmaster OMT-sektionen:<br />

Ragnar Faleij, ragnar@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Hemsida: www.OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Rickard Malmborg<br />

rickard@hfc.se<br />

Tryckt hos: Edita, Västerås<br />

MANUALEN är en medlemstidning som ges ut med fyra nummer per år till medlemmar i OMTsektionen<br />

inom Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund. Vi arbetar och forskar kring undersökning,<br />

behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och<br />

extremiteter.<br />

UR INNEHÅLLET:<br />

sid 3 Ledare: Nu tackar jag för mig!<br />

sid 5 Kurs i Kinetic Control<br />

sid 6 Kinetic Control + OMT = Framgång<br />

sid 8 Konferensdag McKenzie/MDT<br />

sid 10 McKenzie-metoden<br />

sid 12 Sjukgymnaster i etern<br />

sid 13 Nedre extremitet med James Moore<br />

sid 14 Nordisk profil: Stian LangØy<br />

sid 16 Presentation av föreläsarna på Nordic Congress<br />

sid 18 Referat från Manual Therapy<br />

sid 22 Kalendarium<br />

Bäckenleden i fokus<br />

under Grete Mellingen<br />

Homstøls kurs. Sid 6<br />

4<br />

Omslag:<br />

Nordisk kongress: OMT/OM i<br />

Göteborg. Foto Jonas Wernersson,<br />

kollage Johan Sagström


Kurs i Kinetic Control:<br />

Dysfunktion och återträning<br />

av SI-led och bäcken<br />

Haninge Fysiocenter och OMT-sektionen fortsätter anordna Kinetic Control-kurser vilket<br />

många är glada över. På företagets hemsida www.kineticcontrol.com, presenteras<br />

ett team av 13 lärare och Grete Mellingen Homstøl, som var den senaste att besöka<br />

Haninge, har varit lärare i Kinetic Control-konceptet sedan 1999. Där kan man också<br />

läsa om hur kursprogrammen är upplagda och mer om de principer som Annika Lifbom<br />

Johansson från Broddetorp kommer in på i sin rapport från SI-ledskursen här nedan.<br />

För den resglade finns möjligheter att<br />

ta en Master som baseras på Kinetic<br />

Control kurser på ett universitet i England.<br />

Lärare var den mycket kunniga kollegan<br />

från vårt västra grannland, Grete<br />

Mellingen HomstØl. Till hennes hjälp<br />

fanns assisterande lärare Patrik Pedersen.<br />

Grete aktiverade oss med sin härliga<br />

personlighet och levererade sitt budskap<br />

både visuellt, auditativt och kines-<br />

Att SI-leden kunde vara så rolig! En del kursdeltagare med läraren Grete Mellingen-Homstøl, trea från höger.<br />

5<br />

tetiskt, precis som vi uppmuntras att<br />

undervisa våra patienter. "Faulty movement<br />

can induce pathology, not just<br />

be a result of it".<br />

Detta citat av Shirley Sahrmann<br />

(1993) sammanfattar Kinetic Controlkonceptets<br />

kärna. →


Kinetic Control + OMT<br />

Första dagen inleddes med en generell<br />

genomgång av den forskningsbaserade<br />

kunskapsbasen: Nedsatt motorisk<br />

kontroll ses som ett resultat av insuf-<br />

cient rekrytering av motoriska enheter,<br />

där lågtröskliga långsamma motoriska<br />

enheter (”Slow motor units”) ej<br />

SM i bodybuildning?<br />

Nej, kursdeltagaren Patrik<br />

Jonsson i uppvisningstagen.<br />

förmås att aktiveras under låg belastning,<br />

med påföljande felrekrytering av<br />

snabba motoriska enheter (”Fast motor<br />

units”) i ”low load” aktiviteter som<br />

att gå, sitta och stå. Påverkas CNS av<br />

smärta blir det samma e ekt som ett<br />

virus i datorn: en stor röra i mjukvaran.<br />

Lokalt och globalt stabiliserande<br />

muskulatur, som normalt kontrollerar<br />

våra rörelser, inhiberas, och globala<br />

"mobilisers" tar över, med rörlighetsinskränkningar<br />

och smärta som<br />

följd. För att återfå god proprioceptiv<br />

medvetenhet krävs följande:<br />

• Control of Direction<br />

• Control of Translation<br />

• Control Through<br />

Range<br />

• Control of Extensibility<br />

Grete lade<br />

upp undervisningen<br />

med tyngdp<br />

u n k t p å<br />

klinisk tillämpning.<br />

Eft er en grundlig<br />

genomgång av bäcken-komplexets<br />

biomekanik (vilket inkluderar påverkan<br />

från lumbal och höft), ägnades<br />

kursen åt praktiska övningar i rörelseanalys,<br />

speci ka tester för translationsrörlighet<br />

i SI-ledens ”Long Arm/<br />

Short Arm”, rörlighetstester i muskel,<br />

fascia, nerv ad modum "Neuro-dynamic<br />

Release" (Grete kommer in mer<br />

på detta på Nordiska OMT-kongressen<br />

i Göteborg) samt övningar i motorisk<br />

kontroll enligt tidigare nämnda<br />

fyra huvudprinciper.<br />

SI-ledens ”Form Closure och Force<br />

Closure-funktion” analyserades, med<br />

kliniskt resonemang kring "goda”<br />

muskler vilka skapar bakåtrotation<br />

ilium (nutation sacrum) och därmed<br />

6<br />

artikulär stabilitet, samt motsvarande<br />

"bad guys" som orsakar framåtrotation<br />

ilium (counternutation sacrum) med<br />

funktionell instabilitet som följd.<br />

Funktionella tester "SIJ self-locking"<br />

var nästa steg, där vi direkt vid fynd av<br />

"un-locking" kunde prova ”low load”<br />

aktivering av i första hand globala stabiliserande<br />

muskler som gluteér, abduktorer<br />

och obliquer. Gav inte detta<br />

tillräcklig ”Force Closure”, testades<br />

de lokala stabilisatorerna på ett mycket<br />

kliniskt rationellt och tidssparande<br />

sätt, en eft er en, i aktuell funktionell<br />

test-position:<br />

• Transversus Abdominis<br />

• Pelvic Floor<br />

• Posterior Psoas<br />

• Deep Sacral Gluts<br />

• Segmental Multifi dus<br />

• Diafragm Dissociation<br />

Den fj ärde och sista dagen ägnades åt<br />

kliniskt resonemang kring behandling<br />

av olika artikulära dysfunktioner<br />

i Sacro-iliaca-leden (ilium/sacrum, sacrum/ilium,<br />

ilium/ilium) med praktisk<br />

tillämpning på patientfall i gruppen,<br />

samt däreft er undersökning av stramhet<br />

i globala mobilisers.<br />

Eft er fyra dagars hjärngymnastik på<br />

högsta nivå, bland mycket trevliga<br />

och kunniga kursledare och deltagare,<br />

har mitt funktionella tankesätt när det<br />

gäller bäckenkomplexet förbättrats betydligt.<br />

"Gain function, not structure"<br />

var temat vid en av de första kurserna<br />

i Motorisk Kontroll jag gick, för nio<br />

år sedan i Antwerpen (Lee/Vleeming).<br />

Den manuella medicinens traditionella<br />

fokus på att identi era smärtgivande<br />

struktur utmanas här av ett paradigmskift<br />

e, med tonvikt på analys och<br />

behandling av smärtproblemets funktionella<br />

orsaksmekanismer.<br />

De kurser jag hittills gått i Kinetic<br />

Control, har gett mig verktyg att förbättra<br />

behandlingsresultatet markant<br />

hos den största patientgruppen<br />

på min mottagning, människor med<br />

långdragen smärtproblematik i rö-


= Framgång<br />

relseorganen. Jag använder inte ordet<br />

"kronisk", därför att det går att påverka<br />

även långvariga smärttillstånd till det<br />

bättre. Att hjälpa människor att återfå<br />

kontakten med, och kontrollen av sina<br />

kroppar känns som essensen i vår profession<br />

som sjukgymnaster.<br />

"Efter fyra dagars<br />

hjärngymnastik (...)<br />

har mitt funktionella<br />

tankesätt när det gäller<br />

bäckenkomplexet<br />

förbättrats betydligt."<br />

Därmed kan många skador förebyggas<br />

inom idrottsvärlden, och långvarig<br />

smärtproblematik hos vanliga "Svenssons"<br />

undvikas. Med goda kunskaper<br />

i OMT och motorisk kontroll kan vi<br />

åstadkomma mycket med våra patienter.<br />

I dagens och framtidens tuffa<br />

konkurrens med andra yrkesgrupper<br />

inom Manuell Terapi, kommer det att<br />

bli vår speciella styrka. Ny evidensbaserad<br />

kunskap i motorisk kontroll behöver<br />

genomsyra våra sjukgymnastutbildningar<br />

i landet. Sker detta?<br />

Efter att ha genomgått kurser i Kinetic<br />

Controll för lumbalen, cervicalen,<br />

höften och SI-leden, har jag fått många<br />

aha-upplevelser av min egen kropps<br />

tillkortakommanden. Att få hjälp av<br />

kunniga kollegor med rörelseanalys,<br />

behandling av rörlighetsinskränkningar<br />

och träning av motorisk kontroll är<br />

fantastiskt - vilken yrkesförmån!! Jag<br />

börjar nu känna mig smått helrenoverad,<br />

även om det återstår en del. Jag<br />

ser med tillförsikt fram emot höstens<br />

kurs - Lower extremity. Sedan ska jag<br />

väl kunna vandra vidare på denna jord<br />

ännu ett halvsekel?<br />

Annica Lifbom Johansson<br />

annica.lifbomjohansson@<br />

broddetorp.net<br />

Foto: Benoit Rocher<br />

Grete visar var det ska kännas.<br />

En viktigt del i inlärningen är att göra testerna på många olika personer.<br />

Fakta<br />

För att återfå god proprioceptiv<br />

medvetenhet krävs följande:<br />

• Control of Direction<br />

• Control of Translation<br />

• Control Through Range<br />

• Control of Extensibility<br />

7<br />

Funktionella test-positioner:<br />

• Transversus Abdominis<br />

• Pelvic Floor<br />

• Posterior Psoas<br />

• Deep Sacral Gluts<br />

• Segmental Multifidus<br />

• Diafragm Dissociation


McKenzieföreningen och MDT-sektionens konferensdag<br />

I samband med yrkesrådetsmöte bjöd McKenzie-sektionens ordförande Eva Ekesbo<br />

in ordförande Ragnar Faleij att komma till deras konferens till ett vänskapspris.<br />

Då ordförande Ragnar för dagen var<br />

inbjuden även till naprapaternas kongress<br />

i Täby gavs det möjlighet för undertecknad<br />

att åka. Dagen erbjöd föreläsningar<br />

som rörde samarbete vid<br />

omhändertagande av nackpatienter<br />

Först ut var Margareta Jonsson, spec<br />

neurologi, sjukgymnastkliniken Karolinska<br />

Solna med bakgrund från arbete<br />

med ryggmärgsskadade samt andra<br />

halsryggtrauma efter sin sjukgymnastexamen<br />

1978.<br />

Hon har nu en av sjutton specialistsjukgymnasttjänster<br />

inom Karolinska<br />

Universitetssjukhuset och det hon är<br />

bra på är att bedöma symtom från halsryggen<br />

och jämföra dessa med radiologiska<br />

förändringar. Under sin tid på<br />

neurokirurgen har hon haft många heta<br />

duster men också fruktbara diskussioner<br />

med neurokirurgerna och då bland<br />

annat Lars Lindgren.<br />

I samband med att hon skulle sluta som<br />

sektionschef ansökte hon om att driva<br />

ett projekt 2004 tillsammans med neurokirurgkliniken<br />

för att minska väntetiderna<br />

för patienter med degenerativ<br />

halsryggsjukdom, som då var upp till<br />

två år. I projektet förändrades arbetsgången<br />

till att alla remisser bedömdes<br />

initialt av neurokirurg och delades in i<br />

olika besvärsgrader från 1-4 i enlighet<br />

med internationella standards. Patienter<br />

med grad 2 och 3 fick istället träffa<br />

sjukgymnast som första kontakt på<br />

mottagningen medan de med grad 4<br />

direkt fick komma till neurokirurg.<br />

Sjukgymnast och neurokirurg har en<br />

konferens en gång i veckan för överrapportering<br />

och efter detta skickas svar<br />

till patient och remittent. Denna förändring<br />

gjorde att arbetet effektiviserades<br />

och man har inte gjort exakta ekonomiska<br />

kalkyler men 75% av patien-<br />

inför eventuell kirurgi av sjukgymnast<br />

Margareta Jonsson och neurokirurg<br />

Lars Lindgren, samverkan mellan<br />

människor och bilstolar av sjukgymnast<br />

Bertil Jonsson, patientdemonstration<br />

av sjukgymnast Lars Degerfeldt<br />

Sjukgymnasten viktig i vårdkedjan<br />

kring nackkirurgi<br />

terna bedömdes ej i behov av besök hos<br />

neurokirurg. Detta medför en minskad<br />

kostnad och frigörande av tid för neurokirurgen.<br />

Väntetiden minskade till ca 3 veckor<br />

vilket sannolikt ger vinster i förkortad<br />

sjukskrivning och minskat lidande för<br />

patienten. Operation, vilket blir fallet<br />

för ca 8 % av patienterna, bedöms på<br />

grunderna av en hög överensstämmelse<br />

mellan symtom och MRT fynd samt<br />

att adekvat konservativ behandling har<br />

genomförts.<br />

Vid behov hänvisar mottagningen till<br />

sjukgymnast, multimodal rehabilitering<br />

eller smärtklinik. Diagnosfördel-<br />

8<br />

och utredning med selektiva rotblockader<br />

och diskografier av röntgenläkare<br />

Bengt Isberg. Nedan följer referat<br />

från föreläsningen av Margareta Jonsson<br />

och sammanfattande tips från patientdemonstrationerna. <br />

ningen i studien var: diskbråck 30%,<br />

Spondylos 60%, Whiplash 10%. Förutom<br />

systematisk anamnes och klinisk<br />

undersökning samlades data in från<br />

uppskattad gångsträcka, EQ-5D samt<br />

neck funktion index (NFI). Nöjdhetsgraden<br />

bland patienter och kolleger är<br />

till största delen hög förutom i enstaka<br />

fall där det påtalats ett missnöje med att<br />

inte fått träffa läkare. Mottagningsmodellen<br />

har fått bra gehör bland remittenter<br />

och spridit sig så att den nu även<br />

används på Stockholm Spine Center, i<br />

Uppsala och Jönköping.<br />

Margareta menar att det ibland kan<br />

vara svårt att finna sjukgymnast att<br />

hänvisa vidare till och flertalet i auditoriet<br />

blir lite förvånade. Hon menar<br />

I neurologisk undersökning ingår test av ytlig känsel - här med risserhjul.


vidare många patienter dels inte fått<br />

adekvat behandling av kollegor och<br />

dels att många patienter kommer i ett<br />

mycket sent skede efter att ha haft ont<br />

i lång tid och ibland med stora neurologiska<br />

bortfall. Många patienter har<br />

inte ens träffat sjukgymnast. Det verkar<br />

också finnas en tröghet på primärt<br />

plan i att utreda patienterna. Det blir<br />

en “kostnad” för vårdcentralen att göra<br />

röntgen eller andra utredningar.<br />

Fakta<br />

Classification of Case Definitions for<br />

Neck Pain and Associated Disorders<br />

Proposed by the Bone and Joint Decade<br />

2000-2010 Task Force on Neck<br />

Pain and Associated Disorders<br />

Grade I No signs of major pathology<br />

and no or little interference with<br />

daily activities. This is frequently the<br />

case. Reassurance might be all that<br />

is required.<br />

Patientdemonstrationer<br />

Under årets konferensdag och credexdag<br />

fick deltagarna sammanlagt ta del<br />

av tre demonstrationer med patienter<br />

med besvär i varierande grad ifrån<br />

thorakalen och cervikalen med tillhörande<br />

utstrålning i arm/hand och huvudvärksproblematik.<br />

I samband med patientdemonstrationerna<br />

diskuterades flertalet viktiga<br />

och givande kliniska infallsvinklar.<br />

Nedan följer ett axplock av matnyttig<br />

information:<br />

• Fördelen med att undersöka upprepad<br />

retraktion och/eller protraktion är<br />

att dessa rörelser är pedagogiska och<br />

patienten kan lätt sätta detta i ett sammanhang<br />

och koppla samman dem<br />

med vardagsaktiviteter.<br />

• Håll det enkelt och tänk på ”the big<br />

picture”, dvs att ställa diagnos på så få<br />

frågor och genom så få rörelser som<br />

möjligt.<br />

• Etablera samband mellan nacke och<br />

arm/handsymtom i anamnes och un-<br />

Hur ska vi göra för att vi inom kåren<br />

lättare vet vad kollegan kan? I Stockholm<br />

är det vårdguiden som kan vara<br />

ett redskap som växer fram alltmer<br />

men ännu är det många privata sjukgymnaster<br />

som inte finns med där.<br />

Vi som sjukgymnaster bör kanske<br />

även bli bättre på att specificera vad<br />

man kan erbjuda. Det slår mig också<br />

att många kollegor fortfarande inte<br />

heller vet vad OMT står för.<br />

Grade II No signs of major pathology<br />

but interference with daily activities.<br />

This occurs less frequently (


McKenzie-metoden<br />

Vi fortsätter reda ut de olika<br />

förkortningsbegreppen.<br />

Turen har kommit till MDT –<br />

Mekanisk Diagnostik och<br />

Terapi – McKenziemetoden.<br />

McKenziemetoden behandlar mekaniska<br />

orsaker till besvär i nacke, rygg,<br />

muskler och leder vilket fastställs genom<br />

en strukturerad anamnes och<br />

aktiva rörelser. I undersökningen används<br />

repetitiva rörelser för att undersöka<br />

vilken rörelseriktning som<br />

Retraktionsövning - test och behandling.<br />

provocerar respektive avlastar smärtan<br />

och behandlingen riktar sig sedan<br />

mot att lära patienten utföra dessa<br />

flera gånger dagligen. Specifik undersökning<br />

av segmentell rörlighet ingår<br />

inte men däremot differentialdiagnostiska<br />

tester såsom smärtprovokation av<br />

bäckenleder.<br />

Mekaniska diagnoser:<br />

• Derangement<br />

Teorin är att diskmateral förskjutits<br />

i varierande grad intradiskalt - buktning<br />

- diskbråck. I status förekom-<br />

Bakåtböjning från framliggande utförs utan aktivitet i ryggmuskler för att påverka disken att röra sig framåt.<br />

10<br />

Full rörlighet i extension av nacke.<br />

mer rörelsesmärta, molvärk, inskränkt<br />

rörlighet, deviationer, refererad<br />

utstrålning och i svårare fall<br />

nervrotsymtom.<br />

• Dysfunktion<br />

Stelhet och smärta vid ytterlägesbelastning<br />

av förkortad vävnad<br />

• Posturalt syndrom<br />

Ytterlägessmärta från normal vävnad<br />

(långvarig ihopsjunken hållning<br />

med framskjutet huvud)


McKenziemetodens tre främsta<br />

kännetecken som skiljer<br />

den från de andra vanliga<br />

metoderna inom ryggbehandlingsområdet<br />

är:<br />

1. Tyngdpunkten ligger på egenbeandling.<br />

Ca 70 % av patienterna kan lära sig<br />

att på egen hand kontrollera sina besvär<br />

med hjälp av hållning och egenträning.<br />

2. Diagnostik utifrån symptomatiska<br />

och mekaniska svar på belastning.<br />

Med hjälp av upprepade rörelser och<br />

positioner söker man en riktningspreferens,<br />

dvs en rr riktning som minskar<br />

symptomen medan en annan ofta<br />

motsatt rr ökar smärta. Hit räknas<br />

också det så kallade centraliseringsfenomenet.<br />

Många av patienterna med<br />

riktningspreferens visar också en centralisering<br />

av sin smärta. Det innebär<br />

att den mest distala delen av smärtan<br />

försvinner medan den centrala tillfälligt<br />

kan öka. Smärtan kommer från<br />

disken men yttre delen av anulus är<br />

fortsatt intakt. Rörelser i den reducerande<br />

riktningen ger en avsevärt snabbare<br />

besvärslindring än annan träning.<br />

Hos ca 80% av patienterna med ländryggssmärta<br />

kan man se en riktningspreferens.<br />

Något lägre siffror i nacke<br />

och bröstrygg.<br />

3. Progression av kraft<br />

I behandlingen inleder man med den<br />

minsta möjliga kraft som ger önskad<br />

effekt, oftast patientens egna positioner<br />

eller rörelser. Om det behövs<br />

stegras kraften i den riktning som visat<br />

sig lindra besvären med hjälp av<br />

mottryck, mobilisering och slutligen<br />

manipulation.<br />

Utbildningsupplägg McKenzie-metoden<br />

Kurserna A-E samt grundexamen (Credex) är öppna för leg sjukgymnaster<br />

och läkare. Rekommendation är att det bör gå minst 3 mån och<br />

max 2 år mellan A och B samt minst 6 mån och max 2 år mellan B, C och<br />

D. Nuvarande system är under förändring och nedan presenteras det<br />

som gäller från 2010 då E-kursen tas bort och C och D-kursen förändras<br />

motsvarande. Se www.mckenzie.se för mer information. Man kan när<br />

som helst repetera en kurs mot halv avgift förutsatt att ursprungskursen<br />

genomgåtts i Sverige. Kursmaterial ingår då inte i avgiften.<br />

A: Introduktion och lumbalcolumna 28<br />

B: Cervikal och thorakalcolumna 28<br />

C: Klinisk fördjupning och nedre extremitet 28<br />

D: Klinisk fördjupning och övre extremitet 28<br />

All kurser är 4 dagar á 7 timmar 112<br />

Totalt antal timmar lärarledd undervisning<br />

11<br />

Antal timmar (60 min)<br />

Kostnad totalt för alla kurser A-D 26 000 kr + moms<br />

Credentialling examination<br />

Examinationen baseras på innehållet i McKenzieinstitutets A-, B-, C- och<br />

D-kurser och deltagande i dessa kurser innan examen krävs. Credentialling<br />

examination genomförs med regelbundna intervall av nationella<br />

McKenzieföreningen liksom av McKenzie International.<br />

Kostnad 2500 kr, vid repetition 1250 kr + moms<br />

Diploma in Mechanical Diagnosis and Therapy<br />

Dip MDT är den högsta nivån i McKenzieinstitutets utbildningsprogram.<br />

Diplomet är ett av kraven för personer som vill ansöka om lärarstatus<br />

inom McKenzieinstitutet. Diplomutbildningen består av en teoretisk<br />

komponent och en klinisk komponent. Den teoretiska komponenten är<br />

en 15-veckors distansutbildning över internet vid Otago-universitetet<br />

på Nya Zeeland www.otago.ac.nz/physiotherapy. Efter godkänd teoretisk<br />

komponent kan man göra den kliniska komponenten på 3 sätt:<br />

• 15 veckor vid Otago-universitetet på Nya Zeeland. Då ingår även<br />

en kurs i biomedicinsk vetenskap.<br />

• 9 sammanhängande veckor i Austin, Texas<br />

• 3 x 3 veckor i Montclair i New Jersey, USA eller Sacramento i<br />

Kalifornien, USA. Nya Diplomaorter finns nu i Danmark och<br />

Holland.<br />

Förkrav för att få delta är fullföljandet av institutets A-D-kurser samt sex<br />

månaders klinisk applikation av McKenzie-konceptet efter D-kursen och<br />

ett godkännande i Credentialling examination.<br />

Kostnad 120 000 kr + moms


Karin Harms-Ringdahl<br />

Karin Harms-Ringdahl är född<br />

1945 i Stockholm. Hon avlade<br />

sjukgymnastexamen 1967 vid<br />

Karolinska Institutet. Efter olika s<br />

k överbryggande kurser med i<strong>nr</strong>iktning<br />

mot forskningsmetodik<br />

och rehabilitering av muskuloskelettala<br />

smärttillstånd antogs<br />

hon till forskarutbildning i Kinesiologigruppen<br />

vid institutionerna<br />

för anatomi och fysikalisk<br />

medicin under handledning av<br />

professor Jan Ekholm.<br />

Karin Harms-Ringdahl disputerade<br />

1986 på en avhandling<br />

om biomekanisk belastning och<br />

muskelaktivering vid träningsbehandling<br />

av skuldermuskulatur<br />

samt vid belastningsutlöst smärta<br />

till följd av ytterläge i halsryggen.<br />

Samma år blev hon lektor vid nuvarande<br />

sektionen för rehabiliteringsmedicin<br />

på institutionen för<br />

kirurgisk vetenskap vid Karolinska<br />

Institutet. Forskningen vidgades<br />

då till att omfatta studier<br />

av mekanismer, betydelsefulla för<br />

bedömning av funktionsförmåga<br />

och sjukgymnastiska åtgärder<br />

inom rehabilitering. Hon blev docent<br />

i rehabilitering, särskilt sjukgymnastik,<br />

1988 och utnämndes<br />

1995 till biträdande professor vid<br />

Karolinska Institutet.<br />

Karin Harms-Ringdahl utnämndes<br />

att från den 1 september<br />

1998 vara professor i sjukgymnastik/fysioterapi<br />

vid Karolinska<br />

Institutet.<br />

Sjukgymnaster i etern:<br />

Ryggont i "Kropp och själ"<br />

Karin Harms-Ringdahl*, Professor i Sjukgymnastik vid institutionen<br />

för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,<br />

Karolinska Institutet, var gäst i programmet "Kropp och<br />

själ" i P1 den 7/4.<br />

Programmet kan höras på www.sr.se.<br />

Ämnet var förstås ryggont. Man pratade<br />

om varför det gör ont i ländryggen<br />

och vad man kan göra. Sjukgymnastiska<br />

åtgärder framkom tydligt, särskilt<br />

McKenzie-metoden, genom Lars Degerfeldt<br />

som också medverkade från<br />

sin mottagning.<br />

Karin poängterade människors egenansvar<br />

att röra på sig och att lyssna<br />

på rätt sätt till smärtan och i det sammanhanget<br />

även om inverkan av rörelserädsla<br />

och hur man kan komma<br />

till rätta med det genom gradvis dosering<br />

av sin fysiska aktivitet.<br />

OMT nämndes av Karin som en<br />

väg att också få hjälp och att vi inte<br />

bara förbättrar rörelsen i ryggen utan<br />

också tränar upp djupa stabiliserande<br />

muskler.<br />

Det är naturligtvis jättebra med<br />

en sjukgymnast som expert i ett<br />

radioprogram som handlar om<br />

onda ryggar. Hur tycker Du att<br />

intresset är för vårt kunnande hos<br />

medierna jämfört med tidigare?<br />

–Jag tycker att det ökat något på senare<br />

tid. Kanske är vi sjukgymnaster mera<br />

tydliga med att säga att vi är sjukgymnaster<br />

och att vi har en bred kompetens<br />

när det gäller att skapa förutsättningar<br />

som gynnar att man kan vara<br />

fysiskt aktiv.<br />

Intressant att huvudbudskapet<br />

i programmet var att "rörelse är<br />

bra för ryggen". Det har alltså inte<br />

slagit igenom i folks medvetanden<br />

än tänker jag. Hur ska vi nå ut med<br />

detta budskap bättre till medierna?<br />

–Jag vet inte om det riktigt stämmer<br />

med att folk inte är medvetna om det.<br />

Vi måste fortsätta att informera om<br />

att graderat ökad fysisk aktivitet som<br />

12<br />

är väldoserad är bra för hälsan, och så<br />

måste vi lyssna till varför man ändå<br />

inte är det, för att hjälpa patienten att<br />

ta sig förbi hindren.<br />

Är det marknadsföringsmässigt<br />

för kåren smartare att begränsa<br />

sig till ett budskap eller att försöka<br />

komma in på så många områden<br />

som möjligt?<br />

–Jag tror vi måste bli mycket bättre på<br />

att identifiera subgrupper som kan få<br />

riktade åtgärder, istället för att titta efter<br />

en enda behandlingsform som passar<br />

alla oavsett ålder, kön, typ av arbete,<br />

och föreställningar kring smärtan.<br />

Hur ser den vetenskapliga<br />

evidensen ut för manuell terapi/<br />

OMT nu jämfört med tidigare?<br />

–Det beror ju på hur man definierar<br />

OMT, men det blir allt tydligare att<br />

manuella metoder behöver kombineras<br />

med metoder som främjar muskelkoordination.<br />

Läs gärna Eva Rasmussen Barrs avhandling<br />

som hon försvarade 24 april<br />

vid Karolinska Institutet www.ki.se.<br />

Kommer du till den Nordiska OMTkongressen?<br />

–Tyvärr hinner jag inte det för jag ska<br />

vara opponent för Maria Larsson som<br />

disputerar 12 juni vid Göteborgs universitet.<br />

*Karin är hedersmedlem i OMT-sektionen.<br />

Carina Ågren<br />

carina@<strong>omt</strong><strong>sweden</strong>.se<br />

Fredrik Johansson<br />

fredrik@slottet.org


Kinetic Control-kurs i höst:<br />

Nedre extremitet med James Moore<br />

James Moore, M.Phty (Manips),<br />

BSc (Hons), MCSP, SRP,<br />

är en muskuloskelettal sjukgymnast<br />

med lång erfarenhet.<br />

Förutom arbetet på privata kliniken<br />

har han arbetat i UK, USA och Australien<br />

med professionella atleter inom<br />

rugby, bodybuilders, cricket, rodd och<br />

gymnaster.De senaste två åren har varit<br />

den kliniskt ansvarige sjukgymnasten<br />

för English Institute of Sport.<br />

Efter grundutbildningen på fyra år<br />

från Kings College London in 1996 arbetade<br />

han med flera rugbylag. Sedan<br />

flyttade han till USA där han arbeta-<br />

de på ett Center specialiserat mot rygg<br />

och idrottsskador i Indiana.<br />

Där arbetade han med framstående<br />

kirurger och professionella atleter<br />

inom NFL, MLB och body building<br />

och skaffade sig kunskap inom styrke-<br />

och konditionsträning som han<br />

använde som ett hjälpmedel i träningupplägg<br />

för sina klienter.<br />

Han flyttade till Australien år 2000<br />

och fullföljde Masters in Musculoskeletal<br />

Physiotherapy, specialisering<br />

inom ryggbesvär, vid The University<br />

of Queensland. Efter att ha återvänt till<br />

UK blev James ansvarig för medicinska<br />

teamet för Gloucestershire CCC,<br />

13<br />

driver två privata kliniker i London<br />

och Bristol och arbetar med elitidrottsmän.<br />

Han har tagit sin andra master inom<br />

tillämpad biomekanik och har framförallt<br />

intresserat sig för ländryggsbesvär,<br />

kroniska smärttillstånd och skador<br />

i höft, ljumske och nedre extremitet.<br />

Just nu forskar han på höft- och<br />

ljumskskador inom idrotten, posterior<br />

lateral corner injuries (PLCI), “löparknä”,<br />

och fotens funktion och biomekanik.<br />

Kinetic Control har nu äran att<br />

ha James som en av lärarna till deras<br />

kurser.<br />

FOTO: Anne-Sophie Enberg www.lersaker.se<br />

James Moore<br />

forskar nu<br />

på höft- och<br />

ljumskskador<br />

inom idrotten.


Studentprofi len<br />

14<br />

Nordisk profi l:<br />

Stian Langøy


Har du norskt ursprung, med tanke<br />

på ditt namn?<br />

–Jag är en 30-årig norrman, från början<br />

uppvuxen i Skien, Telemark i Norge.<br />

Vad har du för bakgrund?<br />

Grundutbildning?<br />

–Jag läste först 1:a året på Idrottslärare<br />

utbildningen i Norge och på Island<br />

1999-2000, men lärareyrket visade sig<br />

inte vara något för mig. Därför valde<br />

jag att ansöka till sjukgymnastutbildningen.<br />

Jag ände upp med att bli antagen<br />

till sjukgymnastutbildningen vid<br />

Uppsala Universitet hösten 2000, och<br />

tog min sjukgymnastexamen 2003.<br />

Därefter blev det olika korta vikariat<br />

inom kommu<strong>nr</strong>ehab och ortoped rehab<br />

på sjukhus. Färden gick 2004 vidare<br />

till västkusten och arbete inom<br />

distriktssjukgymnastik och på vårdcentral.<br />

Det var här jag fick upp mitt<br />

intresse för att vidareutbilda mig inom<br />

manuellterapi, eftersom jag hade en<br />

patientgrupp som huvudsakligen bestod<br />

av patienter med neuro-muskuloskelettala<br />

besvär.<br />

Under dom senaste 2,5 åren, har jag<br />

tagit examen i FMT-Funktionell Manuell<br />

Terapi och manipulationskurs<br />

vid Neurodynamik i Norrköping,<br />

något jag har haft en stor fördel av<br />

före uppstart till denna utbildningen,<br />

framförallt då jag upplever att traditionell<br />

manuellterapi fortfarande har<br />

ett alltför strikt biomekaniskt synsätt<br />

och avsaknad av en neurodynamisk<br />

tillnärmning.<br />

Vi kan ju inte komma ifrån att leder<br />

fortfarande rörs av muskler som igen<br />

får sin stimulus från nervsystemet, en<br />

självklarhet med andra ord tycker jag<br />

att neurodynamik måste tas med i helhetssynen<br />

vi skall ha på patienter med<br />

besvär från det neuro-muskulo-skelettala<br />

systemet. Dock er ju detta något<br />

MT-utbildningen i Norge<br />

För mer info om utbildningen,<br />

vänligen se studieplanen på hemsidan<br />

till utbildningen:<br />

http://www.fys.no/VFMT.htm<br />

Stian Langøy svarar gärna på frå-<br />

den svenska OMT-modellen har tagit<br />

faste på sedan 2008 med sina kurser<br />

i Klinisk Neurodynamik ad modum<br />

Michael Shacklock, väldigt spännande<br />

och definitivt en utveckling i rätt<br />

riktning.<br />

Hur kom det sig att du hamnade i<br />

Norge?<br />

–Ja du, efter 8,5 år i Sverige, så började<br />

en hemlängtan så småningom att smyga<br />

på sig, en gång norsk alltid norsk.<br />

Detta tillsammans med att jag kände<br />

suget efter att ta en magisterexamen i<br />

manuellterapi. Därför blev det ett naturlig<br />

val för mig att ansöka till Klinisk<br />

Masterstudium i Manuellterapi<br />

(MMT) vid Universitetet i Bergen i<br />

Norge i samband med flytten tillbaka<br />

över gränsen.<br />

Hur är utbildningen upplagd?<br />

Tidsomfattning, Självstudier,<br />

Praktik?<br />

–Studiet är ett heltids utbildningserbjudande<br />

på masternivå, och går över<br />

4 terminer (2 år), där undervisningen<br />

ved Universitetet i Bergen organiseras<br />

i olika block. Det blir 3 block per termin,<br />

var på c:a 2 veckor. I perioderna<br />

mellan blocken utförer studentane tillrättlagd<br />

praktik hos en godkänd praktikhandledare.<br />

Praktikplats tilldelas<br />

tillsamman med studieplats.<br />

Offentlig godkända (legitimerade) fysioterapeuter<br />

(sjukgymnaster) med<br />

bachelorgrad i fysioterapi (sjukgymnastik),<br />

eller tillsvarande (180 studiepoäng),<br />

inkludert fysioterapeut<br />

(sjukgymnast) utbildning, samt med<br />

1 års relevant praktik, kan ansöka.<br />

Det är 24 studieplatser. Till 2 av studieplatserna<br />

har kvalificerade ansökare<br />

från andra nordiska länder företräde<br />

och 2 av platserna tilldelas ansökare<br />

som vurderas särskild lämpad<br />

pga forskningsintresse/-prosjekt. Intill<br />

gor om utbildningen i Norge via epost:<br />

stian(at)sandefjordmt.no<br />

Stian Langøy är Masterstudent i<br />

Manuellterapi samt Aut. Fysioterapeut<br />

15<br />

5 studieplatser vill också kunna ansökas<br />

av kvalificerade ansökare (bachelorgrad<br />

i fysioterapi eller tillsvarande)<br />

med fullförd vidareutbildning i manuellterapi.<br />

Ansökare måste synliggöra i<br />

söknaden vilka ämnen man har från<br />

förut (jmf. Studieplanen till MMT),<br />

och ansöka om fritak för dessa ämnen.<br />

Ansökare som underviser eller<br />

har prosjektarbete prioriteras. Detta<br />

studiet tillsvarar med andra ord den<br />

svenska varianten OMT-steg 3 examen<br />

med magisterexamen (MScPT).<br />

Hur upplever du utbildningen så<br />

här långt?<br />

–Jag startade på utbildningen i januari<br />

i år och fram tills nu har det varit full<br />

fart från första dag med väldigt intensa<br />

veckor vid den teoretiska och praktiska<br />

undervisningen på Universitetet i<br />

Bergen samt långa dagar på praktikkliniken.<br />

Vi har 4 dagars praktik på kliniken<br />

varje vecka med en fast dag varje<br />

vecka avsatt för egna studier.<br />

Och just denna egna självstudiedagen<br />

måste verkligen användas, då det är<br />

en kärnlitteratur på runt 6000-8000<br />

sidor som skall läsas igennom på 2 år.<br />

Jag har själv också använd kvällar på<br />

veckodagar samt varje helg, något som<br />

har gett mig mer flyt i studierna och<br />

minskat stress inför kommande examen.<br />

Detta är ju självklart olika för<br />

varje student, beroende på vilken sosial<br />

situation man befinner sig i. Dom<br />

allra flesta av studenterna har ju familj<br />

och därav en annan tid till att lägga på<br />

studierna enn just vad jag gör. Just nu<br />

väntar 3 st examen i maj; i smärtfysiologi,<br />

klinisk & funktionell anatomi<br />

samt i patologi (differentialdiagnostik<br />

& laboratorieanalyser).<br />

Så långt är detta definitivt det bästa valet<br />

jag har gjort nånsin, främst pga ett<br />

väldigt högt fagligt nivå på undervisningen<br />

vid Universitetet i Bergen och<br />

på praktikhandledare. Jag kan varmt<br />

rekommendera alla som går med en<br />

framtidig OMT’are inom sig att ansöka<br />

till denna utbildningen. Välkommen<br />

efter till MMT vid Universitetet i<br />

Bergen i Norge!<br />

Carina Ågren<br />

carina.agren@ptj.se


Presentation av föreläsarna<br />

Alfio Albasani<br />

Roger Kerry<br />

Mariano Rocabado<br />

Richard Weissmann<br />

Laurie McLaughlin<br />

• McConnell approach to the problem knee<br />

Alfio Albasini PT, OMT, Inst. McConnel Institute<br />

och Clinical Neurodynamics, Schweiz<br />

Alfio arbetar i Schweiz där han avlade sin sjukgymnastexamen<br />

men fortsatte senare till Australien<br />

där han avlade sin OMT-examen vid Curtin<br />

University 1995. Alfio har varit lärare på McConnell<br />

kurser sedan 1997 och han är även lärare i<br />

Michael Shacklocks Koiniska Neurodynamik. År<br />

2005 och <strong>2009</strong> var han ordförande för den vetenskapliga<br />

kommittén och arrangör av världskongresserna<br />

“The Spine I och II” i Rom. Alfio är en<br />

mycket <strong>omt</strong>yckt som föreläsare och han har ”lätt<br />

att förklara sig” då han talar fem språk flytande.<br />

• Incorporating Breathing in Neuromusculoskeletal<br />

Management<br />

Laurie McLaughlin, PT, OMT, DSc, Kanada<br />

Bröstsmärta, dimsyn, kalla och/eller domnade<br />

händer eller fötter, smärta och stelhet i armarna,<br />

oroskänsla, hjärtklappning och många andra symtom<br />

som du känner igen från många patienter kan<br />

ha en och samma orsak, hypocapnia.<br />

Laurie som varit en av huvudlärarna inom motsvarigheten<br />

till OMT-sektionen i Kanada började<br />

forska på sambandet mellan muskuloskelettala<br />

besvär och ”störd” andning. För några år sedan<br />

skrev hon en klinisk avhandling då hon upplevde<br />

att ”inte en smärtpatient andas rätt” och i höstas<br />

höll hon en mycket uppskattad kurs i Sverige.<br />

Nu har du chansen att höra henne igen och få en<br />

förklaring till många ”konstiga” symtom som dina<br />

patienter presenterar som kanske skall ha kompletterande<br />

andningsträning till den behandling<br />

du vanligtvis erbjuder. Vill du bli en ”komplett”<br />

sjukgymnast är detta viktigt för dig att känna till.<br />

• Cervical arterial dysfunction: assessment and implications<br />

for cervical manual therapy<br />

Roger Kerry, PT, OMT, PhD, Storbritannien<br />

Roger är docent vid sjukgymnastutbildningen och<br />

kursledare för vidareutbildning vid Universitetet<br />

i Nottingham i Storbritannien. Han är aktiv medlem<br />

av ”Manipulation Association of Chartered<br />

Physiotherapists (MACP)” vilket är Storbritanniens<br />

motsvarighet till OMT-sektionen i Sverige.<br />

Undervisningsområden och forskning är studier<br />

16<br />

inom det NeuroMuskuloSkelettala området, samt<br />

kliniskt resonemang. Forskningsområden innefattar<br />

utbildning av kliniskt resonemang, cervikal<br />

arteriell dysfunktion och manuell terapi och hälsovetenskap.<br />

Roger är en enastående föreläsare och han kommer<br />

att tala om det högaktuella området arteriell<br />

dysfunktion och varför våra ”gamla säkerhetstest”<br />

inte riktigt har något värde och vad vi bör testa i<br />

stället för att hitta ”högriskpatienter”.<br />

• Cranio Mandibular and Cervikal Dysfunction<br />

Mariano Rocabado, PT, OMT, Professor, Chile<br />

Mariano Rocabado är verksam vid medicinska,<br />

rehabiliteringsenheten och odontologiska fakulteten<br />

vid universitetet Andrés Bello, Santiago,<br />

Chile men han undervisar och föreläser över hela<br />

världen. Han var bland annat en av huvudtalare<br />

vid världskongressen i sjukgymnastik i Vancouver<br />

2007.<br />

Mariano har skrivet mängder av artiklar och böcker<br />

kring området ansiktssmärta och käkledsbesvär<br />

och han har varit med och startat flera intresseföreningar<br />

inom området världen över. Han är nog<br />

lika välkänd inom tandläkarekretsar som hos sjukgymnaster<br />

och läkare. Senast vi hade förmånen att<br />

lyssna till Mariano i Sverige var i mitten på 90-talet<br />

så det är en enastående chans att lära mer från en<br />

enastående pedagog och föreläsare.<br />

• Mechanism underlying tendinopathies and the Basis<br />

for Effective Interventions<br />

Kornelia Kulig, PT, OMT, PhD, USA<br />

Kornelia arbetar som docent och koordinator vid<br />

Muskuloskelettala Biomekaniska Forskningslaboratoriet<br />

vid universitetet i södra Kalifornien, Los<br />

Angeles.<br />

Hennes forskning rör vävnadsmorfologi, biomekanik,<br />

fysiologi och patologi i förhållande till degenerativa<br />

processer i senor, intervertebraldisk och<br />

muskler och hur det visar sig i symtom och funktionsnedsättning.<br />

Hon är även klinisk mentor inom utbildningprogrammet.<br />

Hon har varit med och bildat IFOMTgruppen<br />

AAOMPT i USA och hon är verksam på<br />

”the editorial board” på flera välkända tidskrifter


på Nordic Congress<br />

bland andra the Journal of Orthopaedic and Sports<br />

Physical Therapy, Clinical Biomechanics och Archives<br />

of Physical Medicine and Rehabilitation.<br />

How specific can and must a mobilization of the<br />

cervical spine be?<br />

• Jochen Schomacher, PT, OMT, DPT (USA),<br />

Schweiz<br />

Jochen har arbetat som sjukgymnast inom området<br />

OMT över 20 år. Han specialiserade sig inom<br />

Kaltenborn-Evjenth Konceptet och har varit lärare<br />

i OMT på olika utbildningar i Europa. Han<br />

tog sin kliniska doktorsgrad 2002 i USA och han<br />

har ett särskilt intresse för att applicera vetenskap<br />

i klinisk praktik. Under senare år har fokuserat på<br />

att undersöka hur specifik en behandlingsteknik<br />

behöver vara för att ha avsedd effekt på smärta<br />

och rörelseökning. Jochen är även arrangör för<br />

en kongress i Parma i Italien 2010 som har temat,<br />

Does the efficacy of manual therapy depend on<br />

its specificity?<br />

• Diagnosis/palpation of Myofascial TriggerPoints<br />

(MTrPs), basics of Manual Trigger Point Therapy,<br />

Introduction & treatment of a choice of muscles<br />

Richard “Ricky” Weissmann, PT, OMT, Trigger<br />

Point Therapeut, Instruktör vid David G. Simons<br />

Academy<br />

Ricky avlade sjukgymnastexamen 1992 och fortsatte<br />

sedan med OMT-utbildning. Han intresse för<br />

Myofasciell smärta grundades under 6 års arbete<br />

med Dr Beat Dejung som är en av pionjärerna<br />

inom manuell behandling av Myofasciella triggerpunker<br />

i Schweiz. Idag arbetar han kliniskt med<br />

patienter inom området neuromuskuloskelettala<br />

dysfunktioner och han undervisar sjukgymnaster<br />

och läkare i triggerpunktsbehandling, manuellt<br />

och med “dry needling”. Fram till 2003 var han<br />

ordförande för “The Society for Myofascial Trigger<br />

Point Therapy (IMTT) i Schweiz.<br />

17<br />

Ragnar Faleij<br />

ragnar@<strong>omt</strong><strong>sweden</strong>.se<br />

Kornelia Kulig<br />

Jochen Schomacher


Manual Therapy<br />

Manual Therapy:<br />

Volume 14 <strong>nr</strong> 1 February <strong>2009</strong><br />

Redaktörerna Ann Moore och Gwendolen<br />

Jull avtackar Marina Wallin<br />

och Venke Smedmark som har suttit<br />

i tidningens ”Editorial Advicory<br />

Board” (ungefär ”Redaktionell styrelse<br />

för råd och yttranden”). De har<br />

båda varit med sedan tidningens<br />

Genom en gå igenom framför allt de<br />

senaste tio årens forskning har författarna<br />

till artikeln: ”From acute musculoskeletal<br />

pain to chronic widespread<br />

pain and fibromyalgia: Application<br />

of pain neurophysiology in manual therapy<br />

practice” (Jo Nijs and Boudewijn<br />

Van Houdenhove) kunnat visa på tre<br />

olika sätt som OMT kan påverka processen<br />

mot att utveckla långvariga besvär.<br />

Två bra sätt och ett dåligt!<br />

Genom att behandlingen minskar tiden<br />

för afferent nociceptivt stimuli<br />

från vävnaden (1). Vid redan uppkommen<br />

långvarig värk verkar det<br />

som att relativt små trauman och skador<br />

var som hest på kroppen är troliga<br />

att upprätthålla en central sensitiseringsprocess<br />

och borde därför behandlas<br />

med manuell terapi (förutsatt<br />

att denna tar hänsyn till den nedsatta<br />

smärttröskeln).<br />

Opassande uppfattningar om sin<br />

smärta bör behandlas och träningsbehandling<br />

bör ta hänsyn till den centrala<br />

sensitiseringen (2). Men om OMTsjukgymnaster<br />

ignorerar de processer<br />

som är inblandade i utvecklingen<br />

av kronisk smärta så riskerar man att<br />

göra mer skada än nytta med sin behandling<br />

(3).<br />

Hur ska då detta med att ta hänsyn<br />

till de processer som är inblandade i<br />

start 1995, som nu saknar svensk<br />

expertishjälp som det verkar.<br />

Manual Therapy utkommer med 6<br />

nummer/år. I varje tidning publiceras<br />

ungefär 13 artiklar.<br />

Det kostar 167 EUR att prenumerera<br />

i ett år om du är privatperson.<br />

Abstracts från Manual Therapy går<br />

att läsa på nätet på adressen:<br />

Manuell terapi hjälper eller stjälper<br />

beroende på hur den utförs<br />

utvecklingen av kronisk smärta gå till<br />

rent konkret? Exempel på praktiska<br />

riktlinjer:<br />

• utbilda patienten till att rapportera<br />

oönskade effekter av behandlingen<br />

• anpassa tekniker till en reducerad<br />

smärttröskel<br />

• var försiktig med ischemisk kom<br />

pression<br />

Så hur ska vi på kliniken kunna screena<br />

fram patienter med inte bara avgränsade<br />

besvär utan med utbredd smärta<br />

eller fibromyalgi? Jo, genom att aktivt<br />

söka efter dysfunktionella tankar hos<br />

våra patienter. Detta arbete och den<br />

efterföljande behandlingen ska inte<br />

bara multidisciplinära team med KBTkompetens<br />

ägna sig åt; alla praktiker<br />

kan med lätt-användbara frågeformulär<br />

som handlar om smärträdsla och<br />

smärtmedvetenhet hitta patienterna<br />

med dysfunktionella tankar kring sina<br />

besvär.<br />

Slutsatsen blir att manuell terapi kan<br />

ha kapaciteten att förhindra att långvariga<br />

besvär uppstår. Och rollen som<br />

OMT får hos patienter i denna riskzon<br />

blir inte bara begränsad till en led och<br />

muskelbehandling utan omfattar förbättring<br />

av smärttankar och träningsbehandling<br />

också.<br />

Fredrik Johansson<br />

fredrik@slottet.org<br />

18<br />

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1356689X<br />

Just nu ligger volym 14 <strong>nr</strong> 1 <strong>2009</strong><br />

ute tillgänglig i fulltext utan kostnad<br />

men det gör inte äldre utgåvor eller<br />

nyare (d.v.s. det senaste numret).<br />

Fulltext-artikel i PDF-format kostar<br />

31.50 USD att köpa.<br />

Ett huvudvärksformulär<br />

specifikt för<br />

sjukgymnaster<br />

Från Australien kommer ett frågeformulär<br />

för huvudvärkspatienter som<br />

beskriver effekten av huvudvärk på<br />

människor som är i sjukgymnastisk<br />

behandling.<br />

Nio frågor där den som svarar ska<br />

gradera sitt var mellan 0 och 10. Frågorna<br />

fokuserar på upplevd värkintensitet<br />

samt vilken effekt det får på hushållsarbete,<br />

socialt liv och avlönat arbete.<br />

Utformningen skiljer sig markant<br />

från MIDAS som är utvecklat för migränpatienter.<br />

Resultaten visar bland annat att de<br />

som lider av huvudvärk är mycket<br />

mer benägna att avstå från aktiviteter<br />

på fritiden (sociala, hushållssysslor,<br />

familjerelaterade) på grund av sin<br />

huvudvärk än de är att avstå från arbete/studier.<br />

”Development of a headache-specific<br />

disability questionnaire for patients<br />

attending physiotherapy” (Niere K,<br />

Quin A)<br />

Fredrik Johansson<br />

fredrik@slottet.org


PA-test utförd på lumbalryggen.<br />

Hur (exakt) bör PA-testet utföras?<br />

Maitland´s OMT-koncept lär ut en<br />

motsvarighet till vårt Springing test<br />

som kallas Posteroanterior test (PA)<br />

där man applicerar trycket på spinalutskottet<br />

istället för över laterala delar<br />

av kotkropparna.<br />

Det står klart från många studier att vi<br />

under utförande av detta PA-test inte<br />

bara sätter avsedd kota i rörelse utan<br />

även andra strukturer inklusive ett antal<br />

intervertebrala nivåer liksom strukturer<br />

utanför ryggraden.<br />

I studier har man med detta test klarat<br />

att upptäcka förändrad stelhet men<br />

man har inte kunnat differentiera mellan<br />

förändringar som skett på grund<br />

av stelhet från kotan man testar eller<br />

på grund av faktorer som ligger utanför<br />

ryggraden.<br />

Så vitt författarna Tuttle, Barrett och<br />

Laakso vet så är deras studie ”Posteroanterior<br />

movements in tender and less<br />

tender locations of the cervikal spine”<br />

den första att undersöka skillnader i<br />

stelhetsmönstren med hjälp av PA i<br />

nacken. Försökspersonerna graderade<br />

maximal intensitet av trycksmärta<br />

som de upplevde under de fem tryck<br />

de utsattes för med hjälp av en för ändamålet<br />

skapad apparatur.<br />

Vid tryck på 12-16 N och vid 20-<br />

25 N kunde en förändrad translatorisk<br />

PA-rörelse relaterad till intervertebral<br />

dysfunktion tydliggöras mer effektivt<br />

än i tidigare studier som har använt<br />

annan metod.<br />

Fredrik Johansson<br />

fredrik@slottet.org<br />

19<br />

"Maitland´s OMTkoncept<br />

lär ut en<br />

motsvarighet till vårt<br />

Springing test som<br />

kallas Posteroanterior<br />

test (PA) där man<br />

applicerar trycket på<br />

spinalutskottet istället<br />

för över laterala delar<br />

av kotkropparna."<br />

Mottram studerar<br />

skulderbladet<br />

I artikeln ”Motion analysis study of<br />

scapular orientation exercise and<br />

subjects´ability to learn the exercise”<br />

har Sarah Mottram et.al försökt kvantifiera<br />

de rörelser som sker under en<br />

“scapular orientation exercise” (SOE),<br />

en rörelse som nog är välkänd för de<br />

som har gått Kinetic Control-kurs på<br />

skuldran. SOE-positionen hittas individuellt<br />

mitt mellan respektive persons<br />

rörelseomfång i olika riktningar.<br />

Man mätte även EMG under lyft av<br />

arm genom 150° i det skapulära planet.<br />

Alla tre delar av trapezius visade<br />

sig vara aktiva när man håller SOEpositionen.<br />

Fredrik Johansson<br />

fredrik@slottet.org


Det finns fortfarande medlemmar som<br />

inte går att nå via epost. De får därför inte<br />

våra eller LSR:s elektroniska nyhetsbrev.<br />

Uppmana dina kollegor att skicka in aktuella<br />

kontaktuppgifter till:<br />

msc@akademikerservice.se<br />

Korrekta uppgifter är grunden för all medlemskommunikation!<br />

20<br />

Ny bok utlottas!<br />

Vi förlänger utlottningen av ett fi nt exemplar av en<br />

av de nyare böckerna inom OMT.<br />

TSM-Translatoric Spinal Manipulation for Physical Therapists<br />

av Krauss,<br />

Evjenth & Creighton innehåller mobiliserings och<br />

manipulationstekniker från Kaltenborn-Evjenth Konceptet<br />

av OMT.<br />

För att ha chans att vinna boken vill vi att du skickar<br />

en kort beskrivning över hur Du tror att OMT bäst ska<br />

marknadsföras i dagens "vårdvals-Sverige".<br />

Ditt bidrag skickas till carina@OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

Se till att du kan få senaste nytt från OMT-sektionen och LSR!<br />

Se också till att du går att söka på vår hemsida.<br />

Passa på när du får ett nummer av Fysioterapi:<br />

ditt medlemsnummer står på baksidan<br />

invid din adress. Då går det lätt att<br />

lägga in övriga uppgifter och välja ett eget<br />

lösenord. Kom också ihåg att ange din utbildningsnivå.


Patientinformation<br />

och undervisning<br />

PowerPoint på CD<br />

Ländryggsbesvär Idrottsskador<br />

Pedagogiska verktyg som<br />

underlättar vid förklaring<br />

av anatomi, diagnoser,<br />

ergonomisk rådgivning<br />

mm. Bilder utformade<br />

av leg Sjukgymnast och NYHET!<br />

professionell illustratör. Nacke-Axlar<br />

• Skriv ut bilder till dina patienter<br />

• Utöka din bildbank<br />

• Visa bilder på skärmen<br />

• Flytta bilder till den föreläsning du skapar<br />

Se alla bilder på vår hemsida/webb-butik: www.bodynfo.se<br />

Klicka på Produktblad i vänstra spaltens nedre del.<br />

förenklar informationen<br />

Bodynfo<br />

Hårdvallsvägen 25 C<br />

832 53 Frösön<br />

Läs mer på www.rehabinfo.se eller fyll<br />

i talongen och skicka in i ett kuvert till:<br />

Svenska Rehab Info<br />

Fleminggatan 15<br />

602 24 Norrköping.<br />

Telefon: 011-12 62 40.<br />

Fax: 011-18 62 40.<br />

E-post: info@rehabinfo.se.<br />

Tel & fax: 063 - 12 05 87<br />

E-post: info@bodynfo.se<br />

Hemsida: www.bodynfo.se<br />

Javisst, jag vill ha mer information!<br />

Namn:<br />

Praktik:<br />

Tel/E-post:<br />

Adress:<br />

21<br />

Spara pengar, spara tid, rädda din rygg, få bättre resultat!<br />

Kursschema <strong>2009</strong><br />

Datum Kurs Plats Instruktör<br />

15-17 maj Neurac 1 Göteborg Glenn Bilby<br />

12-14 jun Neurac 1 Stockholm Ola Rehn<br />

18-20 sep Neurac 1 Göteborg Thomas Langer<br />

16-18 okt Neurac 1 Stockholm Thomas Langer<br />

6-8 nov Neurac 1 Stockholm Ola Rehn<br />

4-6 dec Neurac 1 Göteborg Thomas Langer<br />

17 jun Redcord Sport Stockholm Glenn Bilby<br />

29 aug Redcord Sport Sandviken Glenn Bilby<br />

22 okt Redcord Sport Stockholm Glenn Bilby<br />

4 dec Redcord Sport Stockholm Glenn Bilby<br />

Redcord AB<br />

Tfn: 08-201088<br />

e-post: sverige@redcord.com, www.redcord.se<br />

REHAB II/DOKTOR II<br />

Nu även för läkare<br />

Helintegrerat system för alla vårdgivare.<br />

Gemensam journal och anpassade special rutiner för<br />

läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter<br />

Bra support och utbildning<br />

Effektiv hantering som ger dig tid att arbeta mer med<br />

patienterna<br />

Överskådliga menyer gör det enkelt att hitta rätt i systemet.<br />

Integrerade rutiner för kvalitetssäkring


KALENDARIUM<br />

Information och anmälan via www.OMT<strong>sweden</strong>.se om inte annat anges.<br />

• 29-31 maj<br />

10th Nordic Congress on OMT/OM arrangeras i år av Sverige i Göteborg<br />

28 maj och 1 juni: pre- och post congress Courses<br />

Informationen www.OMT<strong>sweden</strong>.se<br />

• 11-22 juni<br />

Treating Lumbo-Pelvic Pain: Stabilise, Mobilise, Energise...<br />

Kombinera utbildning med båtkryssning till Spetsbergen:<br />

Paul Hodges, Lind-Joy Lee m.fl .<br />

Information: http://www.peregrineadventures.com/Arctic/Conferences.html<br />

• 22-26 juni<br />

OMT-kurs R1/R2 nedre, OM-Center, Stockholm<br />

Lärare: Venke Smedmark & Marina Wallin<br />

• 17-21 augusti<br />

OMT-kurs R1/R2 övre, OM-Center, Stockholm<br />

Lärare: Venke Smedmark & Marina Wallin<br />

• 20 augusti – december 2010<br />

OMT steg III, Örebro Rehabcenter<br />

Lärare: Tomas Lihagen, Georg Lohse<br />

• 28-30 augusti<br />

Excellence in OMT and Celebrating 40 Years of Manual Therapy<br />

in New Zealand. www.nzmpa.org.nz<br />

• 27-29 augusti<br />

OMT-kurs E1/E2 nedre, OM Center, Stockholm<br />

Lärare: Heléne Holmborg<br />

• 3 september-december 2010<br />

OMT steg II, Lund.<br />

Lärare: Pär Hafstad, Eva Hammarlund Paulsson<br />

• 7-9 september<br />

Evolving Understanding and treatment of muskuloskeletal pain<br />

Kombinera utbildning med båtkryssning till Galapagod, Paul Hodges m.fl .<br />

http://www.peregrineadventures.com/galapagos/galapagos-conference.html<br />

• 14-26 september<br />

Evolving Understanding and treatment of muskuloskeletal pain<br />

Kombinera utbildning med båtkryssning till Galapagos,<br />

Jenny McConnell m.fl .<br />

http://www.peregrineadventures.com/galapagos/galapagos-conference.html<br />

• 24-25 september<br />

Kinetic Control – Theory & Concepts Course, Haninge<br />

Lärare: James Moore<br />

• 26-27 september<br />

Kinetic Control – Lower extremity, Haninge<br />

Lärare: James Moore<br />

22<br />

• 28-29 september<br />

Kinetic Control – Hip, Haninge<br />

Lärare: James Moore<br />

• 21-23/8+18-19/11+10-11/12 Steg 1 övre, Västerås<br />

Lärare: Ingela Lundholm Ågren<br />

• 24-26 september<br />

OMT-kurs E1/E2 övre, OM Center, Stockholm<br />

Lärare: Heléne Holmborg<br />

• 30 september-2 oktober + 22-23 oktober<br />

OMT-kurs R1/R2 nedre, Lund<br />

Lärare: Pär Hafstad, Eva Hammarlund Paulsson<br />

• 4-11 oktober<br />

Klinisk Neurodynamik övre+nedre, Malta, THE HOTEL FORTINA MALTA,<br />

www.hotelfortina.com<br />

Lärare: Peter Ehlin, Ragnar Faleij, Kari Kiviniemi<br />

• 30 okt-1 nov<br />

3rd International Conference on Movement Dysfunctions. Kinetic Control &<br />

MACP, Edinburgh UK<br />

www.kcmacp-conference<strong>2009</strong>.com<br />

• 4-6 november+ 3-4 december<br />

OMT-kurs R1/R2 nedre, Lund.<br />

Lärare: Pär Hafstad, Eva Hammarlund Paulsson<br />

• 14 november<br />

Sektionens OMT-dag traditionsenligt med fyra högaktuella föreläsare,<br />

Göteborg<br />

• 10-17 januari 2010<br />

Kinetic Control – Performance Stability, Åre<br />

Lärare: Sarah Mottram<br />

• 28-30/1+25-26/2+15-17/4 Steg 1 nedre, Västerås<br />

Lärare: Ingela Lundholm-Ågren<br />

• Januari 2010-maj 2011<br />

OMT steg III, Västerås,<br />

Lärare: Ingela Lundholm-Ågren<br />

• 19 januari 2011 - 18 maj 2012<br />

Steg II, Haninge<br />

Lärare: Peter Ehlin, Ragnar Faleij<br />

• 26 januari 2011 - 25 maj 2012<br />

Steg III, Haninge<br />

Lärare: Peter Ehlin, Ragnar Faleij<br />

Kom ihåg att lämna din e-postadress till LSR och OMT<br />

så att du som medlem snabbt får all information!


MID-laser har tillverkats av Irradia sedan 1982<br />

MID-laser är svensktillverkad - snabb service i Sverige - ledande kunskapsföretag internationellt - kvalitetsäkrad<br />

Förkorta skadetiden - upp till 66 %!<br />

Korta behandlingstider ger tid till OMT<br />

Specialistprotokoll säkrar bra behandlingsresultat<br />

och ger trygghet.<br />

OMT-erbjudande<br />

Bra evidens på tendinopatier.<br />

Tre oberoende positiva RCTstudier<br />

med Irradia superpulsad<br />

multiprob. Studien nedan anger<br />

mer än halverad tid i förhållande<br />

till ontrollgrupp (fysioterapi.)<br />

Effects of Low-Level Laser Therapy and Eccentric<br />

Exercises in the Treatment of Recreational<br />

Athletes With Chronic Achilles Tendinopathy<br />

The American Journal of Sports Medicine, Vol. X,<br />

No. X DOI: 10.1177/0363546507312165<br />

Typisk behandlingstid med dubbla<br />

multiprober ligger mellan<br />

2-10 min. Förr behandlades en<br />

punkt i taget, idag täcker 8 laserdioder<br />

in ett större område.<br />

Speciellt lämplig för dom som<br />

jobbar med rygg- nacke och axelproblem.<br />

1:a protokollet - Kroniska indikationer<br />

/ tendinopatier / artros<br />

2:a protokollet - Akuta skador -<br />

<br />

3:e protokellet - Förebyggande:<br />

Återhämtning / ökad prestation<br />

Ordinarie 2500 kr/månad<br />

Snabb behandlingsrespons<br />

Minskad risk för recidiv 2 - viktigaste<br />

Behandla direkt efter akut skada!<br />

Få försprång första 72 timmarna<br />

Exempel på idrottsklubbar inom ishockey, fotboll, handboll och bandy som valt MID-laser och slutit avtal med Irradia.<br />

-<br />

<br />

min.(Tendinopati)<br />

A randomised, placebo controlled trial of<br />

low level laser therapy for activated Achilles<br />

tendinitis with microdialysis measurement<br />

of peritendinous prostaglandin E2<br />

concentrations Br J Sports Med 2006;40:76-<br />

80. doi: 10.1136/bjsm.2005.020842<br />

Kvaliten i laserbehandlad ska-<br />

<br />

<br />

och ben.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Skaffa försprång i läkningsprocessen<br />

och behandla<br />

intensivt de första 72 timmarna.<br />

MID-laser påverkar inte<br />

H.A.R.M eftersom MID-laser<br />

inte utvecklar värme.<br />

Fri halvdags på platsutbildning vid leverans.<br />

1600 kr/månad (ex moms) för en ny Irradia MID-laser, två laserprober ingår. Tel: 08-767 27 00<br />

Box 27137<br />

102 52 Stockholm<br />

Sverige www.irradia.se


Produkter för fysioterapi, manuell<br />

terapi och massage av högsta kvalitet<br />

Medema är leverantör av utrustning inom<br />

fysioterapi, massage och aktiv friskvård.<br />

I produktsortiment hittar du<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Medema kan nu även erbjuda<br />

service och serviceavtal<br />

Delta 1M 7DL Professional,<br />

7-delad elektrisk, art <strong>nr</strong> 421154<br />

Mycket <strong>omt</strong>yckt behandlingsbänk! Professionalmodellen har vinklingsbar huvuddyna med andningshål. Armstödsdynorna<br />

är höj- och sänkbara. Sidodynor som breddar bänken samt går att fälla. Manuellt dränage. Fotdynan går att höja upp till<br />

75 grader. Hjul med centrallåsning. Höjdomfång 45–95 cm. Bredd 50, 55 eller 60 cm. Max belastning 200 kg.<br />

Tillbehör:<br />

Höjdinställningsram (fotbåge) för höjning och sänkning, <br />

Delta 1M D4 Standard, 6-delad elektrisk, art <strong>nr</strong> 421149<br />

Standardutrustning:<br />

Vinkelställbar ansiktsdyna med andningshål, höj och sänkbara armstödsdynor samt<br />

sidostöd som går att fälla. Höj- och sänkbar med fotpedal. Höjdomfång 55–85 cm.<br />

Bredd 50, 55 eller 60 cm. Valfri färg på klädsel. Max belastning 200 kg.<br />

Medema AB Smidesvägen 10–12 Box 1169 171 23 Solna<br />

Tel: 08-404 12 00 info@medema.se www.medema.se<br />

Vi kommer att visa<br />

dessa bänkar på<br />

OMT-kongressen<br />

29–31 maj i Göteborg.<br />

Välkommen till vår<br />

monter.<br />

Vi har behandlingsbänkar<br />

för allas behov och<br />

med stort urval av tillbehör!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!