Views
4 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

2 Installation I

2 Installation I det här kapitlet beskrivs hur du installerar din faxmaskin. Välja rätt installationsplats 30 cm Faxmaskinen bör stå nära ett telefonjack och ett eluttag. Faxmaskinen måste stå stadigt och säkert på en jämn, platt, horisontell yta (inga underlag typ mattor eller liknande). Låt den ej stå i direkt solljus (ink-filmen är värmekänslig) eller intill värmekällor, radio, tv, luftkonditioneringssystem, damm, vatten och kemikalier. Placering av sladdlösa telefoners basstation Om du önskar ansluta en sladdlös telefon till din faxmaskin och om dess basstation placeras alldeles intill faxmaskinen bör du observera följande: Den ideala platsen för basstationen är intill faxmaskinens högra sida. Om du vill placera basstationen till vänster om faxmaskinen måste du lämna ett fritt utrymme på åtminstone 15 cm, ty annars kan akustiska störningar höras i luren. 15 cm För att undvika papperstrassel, se till att underlaget under pappersutgången är glatt. Gummerade underlag är olämpliga. Eftersom dokumentutmatningen sker i fronten så placera ingeting framför faxen. Faxmaskinen blir varm när den används. Undvik överhettning genom att se till att faxen inte är övertäckt. Placera den så att luften kan cirkulera fritt runt den. – 10 –

Anslutningar faxmaskinen Ansluta faxmaskinen till telefonjacket Vänd maskinen upp och ned. Anslut telefonkabeln till uttaget på maskinens undersida märkt LINE. Sätt därefter in telefonkontakten i telefonjacket. Ansluta spiralsladden till luren Tryck in ena änden av spiralsladden i luren. Sätt därefter in telefonkontakten i telefonjacket. – 11 – Ansluta luren till faxmaskinen Sätt in ena änden av spiralsladden i det uttag underst på maskinen som utmärks med en symbol i form av en lur och tryck in den i den speciellt avsedda kabelskåran. INSTALLATION

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
700 SERIENS Manual - Comstedt
manual - Iceman Sport Extreme
Safe Line Manual - Thermex
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Tobii Sono Flex manual för iPhone
Handhavande manual - Simrad Professional Series - Simrad Yachting
WP32 manual Swedish 1.0 - Sportmanship Marin
Kompetenstest – AK 200 S - Gambro
Ws1_user manual 080611.jc.swedish.cdr - Cel-global.com