Views
4 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Beskrivning av

Beskrivning av faxmaskinen 1 Nätkabel med kontakt 2 Papperspåfyllningsklaff 3 Arkmatare 4 Pappershylla 5 Pappershyllans förlängning 6 Telefonlurens spiralkabel 7 Telefonlur 8 Kontrollpanel 9 Utmatningsöppning för dokument 10 Inmatningsöppning för dokument 11 Dokumentbreddjustering 12 Utmatning av papper 6 7 8 1 9 – 8 – 2 3 10 4 11 12 5

13 Främre ink-filmbehållare 14 Bakre ink-filmbehållare 15 Grå skrivarvals 16 Blåa låsspakar för att öppna ink-filmlocket 17 Ink-filmlock – 9 – 13 14 15 Var gång du stänger ink-filmlocket kommer en tom sida att skrivas ut som en kontroll av att papper och ink-film är riktigt isatta. I teckenfönstret visas följande inställningslägen: 15-MaJ-98 12:30 FINE PHOTO DMM FINE/PHOTO Visar om du sänder eller kopierar med bättre bildkvalitet eller med gråtoner. Om inte någon av dessa visas används standardupplösningen. Ändra upplösning genom att trycka på FINE/PHOTO-knappen. DMM * ) visas när dokumentminnet innehåller fax. TELEFONSVARARE * ) Telefonsvarare och pilar för läge DAG (funktion 31): visas, när telefonsvararen är påkopplad. Telefonsvarare och pilar för läge NATT (funktion 32): i läge NATT är telefonsvararen alltid påkopplad (dvs pilen för telefonsvararen är alltid synlig i läge NATT). DAG/NATT/TIMER tre olika fönsterpilar markerar det aktuella läget. Du kan välja det önskade läget med knappen DAG/NATT/TIMER. * ) gäller endast faxmaskiner med inbyggd telefonsvarare 16 17 INTRODUKTION

Manual - Minicars Hobby AB
700 SERIENS Manual - Comstedt
5178 O Manual - Oris
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
Safe Line Manual - Thermex
manual - Iceman Sport Extreme
Smarta villor nr 1 HT 05 32s vänster justerad s 14 ... - Tekniska Byrån
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Kompetenstest – AK 200 S - Gambro
Tobii Sono Flex manual för iPhone